yrityksen-rahoitus

Yrityksen rahoitus – 10 Parasta rahoitusmuotoa yritykselle

 • 17.8.2023
 • Lukuaika 14 min
 • Read Icon265 lukukertaa
Kirjoittaja  Aku Tuomola
Tarkistanut  Jussi Yli-Korhonen
Luotettavaa taloustietoa
Financer.com-sivustolla olemme sitoutuneet auttamaan sinua raha-asioissasi. Kaikki sisältömme noudattaa toimituspolitiikkaamme. Kerromme avoimesti, kuinka arvioimme tuotteita ja palveluita arviointiprosessissamme ja kuinka tienaamme rahaa.

Eräs yrittäjän tärkeimmistä huolenaiheista on yrityksen rahoitus, ja ennen kaikkea tämän riittävyys. 

Yritys saattaa joutua hidastamaan kasvuaan ja lykkäämään investointejaan, mikäli käytössä on ainoastaan suoraan liiketoiminnasta saatava tulorahoitus.

Olipa kyseessä liiketoiminnan kasvattaminen, juoksevien kulujen kattaminen tilausten välillä tai kansainvälistyminen, yrityksesi kannattaa tutustua erilaisiin yritysrahoituksen vaihtoehtoihin.

Listasimme 10 erilaista yrityksen rahoitusmuotoa, joilla rahoittaa yrityksen toimintaa, kasvua ja kehitystä:

Yritystuet

Suomessa on tarjolla useita erilaisia yritystukialiiketoimintansa vakiinnuttaneiden pk-yritysten kasvun ja kehityksen tueksi. 

Uusille yrittäjillä tarjolla on lähinnä yrittäjän elinkustannusten tueksi tarkoitettu starttiraha, josta kerromme tarkemmin aloittavan yrityksen rahoitusta käsittelevällä sivulla.

Business Finland

Business Finland tarjoaa lukuisia erilaisia tukimuotoja startupeille, pk-yrityksille sekä suuryrityksille. Valtaosa tukimuodoista on kuitenkin kohdennettu yhtiömuotoisille pk-yrityksille 

Yleisiä kriteereitä Business Finlandin yritystuille ovat:

 • Rahalliset resurssit yrityksen kansainvälistymiseen
 • Yrityksessä laajaa ja monipuolista osaamista
 • Suomalainen y-tunnus
 • Kilpailuetu ja halu kasvaa kansainvälisillä markkinoilla

Pk-yrityksiksi määritellään alle 250 työntekijän yritykset, joiden liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa vuodessa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. 

Business Finlandin pk-yrityksille tarjoamiin rahoitusmuotoihin lukeutuvat:

 • Innovaatioseteli – Osaamisen ja tiedon hankkimiseen
 • Exhibition Explorer – Kansainvälisille messuille osallistumiseen
 • Market Explorer – Markkinaselvityksen toteutukseen
 • Group Explorer – Vientimarkkinoiden selvitykseen yhdessä muiden yritysten kanssa
 • Talent – Paranna valmiuksia kansainvälisten osaajien palkkaukseen
 • Tutkimus- ja kehitysrahoitus – Kehitä tuotetta, palvelua tai muuta liiketoimintasi osaa
 • Co-innovation – Organisaatioiden tutkimusyhteistyöhön
 • Into – Innovaatiotoiminnan asiantuntijapalveluiden hankintaan
 • Materiaalikatselmus – Materiaalihävikin vähentämiseen
 • Energiatuki – Energiatehokkaiden hankkeiden investointeihin ja selvitykseen
 • Audiovisuaalisen alan tuotantokannustin – Hyvitys Suomessa toteutettavalle tuotannolle

Ely keskus

Ely-keskukset voivat myöntää harkinnanvaraisia yritystukia liiketoiminnan aloittamiseen, kehittämiseen ja erinäisten investointien toteuttamiseen.

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus on pk-yrityksille liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja kansainvälistymiseen myönnettävä tuki.

Edellytyksinä yrityksen kehittämisavustuksen saamiselle ovat halu ja valmiudet uudistaa liiketoimintaa merkittävästi. Yritystoiminnalla tulee olla jo valmiiksi kannattavan toiminnan edellytykset

Tämän lisäksi yrityksen tulee kyetä rahoittamaan näitä kehitystoimia omilla resursseillaan, sillä tukea myönnetään korkeintaan 50 prosenttia kehittämishankkeen sivukuluista ja 10-35 prosenttia hankkeeseen sisältyvistä investoinneista

Edellä mainittujen lisäksi yrityksen tulee laatia kehittämishanketta koskeva suunnitelma toimenpiteineen ja aikatauluineen olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseksi tai uuden liiketoiminnan aloittamiseksi.

Maaseudun kehittämistuki

Mikäli yrityksesi toimii maaseudulla, voit saada harkinnanvaraista maaseudun investointi- ja kehittämisavustuksia yritystoiminnan ja työllistämisen tueksi. 

Maaseudulla toimiville yrityksillä voidaan myös myöntää harkinnanvaraista tukea erinäisiin investointeihin, kunhan tuen ei katsota vääristävän alueella tapahtuvaa kilpailua.

Joukkorahoitus

Joukkorahoitus yleistyy myös yritysrahoituksen muotona. Joukkorahoitus perustuu runsaaseen määrään pieniä sijoituksia, jotka kootaan yhteen suuremman lainan rahoittamiseksi.

Estategurun kaltaiset alustat tarjoavat yrityksille mahdollisuuden hakea kiinteistövakuudellista joukkorahoitettua yrityslainaa.

Pääomasijoittajat

Vakiintuneeseen osakeyhtiömuotoiseen liiketoimintaan voidaan hakea rahoitusta ottamalla yhtiöön lisää osakkaita.

Suomessa toimii runsaasti yksityisiä pääomasijoittajia sekä pääomasijoitusyhtiöitä, jotka sijoittavat kasvupotentiaalia omaaviin listaamattomiin pk-yrityksiin. Yksityiset pääomasijoittajat tunnetaan myös bisnesenkeleinä tai enkelisijoittajina.

Pääomasijoittajat sijoittavat yritykseen rahaa omistusosuutta vastaan. Tämän lisäksi pääomasijoittajat tarjoavat yrityksen johdolle arvokasta tietotaitoa ja kontakteja yrityksen kasvun kiihdyttämiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi.

Pääomasijoitusten positiivisena puolena on pääomasijoittajan vahva halu kehittää yhtiötä arvokkaammaksi ja tuottoisammaksi. Lainaan verrattaessa pääomasijoitus ei myöskään aiheuta rahoituskuluja.

Suurena haittapuolena on kuitenkin oman omistusosuutesi väheneminen yhtiössä ja ulkopuolisen omistajan ottaminen mukaan yhtiön päätöksentekoon.

Laskurahoitus

Laskurahoituksella viitataan yrityksen rahoituksen hankkimiseen myyntisaatavia eli myyntilaskuja vastaan. 

Laskurahoitus soveltuu erityisesti yrityksen kassavirran tasoittamiseen toimialoilla, joilla maksuajat ovat tyypillisesti pitkiä.

Laskurahoituksen muotoja ovat myös factoring-rahoitus ja laskujen myynti, joita erottaa myyntisaatavien luottotappioriskin kantaja ja rahoituksen pituus.

Sopiiko laskurahoitus yrityksellesi?

Laskurahoituksen käyttäminen on valitettavasti mahdollista ainoastaan yritysmyynnin myyntisaatavia vastaan.

Mikäli yrityksesi myynti kohdistuu yksityisasiakkaisiin, et pysty hyödyntämään myyntilaskuja luoton vakuutena tai myymään laskuja rahoitusyhtiölle.

Tässä tapauksessa suosittelemme tutustumaan Financer.comin ilmaiseen 18 yrityslainan vertailuun alla olevasta painikkeesta:

Vertaa edullisimmat yrityslainat

Laskurahoitus

Laskurahoitus on eräänlainen lyhytaikainen yritysluotto, jossa yrityksellesi myönnetään rahoitusta myyntisaatavia vastaan.

Myönnettävän rahoituksen vakuutena toimivat avoimet myyntilaskut. Rahoitusyhtiö myöntää yrityksellesi laskujen lainoitusarvon mukaisen määrän luottoa ennalta sovittua kiinteää tai prosentuaalista rahoituskulua vastaan. 

Laskurahoituksessa kannat kuitenkin itse luottotappioriskin, mikäli asiakkaasi ajautuu maksukyvyttömäksi tai ei muusta syystä suoriudu rahoitettavasta laskusta.

Factoring-rahoitus

Factoring-rahoitus on laskurahoituksen muoto, jolla viitataan tyypillisesti jatkuvaluonteiseen laskurahoitukseen.

Factoring-rahoituksessa koko myyntireskontra tai suuri laskutuskokonaisuus voidaan ulkoistaa rahoitusyhtiölle. Factoring-rahoitukseen saattaa sisältyä myös lisäpalveluita kuten laskujen perinnän hoitaminen.

Tässä rahoitusmuodossa luottoriski pysyy yritykselläsi.

Laskujen myynti

Laskujen myynti on toinen tapa hankkia yritykselle rahoitusta myyntisaatavia vastaan. Erona muihin laskurahoituksen muotoihin on myyntisaatavien omistajuuden siirtyminen rahoitusyhtiölle. 

Tämä tarkoittaa sitä, että myös luottotappioriski siirtyy tässä tapauksessa rahoitusyhtiölle. Luottotappioriskin siirtyminen rahoitusyhtiölle nostaa laskujen myynnin factoringia hintavammaksi laskurahoituksen vaihtoehdoksi.

Laskujen myyntiä on tyypillisesti helpompaa tehdä myös yksittäisille laskuille, siinä missä Factoring-rahoitus edellyttää yleensä vähintään osittaista myyntisaatavien ulkoistamista rahoitusyhtiölle.

Factoring-rahoituksen palveluihin saattaa sisältyä myös luotonvalvonnan ja perinnän palveluita tai muita maksusaatavien hallintaa tehostavia palveluita.

Yrityslaina

Yrityslaina on suunnitelmallisesti käytettynä erinomainen työkalu yrityksen kasvun kiihdyttämiseen ja erinäisten investointien rahoittamiseen.

Ennen yrityslainan hakemista yrityksen tulee kuitenkin kartoittaa rahoitustarve erityisen tarkasti. Kartoittamalla ja erittelemällä lainan käyttökohteet, helpotat lainan saamista ja saat kokonaisvaltaisen kuvan yrityksesi taloustilanteesta.

Yrityslainaa on mahdollista hakea vakuudettomana tai vakuudellisena lainana. Mikäli yrityksellä on mahdollisuus hakea vakuudellista lainaa, on tämä lähes poikkeuksetta edullisempaa kuin vakuudeton laina.

Yleisenä edellytyksenä yrityslainan saamiselle on:

 • Selkeä käyttötarkoitus rahoitukselle
 • Tiedot yrityksen omistussuhteista
 • Y-tunnus
 • Suomalainen osoite
 • Yrityksen tase ja tuloslaskelma 

Lue lisää yrityslainoista

Osa rahoitusyhtiöistä ja pankeista on asettanut yrityksen iälle ja vuosittaisen liikevaihdon määrälle minmimäärät. Monet rahoitusyhtiöt tarjoavat kuitenkin lainaa myös uusille yrityksille.

Yrityksellä tai yrityksen vastuutehtävissä olevilla toimihenkilöille ei yleisesti ottaen saa olla maksuhäiriömerkintää yrityslainaa haettaessa. Tapauskohtaisesti on kuitenkin mahdollista saada yrityslainaa ilman luottotietoja.

Vakuudeton yrityslaina

Vakuudeton yrityslaina on ilman reaalivakuuksia myönnettävää yrityslainaa. Reaalivakuuksien sijaan lainan vakuutena toimii yksi tai useampi henkilötakaus. 

Huomioithan, että useat rahoitusyhtiöt edellyttävät, että lainan takaajana toimii yrityksen vastuuasemassa oleva henkilö.

Yrittäjän itsensä tekemä henkilötakaus on varsin yleinen vakuudettoman lainan hakemisessa.

Vakuudettoman yrityslainan takaajana toimivalla henkilöllä ei saa olla maksuhäiriömerkintöjä.

Vakuudettomassa lainassa myönnettävän lainan määrään ja ehtoihin vaikuttavat yrityksen toimittamien historiallisten taloustietojen lisäksi henkilötakaajan tulot ja varallisuus.

Täytetakaus

Henkilötakausta voidaan käyttää yrityslainaa hakiessa myös reaalivakuuksien tukena, mikäli yrityksen reaalivakuuksien vakuusarvo ei riitä haettavaan lainamäärään. Tällöin puhutaan täytetakauksesta.

Vakuudellinen yrityslaina

Liiketoimintansa vakiinnuttaneelle yritykselle saattaa olla kertynyt runsaasti omaisuutta, jota on mahdollista hyödyntää lainan vakuutena.

Vakuudellinen laina on lähes kaikissa tapauksissa vakuudetonta yrityslainaa edullisempaa rahoitusta yritykselle. Vakuudelliseen lainaan on mahdollista saada paremmat lainaehdot ja matalampi korko kuin vakuudettomaan lainaan.

Vakuudeksi kelpaavaa omaisuutta ovat muun muassa:

 • Käteispantit
 • Kiinteistöt
 • Asunnot
 • Arvopaperit
 • Ajoneuvot
 • Varastot
 • Yrityskiinnitys

Rahoitusyhtiöt laskevat erilaisille vakuuksille vakuusarvot, joiden mukaisesti myönnettävän lainan enimmäismäärä määritellään.

Vakuusarvoon vaikuttavat muun muassa vakuuden markkina-arvo, likviditeetti sekä arvio arvonalentumisen riskistä.

Tällä tavoin laskettuna rahoitusyhtiön vakuuksille määrittelemä vakuusarvo liikkuu tyypillisesti 30-80 prosentin välillä.

Vähiten arvoa annetaan yrityskiinnityksille, kun taas asunnot ja käteispantit saavat tyypillisesti korkeimman vakuusarvon.

Vertaa yrityslainat ilmaiseksi

Yrityslainojen välillä on suuria eroja paitsi korossa, myös lainojen ehdoissa ja muissa kuluissa. 

Financer-com vertaili yrityslainojen korot, lainamäärät ja tärkeimmät ehdot puolestasi.

Tutustu ilmaiseen vertailuun alla olevasta painikkeesta:

Vertaile yrityslainat ilmaiseksi

Finnveran laina ja lainantakaus

Finnvera on suomalainen täysin julkisomisteinen erikoisrahoitusyhtiö, joka tarjoaa uusille ja kasvaville pk-yrityksille edullisia rahoitusratkaisuja.

Finnveran pääasiallisia palveluita ovat alkutakaus, pk-takaus sekä Finnvera-takaus.

Nämä ovat eri tarkoituksiin myönnettäviä lainantakauksia, joiden takausosuus voi olla jopa 80 prosenttia lainan kokonaismäärästä.

Niiden avulla voidaan saada lainaa tilanteissa, joissa yrityksen omat vakuudet eivät riitä rahoituksen hankintaan.

Kaikkien takausten vähimmäismäärä on 10 000 euroa, ja enimmäismäärä vaihtelee takauksen tyypin mukaisesti.

Oma pankkisi hakee pk- ja alkutakauksia puolestasi, kun taas Finnvera-takaus neuvotellaan suoraan Finnveran kanssa tapauskohtaisesti.

Takausten lisäksi Finnvera tarjoaa toissijaisena vaihtoehtona myös suoraa lainaa. Lainaa voidaan myöntää yritykselle tai yrittäjän henkilökohtaisena yrityslainana tapauskohtaisesti.

Finnveran lainoja ei myönnetä yrityksen pääasialliseksi rahoitusmuodoksi, vaan ainoastaan osana pankin myöntämää kokonaisrahoitusta.

Tutustu Finnveraan

Uusien ja kasvuun tähtäävien kotimaisten pk-yritysten kannattaa aina ensimmäisenä selvittää kelpoisuutensa Finnveran takauksiin ja lainoihin, mikäli yrityksen omat vakuudet eivät riitä rahoituksen hankintaan.

Finnveran palvelut ovat julkisrahoitteisena toimijana edullinen vaihtoehto yrityksille.

Tutustu Finnveran palveluihin

Leasing ja osamaksu – Rahoituksen kohde vakuutena

Joissakin tapauksissa yritys voi rahoittaa hankintansa leasingilla tai osamaksulla, jolloin rahoitettava kohde toimii myös rahoituksen vakuutena.

Osamaksu on nimensä mukaisesti tapa maksaa hankinta osissa. Osamaksua käytetään sellaisten hankintojen rahoittamisessa, jotka halutaan lopulta yrityksen pitkäaikaiseen omistukseen laina-ajan päättyessä.

Leasing taas on rahoitusmenetelmä, jossa rahoitettava kohde ainoastaan vuokrataan yritykselle pitkäaikaisesti.

Leasing on jo pitkään ollut suosittu tapa hankkia yrityksen käyttöön muun muassa ajoneuvoja ja tuotantolaitteita. Joissakin leasing-sopimuksissa tarjotaan myös optio lunastaa rahoituksen kohde sopimuksen päättyessä.

Luottokortti

Yritysluottokorttia ei aina edes huomioida yrityksen rahoitusmuotoja vertailtaessa, vaikka luottokortti on usein edullisin tapa hankkia lyhytaikaista rahoitusta.

Yritysluottokortit tarjoavat jopa 45 päivän korottoman maksuajan, joka mahdollistaa luottokortin käytön esimerkiksi laskurahoituksen tai yrityslimiitin edullisena korvaajana.

Luottokortteihin on yrityksesi koosta riippuen saada myös varsin suuria luottorajoja. Esimerkiksi Qred Visaan voidaan myöntää jopa 200 000 euron luottoraja.

Monia yritysluottokortteja, kuten edellä mainittua Qred Visaa voidaan käyttää myös laskujen maksamiseen.

Huomioithan, että luottokortit soveltuvat lyhytaikaiseen rahoitustarpeeseen, sillä niiden korko on pitkällä aikavälillä tyypillisesti paljon tavallista yrityslainaa korkeampi.

UKK

Mitä tarkoittaa yrityksen rahoitus?

Yrityksen rahoituksella viitataan yrityksen kokonaisvaltaiseen varojen hankintaan .

Mihin yritys tarvitsee rahoitusta?

Yritys tarvitsee rahoitusta sekä toimintansa aloittamiseen että kasvattamiseen. Rahoituksella katetaan muun muassa yrityksen juoksevia kuluja sekä investointeja.

Miten yritys voi saada rahoitusta?

Yritys voi saada rahoitusta esimerkiksi yritystukien, joukkorahoituksen, pääomasijoitusten, laskurahoituksen sekä yrityslainan muodossa.

Miksi yritys hakee rahoitusta?

Yritys hakee rahoitusta tyypillisesti liiketoimintansa kasvattamiseen tai täysin uuden liiketoiminnan aloittamiseen. Rahoituksella mahdollistetaan tai kiihdytetään liiketoiminnan kasvua.

Kuinka nopeasti yritys saa rahoitusta?

Yritysrahoituksen saamisen aikataulu riippuu käytettävästä rahoitusmuodosta. Esimerkiksi pääomasijoitusten saaminen saattaa kestää useita kuukausia tai jopa vuosia, kun taas pientä yrityslainaa on mahdollista saada verkosta jopa välittömästi.

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Anna ensimmäisenä palautetta

Lähteet
KirjoittajaAku Tuomola

Aku Tuomola toimii Financer.com Suomen apulaismaajohtajana. Hän opiskelee kauppatieteiden maisteriksi Jyväskylän Yliopistossa. Hän on erikoistunut sijoittamiseen, verotukseen ja yritystoimintaan. Uransa aikana Aku on kirjoittanut satoja talousaiheisia artikkeleita ja oppaita.

Jaa
Read Icon265 lukukertaa

Tutustu aiheisiin

Lahjoitamme osan sivuston tuotosta hyväntekeväisyyteen.  Lue lisää