yrityskaupan-rahoitus

Yrityskaupan rahoitus – 5 parasta tapaa

  • 1.6.2023
  • Lukuaika 8 min
  • Read Icon165 lukukertaa

Suomessa tehdään vuositasolla keskimäärin 2000-3000 yrityskauppaa.

Määrä saattaa kuulostaa pieneltä, mutta suhteessa suomalaisten yritysten määrään, vaihtavat yritykset Suomessa omistajaa varsin vilkkaaseen tahtiin.

Yrityskaupoissa käytettävät kauppasummat eivät kuitenkaan ole edullisimmasta päästä, sillä summat kohoavat tyypillisesti satoihin tuhansiin tai jopa miljooniin euroihin.

Onneksi yrityksen ostamista kaavailevan sijoittajan ei kuitenkaan tarvitse omata kyseistä kauppasummaa pankkitilillään.

Yrityskaupan rahoitus on mahdollista järjestää useilla erilaisilla järjestelyillä, joista osa edellyttää vain 5 prosentin käsirahaa kaupan loppusummasta. 

Listasimme joitakin yleisimmistä yrityskaupan rahoitusjärjestelyistä ja avasimme niiden toimintaa ja hintatasoa yrittäjälle.

Vertaa edullisimmat yrityslainat

Yrityslaina on tyypillisin tapa rahoittaa valtaosa yrityskaupasta. Yrityslainojen välillä on kuitenkin suuria eroja niin lainan ehdoissa, korossa kuin muissa lainakuluissa. 

Vertailemalla yrityslainat ja hakemalla lainaa yrityksen ostoon useammalta rahoitusyhtiöltä voit säästää jopa tuhansia euroja lainatarjousten vertailulla.

Financer.com vertaili puolestasi 18 eri yrityslainaa tarjoavaa rahoitusyhtiötä. Tutustu kokoamaamme vertailuun alla olevasta painikkeesta.

Vertaile edullisimmat yrityslainat

Yrityskaupan rahoitusmuodot

Yrityskaupan rahoittaminen on mahdollista usealla eri rahoitusmuodolla, mutta tyypillisesti rahoitus muodostuu yhdistelmästä useampia eri rahoitusmuotoja.

Eräs tyypillisimmistä tavoista rahoittaa yrityskauppa on hakea lainaa yrityksen ostoon. Yrityslainan lisäksi on kuitenkin monia muita tapoja rahoittaa yrityskauppa.

Listasimme muutamia yleisimmistä yrityskaupan rahoitusmuodoista, sekä lyhyet esittelyt rahoitusmuodon käytöstä yrityskaupassa:

Oma pääoma

Omarahoitusosuus on yleisesti ottaen vähintään 20 prosenttia yrityskaupan loppusummasta. Tyypillisesti rahoittajat edellyttävät kuitenkin vähintään 30 prosentin tai yli omarahoitusosuutta yrityskaupan rahoituksessa.

Omarahoitusosuuden kattamisessa tulee osaltaan käyttää ostajan omia säästöjä, mutta koko omarahoitusosuutta ei ole tarvittavaa kattaa tällä tavoin.

Omarahoitusosuus voidaan hoitaa osittain myös Finnveran tuotteilla, kuten yrityksen ostajalle suoraan myönnettävällä henkilökohtaisella yrittäjälainalla.

Yrittäjälaina on vakuudetonta lainaa, jonka maksusta yrittäjä itse vastaa koko omaisuudellaan.

Useampi sijoittaja ostamassa yritystä

Mikäli yrityskaupan ostajapuolella on useampi sijoittaja, on yrityskaupan rahoittaminen helpompaa.

Ensinnäkin, omarahoitusosuus voidaan jakaa useamman henkilön kesken, jonka ansiosta ostajakohtainen omarahoitusosuus on pienempi.

Tämän lisäksi useammat ostajat pystyvät hyödyntämään Finnveran tarjoamaa henkilökohtaista yrittäjälainaa kattaakseen osan omarahoitusosuudestaan.

Tällä tavoin käteisvaroilla katettavaksi jäävä osuus omarahoitusosuudesta muodostuu varsin pieneksi.

Finnvera

Finnvera on Suomen valtion täysin omistama julkisrahoitteinen erikoisrahoitusyhtiö. Sen tarkoituksena on tukea suomalaisia pk-yrityksiä aloittamisessa, kasvussa ja kansainvälistymisessä.

Finnveran pääasialliset tuotteet ovat lainantakauksia, joiden takausosuus voi olla parhaimmillaan 80 prosenttia haettavasta lainasta. Näiden lisäksi tarvitaan kuitenkin aina myös omarahoitusosuus.

Lainantakausten lisäksi Finnveran tuotevalikoimaan kuuluvat myös yrityslainat ja yrittäjälaina.

Ne eivät ole Finnveran pääasiallisia tuotteita, ja niiden tarkoituksena on ainoastaan toimia osana laajempaa rahoituskokonaisuutta.

Suosittelemme tutustumaan aina ensimmäisenä Finnveran rahoitusvaihtoehtoihin, sillä Finnveran tuotteet ovat tyypillisesti edullisin tapa rahoittaa yritystä.

Finnveran tuotteita ei ole mahdollista käyttää ainoana rahoitusmuotona yrityskaupassa.

Niiden lisäksi vaaditaan aina myös muita rahoitusmuotoja, kuten omaa pääomaa ja yrityslainaa.

Yrittäjälaina

Finnvera myöntää takauksien ja suorien yrityslainojen lisäksi myös yrittäjälainoja. Yrittäjälainat ovat yrittäjille itselleen henkilökohtaisesti myönnettäviä vakuudettomia lainoja.

Niitä myönnetään pääasiassa liiketoiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen investointeja tai käyttöpääomaa varten. Yrittäjälainalla voidaaan kuitenkin kattaa myös osa yrityskaupan rahoitusta.

Finnveran yrittäjälainan ehtoihin kuulu se, ettei yrittäjälainaa käytetä ainoana rahoitusmuotona vaan omarahoituksen lisäksi muiden rahoitusmuotojen tukena.

Yrityskaupassa yrittäjälainaa voidaan hyödyntää omarahoitusosuuden ja yrityslainan tukena kauppasumman kattamisessa.

Hyödyntämällä Finnveran yrittäjälainaa omarahoitusosuuden kattamiseen jopa miljoonan euron suuruinen yrityskauppa rahoittaa vain kymmenien tuhansien suuruisella määrällä ostajan omia säästöjä.

Finnveran takaus

Finnveran pääasiallisia yritysrahoituksen tuotteita ovat Finnveran lainantakaukset.

Finnveran lainantakaus määritellään aina tapauskohtaisesti, mutta tyypillisesti Finnveran takausosuus on 50-80 prosenttia lainan kokonaismäärästä. Finnvera-takaus on mahdollista saada ainoastaan yli 10 000 euron suuruisille luotoille

Rahoitus myyjältä

Mikäli ostaja ei kykene saamaan rahoitusta yrityskauppaa varten yrityslainan ja henkilökohtaisen lainan sekä oman rahoituksen yhdistelmällä, voidaan joissakin tapauksissa hyödyntää myös myyjän tarjoamaa rahoitusta.

Myös yrityksen myyjä voi myöntää ostajalle rahoitusta, jolloin ostaja ei maksa koko kauppasummaa kerralla. Osa kauppasummasta rahoitetaan velkana myyjälle, joka kuitataan seuraavien vuosien aikana ostettavan yrityksen kassavirrasta.

Joissakin tapauksissa myyjä saattaa haluta jäädä osakkaaksi myymäänsä yritykseen. Tässä tapauksessa ostajat tarvitsevat vähemmän rahoitusta, ja hyötyvät yritykseen jäävästä ammattitaidosta ja kokemuksesta.

Yrityslaina

Suurimmassa osassa yrityskauppoja hyödynnetään vierasta pääomaa yrityslainan muodossa.

Nyrkkisääntönä yrityslainan määrälle ja hakemiselle on yrityksen ostamiseen haettavan lainan 3-5 vuoden takaisinmaksuaika. Yrityslaina lasketaan maksettavaksi ostettavan yrityksen tulevien kassavirtojen avulla. 

Velkarahoitusta kartoitettaessa yrityskauppaa suunnittelevan tahon on syytä tutustua tarkasti ostettavan yrityksen kokonaisvaltaisiin rahoitustarpeisiin.

Kattaako liiketoiminnan kassavirta yrityksen juoksevat kulut ja mahdollisesti tarvittavat investoinnit? Vai tarvitseeko ostettava yritys lisärahoitusta käyttöpääoman tai investointien rahoittamisen osalta. 

Kaikki nämä on syytä kartoittaa tarkasti ennen lainan hakemista yrityksen ostamista varten. Kyseiset rahoitustarpeet ja oletettavat menot nimittäin huomioidaan suoraan yrityslainan takaisinmaksukykyä laskettaessa, joka taas vaikuttaa myönnettävän lainan määrään ja laina-aikaan.

Rahoitusmuotona yrityslaina

Mikäli tarvitset lainaa yrityksen ostamiseen tai ostettavan yrityksen käyttöpääomaksi tai investointeihin, kannattaa yrityslainat aina kilpailuttaa.

Kilpailuttamalla yrityslainat saat todennäköisesti paremman lainatarjouksen edullisemmalla korolla ja kuluilla sekä sopivimmilla lainaehdoilla.

Tutustu Financer.comin yrityslainavertailuun, jossa tutustuimme 18 eri yrityslainan ominaisuuksiin.

Vertaile edulliset yrityslainat

Ostettavan yritystoiminnan vakuudet

Osana lainan vakuuksia voidaan hyödyntää ostettavalta yritykseltä löytyviä reaalivakuuksia.

Mikäli ostettava yritys omistaa esimerkiksi kiinteistöjä, tuotantolaitteita tai koneita, voidaan näitä mahdollisesti hyödyntää yrityslainan vakuutena.

Mitä suurempi osa yrityslainasta pystytään kattamaan reaalivakuuksin, sitä helpompaa ja edullisempaa rahoituksen saaminen tyypillisesti on.

Pankit ja rahoitusyhtiöt laskevat runsain reaalivakuuksin haettavalle lainalle aina matalamman riskipreemion, jolloin säästät lainan hinnassa.

Ostettava yritys vaikuttaa rahoitukseen

Olennainen osa yrityskaupan rahoituksen saatavuutta ja hintaa on ostettava yritys. Ostettavan yrityksen hinta ja yritystoiminnan luonne ovat tärkeässä asemassa rahoituksen suunnittelua.

Ensinnäkin, mikäl yritystoimintaa rahoitetaan lainarahalla, olettaa pankki tai rahoitusyhtiö liiketoiminnan olevan kannattavaa tai muuttuvan sellaiseksi oston myötä. Oletuksena on, että laina voidaan maksaa ostettavan yrityksen kasssavirralla korkeintaan viiden seuraavan vuoden kuluessa.

Olennaisena osana on myös yrityskaupan laajuus ja ostettavan yrityksen tai yrityskokonaisuuden hinta.

Pienemmissä yrityskaupoissa yrityksen ostamiseen saattaa riittää yrittäjän keräämä omarahoitusosuus ja yrityslaina, mutta suuremmat kaupat saattavat vaatia monimutkaisempia rahoitusjärjestelyjä.

Ostajan vaikutus rahoitukseen

Ostettavan yrityksen lisäksi rahoituksen saatavuuteen ja ehtoihin vaikuttaa vahvasti myös yrityksen ostajan tai ostajien ammattitaitoisuus, alakohtainen tuntemus ja kokemus ostettavan yrityksen toimialalta sekä aiempi yrittäjäkokemus

Pankki tai rahoitusyhtiö kartoittaa ostajaehdokkaan tai ehdokkaiden pätevyyttä toimia yrittäjänä kyseisellä toimialalla ja ostettavan yrityksen johdossa laaja-alaisesti rahoituspäätöstä tehdessään.

Tämä kartoitus vaikuttaa paitsi lopulliseen päätökseen rahoituksen myöntämisestä, myös mahdollisesti myönnettävän rahoituksen hinnoitteluun, ehtoihin ja maksuaikaan. 

Yrityskauppavalvonta

Suomessa tehtävät yrityskaupat on ilmoitettava KKV:lle eli Kilpailu- ja kuluttajavirastolle, mikäli:

  • Osapuolten yhteenlaskettu Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää 100 miljoonaa euroa
  • Ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto on yli 10 miljoonaa yritystä kohden

KKV ei puutu valtaosaan ilmoitetuista yrityskaupoista. Mikäli kaupan kuitenkin katsotaan olennaisesti estävän tehokasta kilpailua kotimaassa, voidaan kaupalle asettaa ehtoja tai jopa kieltää kauppa kokonaan.

UKK

Miten rahoitan yrityskaupan?

Yrityskaupan rahoitus edellyttää aina omarahoitusosuutta ostajalta. Tämän lisäksi yrityskaupan rahoituksessa käytetään lähestulkoon aina lainarahoitusta. Tämän lisäksi yrityskaupan rahoituksessa voidaan hyödyntää myös myyjän tarjoamaa rahoitusta sekä Finnveran rahoitustuotteita.

Mistä rahoitus yrityksen ostamiseen?

Yrityksen ostamisessa rahoitus hankitaan omarahoitusosuuden lisäksi tyypillisesti pankilta tai rahoitusyhtiöltä sekä Finnveralta. Myös osittain myyjän järjestämä rahoitus on joissakin tapauksissa mahdollista.

Saako yrityksen ostoon lainaa?

Yrityksen ostamiseen on mahdollista saada lainaa. Tämä edellyttää kuitenkin riittävää omarahoitusosuutta yrityksen ostajalta sekä riittäviä vakuuksia tai henkilötakausta.

Laina tulee myös mitoittaa niin, että se voidaan maksaa ostettavan yrityksen kassavirrasta korkeintaan seuraavan viiden vuoden aikana. Yleisesti omarahoitusosuutta edellytetään vähintään 20-30 prosenttia lainan kokonaismäärästä.

Vertaa 18 yrityslainaa ja pyydä tarjous ilmaiseksi.

Kenellä on oikeus estää yrityskauppa?

Yrityskauppojen estäminen on Suomessa harvinaista, mutta suurissa yrityskaupoissa KKV saattaa katsoa kaupan olennaisesti estävän kilpailua kotimaisilla markkinoilla. Tässä tapauksessa KKV voi esittää markkinaoikeudelle asetettavaksi ehtoja kaupan toteutumiselle tai jopa estää sen kokonaan.

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Anna ensimmäisenä palautetta

Lähteet
KirjoittajaAku Tuomola

Aku toimii Financer.com Suomen apulaismaajohtajana. Hän on kiinnostunut taloudesta, sijoittamisesta ja kauppaoikeudesta. Hän pyrkii auttamaan lukijoitamme ymmärtämään taloutta entistä paremmin.

Jaa
Read Icon165 lukukertaa

Tutustu aiheisiin

Lahjoitamme osan sivuston tuotosta hyväntekeväisyyteen.  Lue lisää