Financer.com lainavertailu

7600€ lainaa 2 vuoden maksuajalla – Näin lainaa haettiin vuonna 2019

  • helmikuu 11, 2020
  • Lukuaika 5 min
  • 153 lukukertaa

Vuonna 2019 lainat ja pikavipit herättivät laajaa keskustelua mediassa. Syyskuussa 2019 astui voimaan merkittävä lakimuutos, jonka seurauksena toistakymmentä lainapalvelua lopetti toimintansa. Kotitalouksien ylivelkaantuminen ja korkeakorkoiset lainat ovat olleet yleisesti esillä mediassa muutenkin.

Financer.com kävi läpi toista vuotta perättäin edellisen vuoden lainatrendejä. Lue viime vuoden katsaus tästä.

Vuoden 2019 katsausta varten analysoimme yli 15600 palvelussamme tehtyä lainahakua. Datan perusteella selvitimme, miten suurta lainaa asiakkaamme keskimäärin hakivat, ja mitkä olivat suosituimmat laina-ajat sekä eri lainatuotteiden ikä- ja sukupuolijakaumat.

Selvitimme keskiarvoja näissä kategorioissa:

Keskimäärin lainaa haettiin reilu 7600€ vajaan 2 vuoden maksuajalla

Vuonna 2019 Financer.com-palvelussa haetun lainasumman keskiarvo oli 7638,71 euroa ja laina-aika oli keskimäärin 578 vuorokautta, eli noin 19 kuukautta.

Alla kuvaaja kaikista palvelussamme tehdyistä hauista.

(Klikkaa kuvaa suuremmaksi)

Muutama lainasumma korostuu tuloksissa johtuen siitä, että palvelumme kautta voi vertailla pikalainoja, kulutusluottoja ja autolainoja, joiden suuruus vaihtelee paljon lainatuotteesta riippuen.

Suosituimpia lainoja viime vuonna olivat pienet 50 – 300 euron pikavipit sekä 1000, 3000 ja 10000-20000 euron lainasummat.

Lainasummien keskiarvot ovat melko lähellä vuoden 2018 vastaavia lukuja. Vuoden 2018 keskiarvot olivat 7351,73 euroa, eli lainasummien keskiarvo kasvoi noin 300 eurolla. Lainojen keskimääräinen laina-aika tippui vastaavasti puoleen. Edellisvuonna keskimäärin haettu laina-aika oli 1189 päivää eli noin 40 kuukautta.

Laina-aikojen puoliintuminen ei johtune kulutustottumusten tai lainantarpeen muutoksista, vaan parempi selitys tälle muutokselle on se, että yleisesti palvelumme kautta haettiin pienempiä lainasummia määrällisesti enemmän, ja pienissä lainoissa myös laina-aika on pienempi. Eri kategorioissa (pikavipit, kulutusluotot ja autolainat) laina-ajat kasvoivat hieman viime vuoteen verrattuna.

Katsotaan seuraavaksi läpi tuloksia tarkemmin kategorioittain.

Kulutusluottoa keskimäärin 12000€ noin 5 vuoden maksuajalla

Vuonna 2019 Financer.com-lainavertailun kautta etsittiin kulutusluottoja, joiden keskimääräinen lainasumma oli 12269,05 euroa ja keskimääräinen laina-aika oli 1702 vuorokautta, eli vähän vajaa 5 vuotta.

Kuvaajasta voit tarkastella suosituimpia kulutusluottojen lainasummia.

(Klikkaa kuvaa suuremmaksi)

Kulutusluottoa haetaan moneen eri tarpeeseen, mikä näkyy suurena hajantana tuloksissa.

Erityisen suosittuja kulutusluottoja vuonna 2019 olivat pienet 1000 euron tai sitä pienemmät luotot sekä suuremmat 3000 ja 10000 euron lainasummat.

Vuoteen 2018 verrattuna lainasummat ja laina-aika ovat hieman kasvaneet. Vuonna 2018 lainasumma oli keskimäärin 9569,60 euroa ja laina-aika 1562 vuorokautta, eli reilu 4 vuotta.

Pikavippiä reilu 500€ lyhyellä maksuajalla

Vuonna 2019 haetun pikavipin lainasumma oli keskimäärin 533,69 euroa. Laina-aika oli lyhyt noin 165 päivää eli noin 5,5 kuukautta.

Katso pikavippien suosituimmat lainasummat kuvaajasta.

(Klikkaa kuvaa suuremmaksi)

Suurin osa pikavippien haetuista lainasummista osuivat 50 – 300 euron välille. Suosittuja lainasummia olivat myös 500, 1000 sekä 2000 euron pikavipit.

Vuoteen 2018 verrattuna pikavippien lainasummat ja laina-aika ovat kasvaneet hieman, mutta muutos ei ole suuri. Vuoden 2018 keskiarvot olivat 470,26 euroa ja 147 vuorokautta, eli noin 5 kuukautta.

Autolainaa haettiin keskimäärin 15000€ noin 5 vuoden maksuajalla

Autolainojen keskiarvot olivat tämän katsauksen suurimpia.

Vuonna 2019 Financer.com-palvelun kautta etsityn autolainan suuruus oli keskimäärin 15082,35 euroa ja laina-aika oli 1916 vuorokautta, eli reilu 5 vuotta.

Kuvaajassa autolainojen suosituimmat lainasummat.

(Klikkaa kuvaa suuremmaksi)

Autolainojen hakutuloksissa selkeä painopiste on 10000 – 20000 euron lainasummissa.

Selvitimme lisäksi eri lainojen ikä- ja sukupuolijakaumia. Tutustutaan niihin seuraavaksi tarkemmin.

Vuoteen 2018 verrattuna autolainojen lainasummat ja -ajat ovat kasvaneet. Vuonna 2018 keskiarvot olivat 13587,26 euroa ja 1776 vuorokautta, eli vähän alle 5 vuotta.

Lainojen ikä- ja sukupuolijakaumat

Keräsimme tietoa pikavippien, kulutusluottojen ja autolainojen ikä- ja sukupuolijakaumista.

Financer.com-palvelun datan perusteella kulutusluottoa etsivät suurin piirtein yhtä paljon niin naiset kuin miehet. Pikavippiä etsivät pienellä erolla enemmän naiset kuin miehet.

Autolainoissa puolestaan ero miesten ja naisten välillä korostuu. Autolainaa etsivistä noin 68 prosenttia oli miehiä ja vain 32 prosenttia oli naisia.

Tässä taulukko eri lainasummien sukupuolijakaumista:

PikavippiKulutusluottoAutolaina
Miehiä47 %50 %68 %
Naisia53 %50 %32 %

Otimme myös selvää eri lainatuotteiden ikäjakaumista.

Palvelumme asiakkaista kaikkien kolmen kategorian suhteen selvästi suurin ikäluokka olivat 25-34 -vuotiaat hakijat.

Mitään valtavan suuria eroja eri lainatuotteiden välillä ei ole.

Kulutusluotoissa nuoret aikuiset ja keski-ikää lähestyvät korostuvat suurimpina ikäryhminä.

Kulutusluottojen ikäjakauma kuvaajana:

Pikavipeissä hieman suurempi osa hakijoista on nuorempia 18-24 -vuotiaita, mutta selvästi suurin osa vipin hakijoista on silti 25-34 -vuotiaita.

Pikavippien ikäjakauma kuvaajana:

Autolainojen ikäryhmistä 55- vuotiaat ja sitä vanhemmat ovat selvästi pienemmässä roolissa muihin lainatuotteisiin verrattuna. Peräti  prosenttia hakijoista olivat keskimäärin alle 55-vuotiaita.

Autolainojen ikäjakauma kuvaajana:

Mihin nämä tulokset perustuvat?

Kaikki tällä sivulla esitetyt tulokset perustuvat Financer.com-sivustolla tehtyihin lainahakuihin vuonna 2019. Keräämme dataa tehdyistä lainahauista ja lisäksi yhdistimme dataa Google Analytics -palvelun keräämiin tietoihin.

Tiedot perustuvat vain hakukoneemme tietoihin, ei toteutuneisiin lainasopimuksiin. Jotkin tietyt lainasummat voivat korostua tuloksissa myös hakukoneemme oletusasetusten takia. Emme pysty yhdistämään kaikkia tehtyjä hakuja tiettyihin lainatuotteisiin, joten siksi pikavippien, autolainojen ja kulutusluottojen hakumäärät ovat kuvaajissa pienemmät verrattuna kaikkiin hakuihin yhteensä.

Uskomme, että tulokset antavat silti hyvän yleiskuvan siitä, millaista lainaa suomalaiset hakivat vuonna 2019. Yli 15600 analysoitua hakua on riittävän suuri otanta tätä katsausta varten.

Virallista tilastotietoa ei ole saatavilla Tilastokeskuskselta eivätkä pankit ja lainapalvelut julkaise tarkkoja tietoja haetuista lainoista, joten tämä Financer.comin lainakatsaus on harvinainen katsaus alan tilastoihin.

Palvelumme kautta asiakkaat voivat etsiä ja vertaille erilaisia kulutusluottoja, autolainoja sekä pikavippejä, joiden suuruus on 50 – 70000 euroa. Palvelumme kautta vertailtavien lainojen takaisinmaksuaika on 15 päivää – 15 vuotta.

Lakimuutoksen vaikutukset lainaamiseen

Vuonna 2019 astui voimaan lakimuutos, joka asetti korkokaton lainoihin sekä rajoituksia lainojen kuluihin.

Lakimuutoksen vaikutuksia on vielä vaikea täysin arvioida, mutta lakimuutos ei ole suoraan vaikuttanut Financer.com-palvelun kautta tehtyihin lainahakuihin.

Yleisesti lakimuutoksen myötä useat etenkin pieniä alle 2000 euron lainoja myöntävistä yrityksistä lopettivat toimintansa. Suuri osa lainapalveluista myös uudistivat lainavalikoimiaan, ja osa yrityksistä keskittyy nyt suurempien kulutusluottojen myöntämiseen.

Lisätietoja

Lisätietoja tästä katsauksesta ja Financer.com-palvelusta antaa Maajohtaja Jussi Yli-Korhonen, jussi(at)financer.com

Kirjoittaja Jussi Yli-Korhonen

Toimin Financer.com Suomen maajohtajana. Olen kiinnostunut oman talouden hoidosta, sijoittamisesta ja säästämisestä. Haluan tarjota hyödyllistä tietoa ja auttaa lukijoitamme tekemään fiksumpia taloudellisia päätöksiä.

Jaa
153 lukukertaa
Päivitetty: helmikuu 11, 2020

Tutustu aiheisiin