Muista hyödyntää verovähennykset

2 minutes

Ensi kuussa jätetään jälleen jokavuotinen veroilmoitus, joten on aika miettiä mahdollisia verovähennyksiä omalla kohdallasi. Moni suomalainen jättää verovähennykset käyttämättä ja menettää siten helposti satoja euroja. Tietyillä aloilla ja esimerkiksi yrittäjillä vähennyksiä voi kertyä enemmänkin. Vähennysten hakeminen ja kuittien säilyttäminen saattaa tuntua turhalta ajanhukalta, mutta loppuvuodesta kiität itseäsi omien etujesi valvomisesta.

Tässä lisätietoa vähennyksistä sekä yleisimmät verovähennykset, jotka valitettavan monelta unohtuvat.

Mitä ovat verovähennykset?

Verovähennykset ovat kirjaimellisesti veroa pienentäviä summia, jotka voidaan vähentää joko suoraan loppuvuodesta maksettavista veroista tai henkilön tuloista ennen verojen laskemista. Näin maksettavaa veroa jää jäljelle pienempi summa. Verovähennyksien tarkoitus on helpottaa etenkin pienituloisten verotusta. Vähennyksiä kertyy erilaisista menoista, joista voit lukea lisää alempana

Miten vähennykset ilmoitetaan?

Jokaiselle suomalaiselle lähetetään vuoden alussa henkilökohtainen veroehdotus, jossa arvioidaan tulevan vuoden tulot sekä vähennykset. Arvion tarkistaminen on omalla vastuulla, samoin kuin muutosten ilmoittaminen mikäli tarvetta on. Mikäli verovähennyksiin oikeuttavia menoja on arvioitua enemmän, ne kannattaa kirjata veroilmoitukseen. Kuitit ja muut tositteet tulee säilyttää, vaikka niitä ei liitetä ilmoitukseen. Verottaja voi nimittäin myöhemmin vaatia niitä.

Verojen tarkistaminen tulisi olla muutenkin osa jokaisen oman vuosibudjetin suunnittelua, jolla voidaan välttää jäännösverot vuoden lopussa. Jäännösveroa kertyy, mikäli tuloistaan ei ole maksanut tarpeeksi veroa, eli toisin sanoen veroprosentti vuoden aikana on ollut liian pieni.

Huomaa, että verovähennykset voi ilmoittaa myös jälkeenpäin, mikäli ne kyseisen vuoden ilmoituksesta unohtuivat. Vähennyksiä voi nimittäin vaatia jopa viisi vuotta myöhemminkin.

Yleisimmät verovähennykset

Tavallinen palkansaaja ei välttämättä tule ajatelleeksi olevansa oikeutettu verovähennyksiin. On kuitenkin tärkeää ottaa huomioon, että mikäli tiettyihin menoihin kuluu huomattavia summia, voi ne vähentää verotuksessaan. Tässä muutama esimerkki:

Kotitalousvähennys

Käykö luonasi viikottain siivooja tai onko mökilläsi tehty remonttia kuukausitolkulla? Jo nämä asiat oikeuttavat kotitalousvähennykseen, mikäli kuluja on kertynyt tarpeeksi. Vähennyksiä saa 50% kuluista eli puolet vuoden aikana kertyneistä kustannuksista voidaan käyttää verojen vähentämiseen.

Omavastuun osuus kotitalousvähennyksessä on 100 euroa, eli mikäli maksat erilaisista kotitalouspalveluista vuoden aikana yli 200 euroa, voit hyvinkin olla oikeutettu verovähennyksiin. Enintään kotitalousvähennystä voi saada 2400 euroa vuodessa omavastuuosuuden jälkeen.

Kotitalousvähennyksiin oikeuttaa maksaminen esimerkiksi seuraavista omassa kodissa tehdyistä palveluista: siivous, ikkunoiden pesu, lastenhoito, remonttityöt ja vaikkapa kodin tekniikkalaitteiden asentaminen. Ennen kuin palkkaat työntekijän, on hyvä tarkistaa hänen toimintansa olevan veronalaista. Helpoiten se käy katsomalla yrittäjän tiedot Yritys- ja Yhteisötietojärjestelmästä.

Työhön liittyvät verovähennykset

Useimmissa tapauksissa palkansaajien työnantajat tarjoavat työntekijöilleen tarvittavat asiat työntekoa varten, kuten toimistotila, ajoneuvot, tietokoneet, työkalut ja muut tarvikkeet. Yksityisyrittäjä, freelancer tai kotoa töitä tekevä henkilö joutuu usein puolestaan hankkimaan itse työn vaatimia välineitä. Näitä menoja kutsutaan tulonhankkimiskuluiksi ja niihin lasketaan esimerkiksi tietokoneen, ohjelmistojen, ammattikirjallisuuden, työkalujen tai työvaatteiden hankkiminen.

Etätyötä tekevät ovat usein oikeutettua työhuonevähennyksiin, jonka arvo lasketaan porrastetusti; työhuonevähennys ilman selvitystä voi olla 820, 410 tai 205 euroa. Summa riippuu siitä, onko kysessä päätoimi vai sivubisnes ja millainen työtila henkilöllä on käytössä. Muista kuitenkin, että tulonhankkimiskulujen omavastuu on 620 euroa. Jos työhuonevähennyksen arvo jää sen alle, ei sitä voi hyödyntää verotuksessa.

Matkakuluvähennykset

Mikäli joudut kulkemaan asunnon ja työpaikan välillä julkisilla liikennevälineillä pitkiä matkoja, voit vähentää siitä koituvat kustannukset verotuksessa, mikäli joudut vuodessa maksamaan yli 750 euroa. Vähennyksiin oikeuttaa ensinnäkin julkisen liikenteen käyttö, mutta myös oman ajoneuvon käyttö, mikäli julkista liikennettä ei ole käytettävissä tai matka lähimmälle pysäkille on yli 2 kilometriä. Matkakuluvähennyksiä voi saada enintään 7000 euroa.

Lisätietoa eri verovähennyksistä voi lukea Verohallinnon sivuilta Vero.fi.