Mitä tarkoittaa inflaatio?

Inflaatio tarkoittaa ostovoiman heikkenemistä. Lue alempaa, mistä inflaatio johtuu ja miten inflaatio vaikuttaa sinuun.

inflaation vaikutukset

Mitä inflaatio tarkoittaa?

inflaatio Inflaatiolla tarkoitetaan taloustieteessä ostovoiman heikkenemistä.

Jos jokin talousalue, esimerkiksi Suomi, kärsii inflaatiosta, näkyy se yleensä hintojen nousuna. Hintojen nousu ei siis ole inflaatiota, vaan se on inflaation seuraus.

Inflaatiota mitataan erilaisilla indekseillä, esimerkiksi hintaindeksillä. Jos hintataso on tarkasteluaikana noussut 3 prosenttia, inflaatio on tällöin 3 prosenttia, kun mittarina käytetään hintatason kehitystä.

Inflaation vastakohta on deflaatio, joka tarkoittaa rahan ostovoiman nousua.

Mistä inflaatio johtuu?

Inflaatioon vaikuttaa useita tekijöitä, joiden arvioiminen voi olla vaikeaa jopa alan ammattilaisille.

1. Monetaarinen inflaatio

Inflaatio johtuu osittain siitä, miten paljon rahavarannot kasvavat, eli miten paljon uutta rahaa painetaan ja lasketaan liikkeelle. Tätä kutsutaan monetaariseksi inflaatioksi.

Moni on varmasti juuri miettiny, mikseivät valtiot paina lisää rahaa, kun valtiolla on niin paljon velkaa? Tällaisen toiminnan seurauksena olisi hyperinflaatio, joka laskisi rahan ostovoimaa merkittävästi, jolloin seurauksena olisi todennäköisesti hurja hintojen nousu. Asiantuntijat ovat nykyisin sitä mieltä, että juuri monetaarinen inflaatio on suurin inflaation aiheuttaja.

2. Kysyntäinflaatio

Toinen syy inflaatiolle on kysyntäinflaatio, jolloin kysyntä kasvaa tarjontaa nopeammin. Yksinkertaisesti tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset haluavat ostaa jotain tuotetta enemmän, mitä kaupoissa on tarjolla, jolloin siitä ollaan valmiit maksamaan enemmän.

3. Kustannusinflaatio

Kustannusinflaatio tarkoittaa kustannusten noususta aiheutuvaa hintojen nousua. Kun tuotantokustannukset nousevat, tuotteen tai palvelun hintaa täytyy nostaa, jotta nousseet kustannukset voidaan kattaa.

Inflaatio Suomessa

Suomessa inflaation mittareina käytetään seuraavia indeksejä:

  • Kuluttajahintaindeksi
  • Elinkustannusindeksi
  • Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi
  • Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Näistä mittareista saat lisätietoa esimerkiksi Tilastokeskuksen sivuilta.

Alla kuvaaja kuluttajahintaindeksin vuosimuutoksista vuosilta 1980-2017.

inflaatio suomessa
Lähde: Findikaattori

Miten inflaatio vaikuttaa minuun?

  • Inflaatio aiheuttaa palveluiden ja tuotteiden hintojen nousua. Kun kaikki on kalliimpaa, et voi ostaa samalla rahasummalla enää niin paljoa, eli rahan ostovoima heikkenee.
  • Asuntojen ja vuokrien hinnat nousevat. Asuntojen hintoihin vaikuttaa suuresti myös kysyntä ja yleinen taloudellinen tilanne, joten asuntojen hinnat eivät yksistään riipu inflaatiosta.
  • Säästötilin koron ollessa inflaatiota pienempi säästöjen reaaliarvo heikkenee. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka säästöillesi maksetaan tilillä korkoa, säästöjen ostovoima heikkenee, sillä hinnat nousevat enemmän, mitä tili tuottaa korkoa.
  • Jos sinulla on laina pitkällä takaisinmaksuajalla, inflaatio ”syö” osan velasta pois. Inflaatio siis vaikuttaa lainan määrään siten, että lainan arvo laskee.
  • Inflaatiolla voi olla vaikutusta yritysten vientiin tai tuontiin. Jos toisessa maassa inflaatio on huomattavasti suurempi, hintataso siellä on silloin noussut enemmän.
Kirjoittaja Jussi Yli-Korhonen

Toimin Financer.com Suomen maajohtajana. Olen kiinnostunut oman talouden hoidosta, sijoittamisesta ja säästämisestä. Haluan tarjota hyödyllistä tietoa ja auttaa lukijoitamme tekemään fiksumpia taloudellisia päätöksiä.

Jaa