Työttömyysturva

Työttömyysturva koostuu useista erilaisista tuista. Lue lisää työttömyysturvasta ja työttömille myönnettävistä tuista alempaa tai lue lisää oppaita oman talouden hallintaan.

työttömyysturva

Turvaa työttömyyden varalle

työttömyysturva

Työttömyysprosentti Suomessa on viime vuosina ollut noin 8-10 prosentin tuntumassa.

Työttömyys on aina ikävä asia, mikä luonnollisesti vaikuttaa merkittävästi henkilön taloudelliseen tilanteeseen ja elämään. Moniin muihin maihin verrattuna Suomessa työttömän asema on paljon korkeampi ja Suomessa maksettavat työttömyysetuudet mahdollistavat perustarpeista selviytymisen.

Olemme tälle sivulle listanneet erilaisia työttömälle myönnettäviä etuuksia.

Työttömyyspäiväraha

Työttömyyspäivärahaa on kahta erilaista:

  • Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha
  • Peruspäiväraha

Kumpaan näistä tuista olet oikeutettu, riippuu siitä, oletko ollut riittävän kauan aikaa jonkin työttömyyskassan jäsen vai et.

Ansiopäivärahaa haetaan työttömyyskassasta ja sitä voivat saada ainoastaan työttömyyskassan jäsenet. Niille henkilöille, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan (eivät ole työttömyyskassan jäseniä), voidaan myöntää peruspäivärahaa. Täysimääräinen peruspäiväraha on vuonna 2018 32,40 €/pv.

Ennen peruspäivärahan saamista hakijan on täytynyt olla töissä vähintään 26 kk viimeisen 28 kuukauden aikana ennen työttömyyttä.

Työmarkkinatuki

Kolmas työttömyysturvan muoto on työmarkkinatuki, joka on suuruudeltaan maksimissaan 32,40 €/pv. Työmarkkinatuki eroaa peruspäivärahasta siinä, että työmarkkinatuki on tarveharkintainen ja siihen vaikuttavat omat sekä vanhempien ja kumppanin tulot.

Peruspäivärahaa voidaan myöntää vain henkilölle, joka on käynyt töissä vähintään 26 kk viimeisen 28 kuukauden aikana ennen työttömyyttä, mutta työmarkkinatukea voidaan myöntää myös työttömälle vastavalmistuneelle.

Muita tukia työttömälle työnhakijalle

Työttömät ja pienituloiset voivat olla lisäksi oikeutettuja ainakin näihin tukiin ja etuuksiin:

  • Yleinen asumistuki asumismenojen maksamiseen.
  • Toimeentulotuki, joka on kunnan myöntämä tuki pienituloisille avuksi pakollisten maksujen maksamiseen.
  • Opintolainan korkoavustus, eli Kela maksaa valtion takaaman opintolainan erääntyvät korot ilman takaisinmaksuvelvollisuutta.
  • Seurakuntien tai muiden järjestöjen ruoka-apu. Ruoka-apua voivat saada vaikeassa elämäntilanteessa olevat.
Kirjoittaja Jussi Yli-Korhonen

Toimin Financer.com Suomen maajohtajana. Olen kiinnostunut oman talouden hoidosta, sijoittamisesta ja säästämisestä. Haluan tarjota hyödyllistä tietoa ja auttaa lukijoitamme tekemään fiksumpia taloudellisia päätöksiä.

Jaa
Päivitetty: heinäkuu 9, 2020