indeksisijoittaminen
Talousoppaat

Indeksisijoittaminen ja parhaat indeksirahastot

Kirjoittaja  Jussi Yli-Korhonen
Päivitetty: 13.11.2023
Luotettavaa taloustietoa
Financer.com-sivustolla olemme sitoutuneet auttamaan sinua raha-asioissasi. Kaikki sisältömme noudattaa toimituspolitiikkaamme. Kerromme avoimesti, kuinka arvioimme tuotteita ja palveluita arviointiprosessissamme ja kuinka tienaamme rahaa.

Indeksisijoittaminen on eräs helpoimpia tapoja sijoittaa varoja tehokkaalla hajautuksella ja matalin kuluin.

Tässä oppaassa kerromme mitä indeksisijoittaminen on, miten indeksirahastot toimivat sekä esittelemme muutamat parhaista indeksirahastoista.

Indeksisijoittaminen lyhyesti

 • Indeksisijoittaminen on passiivinen sijoitusstrategia, jolla pyritään jäljittelemään vertailuindeksin tuottoa.
 • Indeksisijoittaminen tarjoaa paremman hajautuksen sekä pienemmät kulut ja maksut kuin aktiiviset sijoitusstrategiat, kuten yksittäisten osakkeiden ostaminen.
 • Indeksisijoittaminen pyrkii vastaamaan kokonaismarkkinoiden riskiä ja tuottoa sillä oletuksella, että pitkällä aikavälillä indeksi tuottaa parempaa tuottoa yksittäisten osakkeiden poimintaan verrattuna.
 • Passiivisten indeksirahastojen juoksevat kulut ovat yleensä 0 – 0,5% luokkaa, mikä on huomattavasti edullisempi aktiivisiin rahastoihin verrattuna.

Mikä on indeksi ja kuinka siihen sijoitetaan?

Indeksi tarkoittaa joukkoa määrätyllä osakemarkkinalla toimivia osakkeita. Osakkeet voidaan jaotella esimerkiksi kaupankäyntipaikkansa, maantieteellisen sijainnin, yrityksen koon tai toimialan mukaan indekseihin.

Esimerkiksi OMX Helsinki 25 -indeksi seuraa Helsingin pörssin 25 suurimman yhtiön kurssikehitystä.

OMX Helsinki 25 -indeksin kehitys vuosina 2009-2023

Indeksin tarkoituksena on mitata siihen kuuluvien osakkeiden yleistä kehitystä.

Indeksiä itseään ei voi ostaa suoraan omistukseensa, mutta indeksiin sijoittaminen onnistuu indeksirahastoon sijoittamalla.

Indeksirahastot pyrkivät seuraamaan indeksiä ja mahdollistavat sen kehityksestä hyötymisen.

Mitä ovat indeksirahastot

Indeksirahasto on tietyn kohdeindeksin kehitystä seuraava osakerahasto.

Indeksit pyrkivät kuvaamaan tietyn markkinan tai markkina-alueen kehitystä.

Ne saattavat esittää yksittäisen maan suurimpia yhtiöitä, kokonaista maanosaa tai jotakin toimialaa.

Indeksirahastot ovat passiivisesti hoidettuja rahastoja, eli niiden omistuksia muutetaan ainoastaan indeksin päivittyessä.

Indeksirahaston omistuksia päivitetään harvakseltaan ja ainoastaan kohdeindeksin muutosten perusteella.

Edellä mainittujen ominaisuuksien ansiosta indeksirahasto on erinomainen vaihtoehto sijoitusten passiiviseen hajautukseen.

Riittää, että päätät mihin toimialalle, maantieteelliselle alueelle tai minkä teeman mukaisesti haluat rahojasi sijoitettavan.

Yhteenveto

Et voi suoraan sijoittaa rahojasi esimerkiksi OMX Helsinki 25 -indeksiin, mutta voit sijoittaa indeksirahastoon, joka pyrkii jäljittelemään indeksin kehitystä.

Esimerkiksi Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG pyrkii seuraamaan OMX Helsinki 25 -indeksiä. Tätä rahastoa voit ostaa Nordnetistä.

Indeksisijoittamisen hyödyt ja haitat

Indeksiin sijoittaminen on helppo vaihtoehto niin sijoittamista aloitteleville kuin helppohoitoista salkkua rakentaville ammattilaisille.

Mitkä ovat indeksirahastoihin sijoittamisen hyvät ja huonot puolet muihin sijoitusmuotoihin verrattaessa?

Plussat:

 • Hyvä hajautus
 • Matalat kulut
 • Tasainen tuotto pitkällä aikavälillä
 • Passiivinen sijoitusstrategia, joka ei vaadi paljoa aikaa tai perehtymistä

Miinukset:

 • Rahastoja ei voi ostaa osakesäästötilille
 • Altis osakemarkkinoiden myllerryksille
 • Rajallinen tuottopotentiaali
 • Indeksisijoittaminen ei ole kovin joustava sijoitustyyli; indeksirahasto ei välitä ajankohtaisista uutisista tai muutoksista

Matalat kulut

Eräs indeksirahastojen suurimmista eduista on matala kulutaso. Esimerkiksi suositun osakevälittäjä Nordnetin valikoimasta löytyy jopa täysin kuluttomia indeksirahastoja.

Indeksirahastojen matala kulutaso selittyy ennen kaikkea niiden passiivisuudella.

Ne eivät vaadi salkunhoitajan ja analyytikoiden toteuttamaa aktiivista markkina-analyysia tai jatkuvaa reagointia markkinatapahtumiin, jotka nostavat aktiivisten rahastojen kuluja.

Laaja hajautus

Suorat osakesijoitukset ovat hyvä valinta, kun tiedät tarkalleen mihin yhtiöön haluat rahojasi sijoittaa. Koko salkkua ei kannata rakentaa kuitenkaan yhden yhtiön ympärille, sillä hajauttaminen on tärkeä osa sijoittajan riskinhallintaa.

Yksittäisten suorien osakeostojen avulla salkun hajauttaminen on kuitenkin hidasta ja työlästä.

Indeksirahastot mahdollistavat helposti laajan hajauttamisen juuri haluamallesi markkina-alueelle tai toimialalle.

Et joudu itse etsimään yksittäisiä alan yrityksiä sijoituskohteiksi, vaan saat laajan otannan koko alan kehityksestä.

Passiivisuus

Passiivinen indeksirahasto sijoittaa ennalta määrätyn indeksin mukaisesti indeksiä edustaviin osakkeisiin.

Passiivisuus voi näyttäytyä sijoittajalle sekä hyötynä että haittana.

Passiivisuus tarkoittaa sijoittajalle ennen kaikkea matalampia kuluja sekä tarkkaa edustusta indeksin kehityksestä. Toisaalta indeksin passiivisuus tarkoittaa myös sitä, ettei rahasto kykene reagoimaan suurinkaan markkinoilla tapahtuviin muutoksiin.

Indeksien passiivisuuden ansiosta niistä on helppoa rakentaa itselleen sopivia sijoitussalkkuja myös pitkällä aikatähtäimellä.

Olemalla itse aktiivinen indeksirahastojen valinnassa, kykenee muuttamaan eri alojen ja alueiden painotusta omassa salkussaan, ja näin tarvittaessa reagoimaan markkinoiden muutoksiin.

Indeksin tuotto

Sijoittamalla laajasti hajautettuun indeksirahastoon, voit historiallisen tiedon valossa luottaa sen tuottavan sinulle markkinoiden keskiarvon mukaista tuottoa.

Onnistuessaan indeksin seurannassa, tuottaa indeksirahasto tasan yhtä paljon kuin kohdeindeksi on kasvanut.

Passiivista ja huoletonta sijoituskohdetta, sekä pitkällä aikavälillä ennustettavaa kasvua odottavalle sijoittajalle tämä on erinomainen valinta. Indeksirahastot eivät kuitenkaan pyri tarjoamaan ylituottoa indeksiin nähden aktiivisten rahastojen tapaan.

Aktiivisesti hoidetut rahastot ovat tilastojen valossa hävinneet indekseille pitkällä aikavälillä lähes aina. Nousukausilla saavutettu ylituotto on ajan saatossa jäänyt indeksien pitkän aikavälin tasaiselle kasvutahdille.

Tiesitkö?

Jopa 80-90% aktiivisista sijoittajista häviää pitkällä aikavälillä passiivisille indeksirahastoille.

Indeksirahasto vai ETF

Monet passiivisista indeksirahastoista ovat ETF-rahastoja. Kaikki ETF-rahastot eivät kuitenkaan ole indeksirahastoja. 

ETF-rahastot ovat nostaneet suosiotaan vauhdilla myös suomalaisten keskuudessa. Tulisiko sijoittajan valita ennemmin indeksirahasto vai ETF-rahasto sijoituskohteekseen?

Tähän kysymykseen on vaikeaa antaa täysin yksiselitteistä vastausta, sillä paras vaihtoehto tulee aina valita tilannekohtaisesti.

ETF-rahasto tarkoittaa yksinkertaisesti pörssinoteerattua rahastoa eli rahastoa, jolla käydään kauppaa pörssissä.

Pörssinoteeratut ETF-rahastot mahdollistavat kaupankäynnin reaaliajassa, aina pörssin ollessa auki, sekä reaaliajassa päivittyvät hinnat.

Tavalliset indeksirahastot taas vaativat tyypillisesti vähintään vuorokauden mittaisen odottelun toimeksiantojen toteutumiseen.

Indeksi-ETF:t

Suuri osa ETF-rahastoista on passiivisesti hallinnoituja ja sijoittaa johonkin indeksiin.

ETF:t ovat kuluiltaan erittäin matalia tavanomaisten indeksirahastojen tavoin, jonka lisäksi suoraan pörssissä tapahtuva kaupankäynti madaltaa kuluja entisestään.

Suosittelemme sijoittajaa valitsemaan ensisijaisesti sellaisen indeksirahaston, joka sijoittaa haluamaasi kohteeseen, ja on kuluiltaan matala.

ETF-rahastot tarjoavat sijoittajalle mahdollisuuden nopeampaan kaupankäyntiin ja reaaliaikaiset hinnat, mutta pitkäaikaiselle indeksisijoittajalle nämä eivät välttämättä tuo lisäarvoa.

Yhdysvaltalaiset ETF:t

Suomalaisen yksityissijoittajan on hyvä ottaa huomioon ETF-rahastoja harkitessaan se, että eurooppalaiset direktiivit ja PRIIP-asetus estävät yksityissijoittajaa suoraan ostamasta Pohjois-Amerikkalaisia eli USA:n tai Kanadaan listattuja ETF-rahastoja.

Yhdysvaltalaisiin indekseihin voi sijoittaa myös CFD-kauppana eToro tai Plus500-alustoilla. Huomioi kuitenkin, että CFD-kaupan tappiot eivät ole verovähennyskelpoisia Suomessa.

Yhdysvaltoihin ja Kanadaan sijoittaminen tulee tehdä siis joko perinteisen indeksirahaston avulla tai hyödyntämällä yhdysvaltalaisten ETF-rahastojen Eurooppaan listattuja rinnakkaisversioita.

💡 Vinkki: Yhdystaltalaisiin indekseihin voit sijoittaa Etoron kautta CFD-kauppana

Passiiviset indeksirahastot

Rahastot voidaan jakaa passiivisiin indeksirahastoihin sekä aktiivisiin rahastoihin. Ero näiden kahden välillä on rahaston hallinnoinnin luonteessa.

Passiivinen indeksirahasto seuraa ennalta määritettyä indeksiä, muodostaen salkun omistukset indeksin painotusten mukaan. Seurattava indeksi voi olla esimerkiksi maantieteelliseen alueeseen tai yksittäiseen toimialaan pohjautuva.

Aktiivisen rahaston omistuksia ja salkun sisältöä muokataan säännöllisesti, pyrkimyksenä voittaa vertailuindeksi. Aktiiviset rahastot reagoivat sijoitusvalinnoillaan aktiivisesti vallitsevaan markkinatilanteeseen.

Aktiiviset rahastot saattavat pystyä tarjoamaan ylituottoa indeksiin nähden, mutta niiden aktiivinen hallinnointi aiheuttaa indeksirahastoa korkeamman kulutason.

Passiivinen indeksirahasto on kuluiltaan joko todella edullinen tai jopa täysin ilmainen.

Indeksirahastojen kulut

Vältä ostamasta indeksirahastoja, joiden juoksevat kulut ovat yli 0,5% vuodessa!

Indeksirahastot ovat passiivisesti hoidettuja, ja tämän vuoksi kulutasoltaan huomattavasti aktiivisia rahastoja edullisempia. Esimerkiksi Nordnetista saatavilla olevien indeksirahastojen juoksevat kulut vaihtelevat 0-0,52 prosentin välillä.

Indeksirahastojen kulutaso on edullisuutensa vuoksi kilpailukykyinen myös edullisten ETF-rahastojen kanssa.

Etenkin aktiivisesti hallinnoituihin rahastoihin verratessa korostuvat indeksirahastojen edulliset kustannukset. Aktiivisesti hallinnoitujen rahastojen juoksevat kulut saattavat nousta jopa useisiin prosentteihin vuodessa.

Aktiivisesti hallinnoidun rahaston tulee siis saavuttaa vähintään kulujensa verran ylituottoa joka vuosi indeksiin nähden, jotta nämä kaksi vertailukohdetta ovat tuotoltaan edes tasoissa.

Tämän vuoksi indeksirahasto on paitsi edullinen, myös helppo sijoituskohde jokaisen salkun pohjaksi.

Kuinka aloittaa indeksirahastoon sijoittaminen

Käymme seuraavaksi läpi indeksisijoittamisen aloittamisen vaihe vaiheelta. Seuraamalla selostamiamme askeleita tarkasti, onnistuu aloittaminen helposti ja turvallisesti.

Muistathan aina kuitenkin pitää mielessä sijoittamiseen liittyvät riskit ennen sijoituspäätösten tekemistä. Vaikka indeksirahastot ovat matalariskisiä sijoituskohteita, eivät nekään ole täysin riskittömiä.

1. vaihe

Valitse kaupankäyntialusta

Ensimmäinen askel indeksirahastoa ostettaessa on oikean kaupankäyntialustan valitseminen. Kaupankäyntialustoja on olemassa valtava määrä, ja oikean välittäjän valitseminen saattaa tuntua vaikealta.

Suosittelemme käyttämään jotakin vertailemistamme välittäjistä, joiden tarkemmat tiedot löydät alla olevasta taulukosta. Indeksirahastojen valikoima, kaupankäyntikulut ja käytettävissä olevat maksutavat vaihtelevat eri kaupankäyntialustojen välillä.

💡Vinkki: Vertaile kaupankäyntialustat

2. vaihe

Avaa arvo-osuustili

Indeksirahastoon sijoittaminen vaatii sijoitustilin avaamisen, mikäli sinulla ei tällaista jo entuudestaan ole. Suomessa on olemassa kaksi erilaista sijoitustiliä, mutta keskitymme näistä ainoastaan arvo-osuustiliin, sillä osakesäästötilille ei ole mahdollista ostaa rahastoja.

Arvo-osuustilin eli AOT:n avaaminen on mahdollista kaikilla listaamistamme alustoista.

Valitsemastasi alustasta riippuen, vaaditaan tiliä avatessa yleensä vahva tunnistautuminen. Tämä saattaa tapahtua esimerkiksi pankkitunnusten avulla tai virallisen henkilötodistuksen avulla. Sinua kuitenkin ohjataan tässä prosessissa välittäjän toimesta.

3. vaihe

Talleta rahaa

Seuraavaksi on aika tallettaa rahaa avaamallesi sijoitustilille.

Eri alustat tarjoavat erilaisia maksutapoja rahan tallettamiseksi, perinteisen tilisiirron onnistuessa lähes jokaisella alustalla. Osa alustoista mahdollistaa talletusten tekemisen verkkopankkimaksuna, pankkikortilla tai jopa PayPalin avulla.

4. vaihe

Päätä ostettava indeksirahasto

Talletettuasi rahaa arvo-osuustilille, on aika siirtyä valitsemaan sijoituskohdetta. Indeksirahaston valinta onnistuu helpoiten valitsemalla jokin alue tai toimia-ala, johon haluat sijoittaa.

Alla listaamamme parhaat indeksirahastot esittävät muutamia suosituimmista indeksirahastoista, jotka mahdollistavat helpon sijoittamisen matalin kustannuksin.

5. vaihe

Osta indeksirahastoa

Nyt pääset lopulta lähettämään ostotoimeksiannon haluamallesi indeksirahastolle. Riittää, että valitset haluamasi määrän rahasto-osuuksia ja painat ostopainiketta. Käyttämästäsi alustasta ja valitsemastasi rahastosta riippuen saattaa ostettu rahasto-osuus näkyä arvo-osuustililläsi jo muutamassa päivässä. ETF-rahasto näkyy yleensä välittömästi, kun kauppa toteutuu.

Lopuksi

Kuukausisijoittaminen

Osalla suosittelemistamme välittäjistä indeksirahastoon sijoittaminen onnistuu myös kuukausittaisena sopimuksena. Tässä tapauksessa asetat yksinkertaisesti haluamasi summan, jolla indeksirahastoa ostetaan automaattisesti kuukausittain.

Mistä ostaa indeksirahastoja?

Nordnet logodegiro logo
Kaupankäyntikulut0,06%/3€ – 0,30%/20€ pörssistä ja kauppojen määrästä riippuen, rahastomerkinnät 0€EU: 0,5€+3,9€, US: 0,50€+0€0%/$0 (Suorassa osakekaupassa) 0,15% (CFD-hinnanerosopimus)
Muut kulutNordnet Indeksirahastot Pohjoismaihin 0€ kuluillaOptiot, futuurit: 0,75€Nostomaksu $5, aktiivisuusmaksu $10/kk jos et kirjaudu tilille viimeisen 12kk aikana.
OsakesäästötiliKylläEiEi
EdutParas aloittelijoille ja kotimaisiin osakkeisiinMonipuolisin ulkomaisiin osakkeisiin, edulliset kulutHalvin osakevälittäjä
MiinuksetKallisEi kotimaisia osakkeitaVain joitain kotimaisia osakkeita
ArvosteluLue arvosteluLue arvosteluLue arvostelu

Parhaat indeksirahastot, joilla aloittaa sijoittaminen indeksirahastoon

Indeksirahasto on sijoituskohteena helppo ja verrattain matalariskinen. Oikean indeksirahaston valinta ei kuitenkaan ole aina helppoa.

Tämän vuoksi listasimme muutamat parhaista indeksirahastoista lukijoillemme.

Rahasto12kk Tuotto
Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG-2,93%
Handelsbanken USA Indeksi11,85%
Nordnet Indeksirahasto Teknologia29,61%
Tuotot päivitetty 7.11.2023

Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG

Nordnet Indeksirahasto Suomi on OMX Helsinki 25 -osakeindeksiä seuraava osakeindeksirahasto. Seurattava indeksi esittää 25 suurimman Helsingin pörssiin listatun yhtiön tuottoa.

Rahasto on ESG-rahasto, joten sijoituskohteena olevien yhtiöiden tulee täyttää ESG-standardit.

Nordnet indeksirahastot ovat erittäin matalakuluisia, Suomen indeksirahaston ollessa täysin kuluton. Tämän vuoksi se on erinomainen tapa lisätä salkkuunsa altistusta kotimaisille suuryhtiöille.

Nordnet Indeksirahastoilla sijoitat edullisesti

Nordnetissä merkitset ja lunastat rahastoja 0 euron kaupankäyntikuluilla, joten säästät 3-15 euroa jokaisella ostoksella ETF-rahastojen kaupankäyntikuluihin verrattaessa.

Nordnetin omilla Nordnet Indeksirahastoilla sijoitat 0% juoksevin kuluin Suomeen, Ruotsiin ja Norjaan ja edullisin alle 0,49% kuluin muualle maailmaan.

 

Tutustu Nordnetin rahastoihin nyt

Handelsbanken USA Indeksi

handelsbanken-usa-indeksirahasto

Handelsbanken USA Indeksi pyrkii seuraamaan Solactive ISS ESG Screened USA -osakeindeksiä, joka sijoittaa Yhdysvaltain markkinoilla toimiviin suuriin ja keskisuuriin yrityksiin.

Yritysten tulee täyttää ESG-standardien mukaiset ympäristö- ja vastuullisuusvaatimukset.

Tämän indeksirahaston matalat, vain 0,2% suuruiset juoksevat kulut tekevät siitä edullisen vaihtoehdon Yhdysvaltojen markkinoille sijoittamiseen.

Nordnet Indeksirahasto Teknologia

indeksirahasto teknologia

Tämä matalakuluinen indeksirahasto pyrkii seuraamaan MSCI World Information Technology -osakeindeksin tuottoa. Kyseinen kohdeindeksi koostuu MSCI World -indeksiin kuuluvista yrityksistä, jotka toimivat tietotekniikan alalla.

Muiden Nordnetin Indeksirahastojen tapaan myös tämän rahaston kulut ovat maltilliset. 0,49% juoksevat kulut tekevät tästä indeksirahastosta erinomaisen tavan tuoda salkkuusi toimialallista hajautusta tietotekniikan pariin.

Yhdysvaltalaiset Vanguard-indeksit

Vanguardin indeksirahastot ovat yksiä maailman tunnetuimpia indeksirahastoja.

Vanguardin tunnettuja rahastoja ovat ainakin:

 • Vanguard 500 Index Fund ETF (VOO)S&P 500-indeksi
 • Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF (VTI)Laaja USA-markkinaindeksi
 • Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) Kehittyvät markkinat
 • Vanguard Total World Stock Index Fund ETF (VT)Maailmanlaajuinen hajautus USA-painotuksella

Näihin ja muihin suurimpiin yhdysvaltalaisiin indeksirahastoihin ja ETF:n voi sijoittaa CFD-kauppana Etorossa.

Euroopassa listatut vastineet Nordnetista

Voit sijoittaa yllä lueteltuja ETF:iä vastaaviin indeksi-ETF:ien Euroopassa listattuihin vastineisiin Nordnetissa:

 • S&P 500-Indeksi = Vanguard S&P 500 UCITS ETF – VUAA
 • Maailmanlaajuinen hajautus USA-painolla = Vanguard FTSE All-World UCITS ETF – VWCE
 • Kehittyvät markkinat = Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF

Sijoita indeksi-ETF:iin Nordnetissa

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Anna ensimmäisenä palautetta

KirjoittajaJussi Yli-Korhonen

Jussi Yli-Korhonen on Financer.com Suomen maajohtaja, jolla on yli 10 vuoden kokemus talousalalta ja yli 400 kirjoitetun artikkelin asiantuntemus. Hänen erikoisosaamista ovat sijoittaminen, kulutusluotot ja oman talouden hoito.

Jaa
Read Icon5041 lukukertaa

Lahjoitamme osan sivuston tuotosta hyväntekeväisyyteen.  Lue lisää