sijoittaminen-yrityksen-kautta
Talousoppaat

Sijoittaminen yrityksen kautta

Kannattaako sijoittaminen yrityksen kautta tai sijoitusyhtiön perustaminen?

Käsittelemme tässä artikkelissa pääasiassa sijoittamista osakeyhtiön kautta. Osakeyhtiön varojen sijoittaminen on paitsi yleisin myös verotehokkain tapa sijoittaa yrityksen kautta.

Kerromme erilaisia menetelmiä sijoittaa yrityksen kautta, sekä vaatimuksia, jotka sinun tulee huomioida eri sijoituskohteita ostettaessa.

Sijoittaminen yrityksen kautta

Sijoittamisen kannattavuus yrityksen kautta muodostuu monista erillisistä tekijöistä. Uuden yrityksen perustaminen yksinomaan sijoitustoimintaa varten kannattaa ainoastaan, mikäli sijoitettavat summat ovat suuria ja sijoitusten tuotot sijoitetaan uudelleen yhtiön kautta. 

Tällöin saavutettu veroetu syrjäyttää yrityksen perustamisesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta muodostuvat kustannukset.

Avaamme alla hieman tarkemmin sitä, missä tilanteissa sijoittaminen yrityksen kautta on kannattavaa, ja missä tapauksissa kannattaa sijoittaa yksityishenkilönä.

Kannattaako sijoittaminen yrityksen kautta?

Sijoittaminen osakeyhtiön kautta on kannattavaa, mikäli:

  • Sijoitettavat summat ovat suuria
  • Yhtiöstä nostetaan ainoastaan pientä palkkaa tai huojennettua osinkoa
  • Pääosa varoista aiotaan sijoittaa uudelleen yrityksen kautta

Yrityksen varojen uudelleensijoittaminen

Yksityishenkilönä sijoituksista luovutusvoiton tai osinkojen muodossa saatua tuottoa verotetaan pääsääntöisesti pääomatulona 30 tai 34 prosentin verokannalla.

Poikkeuksena on osakesäästötili, joiden sisällä tehdyt kaupat ja sisälle maksetut osingot ovat verottomia. Niiden rajoitteena on kuitenkin 50 000 euron talletusraja sekä mahdollisuus sijoittaa ainoastaan osakkeisiin.

Sijoittaessasi yrityksen kautta, pystyt keventämään verotustasi huomattavasti, mikäli sijoituksen osinkotulot ja luovutusvoitot aiotaan sijoittaa uudelleen.

Yrityksen sijoituksista saamaa tuottoa verotetaan ainoastaan 20 prosentin yhteisöverolla eli 10 prosenttiyksikköä yksityishenkilöä kevyemmin.

Mikäli oletamme pienen sijoitusyhtiön kirjanpidon maksavan 1200 euroa vuodessa, saavutetaan tämän suuruinen säästö verotuksessa kun vuosittainen sijoitustoiminnan verotettava tulo ylittää 12 000 euroa. 

Muista kuitenkin, että maksat vielä itse veroa yrityksestä myöhemmin nostamistasi varoista. Avaamme yrityksestä nostettavien varojen verotusta tarkemmin alempana.

Milloin sijoittaminen yhtiön kautta ei kannata

Sijoittaminen yhtiön kautta ei kannata, mikäli:

  • Sijoitettavat summat ovat pieniä ja yritystä ei ole valmiina
  • Yrityksestä nostetaan palkkaa korkealla veroprosentilla tai ansiotulo-osinkoa
  • Voittoja ei sijoiteta uudelleen yrityksen kautta

Uuden yrityksen perustaminen pelkkää sijoitustoimintaa varten aiheuttaa lukuisia kustannuksia, joidan vuoksi pienien summien sijoittaminen yrityksen kautta ei ole kannattavaa.

Yksinomaan kirjanpidon kustannukset ja jokaiselta osakeyhtiöltä vaadittu vuosittainen tilinpäätös aiheuttavat keskimäärin 100 euron vuosittaiset kulut pienyritykselle.

Kuinka sijoittaa yrityksen kautta?

Varojen sijoittaminen yrityksen kautta onnistuu nopeimmillaan vain yhdellä hakemuksella sijoitustilin avaamiseksi.

Käymme alla lyhyesti läpi nopeimman reitin yrityksen kautta sijoittamiseen.

Käsittelemme alla olevassa oppaassa ainoastaan arvopapereihin sijoittamista, sillä asunto- ja kiinteistösijoittaminen sekä muut sijoittamisen muodot vaativat tapauskohtaista läpikäyntiä.

1. vaihe

Perusta yritys

Mikäli sinulla ei vielä ole yritystä, jolla harjoittaisit sijoitustoimintaa, tulee sinun perustaa uusi yritys.

Osakeyhtiön perustaminen onnistuu nykyään PRH:n sivuilta edullisimmillaan 240 euron hintaan.

2. vaihe

Avaa yritykselle sijoitustili

Yritykselle tulee avata sijoitustili, jotta yritys voi sijoittaa sijoitusrahastoihin, osakkeisiin, ETF:iin tai muihin arvopapereihin.

Sijoitustilin avaaminen onnistuu yhden hengen yritykseltä, jonka hallituksessa ei ole muita varsinaisia jäseniä ilman hallituksen pöytäkirjaa.

Tätä suuremmilta yrityksiltä edellytetään hallituksen pöytäkirja sijoitustoiminnan aloittamisen valtuutuksesta sekä yrityksen valtuuttamasta yhteyshenkilöstä ja sijoitusten hoitajasta.

Voit avata sijoitustilin yrityksellesi esimerkiksi Nordnetiin tai yrityksesi käyttämään pankkiin.

Vertaa 11 arvo-osuustiliä ja osakevälittäjää

3. vaihe

Hanki LEI-tunnus

LEI-tunnus (Legal Entity Identifier) on kansainvälisen standardin mukainen yhteisötunnus, joka yrityksen tulee hankkia halutessaan sijoittaa pörssinoteerattuihin sijoituskohteisiin ja avata arvo-osuustilin.

Ilman LEI-tunnusta voit käydä kauppaa ainoastaan listaamattomilla perinteisillä sijoitusrahastoilla sekä listaamattomien yritysten osakkeilla.

LEI-tunnuksen hankkiminen hoituu helposti PRH:n kautta. Tunnuksen hankkiminen maksaa 70 euroa, joka sisältää ensimmäisen vuoden rekisteröinnin. Ensimmäisen vuoden jälkeen vuosimaksu on 30 euroa.

4. vaihe

Aloita sijoittaminen

Kun tarvittavat sopimukset on tehty ja mahdollinen LEI-tunnus hankittu, voit aloittaa yrityksesi varojen sijoittamisen valitsemallasi alustalla.

Verotus

Suurimmat erot yksityishenkilönä ja yrityksen kautta sijoittamisen välillä koskevat verotusta.

Yrityksillä on pääsääntöisesti laajemmat mahdollisuudet tehdä vähennyksiä verotettavasta tulostaan, mutta osalla sijoitustuloja myös tätä on rajoitettu.

Suurimman verotuksellisen hyödyn saa käyttäessään sijoittamiseen yritystä, joka harjoittaa verottajan tulkinnan mukaan aktiiviesti arvopaperikauppaa, ja sijoittaa sijoitustulot uudelleen.

Sijoitustoiminnan verotus

Osakeyhtiöllä sijoitustoiminnan verotuksen luonne riippuu siitä, harjoitetaanko yrityksellä arvopaperikauppaa aktiivisesti vai ei. 

Aktiivinen arvopaperikauppa – Vaihto-omaisuus

Mikäli arvopaperikauppaa harjoitetaan yrityksellä aktiivisesti, kuuluvat yrityksen omistamat osakkeet yleensä vaihto-omaisuuteen.

Etenkin yksinomaan sijoituskäyttöön perustetuissa osakeyhtiöissä arvopapereiden verotusta käsitellään tyypillisesti vaihto-omaisuutena.

Mikäli arvopapereita käsitellään vaihto-omaisuuteena, voi yhtiö vähentää myös realisoitumattoman arvon laskun verotuksessa kuluna.

Näin vaihto-omaisuudessa olevien osakkeiden arvon lasku keventää yhtiön verotettavaa tulosta, vaikka osakkeita ei myytäisi.

Ei aktiivista arvopaperikauppaa – Muu omaisuuslaji

Mikäli arvopapereita ei osteta lyhytaikaisesti myyntitarkoitukseen voitontavoittelumielessä ja aktiivista kaupankäyntiä varten, ei niitä voida kirjata vaihto-omaisuuteen.

Etenkin passiiviset sijoitukset käsitellään tyypillisesti muuna omaisuutena. Osakkeen realisoimatonta tappiota ei voida tässä tapauksessa vähentää.

Osakkeen hankintameno on vähennyskelpoinen ainoastaan osakkeet myytäessä tai osakkeen arvo menetetään loppullisesti. Lopullinen menetys tapahtuu esimerkiksi sijoituskohteen hakeutuessa konkurssiin. 

Muuhun omaisuuteen kuuluvien arvopapereiden luovutustappio on vähennykselpoinen ainoastaan saman omaisuuslajin luovutusvoitoista niiden syntymisen verovuonna sekä seuraavan viiden vuoden aikana.

Tappioita ei siis voida vähentää yrityksen mahdollisista muista elinkeinotoiminnan veronalaisista tuloista.

Yritykset eivät voi hyödyntää hankintameno-olettamaa

Otathan huomioon, ettei varojaan sijoittava yhtiö kykene hyödyntämään verotuksessa hankintameno-olettamaa. Sen sijaan sijoitustoiminnasta syntyvät luovutusvoitot lasketaan aina todellisesta hankintamenosta.

Osinkojen verotus

Pörssinoteeraamattoman yhtiön omistaessa toisen pörssinoteeraamattoman yhtiön osakkeita, on tältä yhtiöltä saatu osinkotulo täysin verovapaata.

Pörssilistatuista yrityksistä saatu osinkotulo on pääsääntöisesti täysin veronalaista tuloa osakeyhtiölle. Tästä syntyvästä voitosta maksetaan tavanomainen 20 prosentin yhteisövero.

Poikkeuksena edellisestä on tilanne, jossa listaamaton yhtiö omistaa pörssilistatun yhtiön osakekannasta vähintään 10 prosenttia. Tässä tapauksessa saatu osinko on täysin verovapaata tuloa.

Osinkojen verotus yksityishenkilöllä

Mikäli omistat pörssiyhtiön osakkeita henkilökohtaisesti, on yhtiön maksamasta osingosta ainoastaan 85 prosenttia veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa.

Tämä tarkoittaa sitä, että maksat alimmillaan osingoista veroa 25,5 prosenttia, mikäli vuotuiset pääomatulosi jäävät alle 30 000 euron. 30 000 euron ylittävältä osalta osinkoja verotetaan 28,9 prosentin verotuksella.

Kulut

Yrityksen perustamisesta ja ylläpidosta koituu runsaasti kustannuksia, vaikka 2500 euron alkupääomaa ei nykyään osakeyhtiöltä enää vaadita.

Eräs suurimmista uuden yrityksen juoksevista kuluista on kirjanpidon ulkoistaminen.

Tyypillisesti tämä maksaa pienellä yrityksellä noin 800-1200 euroa vuodessa, jota saattavat nostaa runsas tositteiden tai tilitapahtumien määrä sekä palkanlaskennan palvelut.

Mikäli yrityksellä halutaan sijoittaa pörssinoteerattuihin sijoituskohteisiin, kuten julkisten yhtiöiden osakkeisiin ja ETF-rahastoihin, tulee yrityksen hankkia myös LEI-tunnus.

KuluKulun määrä (€  alv0%)
KirjanpitoAlk. 800-1200 € / v
LEI-tunnus40 + 30 € / v
Yrityksen perustaminen240-380 €

Rahojen nostaminen yrityksestä

Mikäli varoja sijoitetaan yrityksen kautta, voidaan olettaa, että kertyneitä tuottoja halutaan tulevaisuudessa nostaa myös omaan käyttöön.

Rahojen nostaminen yrityksestä on mahdollista tehdä usealla erilaisella tavalla, joista esittelemme muutamia yleisimpiä ja verotuksellisesti edullisimpia. 

Paras tapa nostaa varoja yrityksestä riippuu muista tuloistasi, henkilökohtaisista verovähennyksistäsi sekä omistusosuudestasi yhtiössä. 

Palkka

Mikäli sinulla ei ole muita ansiotuloja, on verotehokasta nostaa osa nostettavista varoista yksinkertaisesti palkkana.

Ansiotulojen verotus on varsin kevyttä 20 000 – 36 000 euron vuosiansioihin saakka, jonka jälkeen verotuksen progressio kiihtyy. 

Jos sinulla on runsaasti ansiotuloista tehtäviä verovähennyksiä, nousee verotehokkaasti nostettavissa olevan palkan määrä suhteessa näihin. 

Tyypillisesti palkkaa on mielekästä nostaa niin kauan, kun ansiotulojen veroprosenttisi pysyy alle pääomatulojen veroprosentin.

Pääomatulo-osinkojen veroprosentti on alimmillaan noin 26 prosenttia, mikäli voitosta jo aiemmin maksettu yhteisövero huomioidaan

Keskimäärin ansiotulon veroprosentti nousee yli tämän noin 38 000 euron vuosittaisella ansiotuloilla.

Maksettu palkka on yritykselle vähennyskelpoinen meno, joka keventää yhtiön verotettavaa tulosta.

Milloin palkanmaksu kannattaa?

Mikäli omistat yksin vähintään 30 prosenttia tai perheenjäsentesi kanssa vähintään 50 prosenttia yrityksen osakkeista tai niiden äänimäärästä, olet YEL-vakuutuksen piirissä. 

Mikäli sinulla ei ole muita ansiotuloja, pystyt maksamaan itsellesi palkkaa noin 15 000 euroa ilman, että joutuisit maksamaan tästä veroa henkilökohtaisessa verotuksessasi.

Yrityksesi maksaa tästä 1,34 prosentin sairausvakutusmaksun, 0,5 prosentin työttömyysvakuutusmaksun sekä YEL-vakuutuksesi, jotka molemmat ovat palkan ohella yrityksen verotetavaa tulosta laskevia vähennyskelpoisia kuluja. 

Mikäli yritykselle kertyy voittoa eikä sinulla ole muita ansiotuloja, kannattaa hyödyntää ainakin edullisesti nostettavissa olevan ansiotulon määrä, jolla vähennät samalla yhtiölle maksettavaksi koituvan 20 prosentin yhteisöveron määrää.

Huojennettu osinko

Osakeyhtiöistä on mahdollista nostaa huojennettua osinkoa tavanomaista osinkoa kevyemmällä verotuksella muutamin rajoituksin.

Milloin huojennettua osinkoa voidaan nostaa?

Ensinnäkin, huojennetun osingon enimmäismäärä on 150 000 euroa vuodessa. Raja on henkilökohtainen, ja voi koostua usean eri yhtiön maksamista osingoista.

Maksettavan huojennetun osingon määrä saa olla korkeintaan 8 prosenttia omistamiesi osakkeiden matemaattisesta arvosta.

Mikäli omistat yksin koko yhtiön osakekannan, voit nostaa huojennettuna osinkona korkeintaan 8 prosenttia yhtiön netto-omaisuudesta.

Miten huojennettua osinkoa verotetaan?

Mikäli edellä mainitut ehdot täyttyvät, on 75 prosenttia osingosta verotonta tuloa ja ainoastaan 25 prosenttia veronalaista pääomatuloa.

Tästä 25 prosentista maksat pääomaveroa 30 prosenttia 30 000 euroon asti ja 34 prosenttia tämän ylittävästä osasta.

Mikäli osingon määrä ylittää 150 000 euroa, mutta on silti alle 8 prosenttia osakkeen matemaattisesta arvosta, verotetaan tätä samaan tapaan kuin pörssiyhtiöiden osinkoja.

85 prosenttia 150 000 euron ylittävästä osasta on siis veronalaista tuloa ja 15 prosenttia verotonta tuloa.

Huojennettu osinko on verotehokas tapa nostaa varoja

Verotehokkain tapa hyödyntää yhtiön kautta sijoittamista on sijoittaa aina voitot uudelleen.

Kun varoja halutaan nostaa yhtiöstä ulos, on huojennettu osinko verotehokkain tapa nostaa yhtiöstä varoja pienen palkan ja verottomien korvausten ohella. 

Huojennetun osingon veroprosentti on 7,5-8,5 prosenttia riippuen veronalaisten pääomatulojesi määrästä.

Edullisimmillaan voit nostaa 150 000 euroa huojennettua osinkoa 7,7 prosentin verolla, mikäli sinulla ei ole muita pääomatuloja.

Ansiotulo-osinko

Jos yrityksen tasearvo on matala ja yrityksestä nostetaan osinkoa yli 8 prosentin matemaattisen arvon, verotetaan saatua osinkoa ansiotulo-osinkona.

Ansiotulo-osingosta 25 prosenttia on verovapaata tuloa ja 75 prosenttia veronalaista ansiotuloa, jota verotetaan henkilökohtaisen veroprosenttisi mukaisesti.

Ansiotulo-osinkoa voidaan jakaa ainoastaan jo kertaalleen verotetusta yhtiön voitosta samaan tapaan kuin pääomatulo-osinkoa.

Kumpikaan osinkotyyppi ei ole yritykselle vähennyskelpoinen meno, eikä näin ollen kevennä yhtiön verotettavaa tulosta.

Toiminimien kautta sijoittaminen

Toiminimi on toiseksi yleisin yritysmuoto Suomessa heti osakeyhtiön jälkeen, ja toiminimiyrittäjiä oli Suomessa vuoden 2023 alussa yli 248 000.

Toiminimellä viitataan Suomessa virallisesti yksityisenä elinkeinonharjoittajana tunnettuun yritysmuotoon.

Toiminimen perustaminen on erittäin helppoa, ja onnistuu keneltä tahansa täysi-ikäiseltä suomalaiselta muutamassa minuutissa verkon kautta.

Toiminimen kirjanpitovelvoitteet ovat huomattavasti osakeyhtiötä löysemmät, eikä toiminimen tarvitse tehdä tilinpäätöstä.

Toiminimen keveys ja helppous on tehnyt siitä yleisen tavan aloittaa yrittäminen tai työllistää itsensä. 

Toiminimi ei sovi sijoittamiseen

Toiminimi ei ole yrittäjästä erillinen oikeushenkilö, kuten osakeyhtiö.

Toiminimiyrittäjä vastaa itse kaikista yrityksensä sitoumuksista ja veloista koko henkilökohtaisella omaisuudellaan, jonka lisäksi kaikki yrityksen voitto verotetaan yrittäjän henkilökohtaisena tulona.

Sijoittaminen toiminimen kautta ei ole järkevä vaihtoehto, sillä yrityksen voitto verotetaan joka tapauksessa yrittäjän henkilökohtaisena tulona, eikä tämä saavuta minkäänlaista verohyötyä toiminimen kautta sijoittamisesta.

Esimerkiksi arvo-osuustilin avaaminen toiminimelle ei myöskään ole mahdollista, sillä tämä ei ole erillinen oikeushenilö.

Sijoituskohteet

Yrityksen kautta on mahdollista sijoittaa lukuisiin erilaisiin sijoituskohteisiin.

Listasimme alle muutamia yleisimmistä sijoituskohteita sekä tärkeimpiä huomioita ja vinkkejä näihin liittyen.

Asuntosijoittaminen

Asuntosijoittaminen on erinomainen vaihtoehto rakentaa vahvaa kassavirtaa sijotusyritykseen tai pyrkiä hyötymään kasvukeskusten kiinteistöjen arvonnoususta.

Asuntojen vuokratuloa verotetaan yrityksillä ainoastaan 20 prosentin yhteisöverolla, kun yksityishenkilö joutuu maksamaan tästä 30 tai 34 prosentin pääomatuloveroa.

Asuntosijoittamisessa käytetään muita sijoituskohteita yleisemmin velkavipua. Lainan hakeminen osakeyhtiölle eroaa yksityishenkilöstä, sillä oman varallisuutesi ja maksukykysi sijasta yhtiön tase ja tuloslaskelma ovat tärkeässä roolissa.

Uudella yhtiöllä rahoituksen saaminen saattaa olla vaikeampaa kuin yksityishenkilönä, mutta yrityksen kasvaessa rahoituksen hankkiminen helpottuu.

Kiihdytä kasvua yrityslainalla

Ulkopuolinen rahoitus on erinomainen tapa kiihdyttää yrityksen kasvua ja sijoitusvarallisuuden kasvua.

Yrityslainan saaminen saattaa kuitenkin olla vaikeaa, etenkin uudelle yritykselle ilman aiempaa liiketoimintaa.

Olemme listanneet parhaat yrityslainat helpottaaksemme yrittäjän työtä.

Vertaa edullisimmat yrityslainat

Rahastosijoittaminen

Sijoittaminen listaamattomiin rahastoihin on eräs helpoimmista tavoista aloittaa sijoittaminen yrityksen kautta. Pörssin ulkopuolella olevat tavalliset sijoitusrahastot eivät edellytä yritykselä LEI-tunnuksen hankkimista.

Esimerkiksi pörssinoteeraamattomiin indeksirahastoihin sijoittaminen on erinomainen vaihtoehto, mikäli yhtiön kautta halutaan harjoittaa sijoittamista helposti ja ilman suuria aloituskustannuksia.

Osakkeet- ja ETF:t

Pörssilistattujen osakkeiden ja ETF:ien ostaminen on erinomainen tapa sijoittaa yrityksen varoja. Osakemarkkinoille sijoittamalla voit harjoittaa osakepoimintaa ja pyrkiä voittamaan keskimääräisen indeksin tuoton tai hajauttaa laajasti itseäsi kiinnostaviin yhtiöihin.

Pörssinoteeratut ETF-rahastot taas mahdollistavat erittäin kustannustehokkaan sijoittamisen lähes mihin tahansa. 

ETF-rahastojen juoksevat kulut ovat tyypillisesti erittäin matalat, jonka ansiosta korkoa korolle -ilmiön vaikutus tehostuu entisestään pitkällä aikavälillä. 

Indekseihin sijoittavat ETF-rahastot ovat eräs edullisimmista tavoista sijoittaa laajalla hajautuksella ja edullisin kustannuksin jopa satoihin eri yhtiöihin.

Pitkällä aikavälillä indeksirahastot ovat voittaneet suurimman osan osakepoimijoista keskimääräisessä vuosituotossa.

Muista LEI-tunnus

LEI-tunnus (Legal Entity Identifier) on kansainvälisesti käytetty yhteisötunnus, joka yrityksen tai yhteisön on hankittava, mikäli tämä harjoittaa sijoitustoimintaa pörssinoteeratuilla sijoitustuotteilla.

Mikäli aiot käydä kauppaa pörssilistatuilla osakkeilla, ETF-rahastoilla tai johdannaisilla, tulee yhtiösi hankkia LEI-tunnus.

Suomalaiset yritykset ja yhteisöt voivat hakea LEI-tunnusta helposti Patentti- ja rekisterihallitukselta eli PRH:lta.

LEI-tunnuksen hakeminen ei ole ilmaista. Tunnuksen hakeminen PRH:lta maksaa 70 euroa. Kyseinen hinta kattaa hakemuksen lisäksi LEI-tunnuksen vuosimaksun ensimmäiseltä vuodelta.

Ensimmäisen vuoden jälkeen LEI-tunnuksen hinta on 30 euroa vuodessa.

Pörssinoteeraamattomat osakkeet

Pörssinoteeraamattomiin osakkeisiin sijoittaminen onnistuu yrityksen kautta ilman maksullisen LEI-tunnuksen hankkimista.

Pörssinoteeraamattomien osakkeiden yritykselle maksamat osingot ovat pääosin verovapaita tuloja. Näin osinkotulojen uudelleensijoittaminen on toisen noteeraamattoman yhtiön osakkeita omistavalle yhtiölle erittäin verotehokasta.

Holding-yhtiöt

Suurilla listaamattomilla yrityksillä omistus voidaan keskittää yrityksen omistajien hallinnoimaan holding-yhtiöön, jonka kautta varat sijoitetaan uudelleen.

Listaamaton holding-yhtiö saa osinkotulon listaamattomista yhtiöistä verottomana, ja pystyy sijoittamaan tulon verotehokkaasti.

Yhteenveto

Sijoittaminen yrityksen kautta on kannattavaa, mikäli saavutetut veroedut ylittävät yritystoiminnasta aiheutuvat ylimääräiset kulut tai yritys on olemassa jo valmiiksi.

Miksi kannattaa sijoittaa yrityksen kautta:

Miksi ei kannata sijoittaa yrityksen kautta:

  • Yrityksen juoksevat kulut kirjanpidosta ja hallinnosta syrjäyttävät saavutetun veroedun pienillä summilla

  • Ei mahdollisuutta käyttää hankintameno-olettamaa

UKK

Kannattaako sijoittaminen osakeyhtiön kautta?

Mikäli osakeyhtiö on jo valmiina muuta liiketoimintaa varten, on yrityksen varojen sijoittaminen tyypillisesti kannattavaa, koska yrityksen kirjanpidon ja hallinnon kulut eivät vaikuta sijoitustoiminnan kannattavuuteen.   

Milloin sijoitusyhtiö kannattaa perustaa?

Sijoitusyhtiön perustaminen kannattaa, kun yrityksen kautta sijoittamisen tuomat veroedut syrjäyttävät yrityksen juoksevat kulut. 

Miten perustaa sijoitusyhtiö?

Osakeyhtiön perustaminen onnistuu helposti PRH:n verkkosivujen avulla 240 euron hintaan. Mikäli yhtiöllä aiotaan sijoittaa pörssinoteerattuihin sijoituskohteisiin, kuten osakkeisiin ja ETF:iin, tulee yhtiön hankkia PRH:lta myös LEI-tunnus.

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Anna ensimmäisenä palautetta

Lähteet
KirjoittajaAku Tuomola

Aku toimii Financer.com Suomen apulaismaajohtajana. Hän on kiinnostunut taloudesta, sijoittamisesta ja kauppaoikeudesta. Hän pyrkii auttamaan lukijoitamme ymmärtämään taloutta entistä paremmin.

Jaa
Read Icon91 lukukertaa
Päivitetty: 26.1.2023

Lahjoitamme osan sivuston tuotosta hyväntekeväisyyteen.  Lue lisää