Piensijoittajille tulossa verohelpotuksia vuonna 2020

1 minuutti

Hallituksella oli keskiviikkona 30.8. hyviä uutisia kaikille suomalaisille piensijoittajille. Vuoden 2020 alussa piensijoittajille luodaan sijoitussäästötili. Tilin yläraja on 50 000 euroa ja sen sisällä voi tehdä sijoituksia niin, ettei myyntivoitoista tarvitse vielä maksaa veroja. Verojenmaksu tulee ajankohtaiseksi vasta, kun tililtä siirretään varoja pois.uusi-sijoitussäästötili

Jo olemassaolevia osakeomistuksia ei kyseiselle tilille voi siirtää.

Asian valmistelu on vielä hieman kesken, ja yksityiskohdat tarkentuvat kuluvan syksyn aikana.

Kuitenkin varmalta näyttää jo se, etteivät saadut osinkotulot tule verotettavaksi ennen kuin ne nostetaan ulos tililtä. Osinkotuloja ei ole myöskään pakko käyttää uusien osakkeiden ostoon, vaan tuottoja voi vain säilyttää tilillä.

Valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Antti Sinkmanin mukaan tilillä voi käydä osakekauppaa kaikilla maailman noteeratuilla osakkeilla. Muita arvopapereita tili ei voi sisältää.

Tilille sijoitettavien varojen yläraja on 50 000 euroa, mutta arvonnousun kautta tämä raja saa ylittyä vapaasti. Arvonnousulle ei ole tulossa minkäänlaista ylärajaa.

Miten verotus käytännössä hoidetaan?

Veroa tulee maksaa aina kun sijoitussäästötililtä otetaan rahaa ulos. Tällöin veroa maksetaan voiton suhteellisesta osuudesta. Eli jos tilille sijoitettu 1000 euroa nostaa arvoaan 2000 euroon, ei koko summaa ulosnostettaessa veroa tarvitsee maksaa kuin voiton osuudesta.

Alun perin sijoitetun 1000 euroa saa nostaa itselleen takaisin verottomana pääoman palautuksena, ja voittona kertynyttä toista 1000 euron summaa verotetaan pääomatuloverotuksen mukaisesti.

Taustalla suomalaisten vähäinen sijoitusinto

Suomalaisten sijoitusinto on perinteisesti ollut alhaista verrattuna moniin muihin maihin. Sijoitussäästötilin tavoitteena onkin rohkaista tavallisia suomalaisia sijoittamaan enemmän. Lisäksi on tarkoitus yhdenmukaistaa verotusta verrattuna esimerkiksi vakuutuskuoriin ja sijoitusrahastoihin.

Vuodesta 2020 eteenpäin näemme, minkälaisen vastaanoton uusi sijoitussäästötili tulee saamaan. Kritiikkiä on ehditty jo esittää ainakin tilin 50 000 euron ylärajasta, josta ei aiemmissa suunnitelmissa puhuttu mitään.

Lisää erilaisista sijoitus- ja säästämistavoista voit lukea täältä.

 

Kommentit (0)

 

Kirjaudu sisään osallistuaksesi keskusteluun.

Kirjaudu Facebook-tunnuksilla
Kirjaudu sähköpostilla
×

Anna arvosana palvelulle Piensijoittajille tulossa verohelpotuksia vuonna 2020