Taloudessa tapahtui – vk 42

2 minutes

Taloudessa tapahtui -sarjassa luomme joka viikonloppu lyhyen katsauksen menneen viikon tärkeimpiin taloustapahtumiin.

Suomi on ajautumassa kohti pulaa IT-työntekijöistä

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset (TIVIA) ja Tekes ovat huolissaan siitä, että Suomen talouteen on kehittymässä paha pullonkaula IT-alan osaajien liian pienen määrän vuoksi. Tällä hetkellä näitä niin kutsuttuja digiosaajia tarvittaisiin jo 9000 henkeä enemmän kuin tarjolla on, ja parin vuoden päästä ennakoidaan olevan avoinna peräti 15000 IT-alan työpaikkaa, joihin ei löydy tekijöitä.

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian dekaanin Pekka Neittaanmäen mukaan ongelma ei koske vain rekrytoivia yrityksiä, vaan jarruttaa koko maan talouskasvua ja voi muodostaa siihen pahan pullonkaulan. Hänen mukaansa tilanteen vakauttamiseksi IT-alan opinnot aloittavien vuotuinen määrä olisi saatava vähintään kaksinkertaistettua. Yliopisto on tehnyt ministeriöille ehdotuksen, joka johtaisi tähän toivottuun tilaan.

Lyhyen aikavälin ongelmien lisäksi asiantuntijat painottavat, että pitkittyessään nykyinen pula osaajista voi johtaa suurempaankin talouden rakennemuutokseen. Yritykset alkavat nimittäin sellaisessa tilanteessa yhä enemmän ulkoistaa IT-palveluita suurille ulkomaalaisille yrityksille, jotka voivat niitä Suomen tilanteesta huolimatta toimittaa. Ajan myötä tämä voi johtaa pahoihin menetyksiin IT-sektorilla, joka meillä on perinteisesti ollut talouden vahva alue.

Tärkeimmät keinot tilanteen ratkaisemiseksi ovat Neittaanmäen mukaan alan opiskeluohjelmien aloituspaikkojen, mutta myös täydennyskoulutuksen määrän kasvattaminen. Apua olisi mahdollista saada myös ulkomailta, jos EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille hiljattain säädetty lukukausimaksu poistettaisiin IT-opinnoista.

Maksuhäiriöiden määrä on kasvussa

Suomen Asiakastieto on ilmoittanut mielenkiintoisia lukuja maksuhäiriöiden kehityksestä. Sen mukaan ihmisten, jotka ovat saaneet maksuhäiriömerkinnän, määrä on pysynyt samana viimeisen vuoden ajan. Nykyisellään Suomessa on noin 370 tuhatta henkilöä, joilla on maksuhäiriömerkintä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana luku on kasvanut nykyiselleen hieman alle 300 tuhannesta.

Maksuhäiriömerkintöjen määrä kuitenkin on kääntynyt nousuun oltuaan peräti neljä vuotta laskussa. Uusia merkintöjä kirjattiin tammi-syyskuun aikana 1,28 miljoonaa kappaletta, kun vuosi sitten niitä tuli vain 1,1 miljoonaa kappaletta. Merkintä maksuhäiriörekisterissä on väliaikainen, mutta voi ikävästi vaikeuttaa esimerkiksi lainan saantia tai asunnon vuokraamista. Lisää tietoa lainoista luottotiedottomalle voit lukea tästä artikkelista.

Lentoliikenteen saaminen osaksi päästökauppaa takkuilee yhä

Euroopan unionin pitkän aikavälin tavoite saada myös ilmailuala osallistumaan täysipainoisesti ilmastotalkoisiin etenee edelleen madon vauhtia. Lentoliikenne on päästökaupan suhteen hyvin vaikeassa asemassa. Suuri osa lennoista suuntautuu nimittäin EU-alueen ulkopuolelle ja toisaalta Eurooppaan lentää paljon ulkomaalaisia yhtiöitä, jotka eivät ole unionin suoraan verotettavissa. Näin ollen eurooppalaisille lentoyhtiöille asetettu ehdoton päästökauppaedellytys asettaisi ne huonoon kilpailuasemaan unionin ulkopuolisiin verrattuna, joka ei tietenkään ole alueen edun mukaista.

Ratkaisuna tilanteeseen on ehdotettu muun muassa vain Euroopan sisäisten lentojen alistamista sataprosenttiselle päästökaupalle. Tällainen ratkaisu ainakin asettaisi lentoliikenteen unionin sisäisesti samalle viivalle muiden kulkumuotojen kanssa. Tällä hetkellä päästökauppaan kuuluu vain noin viidennes kaikista EU:n alueella lennettävistä lennoista. Kysymys on tietysti hyvin tärkeä myös Suomelle, jonka kansallinen lentoyhtiö Finnair on rakentanut Kauko-idän lennoista suuren bisneksen.