Henkivakuutus - Läheistesi turvaksi

Henkivakuutuksia on monenlaisia – vertailimme niistä yleisimpiä

henkivakuutuksella turvaa perheelle

Henkivakuutus on läheistesi turvana sinun jälkeesi.

Henkivakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, jolla turvaat sekä itsesi että läheisesi pahan päivän varalta. Henkivakuutus ei ole osa Suomen lakisääteistä sairausvakuutusta, joten siksi vakuutusta ottaessa tuleekin kääntyä yksityisen vakuutusyhtiön tai pankin puoleen.henkivakuutus-vertailu

Useimmat yhtiöt tarjoavat henkivakuutuksen, mutta vertailu osoittaa niiden sisällössä olevan huimiakin eroja niin hinnan kuin lisäturvien suhteen. Huolellinen vertailu eri yhtiöiden välillä kannattaa ehdottomasti suorittaa ennen vakuutuksen ottamista.

Financer.com on kerännyt tietoa erilaisista henkivakuutukseen liittyvistä asioista, jotka kannattaa ottaa huomioon ennen valintaa. Lue lisää ja hanki vinkeillämme paras henkivakuutus juuri sinulle.

Mikä on henkivakuutus?

Henkivakuutus käsitetään yleensä korvauksena, jonka vakuutetun kuoleman johdosta vastaanottavat ennalta nimetyt edunsaajat.

Yksinkertaisimmillaan henkivakuutus toki tarjoaa korvauksia edesmenneen jälkeläisille, mutta yhtiöstä riippuen vakuutus antaa turvaa myös vakuutetulle esimerkiksi äkillisen työkyvyttömyyden takia. Toiset valitsevat erityisen henkivakuutuksen, joka antaa nimenomaan vakuutetulle korvauksia mikäli hän elää vielä ennalta sovittuna aikana.

Yleisesti ottaen siis henkivakuutukset voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin:

  1. kuolemanvaravakuutukset
  2. säästöhenkivakuutukset

Kuolemanvaravakuutus

Kuolemanvaravakuutus, joka tunnetaan myös nimellä riskihenkivakuutus, on keino turvata läheisten toimeentulo mikäli vakuutettu menehtyy.

Korvaussumman voi päättää itse vakuutusta hankkiessa, mutta yleensä suositellaan vähintään vakuutuksenottajan nettotulojen arvo 1-2 vuoden ajalta, mahdollisten velkojen takaisinmaksun kattava summa ja lisäksi noin 20 000 euroa jokaista vakuutetun alaikäistä lasta kohden. Riskihenkivakuutusten ottaminen asuntolainan yhteydessä onkin nykyään yleistymään päin. Lainan yhteyteen otettava riskihenkivakuutus korvaa jäljellä olevan lainan tilanteessa, jossa lainan maksaja menehtyy tai joutuu työkyvyttömäksi. Suurin tarve tälle vakuutukselle onkin usein nimenomaan nuorilla perheillä, joilla on pieniä lapsia ja paljon lainaa.

Henkivakuutuksen hinta kuitenkin riippuu korvaussummasta; mitä suurempi summa edunsaajille jää, sitä suurempi vakuutusmaksu. Korvaussumma vaihtelee yleensä 10 000 ja 500 000 euron välillä.

Ota huomioon, että Suomessa edunsaajat joutuvat maksamaan perintöveroa, mikäli yksittäisen edunsaajan saama summa ylittää 35 000 euroa. Mikäli edunsaaja ei ole lähiomainen, henkivakuutuksen tarjoama korvaus lasketaan pääomatuloksi. Perintöveron haukkaama osuus kannattaa ottaa huomioon henkivakuutuksen korvaussummaa pohdittaessa.

Kuolemanvaravakuutuksen ottaja voi päättää kiinteäsummaisen ja alenevasummaisen vakuutuksen väliltä.

Jos haluaa kiinteän korvaussumman, vakuutuksen vuosimaksu todennäköisesti kasvaa sitä myöten kun ihminen ikääntyy, mutta summa pysyy haluttuna aina sen maksuun saakka. Alenevasummainen vakuutus taas tarkoittaa sitä, että vuosimaksu pysyy samana joka vuosi, mutta maksettava vakuutussumma alenee vakuutetun vanhetessa.

Säästöhenkivakuutus

Säästöhenkivakuutus taas on eräänlainen säästösuunnitelma vanhojen päivien varalle, joten sen voisikin laskea ennemmin eläkesäästömenetelmäksivertaa-henkivakuutukset

Säästöhenkivakuutuksen ottaja maksaa vakuutusmaksua elämänsä aikana ja sovittuna ajankohtana hän saa maksamansa summan tai ennalta sovitun korvaussumman takaisin, mikäli hän on vielä elossa. Yleensä tämä vakuutustyyppi hankitaan yhdessä kuolemanvaravakuutuksen kanssa, jotta vakuutetun kuollessa ennen sovittua määräaikaa vakuutussäästöt annetaan edunsaajille.

Kannattaako henkivakuutus?

Henkivakuutus on hyvä valinta monestakin syystä.

Ensinnäkin vakuutuksessa ei ole ikärajaa, joten se turvaa iäkkäämmätkin ihmiset aina 100 ikävuoteen asti. Esimerkiksi sairaus– tai tapaturmavakuutuksilla on yläikäraja joskus jopa 65 vuotta.

Henkivakuutuksella voit myös taata turvan itsellesi tai jälkeläisillesi, mikäli joudut joko pysyvästi tai tilapäisesti työkyvyttömäksi, tai jos pahimmassa tapauksessa menehdyt. Etenkin jos sinulla on alaikäisiä lapsia, henkivakuutus on hyvä keino välttää mahdolliset taloudelliset ongelmat kuolintapauksessa.

Usein ihmiset alkavat miettiä henkivakuutuksen ottamista viimeistään siinä vaiheessa, kun he alkavat saada omia lapsia. Vanhempien menehtyessä lapsi voi jäädä muiden haittapuolien lisäksi todella ikävään taloudelliseen tilanteeseen, varsinkin jos vanhemmille ei ole ehtinyt kertyä perittävää omaisuutta. Henkivakuutuksen ottaakseen ei tarvitse olla iäkäs. Itse asiassa nuorille henkivakuutus on useimmiten vähärajoitteisempi sekä halvempi, sillä keskimääräinen kuolemanriski on sitä pienempi mitä nuorempi vakuutuksen ottaja on.

Henkivakuutuksen kattavuus

Kattava henkivakuutus takaa korvauksia seuraavissa tapauksissa:

  • Kuolema. Vakuutuksen ottamisen ohessa määritetyt edunsaajat saavat tietyn korvaussumman mikäli vakuutettu menehtyy.
  • Työkyvyttömyys. Vakuutetulle maksetaan päivärahaa, mikäli hänestä tulee sairauden tai tapaturman takia joko pysyvästi tai tilapäisesti työkyvytön.

Yleisimmät lisäturvat henkivakuutukselle:

  • Vakavan sairauden kertakorvaus. Vakavaksi sairaudeksi lasketaan esimerkiksi syöpä tai sydäninfarkti, jolloin vakuutusyhtiö maksaa vakuutetulle sovitun kertakorvaussumman.
  • Pariturva eli kahden hengen henkivakuutus. Halvin henkivakuutus, joka sopii esimerkiksi puolisoille, lapselle ja vanhemmalle tai yrityskumppaneille.

Yritysten henkivakuutukset

Yksityisyrittäjät hankkivat usein yksityisen vakuutuksen, jolla he turvaavat joko omaisensa tai yrityksen ylläpidon kuolintapauksen jälkee; edunsaajaksi voi nimetä myös yrityksen.

Lisäksi yritykset hankkivat nykyään henkivakuutuksen myös työntekijöille, sillä se lisää selvästi arvostusta työnantajaa kohtaan, vaikka edunsaajiksi nimettäisiinkin työntekijän omaiset.

Moni vakuutusyhtiö tarjoaa edullisia ryhmähenkivakuutuksia nimenomaan yrityksille, joten useamman ihmisen vakuuttaminen ei välttämättä ole edes kallista. Moni ammattiliitto vakuuttaa jäsenensä automaattisesti, joten liittoihin kuuluvien kannattaa tarkistaa jäsenyyteen liittyvät edut.

Henkivakuutuksen rajoitukset

Henkivakuutusten vertailu osoittaa, että vakuutukseen liittyvät rajoitukset ovat hyvin samanlaisia eri yhtiöillä.

Esimerkiksi korvauksia ei makseta, mikäli vakuutettu menehtyy itsemurhan myötä  alle vuoden sisällä vakuutuksen ottamisesta. Usein myös päihteiden vaikutuksen alaisena tapahtuneet tapaturmat eivät yleensä oikeuta joko työkyvyttömyyskorvauksiin tai korvauksiin kuolintapauksissa.

Kirjoittaja Financer.com Suomi

Financer.com on Suomen kattavin taloudellisten tuotteiden vertailusivusto. Autamme Sinua vertailemaan lainojen, luottokorttien, säästötilien ja muiden taloudellisten tuotteiden hintoja sekä tekemään fiksumpia päätöksiä raha-asioissa.

Jaa
Julkaistu: joulukuu 29, 2016
(Päivitetty: heinäkuu 9, 2020)