Tapaturmavakuutus

Onko erillinen tapaturmavakuutus tarpeellinen?

Koskaan ei tiedä, milloin hoitoa vaativa tapaturma osuu kohdalle. Tapaturmavakuutus on onni onnettomuudessa.yksityinen-tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutus on turvaverkkosi vahingon suuruudesta riippumatta ja voit olla varma, että saat asianmukaista hoitoa nopeasti. Paras tapaturmavakuutus kattaa vahingot kotona ja vapaa-aikana, sekä Suomessa että ulkomailla. Paljon reissaava voi hankkia yhdistetyn matka- ja tapaturmavakuutuksen.

Katso Financer.comin vinkit oikeanlaisen tapaturmavakuutuksen valintaan sekä lisätiedot vakuutuksen rajoituksista ja ehdoista.

Onko tapaturmavakuutus tarpeellinen?

Suomessa ihmiset voivat olla vakuutettuja tapaturmien varalta joko lakisääteisen sairausvakuutuksen ansiosta tai koulun tai työantajan tarjoaman vakuuturvan puolesta. Sairaanhoito on joka tapauksessa Suomessa ilmaista (tai lähes ilmaista), joten hoitoon pääsee kyllä loukkaantumisen sattuessa ilman erillistä tapaturmavakuutustakin.

Julkinen terveydenhuolto ei kuitenkaan aina välttämättä toimi kuin rasvattu, joten monissa tilanteissa omasta erillisestä tapaturmavakuutuksesta voi olla hyötyä. Tapaturmavakuutuksen avulla saa hoitoa helposti ja nopeasti yksityisellä puolella, kustannuksista välittämättä.

Aina nämä vakuutukset eivät kuitenkaan riitä, vaan esimerkiksi vapaa-ajalla vakuutuksen antama turva voi olla hyvinkin rajallinen. Yrittäjillä ei työn puolesta välttämättä ole edes erillistä vakuutusturvaa tapaturmien varalta, eli silloin vapaaehtoinen tapaturmavakuutus on tarpeen.

Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan tapaturmia sattuu Suomessa runsaasti; yli miljoona fyysistä vammaa ja jopa 2500 kuolemaa. Muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomessa kuolee huomattavasti enemmän ihmisiä tapaturmien seurauksena. Selvästi eniten tapaturmia sattuu nimenomaan kotona ja vapaa-aikana.

Tilastot huomioonottaen tapaturmavakuutus ei siis ole turha valinta, vaan tapaturman sattuessa apua saadaan nopeasti ja edullisemmin. Etenkin jos yhtiön tapaturmavakuutukseen ei kuulu lainkaan omavastuuta, voi yksityisen hoidon hinta olla erittäin halpa verrattuna samantasoiseen hoitoon ilman vakuutusta.

Mitä tapaturmavakuutus kattaa?

  • Hoitokulut. Kaikki tapaturmaan liittyvät hoitokulut korvataan joko jälkikäteen tai suorakorvauksena hoitokuluja maksettaessa. Useimmiten hoitokuluissa ei ole omavastuuta. Jotkut yhtiöt laskevat mukaan myös ulkomailla aiheutuneet tapaturmat ja niiden hoidon.
  • Pysyvät vammat. Ns. tapaturmainen haitta on tapaturmasta aiheutunut pysyvä vamma, josta vakuutus antaa tietyn määrän korvauksia vamman luokittelun mukaan.
  • Päiväraha työkyvyttömyyden ajalta. Vakuutettava voi saada päivärahaa mikäli vamma vie työkyvyn.
  • Matkakulut. Jotkut yhtiöt korvaavat matkakulut mikäli hoitoon tai tutkimuksiin joudutaan palaamaan useamman kerran ja liikkuminen on vaikeaa tapaturman aiheuttaman vamman takia.
  • Tapaturman aiheuttama kuolema. Mikäli vakuutettu menehtyy tapaturman seurauksena, saavat hänen ennaltamäärittelemänsä edunsaajat korvaukset.

Henkivakuutus on yleinen vakuutus tapaturmavakuutuksen rinnalle. Monet vakuutusyhtiöt tarjoavat lisäksi paketteja, jotka sisältävät matka-, tapaturma- ja kotivakuutuksen samalla maksulla. Tällaiset pakettiratkaisut ovat useimmiten käteviä ja edullisiakin.

Tapaturmavakuutuksen rajoitukset

Eri vakuutusyhtiöissä tapaturmat voidaan nähdä eri tavoin.

Esimerkkejä vahingoista, joita yhtiöt eivät välttämättä laske tapaturmiksi ovat vakuutetun sairaudesta johtuvat tapaturmat, myrkytykset, hyönteisen pistot tai puremat tai vaikkapa itsemurhayrityksen jälkiseuraukset. Niinpä näistä aiheutuvia kuluja ei korvata tapaturmavakuutuksella. Myöskään fysioterapia tai tapaturman hoitoon kuuluva kuntoutus eivät aina ole yhtiön korvattavien tapaturmien listalla.

Tapaturman hoitokuluissa ei yleensä ole omavastuuta, mutta hoitokuluille asetetaan vakuutusta ottaessa tietty enimmäiskorvausmäärä. Etenkin ulkomailla tapaturmien hoito voi olla kallista, joten enimmäissumma on hyvä selvittää ennen matkalle lähtöä, niin tiedät tarvitsetko kenties erillisen matkavakuutuksen.

Korvausten hakeminen

Tapaturman hoitokulut maksetaan yhtiön ehdoista riippuen joko ensin kokonaisuudessaan itse ja korvauksia haetaan jälkeenpäin tai sitten kulut maksetaan suorakorvauksena jo maksuvaiheessa, mikäli hoitolaitoksella on suorakorvaussopimus vakuutusyhtiön kanssa.vertaa-tapaturmavakuutukset

Vahinkoilmoitus kannattaa tehdä mahdollisimman pian tapaturman jälkeen. Varsinaisen korvaushakemuksen mukana tulee lähettää kaikki hoitoon liittyvät tositteet ja kuitit, todistukset mahdollisista Kela-korvauksista sekä joissakin tapauksissa myös lääkärintodistus. Moni vakuutusyhtiö on siirtynyt sähköiseen palveluun, joten ilmoitus vahingosta sekä korvaushakemus on helppo tehdä netissä, samoin kuten tapaturmavakuutuksen ottaminenkin.

Vakuutusyhtiön käsiteltyä hakemuksen vakuutetulle ilmoitetaan päätöksestä ja mikäli päätökseen ei ole tyytyväinen, voi asiasta tehdä valituksen.

Vakuutus urheilutapaturmien varalta

Mikäli harrastat ns. riskialttiita urheilulajeja tai olet ammatiltasi kilpaurheilija, voit pyytää lisäturvaa erityisille liikuntalajeille. Riskialttiiksi lajeiksi lasketaan esimerkiksi kiipeilylajit, moottoriurheilu, taistelu- ja ilmailulajit, sillä harrastajan tai urheilijan tapaturmariski on huomattavasti korkeampi näitä lajeja harrastaessa ja siten ne tarvitsevat myös erityisen vakuutusturvan.

Jos et harrasta lajia säännöllisesti vaan haluat esimerkiksi kokeilla kiipeilyä ulkomaan matkan aikana, voit hankkia määräaikaisen tapaturmavakuutuksen lomamatkasi ajaksi. Extreme-urheilulajien kaltaiset erikoistapaukset kannattaa aina selvittää vakuutusyhtiön kanssa huolellisesti etukäteen, jotta välttyisi ikäviltä yllätyksiltä.

Kirjoittajasta

Financer.com Facebookissa

Seuraa meitä Facebookissa

×

Anna arvosana palvelulle Tapaturmavakuutus