Vakuutusten vertailu helpottuu uuden lain myötä

Alle minuutti

Lokakuun alussa tulee voimaan uusi laki, joka tekee vakuutusten vertailusta aiempaa helpompaa. Jatkossa vakuutusyhtiön tulee antaa asiakkaalle kaikki merkitykselliset tiedot vakiomuotoisella avainasiakirjalla.

Myös vakuutusten yhteydessä annettaviin palveluihin tulee rajoituksia. Monet vakuutusyhtiöt saattavat tarjota erilaisia lahjoja vakuutusten ottamisen yhteydessä. Jatkossa vakuutusyhtiön on ilmoitettava selkeästi asiakkaalle että vakuutuksen voi ottaa myös ilman ekstralahjaa.

Suomessa vakuutuksiin liittyvä lainsäädäntö on entuudestaan jo hyvällä tasolla, mutta uudistuksen uskotaan selkeyttävän toimintaa entisestään. Tämän uskotaan vähentävän asiakkaan ja vakuutusyhtiön välisiä riitatilanteita. Sopimusten koukeroiden tulee olla tulevaisuudessa entistä selkeämmin dokumentoina sopimuksiin, jolloin väärinkäsityksiä ei pääse niin herkästi syntymään. Samankaltaisia hyviä kokemuksia on saatu aiemmin sijoituspalveluiden lainsäädännön selkiyttämisestä.

Muutokset pohjautuvat EU:n vakuutusten tarjoamisesta annettuun direktiiviin vuodelta 2016. Suomessa lainsäädäntö on jo ennestään kohtuullisen selkeä, mutta monissa muissa EU-maissa muutokset tulevat olemaan huomattavasti radikaalimpia.

Lisää erilaisista vakuutuksista voit lukea sivustomme Vakuutus-osiosta.