WIKI

Mitä ovat defensiiviset osakkeet ja mitkä osakkeet ovat defensiivisiä?

Defensiiviset osakkeet reagoivat suhdannevaihteluun keskimääräistä vähemmän. Laskusuhdanteessa defensiivinen osake laskee keskimääräistä markkinaa vähemmän, mutta nousumarkkinassa myös nousee keskimääräistä hitaammin. Defensiivisen osakkeen beta-kerroin on yleensä alle 1. Defensiivisen osakkeen vastakohta on syklinen osake, joka reagoi vahvasti suhdannevaihteluun.

Defensiiviset osakkeet

Osakkeet voidaan jaksaa defensiivisiin ja syklisiin osakkeisiin sen mukaan, kuinka herkästi niiden arvo reagoi suhdanteiden muutoksiin.

Defensiiviset osakkeet reagoivat keskimääräistä heikommin niin nousu kuin laskumarkkinaan. Sykliset osakkeet taas reagoivat suhdannevaihteluun keskimääräistä voimakkaammin niin nousu- kuin laskumarkkinassa.

Defensiiviset osakkeet ovat tyypillisesti sellaisia yhtiöitä, joiden tarjonnan kysyntä pysyy vakaana suhdannevaihtelusta riippumatta.

Erilaiset välttämättömyyshyödykkeitä tarjoavat yritykset, kuten useat ruokateollisuuden yrityksistä ovat defensiivisiä.

Defensiiviset osakkeet lyhyesti

  • Defensiiviset osakkeet reagoivat keskimääräistä vähemmän suhdannevaihteluun.
  • Defensiivisen osakkeen vastakohta on syklinen osake, joka reagoi vahvasti suhdannevaihteluun.
  • Defensiiviset osakkeet ovat tyypillisesti sellaisten toimialojen yhtiöitä, joiden kysyntä pysyy vakaana suhdannevaihtelusta huolimatta. Esimerkiksi ruokateollisuus, vähittäiskauppa ja teleoperaattorit lukeutuvat defensiivisiin aloihin.
  • Defensiivisten osakkeiden beta-kerroin on tyypillisesti alle yksi, eli ne reagoivat keskimääräistä vähemmän markkinoiden muutoksiin.
  • Defensiiviset osakkeet maksavat keskimäärin tasaista ja korkeaa osinkotuottoa.

Miksi ostaa defensiivisiä osakkeita?

Defensiiviset osakkeet mahdollistavat sijoitussalkun volatiliteetin laskemisen, sillä niiden kurssiliikkeet ovat keskimääräistä maltillisempia suhdannesyklin kaikissa vaiheissa. Defensiivisillä osakkeilla sijoittajan on mahdollista suojautua rajuilta markkinaliikkeiltä suhdannevaihtelun myötä, sekä samalla tarjota itselleen mielenrauhaa.

Defensiiviset osakkeet tarjoavat erinomaisen vaihtoehdon maltilliseen, pitkän aikavälin sijoitusstrategiaan, jossa haetaan tasaista ja matalariskistä tuottoa. Defensiiviset osakkeet ovat suosittu vaihtoehto esimerkiksi eläkettä varten sijoitettaessa.

Useat defensiiviset osakkeet ovat samalla myös vahvoja osingonmaksajia, jota useat maltilliseen kasvuun pyrkivät sijoittajat arvostavat. Defensiivisten yhtiöiden toimiessa tyypillisesti tasaisen kysynnän takaavilla, välttämättömyyshyödykkeitä tuottavilla toimialoilla, ovat ne matalariskinen vaihtoehto myös pitkällä aikavälillä.

💡Vinkki: Vertaile 11 osakevälittäjän kulut ja ehdot

Defensiivinen osake ei ole riskitön

Defensiivisiä osakkeita verrataan usein vastakohtaansa, syklisiin osakkeisiin, joita pidetään vahvemman suhdannevaihteluun reagoinnin myötä myös riskipitoisempana sijoituskohteena. Yleensä defensiiviset osakkeet ovat erinomainen valinta matalariskistä pitkän aikavälin tuottoa haettaessa.

Defensiivisistä osakkeista saattaa kuitenkin liian nopeasti muodostu kuva riskittömänä sijoituskohteena, joka kuitenkin on osakemarkkinoilla käytännössä mahdotonta.

Defensiivisten osakkeiden riskit eivät välttämättä ole kuitenkaan niin selkeitä kuin syklisillä osakkeilla, joiden osalta korkeampi riskitaso tiedostetaan jo valmiiksi. Esimerkiksi huonot sadot tai muuttunut maatalouspolitiikka saattaa heikentää defensiiviseksi mielletyn ruokavalmistajan arvoa huomattavasti.

Globaaleja kriisejä tai raaka-ainepulaa saattaa olla vaikea ennustaa, mutta myös defensiivisten osakkeiden riskit tulee pitää mielessä osakemarkkinoilla.

Esimerkki syklisten ja defensiivisten osakkeiden kurssikehityksestä.

Defensiiviset osakkeet Suomessa

Defensiivisiä osakkeita löytyy kotimarkkinoiltamme Helsingin pörssistä useilta eri toimialoilta.

Seuraavat defensiiviset osakkeet tarjoavat sijoittajalle mahdollisuuden varautua suhdannevaihteluihin ja laskea osakesalkkunsa volatiliteettia.

Mitä osakevälittäjää käytät kotimaisiin osakkeisiin? Välittäjävertailumme perusteella Nordnet on paras välittäjä kotimaisiin osakkeisiin.

Kesko

Kesko on tunnettu suomalainen kaupan alan yritys, joka omistaa useita eri tukku- ja vähittäiskaupan alan ketjuja. Keskolla on päivittäistavarakaupan ja urheiluliikkeiden lisäksi liiketoimintaa myös rakentamisen ja talotekniikan sekä autokaupan parissa.

Keskon suuri päivittäistavarakauppaan vahvasti keskittyvä liiketoiminta ja vahva markkinaosuus Suomessa tekevät siitä defensiivisen osakkeen. Suhdannevaihteluista huolimatta päivittäistavaroiden kysyntä pysyy vakaana, etenkin välttämättömyyshyödykkeiden kuten ruoan osalta.

Anora Group

Anora Group on suomalaisen Altian ja norjalaisen Arcuksen yhdistyessä muodostettu yhtiö. Yhtiön liiketoiminta keskittyy viinien ja väkevien alkoholijuomien valmistamiseen. Yhtiö omistaa monia tunnettuja alkoholibrändejä, kuten suomalaisen Koskenkorvan.

Alkoholijuomien valmistajana Anora Groupin osake on defensiivinen osake. Alkoholijuomien kysyntä on vakaata suhdannevaihteluista huolimatta, jopa lähes samalla tavalla kuin ruoan tai lääkkeiden kysyntä.

Orion

Orion on kansainvälisesti toimiva suomalainen lääkeyhtiö, jonka liiketoiminta koostuu sekä lääketutkimuksesta että lääketuotannosta. Lääketeollisuus on vahvasti defensiivinen toimiala, sillä lääkkeiden kysyntä pysyy vakaana suhdannevaihtelusta riippumatta.

Atria

Atria on suomalainen elintarvikealan konserni, jolla on liiketoimintaa liha-, lihavalmiste-, siipikarja-, sekä valmisruokatuotannossa. Yhtiö omaa vahvan markkinaosuuden päivittäistavarakaupassa Suomessa. Tämän lisäksi yhtiöllä on toimintaa myös muualla Pohjoismaissa sekä Baltiassa.

Vahva markkinaosuus usealla elintarvikealan osa-alueella tekee osakkeesta defensiivisen. Elintarvikkeiden kysyntä ei kokonaisuutena laske suhdannevaihteluista huolimatta.

Elisa

Elisa on suomalainen tietoliikennealan yritys, joka toimii mobiiliverkko-operaattorina ja tarjoaa lukuisia muita alan palveluja asiakkailleen. Elisan tarjoamat tietoliikennepalvelut ovat suhdannevaihtelusta riippumatta kysyttyjä hyödykkeitä, jotka toimivat edellytyksenä niin viihteen, kommunikoinnin kuin työnteon.

Defensiiviset osakkeet Yhdysvalloissa

Yhdysvallat on sijoittajille kiinnostava alue useasta syystä. Ensinnäkin suuri osa maailman arvokkaimmista yhtiöistä on listattuna Yhdysvalloissa. Yhdysvallat on tämän lisäksi myös valtava markkina-alue, joka mahdollistaa yrityksille suotuisat kasvuolosuhteet jo kotimarkkinoilla. Yhdysvalloissa on myös runsaasti pääomaa tukemaan yritysten kasvua.

Yhdysvalloista on varsin helppoa löytää myös defensiivisiä osakkeita, jotka mahdollistavat salkun volatiliteetin laskemisen ja sijoittajan mielenrauhan kohotuksen. Seuraavat yhdysvaltalaiset yhtiöt ovat luonteeltaan defensiivisiä.

Mikä osakevälittäjä on paras Yhdysvaltalaisiin osakkeisiin? Vertailimme 11 osakevälittäjää ja vertailun perusteella suosittelemme jenkkiosakkeisiin sijoittajalle joko Etoroa tai Degiroa. Aktiivinen sijoittaja voi säästää näin jopa 15-20€ jokaisesta kaupasta verrattuna esimerkiksi Nordnettiin tai Nordeaan.

Vertaa osakevälittäjät

Coca Cola

Coca Cola on noussut suorastaan legendaariseen asemaan niin yhtiönä, osingonmaksajana kuin defensiivisenä osakkeena. Tämä yhdysvaltalainen yhtiö on yli 130-vuotisen historiansa aikana levittäytynyt lähes kaikkialle maailmaan nimikkotuotteensa, Coca Colan, avulla.

Coca Cola on selviytynyt läpi historian tasaisesti kasvavana arvo-osakkeena. Tämän lisäksi yhtiö on myös suoranainen osinkokuningas, sillä yhtiö on nostanut osinkoaan jo 59 perättäisenä vuotena. Coca Colan vahva brändi ja globaali liiketoiminta takaavat tasaisen kysynnän suhdannevaihteluista huolimatta.

Walmart

Walmart on yhdysvaltalainen vähittäiskauppaketju, joka on paitsi maailman suurin vähittäismyyjä myös liikevaihdoltaan maailman suurin yritys. Walmartilla oli vuoden 2022 alussa yli 10500 liikettä 24 eri maassa. Yhtiön suuri markkinaosuus, valtava liikevaihto ja toiminta vähittäiskaupan alalla mahdollistavat edulliset hinnat yhdessä kiitettävän liiketuloksen kanssa.

Toiminta vähittäiskaupan alalla ja etenkin päivittäistavaroiden parissa, yhdessä suuren markkinaosuuden kanssa tekevät Walmartista defensiivisen osakkeen. Päivittäistavaroiden kysynnän pysyessä vakaana välttämättömyyshyödykkeiden osalta suhdannevaihteluista riippumatta, riittää Walmartin tuotteilla kysyntää myös laskusuhdanteessa.

UnitedHealth Group

UnitedHealth Group on yhdysvaltalainen terveydenhuollon yritys, joka on alallaan eräs maailman suurimpia toimijoita. Yhtiö tarjoaa terveydenhuollon palveluita Yhdysvalloissa ja yli 130 muussa maassa. Tämän lisäksi tytäryhtiö Optum keskittyy tarjoamaan terveyspalveluita sekä näiden edellyttämiä teknologioita.

Terveydenhuollon palvelujen kysyntä on vakaata kaikissa olosuhteissa riippumatta suhdannevaihteluista, joka tekee UnitedHealth Groupin osakkeesta defensiivisen.

Pfizer

Pfizer on yhdysvaltalainen lääkealan ja bioteknologian aloilla toimiva suuryritys, jonka historia on jo yli 170 vuoden pituinen. Yhtiön liiketoimintaan kuuluvat lääkkeiden ja rokotteiden kehitystyö sekä valmistus.

Pfizerin pitkä historia lääketutkimuksessa sekä lääkevalmistajana on mahdollistanut kasvun erääksi maailman suurimpia lääkeyhtiöitä. Pfizerin tuotevalikoimaan kuuluu myös useita Blockbuster-lääkkeitä, eli lääkkeitä, jolla on yli miljardin Yhdysvaltain dollarin vuosittainen myynti.

Vahva markkina-asema erittäin defensiivisellä alalla yhdistettynä lukuisiin menestyneisiin tuotteisiin tekevät Pfizerista defensiivisen osakkeen.

Procter & Gamble

Procter & Gamble on yhdysvaltalainen kulutustavaroiden valmistaja, jonka laajaan tuotevalikoimaan kuuluvat niin hygieniatuotteet, pesuaineet, kosmetiikka kuin vauvatarvikkeet. Suuri tuotevalikoima, joka keskittyy vahvasti välttämättömyyshyödykkeisiin, kuten hygieniatuotteisiin, takaa yhtiön tuotteille vakaan kysynnän suhdannevaihteluista huolimatta.

Mistä ostaa defensiivisiä osakkeita?

Tässä muutama suositus osakevälittäjistä, joiden kautta voit ostaa kotimaisia ja ulkomaisia defensiivisiä osakkeita:

Nordnet logodegiro logo
Kaupankäyntikulut0,055%/3€ – 0,30%/20€ pörssistä ja kauppojen määrästä riippuenEU: 0,5€+3,9€, US: 0,50€+0€0%/$0
Muut kulutSuperrahastoille kulut 0€Optiot, futuurit: 0,75€Nostomaksu $5, aktiivisuusmaksu $10/kk jos et kirjaudu tilille viimeisen 12kk aikana.
OsakesäästötiliKylläEiEi
EdutParas aloittelijoille ja kotimaisiin osakkeisiinMonipuolisin ulkomaisiin osakkeisiin, edulliset kulutHalvin osakevälittäjä
MiinuksetKallisEi kotimaisia osakkeitaVain joitain kotimaisia osakkeita
ArvosteluLue arvosteluLue arvosteluLue arvostelu

Financer.com vertaili 11 tunnetun osakevälittäjän hinnastot, plussat ja miinukset. Vaikka sinulla olisi jo arvo-osuustili tai osakesäästötili, kannattaa tarkistaa vertailun tulokset, jotta et maksa sijoituksistasi liikaa. Välittäjien kuluista voi kertyä satojen eurojen erot jo muutamien kymmenien tuhansien eurojen salkulle.

Katso vertailu ja vertaile osakevälittäjät tästä:

Oliko artikkeli hyödyllinen?

3 out of 3 found this helpful

Lähteet
KirjoittajaJussi Yli-Korhonen

Jussi on Financer.com Suomen maajohtaja. Hän on kiinnostunut oman talouden hoidosta, sijoittamisesta ja säästämisestä. Hän haluaa tarjota hyödyllistä tietoa ja auttaa lukijoitamme tekemään fiksumpia taloudellisia päätöksiä.

Jaa
Read Icon2174 lukukertaa
Päivitetty: 19.5.2022

Lahjoitamme osan sivuston tuotosta hyväntekeväisyyteen.  Lue lisää