WIKI

Mitä tarkoittaa lainan takaus tai henkilötakaus?

Lainan takaus tarkoittaa muun kuin päävelallisen asettumista vastuuseen lainan takaisinmaksusta, jos päävelallinen ei itse pysty hoitamaan velkaa. Tässä tilanteessa lainan takaaja on vastuussa takaisinmaksusta. Lainan takaus toimii pankin turvana velallisen maksukyvyttömyyden varalta.

Lainan takaajalla on suuri vastuu

Lainan takaajana toimiminen on vastuullinen tehtävä, sillä takaaja on vastuussa lainan takaisinmaksusta, mikäli päävelallinen ei pysty lainaa maksamaan.

Henkilötakaus ei välttämättä nykyään ole enää se ainoa vaihtoehto lainan vakuudeksi. Muita yleisiä vakuuksia isoihin lainoihin ovat erilaiset omatakaukset, ASP-lainoissa ja opintolainoissa valtiontakaus sekä reaalivakuudet, eli asunnon tai muun omaisuuden asettaminen lainan vakuudeksi.

Lue lisää vakuudellisista lainoista.

Mitä tarkoittaa henkilötakaus?

Henkilötakaus tarkoittaa, että päävelallisen lisäksi joku toinen henkilö sitoutuu olemaan vastuussa lainan takaisinmaksusta, jos päävellallinen tai -vellalliset eivät pysty maksamaan lainaa takaisin. Tällöin vastuu lainan takaisinmaksusta siirtyy henkilötakaajalle.

Henkilötakaajana voivat toimia esimerkiksi vanhemmat, puoliso tai sukulaiset, mutta henkilötakaajaksi ei kannata suostua ilman tarkempaa harkintaa. Henkilötakaajalla on suuri taloudellinen vastuu lainasta, mikä voi aiheuttaa ongelmia takaajan omaan talouteen. Henkilötakaajana toimiminen voi myös olla esteenä lainan saamiselle, mikäli takaajaksi merkitty henkilö tarvitsee lainaa.

Henkilötakaajalla on oikeus saada tiedot takauksen kohteena olevasta velasta, muista vakuuksista sekä velallisen maksukyvystä. Henkilötakaajalla on myös lakiin perustuva oikeus saada tiedot siitä, miten velallinen on velkaa hoitanut.

Henkilötakaukseen liittyy niin taloudellisia kuin myös sosiaalisia riskejä: mikäli velallinen ei maksa lainaa takaisin, joutuu henkilötakaaja siitä vastuuseen, joka aiheuttaa taloudellisia rasitteita, mutta voi myös vaikuttaa ystävyyssuhteisiin.

Henkilötakausta ei siksi voi suositella kenellekään kevein perustein ja henkilötakaajaksi ryhtymistä on syytä harkita tarkkaan.

Pari vinkkiä ennen kuin suostut henkilötakaajaksi

  • Älä suostu lainan henkilötakaajaksi, mikäli oma taloutesi ei ole täysin kunnossa.
  • Älä suostu takaamaan sellaisen henkilön lainaa, jos tiedät että hänen taloutensa ei ole kunnossa.
  • Tutustu lainaa ottavan henkilön tilanteeseen. Selvitä hänen työtilanteensa ja mene mukaan pankkivierailulle lainanottajan kanssa selvittääksesi hänen luottohistoriansa paremmin.
  • Älä anna tunteiden tai perhesiteiden vaikuttaa liikaa takaajaksi ryhtymiseen. Usein lainan takaajana toimivat vanhemmat tai muut sukulaiset. Jos oma lapsi tai muu läheinen sukulainen pyytää apua, voi siitä olla vaikea kieltäytyä. Ole kuitenkin realistinen oman tilanteesi suhteen, ja jos oma taloutesi ei ole tarpeeksi hyvällä mallilla, ei takaajaksi kannata ryhtyä.
  • Henkilötakaajaksi suostuminen voi vaikuttaa takaajan mahdollisuuksiin saada lainaa. Jos olet itse aikeissa hakea lähitulevaisuudessa lainaa, kannattaa selvittää, vaikuttaako henkilötakaajaksi ryhtyminen omiin mahdollisuuksiisi saada lainaa.
  • Pyydä lainanottajaa ottamaan lainavakuutus tai pyydä harkitsemaan omatakausta tai muita vaihtoehtoja.

Omatakaus

Omatakaus on pankin myymä lisäpalvelu, joka toimii lainan lisävakuutena. Omatakaus on siis maksullinen lisäpalvelu, jota voi käyttää lainan lisävakuutena. Pankille omatakaus toimii eräänlaisena vakuutuksena, ja jos velallinen ei pysty maksamaan lainaa takaisin, vakuutusyhtiö korjaa pankille enintään ostetun omatakauksen summan. Omatakaukseen liittyy ehtoja, joten kannattaa keskustella omatakauksesta pankin kanssa ennen sen ostamista.

Esimerkki asuntolainan omatakauksesta:

  • Tarvittava asuntolaina on 80 000 euroa
  • Asunnon vakuusarvo on 70 000 euroa
  • Tarvittava omatakaus on 10 000 euroa

Omatakauksen hinta vaihtelee pankkien välillä ja hintaan vaikuttaa niin omatakauksen suuruus kuin myös oma taloudellinen tilanteesi. Esimerkiksi 10 000 euron omatakaus maksaa pankista riippuen tyypillisesti 200-300 euroa.

Valtiontakaus

Opintolainaan sekä ASP-lainaan on mahdollista saada valtiontakauksen.

Lainan saaminen vaatii usein 100% vakuudet

Pankki haluaa lainalle aina 100 prosentin vakuudet, joten pelkkä asunto tai reaalivakuus ei aina riitä lainan vakuudeksi.

Esimerkiksi asunnon vakuusarvo on yleensä 75 prosenttia sen myyntihinnasta. Loput 25 prosenttia täytyy kattaa omilla säästöillä, toisella vakuudella, omatakauksella tai henkilötakauksella. Vähintään 10 prosenttia asunnon hinnasta pitää yleensä kattaa omilla säästöillä.

Esimerkki asuntolainaan tarvittavista vakuuksista:
Asunnon myyntihinta100 000 €
Omat säästöt10 000 €
Tarvittava asuntolaina90 000 €
Asunnon vakuusarvo75 000 €
Tarvittavat lisävakuudet15 000 €

Lue lisää vakuudellisista lainoista

Oliko artikkeli hyödyllinen?

2 / 2 lukijan mielestä tämä artikkeli oli hyödyllinen

KirjoittajaJussi Yli-Korhonen

Toimin Financer.com Suomen maajohtajana. Olen kiinnostunut oman talouden hoidosta, sijoittamisesta ja säästämisestä. Haluan tarjota hyödyllistä tietoa ja auttaa lukijoitamme tekemään fiksumpia taloudellisia päätöksiä.

Jaa
Read Icon3769 lukukertaa
Päivitetty: 19.5.2022

Lahjoitamme osan sivuston tuotosta hyväntekeväisyyteen.  Lue lisää