WIKI

Lainavakuutus

Lainavakuutus eli lainaturva on vakuutus, joka auttaa luoton takaisinmaksussa tulotasosi laskiessa yllättäen.

Monet pankit ja lainantarjoajat myöntävät asuntolainoihin ja muihin luottoihin lisähinnasta lainavakuutusta.

Lainavakuutus eli lainaturva on vakuutus, jonka tarkoituksena on turvata lainan takaisinmaksun vaikeina aikoina.

Lainavakuutus on lainan takaisinmaksun turvaava vakuutus, joka auttaa maksukykysi heikentyessä työttömyyden, sairauden, onnettomuuden tai kuolintapauksen sattuessa.

Lainavakuutuksesta maksetaan kuukausimaksu tai vuosimaksu muiden lainakulujen ja koron lisäksi. Vakuutuksen hinta, ehdot ja korvausmäärät vaihtelevat toimijoiden välillä.

Osa lainavakuutuksista on pelkkää rahastusta ja joissain tilanteissa henkivakuutus tai tapaturmavakuutus voi kattaa lainavakuutuksen kanssa samoja asioita.

Kannattaako lainavakuutusta sitten edes harkita? Kokosimme yhteen tämän tietopaketin vakuutusta harkitsevalle. Lue meidän vinkit alempaa.

Säästä lainakuluissa vertailemalla lainat

Lainojen välillä on huimia eroja paitsi lainavakuutuksen hinnassa ja lainan korossa, myös lainan muissa kuluissa.

Vertailemalla lainat ja pyytämällä lainatarjouksen usealta eri rahoitusyhtiöltä, säästät lainakuluissa jopa satoja euroja vuodessa.

Lainojen vertailu onnistuu helposti Financerin lainavertailun avulla alla olevasta linkistä.

Vertaile parhaat lainat

Kannattaako lainaturva?

Asuntolainan tai muun suuren lainan ottaminen tuo mukanaa riskejä. Mitä tekisit, jos tulosi äkillisesti pienenisivät, pystyisitkö silti maksamaan lainan pois?

Lainavakuutuksen avulla perheesi taloudellinen tasapaino säilyy myös vaikeina aikoina, jos tulosi äkillisesti pienentyvät työttömyyden, tapaturma tai sairauden vuoksi.

Pieniin lainoihin tai pikavippeihin lainaturvavakuutuksen ottaminen ei yleensä ole järkevää.

Nettiluottoihin tarjottavat lainavakuutukset voivat tuoda satojen eurojen lisälaskun pienemmissäkin lainoissa.

Näitä lainoja koskien voikin melko yleisesti sanoa, ettei lainaturvan ottaminen kannata.

Lainavakuutuksen ottaminen on ajankohtaista, jos olet ottamassa asuntolainaa tai jotain muuta suurta lainaa, etkä selviäisi lainan takaisinmaksusta tulojesi pienentyessä.

Lainaturvan ottaminen onkin sitä yleisempää, mitä suurempi kyseessä oleva lainasumma on.

Mitä lainaturvavakuutus kattaa?

Vaikka lainavakuutuksien ehdot, kustannukset ja korvausperusteet vaihtelevat pankkien välillä, suurimman osan näistä vakuutuksista myöntää silti sama taho.

Pääosan lainaturvavakuutuksista myöntää Genworth Financial. Lainaturvavakuutuksia voivat myöntää myös pienemmät henkivakuutusyhtiöt.

Tyypillisesti lainavakuutus kattaa nämä tapaukset:

 • Sairaudesta tai tapaturmasta johtuvan työttömyyden
 • Työnantajasta johtuvan työttömyyden.
 • Yrittäjät saavat korvauksen vakavan sairauden tai työkyvyttömyyden koittaessa
 • Tapaturmaisen pysyvän haitan
 • Kuolemantapauksen

Pankit ovat korvausten suhteen tarkkoja – kaikenlainen työttömyys ei ole peruste korvausten saamiselle. Jotta palkansaaja voisi työttömäksi jäätyään saada korvauksen, työn on pitänyt loppua työnantajasta johtuvasta syystä, korvausta ei myönnetä, jos työntekijä on itse irtisanoutunut.

Esimerkiksi yrittäjä ei yleensä korvausta saa, mikäli hänen yrityksensä ajautuu konkurssiin. Yrittäjä voi saada korvauksen kuitenkin, jos sairaus estää työnteon. Vakuutus ei myöskään yleensä korvaa lomautusaikaa.

Vakuutuksen ehtoihin kannattaa tutustua tarkasti ennen sopimuksen allekirjoittamista. Mieti myös minkä varalta olet kiinnostunut lainavakuutuksen ottamaan ja mitä olet valmis kyseisestä turvasta maksamaan?

Mitä lainavakuutuksen ottaminen maksaa?

Jokainen lainavakuutus on erilainen ja kulut ja vakuutettavan lainan määrä lasketaan aina tapauskohtaisesti.

Asuntolainoissa lainaturvavakuutuksen kuukausimaksun suuruus on tyypillisesti 0,013-0,391 prosenttia lainan suuruudesta. 

Lainavakuutuksen hintaan vaikuttavat muun muassa vakuutettavien velallisten määrä, ikä sekä lainasumman suuruus.

Suuren lainan vakuutuksen kokonaiskustannukset voivat nousta kymmeniin tuhansiin euroihin, jos laina-aika on pitkä.

Vakuutusten vertailu kannattaa

Lainavakuutuksen kustannuksia kannattaa vertailla eri pankkien välillä, sillä kustannuksissa on suuria eroja, mutta eroja on myös siinä, mitä vakuutus korvaa.

Lainavakuutuksen ottamatta jättäminen vapauttaa lisää rahaa itse lainan lyhentämiseen ja mahdollistaa nopeamman maksuaikataulun.

Suosittelemme myös tarkastamaan henkivakuutuksesi tai tapaturmavakuutuksen ehdot ennen lainavakuutuksen ottamista. Näissä vakuutuksissa saattaa olla jotain päällekkäisyyksiä.

Moni kattava tapaturmavakuutus saattaa jo valmiiksi kattaa lainanmaksun esimerkiksi työkyvyttömyyden sattuessa. Näin ollen erillisen lainavakuutuksen ottaminen olisi täysin turhaa.

Lainavakuutus eri pankeissa

Lainaturvan tai muun vastaavan vakuutuksen hinnan määräytyminen ja kattavuus vaihtelevat eri pankkien välillä.

Vertailemme eri pankkien hintatasoja käyttämällä esimerkkinä 30-vuotiasta asuntovelallista, jolla on 100 000 euron laina 20-vuoden maksuajalla ja 4 prosentin vuosikorolla.

Kenelle lainaturvavakuutus voidaan myöntää?

Lainaturvavakuutuksen saamisen ehtoina ovat tyypillisesti:

 • 18–59 vuoden ikä
 • vakuutuksen ottajan on oltava terve
 • vakuutuksen ottaja on ollut töissä keskeytyksettä tietyn ajan tai hän on harjoittanut yritystoimintaa tietyn ajan
 • ei ole ollut poissa töistä sairauden tai tapaturman vuoksi
 • vakuutuksen ottaja ei ole tietoinen tulevista lomautuksista tai työttömäksi jäämisen riskistä

Vakuutuksen yläikäraja sekä muut ehdot vaihtelevat eri vakuutusyhtiöiden välillä. Osalla yhtiöistä ikäraja on korkeampi, mutta vakuutuksen hinta vanhemmille ihmisille on huomattavasti kalliimpi

Listasimme alle tarkempia pankkikohtaisia vakuutusehtoja.

Osuuspankki

Osuuspankilla tällaisen lainaturvavakuutuksen hinta 30-vuotiaalle hakijalle olisi 43,7 euroa kuukaudessa. 

Osuuspankilla vakuutus koostuu kahdesta turvasta, joista voidaan valita joko molemmat tai vain toinen.

Palkansaajat voivat valita lainaturvaansa vakuutuksen työkyvyttömyyden ja työttömyyden varalta sekä tapaturmaisen pysyvän haitan ja kuoleman varalta.

Yrittäjät voivat ottaa vakuutukseensa turvan työkyvyttömyyden ja vakavan sairauden varalta sekä tapaturmaisen pysyvän haitan ja kuolemantapauksen varalta.

Vakuutus voidaan myöntää 18-59-vuotiaalle terveelle ja viimeiset 12 kuukautta Suomessa asuneelle velalliselle.

Vakuutuksen myöntää työkyvyttömyyden ja vakavan sairauden osalta Pohjola Vakuutus Oy. Tapaturmaisen pysyvän haitan sekä kuoleman varalta vakuuttajana toimii OP-henkivakuutus Oy.

Danske Bank

Danske Bankilla vastaavan vakuutuksen hinta olisi 0,03 prosenttia jäljellä olevasta lainasummasta eli aluksi 43,9 euroa kuukaudessa.

Lainaturva voidaan valita kattamaan 110, 100 tai 50 prosenttia jäljellä olevasta lainapääomasta. Laskussa olemme käyttäneet 100 prosentin kattavuutta.

Lainaturva auttaa lainan takaisinmaksussa kuolemantapauksen tai vakavan tapaturmaisen vammautumisen koittaessa.

Lainaturva voidaan myöntää 18-64-vuotiaalle, Suomessa asuvalle työkykyiselle ja terveelle velalliselle.

Vakuutuksen myöntää Mandatum Life.

S-Pankki

S-Pankin tarjoama lainaturva on kaksiosainen. Lainaturvaan on valittavissa joko Perusturva A tai Perusturva B tai molemmat näistä sisältävä Laaja lainaturva.

Perusturva A korvaa kuolintapauksen ja tapaturmaisen pysyvän haitan palkansaajalta ja yrittäjältä.

Perusturva B taas korvaa palkansaajan työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden tai yrittäjän sairaalahoidon ja tilapäisen työkyvyttömyyden.

Lainaturva voidaan myöntää 18-59-vuotiaalle, Suomessa asuvalle S-pankkiin kuukausittain lyhennettävän lainaospimuksen tehneelle terveelle henkilölle.

Mikäli haluat lisätä Perusturva B:n lainaturvaasi, tulee sinun olla työsuhteessa tai harjoittaa yritystoimintaa.

Kuolemantapaukksen ja tapaturmaisen pysyvän haitan vakuuttajana toimii Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia. Muun lainaturvan myöntää vakuutusyhtiö AXA France IARD.

Nordea

Nordea ei tarjoa pelkkää lainaturvaa asuntolainan osana. Sen sijaan Nordea tarjoaa työttömyyden, vakavan sairauden, tapaturman ja kuolemantapauksen varalle henkilövakuutusta.

Henkilövakuutusten hintatasoon on mahdollista vaikuttaa itse säätämällä korvauksen enimmäismäärää sekä vakuutuksen kattavuutta. 

Nordean laina-asiakkuus sekä Premium tai Private Banking -asiakkuus voivat laskea uuden vakuutuksen hintaa 15-20 prosenttia. Aktiivinen liikuntaharrastus lisää vakuutusturvan kokoa Nordealla jopa 25 prosenttia.

Nordealla henkilövakuutus 100 000 euron korvaussummalla 30-vuotiaalle, tupakoimattomalle henkilölle vakavan sairauden, pysyvän työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta maksaisi 50,05 euroa kuukaudessa.

Kyseessä ei kuitenkaan ole varsinainen lainan takaisinmaksuturva, vaan koko taloutesi turvaksi tarkoitettu vakuutus. Määritä korvaussumma siis riittäväksi kattamaan sekä lainan takaisinmaksu että muut pakolliset kulut.

Nordean henkilövakuutus voidaan myöntää 18-63-vuotiaalle Suomessa asuvalle henkilölle. Kuolemantapauksen korvaavan henkivakuutuksen voimassaolo lakkaa vakuutetun täyttäessä 80-vuotta.

Vakuutuskorvausten maksu

Vakuutuksesta riippuen sinulle voidaan maksaa ennalta määritetty kertakorvaus esimerkiksi vakavan sairauden tai pysyvän työkyvyttömyyden koittaessa. 

Vaihtoehtoisesti sinulle voidaan maksaa vakuutuksesta säännöllistä korvausta väliaikaisen työkyvyttömyyden ajalta.

Kuolintapauksessa lainaturvavakuutuksesta maksetaan tyypillisesti kertakorvaus verottomana suoraan lainantarjoajalle.

Lainavakuutuksen hinta eri pankeissa

Esimerkki lainavakuutuksesta 100 000 euron lainalle 20-vuoden maksuajalla ja 4 prosentin vuosikorolla 30-vuotiaalle hakijalle.

S-pankilla lainaturva laskettu 100% korvausmäärästä kuolemanturvan ja tapaturmaisen pysyvän haitan turvan osalta sekä 500 euron kuukausikorvauksella työttömyyden, sairaalahoidon ja tilapäisen työkyvyttömyyden osalta.

Nordealla kyseessä vastaava henkilövakuutus 100 000 euron korvauksella:

PankkiKuukausihinta (€ / kk)
Osuuspankki43,70€ / kk
Danske Bank43,90€ / kk
S-pankki62,14 € /kk
Nordea50,05€ / kk

Lainavakuutuksen korvausten verotus

Lainavakuutusta ottaessasi sinun tulee huomioida, että kuukausittaista takaisinmaksuturvan korvausta käsitellään Suomessa veronalaisena ansiotulona.

Tämä tarkoittaa sitä, että saamastasi korvauksesta tehdään oman veroprosenttisi mukainen ennakonpidätys.

Poikkeuksena ovat kuolintapauksessa suoraan pankille maksettava korvaus sekä tapaturmaisen pysyvän haitan kertakorvaus, jotka ovat verovapaita.

Lainaturva vai henkivakuutus?

Monet ihmiset pohtivat lainaturvan ja henkivakuutuksen päällekkäisyyden kannattavuutta. Avaamme seuraavaksi lyhyesti näiden vakuutusten välisiä eroja ja kannattavuutta.

Tässä artikkelissa käsitelty lainaturvavakuutus on pankkien ja luotonmyöntäjien tarjoama vakuutus lainan takaisinmaksun turvaksi. Sen korvaukset maksetaan kuolintapauksessa tyypillisesti suoraan lainantarjoajalle ilman välissä tapahtuvaa verotusta.

Henkivakuutuksessa kuolemantapauksessa maksettava korvaus taas maksetaan vakuutuksenottajan määrittämille edunsaajille. Vakuutuskorvauksen käyttötarkoitusta ei ole rajattu lainanmaksuun, mutta sitä verotetaan;

 • Perintöveron alaisena perintönä, mikäli edunsaajana on kuolinpesä tai lähiomainen
 • Tuloverolain alaisena pääomatulona 30/34 prosentin verotuksella, mikäli edunsaajana on muu kuin lähiomainen tai kuolinpesä

Lainaturvan plussat ja miinukset:

 • Etenkin pienemmissä lainoissa kallis

 • Kuolintapauksessa korvauksen käyttötarkoitus rajattu

Henkivakuutuksen plussat ja miinukset:

 • Korvaus on saajalleen verotettavaa perintöä tai pääomatuloa

 • Mikäli saajana muu kuin lähiomainen, korkea pääomatuloverotus

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Anna ensimmäisenä palautetta

Lähteet
KirjoittajaJussi Yli-Korhonen

Toimin Financer.com Suomen maajohtajana. Olen kiinnostunut oman talouden hoidosta, sijoittamisesta ja säästämisestä. Haluan tarjota hyödyllistä tietoa ja auttaa lukijoitamme tekemään fiksumpia taloudellisia päätöksiä.

Jaa
Read Icon1002 lukukertaa
Päivitetty: 6.2.2023

Lahjoitamme osan sivuston tuotosta hyväntekeväisyyteen.  Lue lisää