WIKI

Sijoituslaina - Velkavivulla lisää tuottoa korkeammalla riskillä

  • Sijoituslaina on sijoittamista varten otettavaa velkaa
  • Sijoituslainalla pyritään kasvattamaan omalle pääomalle saatavaa tuottoa
  • Sijoituslainalla pystyt hyödyntämään Velkavipua kiihdyttämään pääomasi kasvua
Kirjoittaja  Financer.com Suomi
Editoinut  Aku Tuomola
Päivitetty: 20.11.2023
Luotettavaa taloustietoa
Financer.com-sivustolla olemme sitoutuneet auttamaan sinua raha-asioissasi. Kaikki sisältömme noudattaa toimituspolitiikkaamme. Kerromme avoimesti, kuinka arvioimme tuotteita ja palveluita arviointiprosessissamme ja kuinka tienaamme rahaa.

Sijoituslainalla sijoittajaksi

Sijoituslaina on sijoitustarkoitukseen käytettävä laina, jolla voidaan rahoittaa esimerkiksi asunto- tai osakesijoittamista. Sijoituslainalla voit parantaa oman pääomasi tuottoa.

Sijoituslainan vakuudeksi vaaditaan usein aikaisempaa pääomaa ja se on myös varsin kallista lainaa verrattuna esimerkiksi asuntolainaan. Sijoituslainan ottamista kannattaa siis harkita tarkkaan.

Sijoituslainasta puhutaan myös velkavipuna, jonka avulla sijoittaja pystyy moninkertaistamaan markkinaliikkeiden vaikutuksen sijoitusten kasvuun.

Velkavivulla on hieman negatiivinen kaiku ja monet liittävät sen usein riskilainaksi, mutta sijoituslaina voi olla myös taloudellisesti järkevä ja tuottava.

Kasvata oman pääomasi tuottoa

Sijoituslainan avulla voit kasvattaa oman pääomasi tuottoa. Hyödyntämällä velkavipua pystyt kiihdyttämään pääomasi kasvua markkinoilla ja moninkertaistamaan markkinaliikkeiden vaikutukset salkkuusi.

Esimerkiksi 50% velkavivulla mahdolliset voittosi tai tappiosi 1,5-kertaistuvat. Mikäli sijoituksesi nousee 10%, saat omalle pääomallesi 15% tuoton.

Muista kuitenkin, että velkavipu toimii molempiin suuntiin. Laskumarkkinassa pääomasi menettäminen kiihtyy samassa suhteessa.

Turvallinen sijoituslaina vaatii pientä pääomaa

Sijoituslainan voi käyttää millaiseen sijoitukseen tahansa. Lainaa voi hakea ja sijoittaa esimerkiksi arvopaperiosakkeisiin, ETF-osakkeisiin (pörssinoteerattuihin osakkeisiin) tai erilaisiin rahastoihin.

Sijoituksena voidaan pitää myös asunto-osaketta, joka ostetaan vuokraustarkoituksessa. Sijoitettaessa tiettyyn yritykseen kannattaa yrityksen maksuvalmiudesta ja taloudellista tilanteesta tehdä etukäteen huolellinen selvitys.

Sijoituslaina on yleisesti hieman kalliimpi kuin muut lainat. Niiden korot ovat pääsääntöisesti korkeampia kuin asuntolainojen korot. Sijoituslainan saaminen ei myöskään välttämättä ole helppoa.

Kulutusluottoja ja asuntolainan voi saada varsin pientä vakuutta vastaan, mutta pankit ovat haluttomampia myöntämään sijoituslainaa ilman varallisuutta ja vakuuksia.

Sijoituslainaajalta vaaditaan usein pitäviä vakuuksia, kuten aikaisempia sijoituksia ja varallisuutta, esimerkiksi omistusasunto.

Sijoituslaina on kuitenkin aina riskialtis laina, koska sen korot ovat aina varsin korkeat ja toiseksi sen voi hävitä mikäli sijoitusarviot menevät metsään. Sijoituslainaa ei kannatakaan vakuuttaa 100 % muulla omaisuudella.

Lainanhakijan kannattaa muistaa lainasuunnitelmaa tehdessä, että sijoituslainan korot ovat myös verovähennettäviä, mikä kompensoi sijoituslainojen muuten varsin korkeita kuluja.

Sijoituslainaa kannattaa ensimmäiseksi hakea omasta pankista ja sen jälkeen kilpailuttaa muiden pankkien lainatarjoukset. Pankeilla on usein suhteelliset viitekorot ja lainamarginaalit.

Mistä sijoituslainaa voi hakea?

Sijoituslainan hakeminen onnistuu edullisimmin omasta pankistasi.Osa suomalaisista pankeista tarjoaa sijoituslainaa erillisenä tuotteena, osan tarjotessa sijoituskäyttöön vakuudellista kulutusluottoa.

Suosittelemme kysymään omasta pankistasi lainatarjouksen sijoituskäyttöön.

Listasimme alle muutamia pankkeja, joista voit hakea lainaa sijoituskäyttöön.

PankkiSijoituslaina
OsuuspankkiOP Sijoituslaina
NordeaNordea Sijoituslaina
AktiaAktia Sijoituslaina
S-PankkiVakuudellinen laina
Danske BankVakuudellinen laina

Suunniteltu sijoituslaina ei kaada taloutta

Monet pitävät sijoituslainaa uhkapelinä, mutta tätäkin peliä voi pelata maltilla ja järkevästi. Lainasijoittaminen on suhteellisen riskitöntä, jos lainaajalla on jo jonkin verran aikaisempaa omaisuutta ja lainaa pystyy lyhentämään ilman muiden sijoitusten realisointia.

Kuten aina lainaa harkittaessa, talouden kokonaistilanne vaikuttaa eniten siihen, onko laina riskialtis vai kannattava.

Sijoituslainan kannattavuus

Sijoituslainan oletetaan tuottavan voittoa, jos sijoitukset kasvavat oletetusti. Parhaimmillaan sijoituslaina maksaa itse itsensä takaisin silloin kun sijoitut osakkeet tuottavat voittoa.

Lainaa hakiessa ja suunnitellessa, varsinaisesta tuotto-odotuksesta tulee kuitenkin aina muistaa laskea lainan kulut ja muut menot. Myös sijoituslainan korko tulee ottaa huomioon.

Esimerkiksi korkotason nouseminen 2 prosentista 4 prosenttiin tarkoittaa 50 000 euron lainassa 5 vuoden laina-ajalla tarkoittaa 46 euron nousua kuukausittaisissa kuluissa.

Bullet-sijoituslaina

Sijoituslainaa on mahdollista hakea myös Bullet-lainana. Bullet-laina on laina, jota ei lyhennetä lainkaan laina-aikana, vaan yhdessä erässä heti laina-ajan päättyessä. Laina-aikana Bullet-lainasta maksetaan ainoastaan korkoa.

Bullet-lainaa käytetään tyypillisimmin asuntoa vaihdettaessa ennen vanhan asunnon myyntiä tai käänteisenä asuntolainana.

Bullet-lainaa on kuitenkin mahdollista saada myös sijoituslainana esimerkiksi osakkeiden tai rahastojen ostamiseen. 

Huomioi kuitenkin, että Bullet-laina on pankille korkeariskinen sijoitus, jonka vuoksi sen marginaali on tavanomaista korkeampi, ja edellytykset maksukyvylle ja vakuuksille ovat tavanomaista korkeammat.

Kulutusluotto sijoituslainana

Kulutusluoton käyttäminen sijoituskäyttöön on useimmiten mahdollista, sillä suuri osa lainantarjoajista ei kysy erikseen lainan käyttötarkoitusta.

Vakuudettoman kulutusluoton käyttäminen sijoittamiseen on kuitenkin riskialtista, sillä tämän korko on huomattavasti tavanomaista sijoituslainaa korkeampi.

Vakuudellista kulutusluottoa on joissakin tapauksissa mahdollista saada matalalla korolla, jolloin sen käyttäminen sijoittamisessa onnistuu helposti.

Kulutusluoton kannattavuus sijoituslainana

Mikäli saat käyttöösi edullista kulutusluottoa, jonka käyttötarkoitusta ei ole erikseen rajoitettu, on se täysin mahdollista käyttää sijoittamiseen.

Vuosien 1998 ja 2021 välillä Helsingin pörssin OMX Helsinki GI -indeksin vuosittainen tuotto oli keskimäärin 7,7 prosenttia. 

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta, mutta toimii suuntaa-antavana mittarina. Lainasi todellisen vuosikoron kaikkine kuluineen tulisi jäädä tuoton alle, jotta sijoituslainan ottaminen olisi kannattavaa.

Vertaa edullisimmat kulutusluotot

Sijoituslainan tyypilliset ehdot

Sijoituslainoja käsitellään suurimmissa pankeissa lähes samaan tapaan kuin tavanomaisia asuntolainoja. Sijoituslainojen tyypilliset ehdot eroavat kuitenkin hieman tavanomaisesta asuntolainasta.

Sijoituslainan korko

Sijoituslainan korko on tyypillisesti korkeampi kuin tavanomaisen asuntolainan korko. Muiden lainojen tavoin lopulliseen korkotasoon vaikuttavat kuitenkin sijoituslainan viitekorko sekä asiakaskohtainen marginaali.

Viitekorkona käytetään tyypillisesti 12 kuukauden Euribor-korkoa. Vaihtoehtoisesti osa pankeista mahdollistaa myös 3 tai 6 kuukauden Euriborin käytön. Osalla pankeista ja luottolaitoksista on myös omia viitekorkoja, joihin sijoituslaina voidaan sitoa.

Asiakaskohtainen marginaali on sijoituslainassa yleensä tavanomaista asuntolainaa korkeampi. Marginaaliin vaikuttavat omat tulosi ja taloudellinen tilanteesi, vakuuksien määrä sekä pankin arvio sijoituslainan riskitasosta.

Asunto- ja kiinteistösijoituksiin on yleisesti ottaen mahdollista saada matalampi lainamarginaali kuin osakemarkkinoille tai muihin korkeamman riskitason sijoituskohteisiin haettaviin lainioihin. Asunto- ja kiinteistösijoituksissa sijoituskohde toimii yleensä myös suurelta osin lainan vakuutena.

Sijoituslainan vakuudet

Sijoituslainan hakeminen edellyttää aina vakuuksia. Tyypillisesti sijoituslainan vakuutena käytetään reaalivakuutta eli jotakin omistamaasi.

Yleisimmät sijoituslainan vakuudet ovat esimerkiksi omistamasi asunnot tai kiinteistöt. Vaihtoehtoisesti vakuudeksi saatetaan hyväksyä myös osa sijoitussalkkusi arvosta.

Omistusasunnon vakuuttaminen sijoituslainaan voi olla taloudellisesti järkevää ja kannattavaa. Omistusasunnossa kiinni oleva pääoma on tuottamatonta varallisuutta, jonka voi laittaa kasvamaan sijoituslainalla.

Ottaessa sijoituslainan omistusasuntoa vastaan, osa asunnon arvosta ikään kuin siirretään sijoituksiin, jotka parhaimmillaan tuovat tuottoa.

Pankista otettu ja asuntolainaan sidottu sijoituslaina on varsin turvallinen kunhan ei vakuuta koko asuntoa.

Jos esimerkiksi vakuuttaa 20% omistusasunnon arvosta, sijoituslaina on varsin turvallinen koska omistusasunnoin arvon romahtaminen on varsin epätodennäköistä ja tällöin sijoituksen epäonnistuminen ei kaada taloutta.

Sijoitussalkku vakuutena

Myös oman sijoitussalkkusi käyttäminen vakuutena on joissakin tapauksissa mahdollista.

Esimerkiksi salkun omistusten hajautus ja pankin arvioima riskitaso vaikuttavat salkun käyttökelpoisuuteen vakuutena ja vakuusarvoon.

Suomalaiset pankit ovat historiallisesti hyväksyneet osakesalkun vakuusarvoksi 25-75 prosenttia markkina-arvosta.

Nordnetin Superluotossa omistamiesi arvopapereiden lainoitusaste vaihtelee Nordnetin oman arvioinnin mukaisesti 0-90 prosentin välillä.

Vakuusvaatimukset riippuvat sijoituskohteesta

Sijoituslainojen vakuusvaatimukset riippuvat lainanottajan maksukyvyn ja asiakassuhteen lisäksi myös sijoituskohteesta.

Riskipitoisempiin sijoituskohteisiin, kuten osakemarkkinoille, vaaditaan tyypillisesti korkeammat vakuudet kuin asuntosijoittajalta. 

Vaaditut vakuudet vaihtelevat kuitenkin pankeittain, ja saat ajankohtaisimman tiedon kysymällä lainatarjouksen pankiltasi.

Laina-aika

Sijoituslainojen tyypillinen laina-aika vaihtelee 5-15 vuoden välillä. Tapauskohtaisesti lainan pituus voidaan neuvotella myös pidemmäksi.

Sijoituslainoja myönnetään sekä vuosi- että kuukausilyhennyksin. Sijoituslainaa lyhennetään näin joko kerran kuukaudessa tai kerran vuodessa.

Etenkin osinko-osakkeisiin sijoittavat hyötyvät vuosilyhennyksestä, koska tämä voidaan tehdä vuoden aikana kertynein osinkotuloin.

Sijoituslainan verovähennys

Sijoituslainan korkokustannusten nousu vaikuttaa nettotuloihisi eli käteen jääviin tuloihisi vähemmän kuin asuntolainan korkojen nousu.

Sijoituslainan korkomenot sekä liitännäismenot kuten lainan toimitusmaksu ja lainanhoitokulut ovat nimittäin täysin verovähennyskelpoisia pääomatuloista.

Verotuksessa sijoituslainaan viitataan tulonhankkimisvelkana. Tulonhankkimisvelaksi lasketaan mikä tahansa sellainen velka, joka kohdistuu veronalaisen tulon hankkimiseen.

Tulonhankkimisvelan korkokustannusten täysi verovähennysoikeus pätee niin asuntosijoittamiseen, osakesäästämiseen kuin mihin tahansa muuhun tulonhankkimistarkoitukseen käytettävään velkaan.

Huomioithan, että tulonhankkimisvelan korkokustannusten vähennys kohdistuu Suomessa aina pääomatuloihin, vaikka tulonhankkimisvelkaa käytettäisiin ansiotulojen hankkimiseksi.

Lainan liitännäiskulut, kuten nostokulut taas voidaan katsoa joko pääomatulon tai ansiotulon tulonhankkimiskuluiksi riippuen siitä minkä tulolajin hankkimiseen ne kohdistuivat.

Sijoituslaina osakkeisiin tai rahastoihin

Sijoituslainan hakeminen omasta pankistasi on useissa tapauksissa edullisin vaihtoehto. Poikkeuksena on kuitenkin osakkeiden ja rahastojen ostamiseen haettava luotto.

Pohjoismainen osakevälittäjä Nordnet mahdollistaa edullisen kaupankäyntiluoton hakemisen käyttämällä vakuutena arvo-osuustililläsi olevia osakkeita ja rahastoja.

Edullisimmillaan Nordnet myöntää kaupankäyntiluottoa hyvin hajautetulla salkulle 1,99 prosentin korolla. Kalleimmillaan Nordnetin kaupankäyntiluoton vuosikorko nousee vain 4,85 prosenttiin.

Myös muut pankit myöntävät sijoituslainoja osake- ja rahastosijoittamiseen käyttämällä arvo-osuustiliä vakuutena, mutta korkotaso ei yleensä ole yhtä matala.

Sijoitusasuntolainat

Sijoitusasuntolainat ovat sijoitusasunnon ostamiseen haettavia lainoja. Tyypillisesti suuren osan lainan vakuusarvosta kattaa itse ostettava asunto, mutta tämän lisäksi lisävakuudelle on tarvetta. 

Itse ostettava sijoitusasunto riittää tyypillisesti vakuudeksi 70-75 prosenttiin lainasummasta.

Tämän lisäksi vakuudeksi hyväksytään esimerkiksi muita asuntoja tai kiinteistöjä, kuten nykyisestä asunnostasi lainan lyhentämisen myötä vapautunutta vakuusarvoa.

Monet asuntosijoittajat käyttävät myös aiemmin ostamissaan sijoitusasunnoissa lyhentämisen myötä vapautunutta vakuusarvoa uusien sijoitusasuntolainojen vakuutena.

Sijoitusasuntolainan marginaali on tavanomaisesti korkeampi kuin tavallisessa asuntolainassa, mutta edullisempi kuin korkeariskisemmässä sijoituslainassa (esimerkiksi osake- ja rahastosijoituksiin).

Sijoitusasuntolainojen vertailu

Vertailimme sijoitusasuntolainojen yleisimpiä lainaehtoja suomalaisissa pankeissa:

PankkiOsuuspankkiAktiaNordeaS-pankkiHandelsbanken
Laina-aika1-20v*1-25v1-20v*1-25v1-25v
Tilinhoitomaksu2,50€/ kk2,30€/kk2,50€/kk2,50€/kk2,00€/kk
Toimitusmaksu0,4%, vähintään 300€Vähintään 400€0,4%, vähintään 300 €2% lainasta / vähintään 500€ tai 700€ riippuen vakuuksien määrästä1,5%, vähintään 300€
KorkoEuribor/OP-prime + marginaali tai kiinteä korkoEuribor/Aktia Prime + marginaali tai kiinteä korkoViitekorko + asiakaskohtainen marginaali12kk euribor + marginaali TAI kiinteä korko (5/10v)12kk euribor tai Handelsbanken prime + marginaali tai kiinteä korko (3/5/10v)
LisätiedotLue lisääLue lisääLue lisääLue lisääLue lisää

*Yleinen enimmäispituus, neuvoteltavissa

Mieti, ennen sijoituslainan ottamista

  1. Mihin haluat sijoittaa
  2. Kuinka pitkäaikaisia sijoituksia haluat tehdä
  3. Kuinka paljon olet taloudellisesti valmis häviämään
  4. Kuinka riskialttiita sijoituksia olet valmis tekemään
  5. Miten ja milloin ja toivot nostavasti tuottoa?

UKK

Voiko sijoituslainan korot vähentää verotuksessa?

Kyllä, sijoituslainan korot ja lainanhoitokulut ovat täysin verovähennyskelpoisia tulonhankkimislainana pääomatuloista. Edellytyksenä on se, että sijoituslaina käytetään veronalaisen ansio- tai pääomatulon hankkimiseksi.

Mikä on sijoituslainan korko?

Sijoituslainan korko on tyypillisesti sidottu yleiseen viitekorkoon, kuten 12 kuukauden Euriboriin. Viitekoron lisäksi korkoon lasketaan asiakaskohtainen marginaali. Edullisimmillaan asiakaskohtainen marginaali vaihtelee 0,5-1,0 prosentin välillä. 

Saako sijoitusasunnon korot vähentää?

Sijoitusasunnon hankkimiseen otettua lainaa kohdellaan verotuksessa tulonhankkimisvelkana. Näin ollen voit vähentää kokonaisuudessaan sijoitusasunnon lainan korot ja liitännäiskulut, kuten nostokulut pääomatuloistasi.

Mikä on sijoituslaina?

Sijoituslaina on laina, jota käytetään sijoittamiseen tulon hankkimiseksi. Verotuksessa tulonhankkimisvelka määritellään sellaiseksi velaksi, jota käytetään veronalaisen tulon hankkimiseksi.

Millaisiin sijoituskohteisiin voi hakea sijoituslainaa?

Sijoituslainaa on mahdollista hakea käytännössä mihin tahansa sijoituskohteeseen, mutta pankki ei välttämättä kelpuuta kaikkia sijoituskohteita lainan vakuudeksi. Yleensä sijoituslainaa haetaan asuntosijoittmaiseen, osakesijoittamiseen tai rahastosijoittamiseen,

Voinko saada sijoituslainaa ilman vakuuksia?

Käytännössä kaikki pankit vaativat sijoituslainoilleen vakuuksia. Myös vakuudetonta luottoa on joissakin tapauksissa mahdollista käyttää sijoittamiseen, mutta lainan kustannukset ovat tavanomaista sijoituslainaa kalliimmat.

Mikä on Bullet-sijoituslaina?

Bullet-sijoituslaina on lainamuoto, jossa lainaa ei lyhennetä laisinkaan laina-aikana, vaan laina maksetaan kerralla pois laina-ajan päättyessä. Laina-aikana sijoittaja maksaa lainasta ainoastaan korkokuluja. Bullet-laina tunnetaan myös kertalyhennyslainana.

Voiko sijoituslainalla ostaa metsää?

Metsän ostaminen sijoituslainalla on yleensä mahdollista. Useat pankit hyväksyvät metsäomistukset myös lainan vakuudeksi.

Oliko artikkeli hyödyllinen?

Anna ensimmäisenä palautetta

Lähteet
KirjoittajaFinancer.com Suomi

Financer.com on Suomen kattavin taloudellisten tuotteiden vertailusivusto. Autamme Sinua vertailemaan lainojen, luottokorttien, säästötilien ja muiden taloudellisten tuotteiden hintoja sekä tekemään fiksumpia päätöksiä raha-asioissa.

EditoinutAku Tuomola
Jaa
Read Icon610 lukukertaa

Lahjoitamme osan sivuston tuotosta hyväntekeväisyyteen.  Lue lisää