WIKI

Velkajärjestely

Velkajärjestelystä apua ylivelkaantumiseen

Ylivelkaantuminen on tilanne, jossa henkilön maksukyky ei yksinkertaisesti enää riitä veloista selviämiseen. Jokainen haluaa varmasti välttää tällaista tilannetta viimeiseen saakka. Vaikka vakavan ylivelkaantumisen voi useimmissa tilanteissa välttää elämällä varojensa mukaisesti, tulee elämässä toisinaan vastaan ikäviä yllätyksiä jotka voivat ajaa taloudellisen tilanteen todella pahaan umpikujaan. Kyseessä on tilanne, jossa esimerkiksi järjestelylainan hakeminen ei enää auta. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi sairastumisesta tai muusta syystä johtuva työkyvyttömyys joka johtaa maksukyvyn heikkenemiseen tai totaaliseen loppumiseen.

Näitä tilanteita varten on olemassa velkajärjestelyyn hakeutuminen. Kyse on viimeisestä vaihtoehdosta, jota ennen velallisen on yritettävä tehdä sovintoratkaisu suoraan velkojiensa kanssa. Jos sopimuksen tekeminen ei onnistu, ainoaksi vaihtoehdoksi voi jäädä hakeutuminen velkajärjestelyyn. Velkajärjestelyä haetaan oman kotipaikkakunnan käräjäoikeudelta siihen tarkoitetulla lomakkeella.

Yksityishenkilön velkajärjestely

Vaikka velkajärjestelylaki muuttui vuonna 2015 ja nykyisin siihen voivat hakea myös pienyrittäjät, on kyseessä lähinnä yksityishenkilöiden käyttämä järjestely. Alkuperäinen velkajärjestelylaki säädettiin vuonna 1993, jolloin moni laman kourissa kärvistelevä suomalainen oli joutunut taloudellisesti ylitsepääsemättömään tilanteeseen.

Mitä velkajärjestely tarkoittaa?

Velkajärjestelyn tarkoituksena on antaa pahasti velkaantuneelle ihmiselle uusi mahdollisuus aloittaa puhtaalta pöydältä tilanteessa, jossa velkoja ei ole mahdollista saada maksettua tai niiden maksuaika venyisi loppuelämän pituiseksi. Myös velallisen mahdollinen omistusasunto pyritään maksuohjelman avulla usein säilyttämään velallisen omistuksessa.

Jos käräjäoikeus myöntää pääsyn velkajärjestelyyn, luodaan tämän jälkeen velalliselle maksuohjelma. Maksuohjelman tarkoituksena on maksaa kertyneet velat pois niin, että velalliselle jää myös kohtuullinen määrä rahaa omaan elämiseensä. Lain mukaan velallisen tulee käyttää velkojen maksuun kaikki maksuvaransa kohtuullisten omien menojen jälkeen.

Omiin kohtuullisiin ja välttämättömiin menoihin luetaan esimerkiksi:

 • Asumisen kustannukset
 • Yleiset elinkustannukset kuten ruokakulut
 • Elatusapumaksut
 • Muut pakolliset menot kuten terveydenhuolto, työmatkakulut jne.

Maksuohjelman pituus on tyypillisesti noin 3 vuotta, mutta enimmillään jopa 10 vuotta. Lyhyesti sanottuna tarkoituksena on auttaa velallista pääsemään eroon veloistaan tavalla, joka mahdollistaa tälle samalla kohtuullisen toimeentulon.

Velkajärjestelyhakemus

Velkajärjestelyyn pääsyä haetaan oman kotipaikkakunnan käräjäoikeudesta siihen tarkoitetulla hakemuksella. Hakemuksia on saatavilla käräjäoikeuksien kanslioista sekä oikeus.fi-sivustolta. Myös jotkut velkaneuvojat saattavat pitää hakemuksia asiakkaidensa varalta saatavilla.

Hakemus täytetään ohjeiden mukaisesti ja mukaan liitetään pyydetyt liitteet. Tarvittavia liitteitä ovat muun muassa verotustodistus, palkka- tai eläketodistus sekä asiakirja josta selviää jäljellä olevien velkojen määrä. Tarkemman listan liitteistä löydät täältä.

Koska kyse on käräjäoikeudessa päätettävästä asiasta, tulee hakemus täyttää ehdottoman huolellisesti. Kukaan ei varmasti halua saada hylkäävää päätöstä hakemukselleen puutteellisten tietojen vuoksi. Yksityiskohtaiset ohjeet hakemuksen täyttämiseen löydät täältä. 

Lisäksi kaikissa hakemuksen täyttämiseen ja velkajärjestelyyn hakeutumiseen ylipäätään liittyvissä asioissa voi hakea apua oman kotikuntansa talous- ja velkaneuvonnasta.

Hakemuksen jättämisestä luovutetaan tieto sekä velkajärjestelyrekisteriin että luottotietorekisteriin.

Miten hakea velkajärjestelyyn?

Hakeminen velkajärjestelyyn tapahtuu askel askeleelta seuraavasti:

 1. Nouda hakemuspaperi käräjäoikeuden kansliasta tai oikeus.fi-sivustolta
 2. Täytä hakemus ja liitä siihen mukaan tarvittavat liitteet
 3. Postita tai vie täyttämäsi hakemus käsiteltäväksi kotikuntasi käräjäoikeuteen
 4. Odota oikeuden päätöstä ja lisäohjeistusta.

Käräjäoikeus saattaa kutsua hakijaan suulliseen käsittelytilaisuuteen ennen päätöksen antamista. Tilaisuudessa ovat tyypillisesti mukana myös velkojat. Jos hakemus hylätään, voi velallinen halutessaan valittaa päätöksestä korkeampiin oikeusasteisiin.

Velkajärjestely maksuohjelma

Kun käräjäoikeus on hyväksynyt velkajärjestelyhakemuksen, alkaa maksuohjelman suunnittelu. Suunnittelua varten käräjäoikeus tyypillisesti osoittaa ulkopuolisen selvittelijän, joka yhdessä velallisen kanssa laatii maksuohjelman. Joissakin tapauksissa velallinen laatii maksuohjelman kotikuntansa velkaneuvojan kanssa.

Maksuohjelman laadinnassa käydään läpi kaikki velallisen velkojat ja velkojen määrät. Lisäksi velallisen tulot ja menot kartoitetaan maksukyvyn määrittämistä varten.

Tämän jälkeen maksuohjelma vielä vahvistetaan oikeudessa. Vahvistuksen jälkeen ulosoton toimet velallista kohtaan lakkaavat. (Käytännössä kaikki velkajärjestelyyn hakevat ovat ennestään ulosoton piirissä.)

Maksuohjelman pituudeksi pyritään saamaan 3 vuotta. Jos velallisella on säilytettävä omistusasunto, voi ohjelman pituus olla myös pidempi. Maksimissaan pituus voi olla 10 vuotta, mutta näin pitkät maksuohjelmat ovat harvinaisia.

Jos velallinen ei suorita määrättyjä maksuja maksuohjelman mukaan, voi tuomioistuin määrätä maksuohjelman rauenneeksi. Tämän jälkeen velkojen vanhat perimisehdot palaavat voimaan ja alkuperäinen ongelma on taas ajankohtainen. Tästä syystä maksuohjelman maksuja ei missään nimessä kannata laiminlyödä.

Velkajärjestelyn esteet

Kaikissa tilanteissa velkajärjestelyyn hakeutuminen ei ole mahdollista. Koska velkajärjestely on tarkoitettu epätoivoisen tilanteen kaikkein viimeisimmäksi ratkaisuvaihtoehdoksi, on velallisen tilanteen oltava kaikin puolin ratkaisemattoman huono.

Näin ollen velkajärjestelyyn pääsemisen voi estää tilanne, jossa velallisen maksukyvyttömyyttä ei katsota pysyväksi. Esimerkiksi työkykyisen ihmisen voidaan katsoa monissa tilanteisessa kykenevän suoriutumaan veloistaan lähitulevaisuudessa. Tässä tapauksessa esteenä olisi siis maksukyvyttömyyden tilapäisyys. Tällaisessa tilanteessa avuksi voi olla järkevillä ehdoilla otettu yhdistelylaina.

Velallisen lainakäyttäytyminen on sekin syynissä. Perusteena hylkäämiselle voi olla tuomioistuimen toteama liian ”kevytmielinen velkaantuminen”. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi lukuisia lähiaikoina otettuja pikavippejä, kulutusluottoja ja muita lainoja jolloin velkaantumisen voidaan katsoa johtuvan omasta holtittomuudesta.

Jos velallisen veloista iso osa on rikosperäisiä velkoja, voi tuomioistuin hylätä hakemuksen. Hieman tähän liittyen myös lainojen ottamisen yhteydessä annetut väärät tiedot tai muu epärehellisyys voivat vaikuttaa päätökseen. Näissä tapauksissa lainat on siis alun perinkin hankittu epärehellisin keinoin. Myös useat muut pienemmät asiat voivat vaikuttaa päätöksen hylkäämiseen.

Velkajärjestelyyn hakeutumista suunnittelevan kannattaa muistaa, ettei yksikään edellä mainituista perusteista ei yksinään välttämättä riitä hylkäyspäätökseen. Tuomioistuin katsoo hakemuksia aina kokonaisuuksina, joissa kaikki asiat vaikuttavat kaikkeen. Velkajärjestelyyn hakeutumista kannattaa siis yrittää, vaikka aivan kaikki edellytykset eivät sataprosenttisesti täyttyisikään.

Lopuksi

Kukaan ei varmasti halua löytää itseään tilanteesta, jossa ainoana vaihtoehtona on velkajärjestelyyn hakeutuminen. Vaikka järjestely tuokin jonkin verran helpotusta tilanteeseen, on sitä edeltänyt aika todennäköisesti ollut todella stressaavaa. Vuosien velkaantumiskierre ja taloudellinen ahdinko perintäkirjeineen ja ulosottotoimenpiteineen on kokemus jota ei halua kokea.

Tämä kannattaa pitää mielessä myös aina lainoja hakiessa. Vaikka lainanantaja olisi halukas lainan myöntämään, on syytä pitää myös itsensä kanssa rehellinen mietintähetki omasta taloudellisesta tilanteestaan. Itseltään kannattaa kysyä ainakin seuraavat kysymykset:

 1. Pystynkö maksamaan lainan takaisin maksusuunnitelman mukaisesti?
 2. Tarvitsenko todella lainan vai pärjäisinkö ilmankin?
 3. Miten lainan takaisinmaksun käy esimerkiksi työttömyyden tai muun yllättävän tilanteen sattuessa?

Useimmiten lainaa haetaan kuitenkin todelliseen tarpeeseen, jolloin ylimääräinen raha voi olla olennainen osa elämäntilanteen eteenpäin viemiseksi. Näissä tilanteissa voit kääntyä Financer.comin lainavertailun puoleen.

Oliko artikkeli hyödyllinen?

 • 5 / 5 lukijan mielestä tämä artikkeli oli hyödyllinen

  KirjoittajaVille

  Kiinnostuksenkohteina sijoittaminen, säästäminen ja kryptovaluutat.

  Jaa
  Read Icon6047 lukukertaa
  Päivitetty: toukokuu 19, 2022

  Lahjoitamme osan sivuston tuotosta hyväntekeväisyyteen.  Lue lisää