WIKI

Velkaneuvonta

Velkaneuvonta on kuntien, järjestöjen ja valtion tarjoamaa neuvontaa ylivelkaantumisen ja oman talouden hallintaan. Velkaneuvonta on ilmainen palvelu ja siihen voi hakeutua oman kunnan tai eri järjestöjen kautta.

Velkaneuvonta – Mikä se on ja miten siihen voi hakeutua?

Velkaongelmien kasaantuessa on hyvä pyrkiä tunnistamaan ongelmat ajoissa, jotta selviytyminen niistä olisi helpompaa. Ylivelkaantumiseen voi ajautua esimerkiksi työttömyyden, sairastumisen, yrityksen konkurssin tai vaikkapa ihan vain oman ajattelemattomuutensa vuoksi. Suuri osa velkaneuvontaan hakeutuvista tarvitsee apua päästäkseen velkajärjestelyyn.

Tällöin kannattaa hakeutua hyvissä ajoin velkaneuvontaan, jotta tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä. Neuvontaan kannattaa turvautua jo ennen kuin laskut menevät perintään, jos niiden suorituksista ei tule selviämään. Näin asiat saadaan järjestykseen ennen pahempaa umpisolmua.

Velkaneuvojat ovat koulutukseltaan usein lakimiehiä, joten he ovat hyvin perillä velkaantumiseen liittyvistä lainsäädännöllisistä koukeroista.

Velkaneuvonnalla tarkoitetaan neuvontaa, josta velkaantunut saa oikeudellista ja taloudellista apua velkaantumisongelmiinsa. Neuvontaan voivat hakeutua yksityishenkilöt sekä pienyrittäjät. Velkaneuvontaa järjestävät kunnat, ja palvelua käyttävien tulee hakeutua ensisijaisesti oman kotikuntansa velkaneuvontaan.

Listan eri kuntien velkaneuvontojen yhteystiedoista löydät Kilpailu- ja Kuluttajaviraston sivustolta.

Maksaako velkaneuvontaan hakeutuminen?

Ei maksa. Kyseessä on lakisääteinen palvelu, johon jokainen Suomen kansalainen on oikeutettu. Näin ollen palvelu on myös maksuton.

Mitä velkaneuvonnassa tehdään?

Asiakkaan hakeutuessa velkaneuvontaan aloitetaan tilanteen selvittäminen aluksi aivan perusasioista. Velkatilanteesta tehdään kartoitus, ja lisäksi kartoitetaan tuloja ja menoja sekä kokonaistaloudellista tilannetta. Myös perhetilannetta saatetaan käydä läpi siltä osin kun se liittyy velkatilanteeseen, kuten yhteisten lainojen tapauksissa.

Velkaneuvoja selvittää, onko asiakkaalla oikeuksia esimerkiksi sosiaaliapuun kuten toimeentulotukeen tai asumistukeen.

Koska kyseessä on neuvonta, ei neuvoja tee minkäänlaisia päätöksiä asiakkaan puolesta. Velkaneuvoja kartoittaa tilanteen ja esittää asiakkaalle vaihtoehtoja tilanteesta ulospääsemiseksi. Päätökset tekee kuitenkin asiakas itse, sillä tätä ei voida pakottaa tilanteessa mihinkään.

Velkaneuvonnasta saa apua muun muassa seuraavissa asioissa:

  • Neuvottelut velkojien kanssa
  • Velkojen ja niiden maksuaikataulujen järjestelyssä ja sopimisessa
  • Velkatilanteen kokonaiskartoituksessa
  • Velkajärjestelyhakemuksen ja maksuohjelman laatimisessa

Lisäksi tarjolla on tietoa esimerkiksi kaupungin sosiaalisista luotoista ja Takuu-säätiön järjestelyluotoista. Velkaneuvonnassa saatetaan suositella myös Oman Luottokiellon asettamista.

Velkaneuvonta ja velkajärjestely

Jos yksityishenkilö on ylivelkaantunut niin pahoin, ettei kykene enää selviämään veloistaan, tulee kyseeseen usein hakeutuminen velkajärjestelyyn. Velkajärjestelyä haetaan käräjäoikeudelta ja siihen pääsemiseksi tulee täyttää erilaisia ehtoja. Velkajärjestelylle on olemassa myös esteitä.

Näiden ehtojen ja esteiden selvittelyssä auttaa velkaneuvonta. Neuvonnassa voidaan myös yhdessä laatia hakemus velkajärjestelyyn hakeutumisesta käräjäoikeutta varten.

Velkaneuvonta ja velkasaneeraus

Velkasaneerauksella eli yrityssaneerauksella tarkoitetaan yrityksen tai yhteisön keinoa selviytyä ylivelkaantumistilanteesta. Yrityssaneerauksen tavoitteena on kohtuullistaa yrityksen velkoja ja luoda maksusuunnitelma velkojen maksamiseksi.

Yrityssaneeraukseen hakeudutaan lähettämällä käräjäoikeudelle hakemus saneeraukseen pääsemisestä. Velkaneuvonnasta saa apua tämän hakemuksen lähettämisessä ja yleisesti velkasaneeraukseen hakeutumisessa.

Talousneuvonta vs. velkaneuvonta

Talousneuvonta on eräänlainen velkaneuvonnan kevyempi muoto. Siihen voi hakeutua jo silloin, kun mitään erityistä ylivelkaantumista ei ole vielä ehtinyt edes tapahtua. Talousneuvontaan kannattaa hakeutua, jos tuntuu että henkilökohtaisen talouden hallinnassa on ongelmia.

Merkkejä ongelmista voivat olla esimerkiksi ainainen vuokran maksaminen myöhässä, rahojen loppuminen kuukausittain jo paljon ennen palkkapäivää tai jatkuva rahan lainailu eri tahoilta. Edellä mainittu käytös voi ennakoida raha-asioiden pahempia ongelmia, jos tilanteen herkkä tasapaino syystä tai toisesta järkkyy.

Talousneuvonta sopii henkilöille, joiden taloudenpidossa on vakavia ongelmia mutta joilla ylivelkaantuminen ei ole vielä ehtinyt kunnolla alkaa. Ongelmat ovat vaiheessa jossa ne voivat hoitua esimerkiksi lyhennysvapailla, eräpäivien siirtämisillä sekä ottamalla kaiken kaikkiaan parempi ote omasta taloudenpidosta.

Oliko artikkeli hyödyllinen?

6 / 8 lukijan mielestä tämä artikkeli oli hyödyllinen

KirjoittajaVille

Kiinnostuksenkohteina sijoittaminen, säästäminen ja kryptovaluutat.

Jaa
Read Icon3669 lukukertaa
Päivitetty: helmikuu 18, 2022

virpi_kenttamaa
Kysyn ystäväni puolesta, että jos on ulos otto velat päällä ja maksusuunnitelma velkaneuvojan kanssa tehty, niin voidaanko neuvottelut tehdä uudelleen tai keskeyttää säilyttää alkuperäinen diili, mikäli velallinen menettää työnsä ilman omaa syytään?
Vastaa
Lahjoitamme osan sivuston tuotosta hyväntekeväisyyteen.  Lue lisää