×

გთხოვთ, შეაფასოთ შეზღუდვების ეტაპობრივი მოხსნა | სრული ინფორმაცია