1 2
×

გთხოვთ, შეაფასოთ ტექნოლოგიები, რომელთა დახმარებითაც ჩინეთმა კორონავირუსი დაამარცხა