1 2
×

გთხოვთ, შეაფასოთ რა პოზიცია უკავია საქართველოს კორუფციის საერთაშორისო რეიტინგში?