1 2 3
×

გთხოვთ, შეაფასოთ სესხების ახალი რეგულაციები – რა იცვლება სესხის აღებისას?