×

გთხოვთ, შეაფასოთ თიბისი ბანკის 3 თვიანი საშეღავათო პერიოდი