1 2
×

გთხოვთ, შეაფასოთ თიბისი მცირე და საშუალო ბიზნესებს ინიციატივას სთავაზობს