სად ვიპოვოთ იაფი ავტო დაზღვევა?

ავტო დაზღვევა სავალდებულოა ყოველ სატრანსპორტო საშუალებისთვის, თუმცა, ალბათ გაინტერესებთ, რომელი კომპანია გვათავაზობს ყველაზე იაფ და მრავლისმომცველ დაზღვევას? ნახეთ ყველაზე იაფი ავტო დაზღვევის შემოთავაზება და გაიგეთ, რა უნდა იცოდეთ საავტომობილო დაზღვევის შესახებ!

დაზოგეთ ათასობით ლარი სწორად შერჩეული ავტო დაზღვევით!

ამ გვერდზე ვეცდებით გაგაცნოთ ყველაფერი, რაც უნდა იცოდეთ ავტოდაზღვევის შესახებ. ასევე, დაგეხმარებათ იპოვოთ ავტომობილის დაზღვევა, რომელიც ყველაზე მეტად შეესაბამება თქვენს საჭიროებებს – თუ შეადარებთ სხვადასხვა სადაზღვევო კომპანიის ავტო დაზღვევის შემოთავაზებას, შედეგად შეძლებთ რამდენიმე ასეული ლარის დაზოგვას!

სადაზღვევო პოლისის სწორად შერჩევა არ არის მარტივი, რადგან ზოგიერთს სჭირდება სრულყოფილი სადაზღვევო დაფარვა, ხოლო ზოგს კი მცირედი რისკების დაზღვევა, რადგან ჰყავთ ძველი, სარემონტო ავტომობილი, რომელიც მალე უნდა გამოცვალონ და არ უღირთ მისი დაზღვევისთვის დიდი თანხის გადახდა.

ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს ავტო დაზღვევის ფასზე:

არსებობს სხვადასხვა ფაქტორი, რომლებიც გავლენას ახდენს თქვენი მანქანის დაზღვევის ფასზე, ყველაზე გავრცელებულია:

 • მფლობელის ასაკი
 • დასაზღვევი ავტომობილის მოდელი
 • დასაზღვევი ამტომობილის გარბენი (რამდენ კმ-ს გადის მანქანა ყოველწლიურად)

გარდა ამისა, სადაზღვევო კომპანიები ყურადღებას აქცევენ იმასაც, თუ სად ცხოვრობთ – მაგალითად, სოფელში თუ ქალაქში, რადგან ავტომობილის მიერ სავალი გზა, როგორც წესი, განსხვავებულია ქალაქსა და სოფელში – შესაძლოა, სოფელში უფრო მაღალმთიან და მიუვალ ადგილას მოუწიოს მანქანას მოძრაობა.

ფასის გამოთვლისას ყურადღება ექცევა იმასაც, თუ სად გააჩერებთ/დააპარკინგებთ ავტომობილს, მაგალითად, თუ ავტომობილს საკუთარ ავტოფარეხში დააყენებთ, ნაცვლად ქუჩაში ან კორპუსის ეზოში დაყენებისა, ავტო დაზღვევის ფასი შედარებით მცირე იქნება და სადაზღვევო პრემიას ნაკლებს გადაიხდით.

სადაზღვევო კომპანიები ცდილობენ, ავტო დაზღვევის ღირებულების გამოთვლამდე გავზომონ რაც შეიძლება ბევრი რამ და შეაფასონ ყველა მოსალოდნელი რისკი, თუმცა, ავტო დაზღვევის ღირებულებაზე მოქმედი ფაქტორების შეფასება განსხვავდება სადაზღვევო კომპანიებში, ასე რომ, ავტო დაზღვევის არჩევისას აუციებელია, შეადაროთ სხვადასხვა კომპანიის სადაზღვეო შემოთავაზება და გადაწყვეტილება მიიღოთ გონივრულად, შედარების საფუძველზე.

შეგიძლიათ შეცვალოთ სადაზღვევო კომპანია და სადაზღვევო პაკეტი მიმდინარე დაზღვევის ამოწურვამდე, ამიტომ ყოველწლიურად შეამოწმეთ ხომ არ შეგიძლიათ უკეთესი ავტო დაზღვევის შეძენა და აირჩიეთ თქვენს საჭიროებებზე მაქსიმალურად მორგებული შემოთავაზება.

ავტომობილის დაზღვევის სხვადასხვა ტიპი

პირველი, რაც უნდა იცოდეთ ავტო დაზღვევის შესახებ – არსებობს ავტო დაზღვევის 3 სხვადასხვა ტიპი:

 • ავტომობილის ძარის დაზღვევა
 • მძღოლისა და მგზავრების უბედური შემთხვევისგან დაზღვევა
 • ავტომობილის ექსპლუატაციის შედეგად მესამე პირების წინაშე წარმოქმნილი პასუხისმგებლობის დაზღვევა

ის, თუ რას მოიცავს კონკრეტული ავტო დაზღვევის შემოთავაზება დამოკიდებულია სადაზღვეო კომპანიაზე და განსხვავებები კომპანიების მიხედვით საკმაოდ დიდია;

ქვემოთ უფრო ვრცლად ვისაუბროთ რას გულისხმობს ავტო დაზღვევის სხვადასხვა დონე და კონკრეტულად რას მოიცავს თითოეული:

ავტომობილის ძარის დაზღვევა

ავტომობილის ძარის დაზღვევა მოიცავს მსუბუქ და არა-მსუბუქ ავტომობილებს, სპეცტექნიკასა და სხვა ტიპის საერთო სარგებლობის გზებზე მოძრაობისათვის განკუთვნილ სატრანსპორტო საშუალებებს, ავტო დაზღვევის ეს ტიპი გულისხმობს მხოლოდ ავტომობილის დაზღვევას და ანაზღაურებს ავტომობილის შეკეთების ხარჯებს მისი ფიზიკური დაზიანების შემთხვევაში;

როგორც წესი, ავტომობილის ძარის დაზღვევა ფარავს ხარჯებს ავტომობილის დაზიანების შემდეგი სარისკო შემთხვევების დადგომის დროს –

 • ავტოსაგზაო – სატრანსპორტო შემთხვევა (არ აქვს მნიშვნელობა ავარიის გამომწვევ მხარეს)
 • ქურდობა, გატაცება, ყაჩაღობა
 • ხანძარი
 • ვანდალიზმი
 • საგნების ვარდნის შედეგად მანქანის დაზიანება
 • სტიქიური მოვლენები

ის, რაც უნდა იცოდეთ ავტომობილის დაზღვევის შესახებ

 • სადაზღვევო კომპანიები, როგორც წესი, გვთავაზობენ, ავტომობილის დაზღვევის პაკეტს შედარებით შეღავათიან ფასად, ანუ ე.წ. ბონუსს გვიკეთებენ, იმ შემთხვევაში, თუ დაზღვეულ ავტომანქანასთან დაკავშირებით, უკვე რამდენიმე წელია, არ დაგვჭირვებია დაზღვევის გამოყენება (არ მომხდარა ავარიული შემთხვევა და ა.შ)
 • როგორც წესი, ავტომობილის ძარის დაზღვევა ვრცელდება საქართველოს ტერიტორიაზე (გარდა ოკუპირებული ტერიტორიებისა)

მძღოლისა და მგზავრების უბედური შემთხვევისგან დაზღვევა

მძღოლისა და მგზავრების უბედური შემთხვევისგან დაზღვევა გულისხმობს კომპენსაციას ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს დაზღვეულ ავტომაქანაში მყოფი მძღოლისა და მგზავრების სხეულის დაზიანების ან გარდაცვალებისას.

აგინაზღაურებთ სამედიცინო ხარჯებს, რომლებიც დაკავშირებულია ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაზღვეული ავტომობილის მძღოლის ან/და მგზავრების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებასთან ან/და გარდაცვალებასთან – ხარჯები ანაზღაურდება პოლისის პირობების შესაბამისად.

ავარიის შემთხვევაში, ანაზღაურდება დაზღვეულ ავტომობილში მყოფი მძღოლისა და მგზავრების ჯანმრთელობისათვის მიყენებული ზიანი.

ავტომობილის ექსპლუატაციის შედეგად მესამე პირების წინაშე წარმოქმნილი პასუხისმგებლობის დაზღვევა

ავტოტრანსპორტის მფლობელთა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა ფარავს იმ ხარჯებს, რაც უკავშირდება დაზღვეული ავტომანქანის მიერ მესამე პირების სიცოცხლის, ჯანმრთელობის ან ქონებისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას. სადაზღვევო პრემიის გადახდის გრაფიკი განისაზღვრება ინდივიდუალურად.

ამ დაზღვევის შეძენის შემთხვევაში, ანაზღაურდება დაზღვეული ავტომობილის მართვისას, მესამე პირისათვის ან მისი ქონებისათვის მიყენებული ზიანი;

ის, რაც უნდა იცოდეთ მესამე პირის წინაშე წარმოქმნილი პასუხისმგებლობის დაზღვევის შესახებ

 • მესამე პირის მიმართ სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა და მძღოლისა და მგზავრების უბედური შემთხვევისგან დაზღვევა ვრცელდება მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე (გარდა ოკუპირებული ტერიტორიებისა).

დაზღვევის დამატებითი პირობები

თუ გსურთ კიდევ რაიმე დამატებითი რისკის დაზღვევა, და ეს პირობა არ შედის სადაზღვევო პაკეტში, შეგიძლიათ სადაზღვევო კომპანიას დაელაპარაკოთ, სადაზღვევო პაკეტში გაითვალისწინოს თქვენთვის სასურველი დამატებითი სადაზღვევო შემთხვევის პირობები ან შემოგთავაზოთ ახალი სადაზღვევო პაკეტი.

ჩვენ მიერ ზემოთ მოცემული ავტო დაზღვევის ტიპები არის განზოგადებული ინფორმაცია და მოიცავს ყველაზე გავრცემებულ ავტო დაზღვევის სახეებს, ხოლო ის, თუ უფრო ზუსტად რას მოიცავს კონკრეტული სადაზღვევო კომპანიის მიერ შემოთავაზებული პაკეტები, უნდა ნახოთ ინდივიდუალურად კომპანის საინფორმაციო ვებ-გვერდზე ან უშუალოდ კომპანიის თანამშრომელთან გასაუბრებით,  რადგან, ხშირად სადაზღვევო კომპანიების მიერ შემოთავაზებული ავტო დაზღვევის პაკეტები ერთმანეთისგან საკმაოდ განსხვავდება.

რა არ ანაზღაურდება?

სადაზღვევო კომპანიათა უმეტესობა არ ანაზღაურებს ზარალს იმ შემთხვევაში, თუ;

 • ავტომობილს მართავდა არაუფლებამოსილი მძღოლი;
 • ავტომობილს მართავდა არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფი მძღოლი
 • სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის დროს დაუყოვნებლივ არ შეატყობინეთ ავტომანქანის მზღვეველ სადაზღვევო კომპანიასა და პოლიციას;
 • სადაზღვევო შემთხვევის შემდგომ მოძრაობა განაგრძეთ ავტომანქანის მზღვეველ სადაზღვევო კომპანიასა შეთანხმების გარეშე, ან პატრულის მითითების გარეშე;
 • ავტოავარია გამოიწვია  ავტომობილის დაზღვევამდე არსებულმა დაზიანებამ და გაუმართაობამ;
 • ავტომობილი დაზიანდა იმ დროს, როცა ხდებოდა მისი, როგორც ტვირთის გადატანა და ტრანსპორტირება;
 • ავტომობილი დაზიანდა რბოლაში მონაწილეობისას;
 • ავტომობილი დაზიანდა დაზღვევის ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ;
 • დამზღვევი უფლებამოსილი მძღოლი განზრახ გამოიწვევს ან შეეცდება გამოიწვიოს სადაზღვევო შემთხვევა;
 • სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას სრულად არ იყო გადახდილი პოლისში მითითებული პირველი, ან ერთჯერადი სადაზღვევო პრემია;
 • დაზღვეული ავტომობილი არ წარგიდგენით მზღვეველის წარმომადგენელთან ფოტოების გადასაღებად;
 • ავტომობილი ასევე დაზღვეული იყო სხვა სადაზღვევო კომპანიაში, მზღვეველთან შეუთანხმებლად;
 • ზიანის აღმოსაფხვრელი ხარჯები გასწიეთ მზღვეველთან შეუთანხმებლად;

როგორ მოიქცეთ სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას?

სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის დროს, პირველი, რაც უნდა გახსოვდეთ: არ გადააადგილოთ ზღვეული ავტომობილი ავტოსაგზაო შემთხვევის დადგომის ადგილიდან (თუმცა, იმ შემთხვევაში, თუ სამართალდამცავი ორგანოები ან მზღვეველი მიგვითითებს ავტომობილის გადაადგილებისკენ, დაემორჩილეთ მათ), შემდეგ კი დაუკავშირდით თქვენი ავტომობილის მზღვევე კომპანიას და აცნობეთ სადაზღვევო შემთხვევის  შესახებ, ასევე, საჭიროა, დაკავშირდეთ საპატრულო პოლიციას.

იკითხეთ და შეადარეთ

ყველას სურს დაზღვევაში გადაიხადოს რაც შეიძლება ნაკლები, იმისთვის, რომ თქვენთვის სასურველ სადაზღვევო პაკეტში გადაიხადოთ რაც შეიძლება მცირე თანხა, არსებობს არაერთი გზა – ძირი კი, მაინც, სხვადასხვა კომპანიის ავტო დაზღვევის პაკეტისა და ფასების შედარებაა!

თქვენ უბრალოდ უნდა შეადაროთ ფასები და გაარვკიოთ, კონკრეტულად რა შედის ამა თუ იმ ავტო დაზღვევის შემოთავაზებაში, რათა თავიდან აიცილოთ ყოველთვიურად ზედმეტი ხარჯი და გააუმჯობესოთ თქვენი ყოველთვიური ბიუჯეტი! აუცილებელია, რომ ეს შედარებები მოხდეს რეგულარულად, რადგან, როგორც წესი, სადაზღვევო კომპანიები ხშირად ცვლიან ფასებსა და პირობებს, შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, მუდმივად თვალყური ადევნოთ განახლებულ პირობებს და ყოველ ჯერზე ისარგებლოთ ყველაზე ოპტიმალური შემოთავაზებით.

ცხადია, არაგონივრულია რამდენიმე წლის განმავლობაში ისარგებლოთ ერთი და იმავე კომპანიის ერთი და იმავე პაკეტით და არ შეადაროთ თქვენი არსებული ავტო დაზღვევის პაკეტი ბაზარზე არსებულ სხვა შემოთავაზებებს, შესაძლოა იმავე სერვისს სხვა კომპანია ბევრად უფრო იაფად გთავაზობდეთ, ამიტომ იყავით მუდამ ყურადღებით!

თუ უკვე რამდენიმე წელია ერთი და იმავე კომპანიის ავტო დაზღვევით სარგებლობთ, გირჩევთ, გაიგოთ, კონკრეტულად რა სერვისში იხდით თანხას და შეადარეთ იმავე სერვისის ფასები სხვა კომპანიებთან, კონკურენცია სადაზღვევო სფეროში წლდან წლამდე უფრო და უფრო იზრდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფასები დროთა განმავლობაში სადაზღვევო სერვისების ფასები ნელ-ნელა მცირდება.

დაუკავშირდით სადაზღვევო კომპანიას

იმისათვის, რომ შეამციროთ ყოველთვიური სადაზღვევო პრემიის ფასი, შეგიძლიათ გააკეთოთ ყველაზე მარტივი რამ  – დაუკავშირდით თქვენს სადაზღვევო კომპანიას და ჰკითხეთ, რაიმე ახალი შეთავაზება ხომ არ აქვთ თქვენი მანქანისთვის, ხშირად, კომპანიები გვაძლევენ ფასდაკლებას თუ რამდენიმე სადაზღვევო პაკეტი გვაქვს შეძენილი ამ კომპანიიდან.

სანამ დაუკავშირდებით, შეადარეთ ბაზარზე არსებული ფასები, მოლაპარაკების დროს კონკურენციის პირობების გათვალისწინება ფასების შემცირების მარტივი გზაა.

ავტორი მამუკა გოგუაძე

ფინანსური ანალიტიკოსი, რომელიც მუშაობს იმისათვის, რომ მოგაწოდოთ რაც შეიძლეა მეტი და ხარისხიანი ინფორმაცია, რათა თქვენ შეძლოთ საკუთარი ფინანსების უკეთ მართვა.

გააზიარეთ

ჩვენ ვიყენებთ Cookies-ს, რათა შენი ვიზიტი გავხადოთ მაქსიმალურად ეფექტური და მორგებული თქვენს ინტერესებზე. ჩვენი საიტის სარგებლობისა ნიშნავს, რომ Cookies  გამოყენების  პირობები მისაღებია თქვენთვისს.