WIKI

ფულის ევოლუცია ~ თანამედროვე ფული და მონეტები

როგორ გაჩნდა მონეტა?

კაცობრიობა მთელი ისტორიის განმავლობაში ცდილობდა, ვაჭრობიდან რაც შეიძლება მეტი სარგებელი მიეღო, ამ მიზნის მისაღწევად, მივიდნენ იმ დასკვნამდე რომ სჭირდებოდათ ისეთი ნივთი (ჩვენთვის ფული), რომელსაც გამოიყენებდენენ ვაჭრობისთვის და რომლიც აკმაყოფილბდა სამ აუცილებელ კრიტერიუმს:

 • არ უნდა ყოფილიყო მალფუჭებადი, რადგან მის გამოყენებას აზრი ჰქონოდა;
 • უნდა ყოფილიყო მომცრო ზომის, რათა ადვილად შეძლებოდათ მისი ტარება.
 • შეზღუდული რაოდენობის უნდა ყოფილიყო, რათა მისი დამზადება და გაყალბება მარტივი არ ყოფილიყო.

ამ ყველა კრიტერიუმს იდეალურად აკმაყოფილებდა ძვირფასი ლითონები: სპილენძი, ბრინჯაო, ვერცხლი და ოქრო. ვერცხლს და ოქროს დრო ვერაფერს აკლებს, ისინი მარადიული არსებობით გამოირჩევიან, შესაძლებელია მათი დანაწევრება და შეერთება, მათი მარაგი შეზღუდულია. ამ ლითონების მთავარი ნაკლი ისაა, რომ მათი წონის და ხარისხის განსაზღვრა რთულია და დიდ დროს მოითხოვს; სწორედ ამ პრობლემის გადაჭრა შეძლეს, როდესაც აღმოაჩინეს, რომ შეეძლოთ ძვირფასი ლითონებისგან მონეტები მიეღოთ და მისი საშუალებით ევაჭრათ.

სად გაჩნდა პირველი მონეტა?

ითვლება, რომ პირველი მონეტები გამოჩნდნენ ჩინეთსა და ძველი ლიდიის სამეფოში ძვ.წ VII საუკუნეში. დაახლოებით 500 წელს კი, ჩვენს ერამდე, სპარსეთის მეფე დარიავახუშმა (“დარიოსმა”) მოახდინა “ეკონომიკური რევოლუცია” თავის სახელმწიფოში, შემოიღო მონეტები ოფიციალურ გაცვლის ერთეულად და ჩაანაცვლა ამით ბარტერი.

მონეტები სწრაფად გავრცელდა მეზობელ, ბარბაროსულ ტომებში, მოგვიანებით კი – უფრო შორსაც. იმდროისთვის მონეტების ბეჭვდის სახსრები და შესაძლებლობები მხოლოდ მდიდარ მიწათმფლობელებსა და მონასტრებს ჰქონდათ.

თავიდან მონეტები მხოლოდ ოქროსი, ვერცხლის ან მათი შენადნობის იყო, მაგრამ მალე ძვირფასი ლითონების სიმცირემ განაპირობა მონეტების სპილენძისა და ბრინჯაოსაგან გამოჭედვა. მათ არ გააჩნდათ “შინაგანი” ფასეულობა, განსხვავებით ძვირფასი ლითონებისაგან, არამედ მათზე დატანილი იყო ღირებულების აღმნიშვნელი შესაბამისი ნიშნები. მონეტად მოჭრილი ლითონი, რომლის ღირებულებაც ზუსტად იყო განსაზღვრული, უფრო ფასობდა, როგორც გაცვლის საშუალება, ციდრე მთლიანი ლითონის ნაჭრები.

როდის გაჩნდა ქაღალდის ფული?

ისტორიულად, პირველი ქაღალდის ფულის პროტოტიპი შეიქმნა ჩინეთში ჯერ კიდევ IX საუკუნის დასაწყისში. დიდი და მნიშვნელოვანი საქმეები დიდ ფულს მოითხოვდა, ამიტომ იმპერატორმა დააბეჭდვინა მაღალი ხარისხის ქაღალდი, რომელზეც დატანილი ნიშნებით იგი 10’000 სპილენძის მონეტის მაგივრობას სწევდა.

ბანკნოტების მასიურად ბეჭდვა დაიწყო 1024 წელს, რადგან ომის დასაფინანსებლად დიდი ფული იყო საჭირო. ამას მონეტები ვერ უზრუნველყოფდნენ, რადგან იყო მცირე და ტრანსპორტირებაც არ იყო მარტივი.

მარკო პოლო წერდა, რომ ქაღალდის ფულის გამოშვება – ეს ახალი შესაძლებლობაა იმ მიზნის მისაღწევად, რომლისკენაც ასე დიდი ხანი მიისწრაფვოდენენ ალქიმიკოსები. ამ მოსაზრების საბაბი მიუცია 1276 წელს ჩინეთში მოგზაურობისას შეხვედრილ იმპერატორულ ბანკნოტებს, რომლებიც გამოიყენებოდა, როგორც საყოველთაო გადახდის საშუალება. ჩინგიზ-ხანის მმართველობა ამ კუპიურებს თავისუფლად ცვლიდა ოქროზე, თუმცა, რა შეიძლება ყოფილიყო ქაღალდის ფულის წამატების ნამდვილი მიზეზი?

რატომ იყო საჭირო ქაღალდის ფული?

მდიდრებმა, რომლებსაც ოქროსა და ვერცხლის ფილების გარკვეული რაოდენობა ჰქონდათ, დაიწყეს ისეთი ადგილების ძებნა, სადაც ძვირფას ლითონებს უსაფრთხოდ შეინახავდნენ. ისინი თავიანთ ოქროს, ძირითადად, ოქრომჭედლებს აძლევდნენ შესანახად, ხოლო საპასუხოდ იღებნენ ქვითრებს, რომლებიც თავისუფლად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ქაღალდის ფულის პირველ ფორმად.

მისთვის, ვინც თავის ოქროს გაყიდდა, რისკის ტოლფასი იქნებოდა ოქრომჭედლის საწყობიდან თავისი ოქროს ფულის გამოიტანა მხოლოდ იმიტომ, რომ კლიენტისთვის გადაეცა და გაეყიდა.

რატომ უნდა ჩაეგდო თავი საფრთხეში ასეთი მოქმედებით? კლიენტსაც ხომ, შემდეგ, იმავე საწყობში მოუხდებოდა მისი დაბრუნება და ამისთვის გარკვეული საფასურის გადახდაც მოუწევდა? განა უმჯობესი არ იქნებოდა, თუ გამყიდველი მყიდველს ქვითარს გადასცემდა?

ბანკები და ფულის გასხვისება

მალევე გაჩნდა კომერციული ბანკები, რომლებმაც დაიწყეს მონეტებად მოჭრილი ანაბარზე შეტანილი ფულის მიღება, ბანკირები ძალიან მალე მიხვდენენ, რომ შეეძლოთ ანაბრებზე არსებული ფულის გარკვეული ნაწილი სარგებლით გაესხვისებინათ, რადგან ძალიან მცირე იყო იმის ალბათობა, რომ ამ დეპოზიტების მფლობელები ყველა ერთდროულად მივიდოდა ფულის გასატანად.

უფრო მეტიც, რატომ უნდა მიეცათ სესხის ამღებთათვის ნამდვილი ოქროს ან ვერცხლის მონეტები, როცა ქვითრებიც ასევე კარგად და, შესაძლოა, უკეთესადაც შეასრულებდა იმავე ფუნქცია-მოვალეობას? ასე გაჩნდა ბანკნოტი, რომელიც დღევადენლი ქაღალდის ფულის უშუალი წინაპარია.

ბანკნოტი იყო მხოლოდ და მხოლოდ ქაღალდის ნაგლეჯი, რომელსაც ლამაზად გაფორმებულს ბეჭდავდნენ, რათა ყალბი ფულის მოჭრის შესაძლებლობა შეემცირებინათ. ამავე დროს, მასზე მითითებული იყო ლითონის ფულის რაოდენობა, რომელსაც მფლობელი მის სანაცვლოდ მიიღებდა.

როგორ მიიღო ხალხმა ქაღალდის ფული?

თავდაპირველად ხალხი დიდ აღშფოთებას გამოთქვამდა და ამბობდა, რომ ქვეყნის მთავრობამ მათი ფული უბრალი დეკრეტულ ფულად აქცია, ისინი ღელავდნენ, რომ მათ ხელთ არსებული ქაღალდის ფული სინამდვილეში არ წარმოადგენს რეალურ ფულს, ის მხოლოდ და მხოლოდ ქაღალდი იყო, რომელსაც მთავრობამ თვითნებური მოქმედების საფუძველზე ფულის ფუნქცია მიანიჭა.

ძველი ბანკნოტი, რომელსაც კერძო პირები ბეჭდავდნენ, არ იყო უბრალოდ ქაღალდის ფული, რადგან ვერცხლისა და ოქროს მისაღებად განკუთვნილ ქვითარს წარმოადგენდა და მისი ღირებულების საფუძველს სწორედ ოქრო ან ვერცხლი განსაზღვრავდა.

ადამიანები, რომლებიც პროტესტს გამოთქვამდნენ ახალი ბანკნოტების დეკრეტულ ქაღალდის ფულად ქცევის გამო, მთავრობის ამ საქციელს აფასებნენ, როგორც ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას და თვლიდნენ, რომ ეს იყო თაღლითობა, რომელმაც მთავრობის წევრებს გამდიდრების საშუალება მისცა, მიუხედავად იმისა, რომ რაც უფრო მეტი ბანკნოტი იბეჭდება მით უფრო ნაკლებია მოქალაქეთა ხელთ არსებული ფულის ღირებულება.

ფულის უმნიშვნელოვანესი თვისება აღიარებაა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არგუმენტი ნაწილობრივ სიმართლეს შეესაბამება, ის, ამავე დროს გაუგებარს ხდის ფულის უმთავრეს ბუნებას. არავის, მათ შორის ძლიერ მთავრობასაც კი, არ ძალუძს, ფულად გარდაქმნას რაიმე უბრალო დეკრეტული საშუალება. ფულად შეიძლება გარდაიქმნას მხოლოდ ისეთი რამ, რასაც ადამიანები მისაღებად მიიჩნევენ და რასაც ისინი გაცვლის საშულებად იყენებენ.

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დაბეჭდილი ფული იმიტომ კი არ არის საქარველოს ეროვნული ფული, რომ მას ასეთად მთავრობა აცხადებს, არამედ იმიტომ, რომ საქართველოს მოსახლეობა შესაძლებლად თვლის, გამოიყენოს ის გადახდის საშუალებად, როგორც სხვადასხვა საქონლის გაყიდვის, ისე ვალების გასტუმრების პროცესში.

მთელი მსოფლიოს ხელისუფალნი მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ თუ ქაღალდის ფულის მეტისმეტად დიდ რაოდენობას დაბეჭდავენ, მოქალაქეები აღარ ენდობიან მას და რაღაც სხვას, უმეტეს შემთხვევაში, აშშ-ის ფედერალური სარეზერვო ბანკის მიერ დაბეჭდილ ბანკნოტებს მიანიჭებენ უპირატესობას. დოლარისადმი ნდობა უფრო მეტი იქნება და მასზე მოთხოვნაც გაიზრდება, რაც გაზრდის მის ფასსაც. შედეგად, ჩვენს ქვეყანაში ლარის კურსი დაეცემა და აშშ დოლარის გამყარდება. სწორედ ეს არ ინფლაცია.

კრიპტოვალუტა

დღედღეისობით აქტიურად მიმდინარეობს ფულისთვის  ციფრული სახის მიცემა, ალბათ უკვე გსმენიათ  ბიტ კოინსა და სხვა კრიპტო ვალუტაზე.საბოლოო ჯამში გამოვიდის, რომ  ფულის წარსული არის ლითონის მონეტა, აწმყო –  ქაღალდის კუპიურა, ხოლო მომავალი – კრიპროვავალუტა.

სიახლეები ფინანსური სამყაროდან:

რამდენად გამოგადგათ სტატიიდან მიღებული ინფორმაცია?

 • გაგვიზიარე შენი გამოცდილება

  რედაქტორი - Financer.com საქართველო

  გააზიარეთ
  Read Icon993 ჯერ წაკითხული
  ბოლო განახლება: ივნისი 6, 2022

  კომენტარი

  ჩვენ ვიყენებთ Cookies-ს, რათა შენი ვიზიტი გავხადოთ მაქსიმალურად ეფექტური და მორგებული თქვენს ინტერესებზე. ჩვენი საიტის სარგებლობისა ნიშნავს, რომ Cookies  გამოყენების  პირობები მისაღებია თქვენთვისს.