WIKI

რეფინანსირების სესხი

როგორ ავიღოთ რეფინანსირების სესხი?

რეფინანსირების სესხზე განაცხადის შეტანა მარტივია, იმ შემთხვევაში თუ სესხი არაუზრუნველყოფილია, თქვენ მიერ არჩეული კრედიტორის ვებ გვერდზე უნდა შეავსოთ სესხის აპლიკაცია, გაიაროთ დენთიფიცირება და დაურთოთ საბანკო ამონაწერი თქვენი ყოველთვიური შემოსავლების დასამტკიცებლად, კომპანია განიხილავს თქვენს განაცხადს და დადებითი პასუხის შემთხვევაში მალევე მიიღებთ სესხის თანხას.

რეფინანსირების სესხის პირობები

რეფინანსირების სესხის აღება ისევე ხდება, როგორც რეგულარული სესხი, თუმცა უნდა გათვალისწინოთ, რომ რეფინანსირების სესხი, როგორც წესი, უზრუნველყოფის მქონე იპოთეკური სესხია.

  • რეფინანსირების სესხები, როგორც წესი, ფინანსური სირთულეების დროს გამოიყენება, აქედან გამომდინარე, კრედიტორი კომპანია დგას საკმაოდ დიდი რისკის წინაშე, რომ მწვავე ფინანსური მდგომარეობის მქონე მომხმარებელი ვერ შეძლებს მისი სესხის დაფარვას, სწორედ ამიტომ მოითხოვება რეფინანსირების სესხზე უზრუნველყოფა.
  • თითქმის ყველა რეფინანსირების სესხზე საპროცენტო განაკვეთი ბევრად დაბალია, ვიდრე სწრაფ სესხებზე, როგორც წესი, ეს ახასიათებს ყველა უზრუნველყოფით დატვირთულ სესხს.
  • რეფინანსირების სესხი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ნებისმიერი პირის მიერ, რომელსაც არ უფიქსირდება გადაუხდელი ვალდებულებები და არ აქვს ცუდი საკრედიტო ისტორია, ასევე არის გადახდისუნარიანი და მისი ყოველთვიური შემოსავლები საკმარისია სესხის დასაფარად.
  • სესხის აღებისას აუცილებელია დაადასტუროთ, რომ გაქვთ ყოველთვიური სტაბილური შემოსავლი, ხოლო მოთხოვნილი მინიმალური ყოველთვიური შემოსავალი განსხვავდება კრედიტორების მიხედვით, ამიტომ სესხის აღებამდე აუცილებლად გაეცანით ყველა მოთხოვნილ პირობას.
  • სესხის აღებისას, როგორც წესი, არსებობს ასაკობრივი შეზღუდვა – ზოგიერთი კრედიტორი რეფინანსირების სესხს გასცემს 21 ან 22 წლის ასაკიდან. გარდა ამისა, არსებობს ზედა ასაკობრივი შეზღუდვაც და უმეტესად არის 75 წელი.

რას ნიშნავს სესხის რეფინანსირება?

თუ გაქვთ რამდენიმე დიდი მოცულობის ვალდებულება, რომლებიც გაპრობლემდა და გადახდა გიჭირთ, რეფინანსირების სესხი, შეიძლება, კარგი გამოსავალი იყოს.სესხების რეფინანსირება ნიშნავს არსებითად ახალ სესხს.

რეფინანსირების სესხი არის სესხი იმ მოცულობით, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გადაიხადოთ ყველა არსებული სესხის ვალდებულება, შესაბამისად, მომავალში გადასახდელი გექნებათ მხოლოდ ერთი სესხი, შედეგად ყველა თქვენი ძველი დავალიანება გაქრება!

მოდით ვისაუბროთ, თუ როგორ უნდა ისარგებლოთ რეფინანსირების სესხით და როდის არის რეფინანსირება გონივრული გადაწყვეტილება  (შესაძლოა, ეს ყოველთვის არ იყოს საუკეთესო გამოსავალი, ასე რომ გაეცანით სტატიას და იყავით ფრთხილად!).

რატომ მიმართავენ სესხების რეფინანსირებას?

ახალ, რეფინანსირების სესხს, როგორც წესი, აქვს დაბალი საპროცენტო განაკვეთი და შესაბამისად, შესაძლებელია არსებული ვალდებულებების დაფარვა ისე, რომ მომავალში მხოლოდ ერთი დაბალპროცენტიანი სესხი გქონდეთ დასაფარი.

უფრო მოსახერხებელია, რომ იზრუნოთ ერთი სესხის გადახდაზე, ვიდრე დანაწევრებულად, რამდენიმე სესხზე, ფინანსების მართვაც უფრო მოსახერხებელია და ყოველთვიური ხარჯებიც შედარებით მცირე.

სესხის რეფინანსირების ძირითადი მიზანი არის ის, რომ ახალი სესხი უფრო იაფია, ვიდრე მანამდე არსებული ვალდებულებების, ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რეფინანსირების სესხის ყოველთვიური საპროცენტო გადასახადი უფრო დაბალია, ვიდრე ერთად აღებული ძველი მცირე სესხების ყოველთვიური გადასახადები.

სასიამოვნო სიახლე – საქართველოს დაკრედიტების ბაზარზე არსებობს რამდენიმე რეფინანსირების სესხი.

როდის არის სესხის რეფინანსირება სწორი გადაწყვეტილება?

სესხის რეფინანსირება არის მოსახერხებელი და მოქნილი გზა პირადი ფინანსების უკეთ სამართავად, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში სესხის რეფინანსირება არ არის საუკეთესო ვარიანტი.

რეფინანსირების სესხი, როგორც წესი, დიდი მოცულობის სესხია, შესაბამისად, ნამდვილად ამ ვალდებულების გამკლავება ნამდვილად არ არის მარტივი, შესაძლოა, ზოგჯერ რეფინანსირების სესხი არათუ ვერ დაეხმაროს არსებულ სიტუაციას, არამედ გააუარესოს კიდეც არსებული ფინანსური მდგომარეობა.

თუ გსურთ სესხის რეფინანსირება, გაეცანით სტატიას და გაითვალისწინეთ ჩვენი რჩევები.

რეფინანსირების სესხის საპროცენტო განაკვეთი უფრო ხელსაყრელია!

ახალი სესხის საპროცენტო განაკვეთი მნიშვნელოვნად მცირე უნდა იყოს არსებული სესხების საპროცენტო განაკვეთთან შედარებით!

სესხის რეფინანსირების დროს აუცილებელია, დაიცვათ ერთ მნიშვნელოვანი წესი – არასოდეს აიღოთ ისეთი ტიპის სესხი, რა ტიპის კრედიტის გადაფარვასაც აპირებთ ამ ახალი სესხით, მაგალითად, არაგონივრულია, ერთი სწრაფი სესხით მეორე მსგავსი ტიპის სესხის გადაფარვა.

ამის მიზეზი მარტივია: იგივე ტიპის სესხს არ აქვს განსხვავებული პირობები და, შესაბამისად, ახალ სესხს არ აქვს ეკონომიკურად დადებითი ეფექტი, რეალურად სიტუაცია არ უმჯობესდება და, ხშირ შემთხვევაში, უარესდება კიდეც!

ახალი სესხის აღება გონივრული იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ახალი სესხის საპროცენტო განაკვეთი იმდენად ხელსაყრელია, რომ შესაძლებლობას გაძლევთ მნიშვნელოვნად დაზოგავთ საპროცენტო ხარჯები.

როგორც წესი, ასეთი ეფექტური სიტუაცია დგება მაშინ, როდესაც მაღალი საპროცენტო განაკვეთის მქონე სწრაფი სესხები გადაიფარება იპოთეკური სესხით – საპროცენტო ხარჯებზე დანაზოგი შეიძლება იყოს 10%-იც კი!

ასევე, გაითვალისწინეთ, რომ შეგიძლიათ სწრაფი სესხი დაფაროთ სესხის დაფარვის პერიოდის მოსვლამდე, შედეგად დაზოგავთ საპროცენტო განაკვეთის ხარჯებს, რადგან საპროცენტო ხარჯი გამოითვლება იმ პერიოდის მიხედვით, რა პერიოდითაც მოხდა სესხის გამოყენება, ასე რომ, თუ ადრე დააბრუნებთ სესხს, ნაკლები საპროცენტო ხარჯის გაწევა მოგიწევთ!

გიჭირთ ყოველთვიურად რამდენიმე სესხის გადახდა და კონტროლი?

გაქვთ რამდენიმე მცირე მოცულობის სესხის ვალდებულება, რომელთა მართვა და ყოველთვიური გადასახადების გადახდა გიწევთა?

2-3 მცირე სესხის მართვა, როგორც წესი, საკმაოდ რთულია, ამასთანავე, ონლაინ სესხების გადაუხდელობის დროს, საპროცენტო განაკვეთის ხარჯი გრძელვადიან პერიოდში საკმაოდ დიდ მასშტაბებს აღწევს.

ასეთ სიტუაციაში ღირს რეფინანსირებაზე ფიქრი, რომლის შედეგადაც თვეში მხოლოდ ერთი სესხი გექნებათ გადასახდელი – შეძლებთ, უკეთ მართოთთ თქვენი ყოველთვიური ბიუჯეტი და დაზოგოთ როგორც დრო, ასევე მნიშვნელოვანი ფულადი ხარჯები!

გჭირდებათ ყოველთვიური ხარჯების შემცირება?

როგორც ყველას, ალბათ, თქვენც გსურთ შეამციროთ თქვენი ყოველთვიური ხარჯები, ეძებთ გზას სესხებთან დაკავშირებული გადასახადების შესამცირებლად?

ახალი რეფინანსირების სესხი, როგორც წესი, საშუალებას გაძლევთ ისარგებლოთ იმაზე უფრო გრძევლადიანი სესხით, ვიდრე წინა სესხებზე გქონდათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყოველთვიური სესხის გადასახადები შემცირდება, აღარ მოგიწევთ ხელფასიდან ერთბაშად დიდი მოცულობის თანხის გამოყოფა სესხის დასაფარად.

ასე რომ, საბოლოო ჯამში, ნაკლებს იხდით როგორც ყოველთვიურ საპროცენტო ხარჯს, ასევე სესხის დასაფარად საჭირო ყოველთვიურ შენატანებსაც.

რეფინანსირების სესხი ნამდვილად იაფია?

სესხის რეფინანსირებას აზრი არ აქვს, თუ ახალი სესხისა და ჯამურად აღებული ძველი სესხების ღირებულება მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება ერთმანეთისგან.

იქიდან გამომდინარე, რომ რეფინანსირების სესხისთვის, როგორც წესი, მიმართავენ იპოთეკურ სესხებს, გასათვალისწინებელია ის დამატებითი ხარჯები, რომლებიც იპოთეკური სესხის აღებას ახლავს თან. ეს შეიძლება იყოს: უძრავი ქონების შეფასება, სანოტარო გადასახადი, საჯარო რეესტრის ხარჯი, ქონების დაზღვევის ღირებულება, ხელშეკრულების ღირებულება …

ყველა ამ ხარჯმა, შესაძლოა, საკმაოდ გააზარდოს სესხის ხარჯი, ამიტომ რეფინანსირების სესხის გამოყენება არ არის სასარგებლო, თუ ახალი სესხი მნიშვნელოვნად არ ამცირებს ძველი სესხების ჯამურ ხარჯებს.

გახსოვდეთ, რეფინანსირების სესხის ერთადერთი მიზანია გააუმჯობესოს თქვენი ფინანსური მდგომარეობა და თავიდან აგარიდოთ სესხების გაპრობლემება, მისი აღება გონივრულია, თუ საგრძნობლად ამცირებს თქვენს ყოველთვიურ ხარჯებს.

რედაქტორი - Financer.com საქართველო | სალომე დაინტერესებულია პირადი ფინანსების საკითხებით და მისი მიზანია ფაქტებზე დაფუძნებული ფინანსური ცოდნის/ინფორმაციის გავრცელება, რათა დაგეხმაროთ თქვენ - მიიღოთ ინფორმცირებული და გონივრული ფინანსური გადაწყვეტილებები.

გააზიარეთ
Read Icon 97 წაკითხულია
ბოლო განახლება: ივნისი 22, 2021

ჩვენ ვიყენებთ Cookies-ს, რათა შენი ვიზიტი გავხადოთ მაქსიმალურად ეფექტური და მორგებული თქვენს ინტერესებზე. ჩვენი საიტის სარგებლობისა ნიშნავს, რომ Cookies  გამოყენების  პირობები მისაღებია თქვენთვისს.