სიახლეები

×

გთხოვთ, შეაფასოთ “გირჩი” უმუშევრად დარჩენილ ტაქსისტებს “შმაქსაობას” სთავაზობს