სიახლეები

×

გთხოვთ, შეაფასოთ ტექნოლოგიები, რომელთა დახმარებითაც ჩინეთი კორონავირუსს ამარცხებს