გამოტანილია 11 შემოთავაზება თქვენი ძიების საფუძველზე
სესხის კომპანია
სესხის მოცულობა
სესხის პერიოდი
საპროვენტო
განაკვეთი
ყოველთვიური
გადახდები
საერთო ღირებულება *
სესხი
შეავსე
სესხის პერიოდი: 1 წელი
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 49%
ყოველთვიური დაფარვა: 308,93 ლარი
მთლიანი ხარჯები:707,17 ლარი
განაცხადი

აირჩია 6 026 -მა მომხმარებელმა

განაცხადი

აირჩია 6 026 -მა მომხმარებელმა

მომხმარებელთა რჩეული
გრძელვადიანი სესხი
სესხის მოცულობა: 3 000 ლარი. სესხის მაქიმალური პერიოდი: 3 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 41% -49%. სესხის ღირებულება: 707,17 ლარი. კომპანიის სახელი: Credia.
 • ყოველთვიურად შესატანი თანხა(≈): 308.93 ლარი. სესხი უნდა დაიფაროს: 12 თვეში. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 3707.17ლ.
 • მეტი ინფორმაცია
  სესხის პერიოდი:
  1 წელი
  ყოველთვიური დაფარვა:
  308,93 ლარი
  კლიენტის ტიპი:
  ყველა
  ისესხე:
  3 000 ლარი
  სავარაუდო დაფარვა:
  14-02-2021
  ცუდი საკრედიტო ისტორია:

  შაბათ-კვირას
  აღება
   

  საკრედიტო ისტორიის შემოწმება: 
  CREDITINFO GEORGIA
  მინიმალური შემოსავალი: 
  n/a
  ბანკები: 
  თი ბი სი ბანკი, ლიბერთი ბანკი, and საქართველოს ბანკი
  ასაკი: 
  22
  From 27 Reviews
  საპროცენტო განაკვეთი
  მოქნილობა & პირობები
  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი
  მხარდაჭერა & მომსახურება
  სესხის პერიოდი: 1 წელი
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 49%
  ყოველთვიური დაფარვა: 308,93 ლარი
  მთლიანი ხარჯები:707,17 ლარი
  განაცხადი

  აირჩია 6 026 -მა მომხმარებელმა

  განაცხადი

  აირჩია 6 026 -მა მომხმარებელმა

  გრძელვადიანი სესხი
  სესხის მოცულობა: 3 000 ლარი. სესხის მაქიმალური პერიოდი: 3 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 41% -49%. სესხის ღირებულება: 707,17 ლარი. კომპანიის სახელი: Credia.
 • ყოველთვიურად შესატანი თანხა(≈): 308.93 ლარი. სესხი უნდა დაიფაროს: 12 თვეში. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 3707.17ლ.
 • მეტი ინფორმაცია
  სესხის პერიოდი:
  1 წელი
  ყოველთვიური დაფარვა:
  308,93 ლარი
  კლიენტის ტიპი:
  ძველი
  ისესხე:
  4 000 ლარი
  სავარაუდო დაფარვა:
  14-02-2021
  ცუდი საკრედიტო ისტორია:

  შაბათ-კვირას
  აღება
   

  საკრედიტო ისტორიის შემოწმება: 
  CREDITINFO GEORGIA
  მინიმალური შემოსავალი: 
  n/a
  ბანკები: 
  თი ბი სი ბანკი, ლიბერთი ბანკი, and საქართველოს ბანკი
  ასაკი: 
  22
  From 27 Reviews
  საპროცენტო განაკვეთი
  მოქნილობა & პირობები
  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი
  მხარდაჭერა & მომსახურება
  სესხის პერიოდი: 1 წელი
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 47%
  ყოველთვიური დაფარვა: 308,93 ლარი
  მთლიანი ხარჯები:707,17 ლარი
  განაცხადი

  აირჩია 35 283 -მა მომხმარებელმა

  განაცხადი

  აირჩია 35 283 -მა მომხმარებელმა

  ყველაზე პოპულარული
  სწრაფი ონლაინ სესხი
  სესხის მოცულობა: 3 000 ლარი. სესხის მაქიმალური პერიოდი: 3 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 41% -45%. სესხის ღირებულება: 707,17 ლარი. კომპანიის სახელი: Creamfinance Georgia.
 • ყოველთვიურად შესატანი თანხა(≈): 308.93 ლარი. სესხი უნდა დაიფაროს: 12 თვეში. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 3707.17ლ.
 • მეტი ინფორმაცია
  სესხის პერიოდი:
  1 წელი
  ყოველთვიური დაფარვა:
  308,93 ლარი
  კლიენტის ტიპი:
  ძველი
  ისესხე:
  10 000 ლარი
  სავარაუდო დაფარვა:
  14-02-2021
  ცუდი საკრედიტო ისტორია:

  შაბათ-კვირას
  აღება
   

  საკრედიტო ისტორიის შემოწმება: 
  CREDITINFO GEORGIA
  მინიმალური შემოსავალი: 
  n/a
  ბანკები: 
  თი ბი სი ბანკი and საქართველოს ბანკი
  ასაკი: 
  21
  From 60 Reviews
  საპროცენტო განაკვეთი
  მოქნილობა & პირობები
  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი
  მხარდაჭერა & მომსახურება
  სესხის პერიოდი: 1 წელი
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 47%
  ყოველთვიური დაფარვა: 308,78 ლარი
  მთლიანი ხარჯები:705,35 ლარი
  განაცხადი

  აირჩია 35 283 -მა მომხმარებელმა

  განაცხადი

  აირჩია 35 283 -მა მომხმარებელმა

  სესხის მოცულობა: 3 000 ლარი. სესხის მაქიმალური პერიოდი: 3 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 40.9% -48%. სესხის ღირებულება: 705,35 ლარი. კომპანიის სახელი: Creamfinance Georgia.
 • ყოველთვიურად შესატანი თანხა(≈): 308.78 ლარი. სესხი უნდა დაიფაროს: 12 თვეში. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 3705.35ლ.
 • მეტი ინფორმაცია
  სესხის პერიოდი:
  1 წელი
  ყოველთვიური დაფარვა:
  308,78 ლარი
  კლიენტის ტიპი:
  ახალი
  ისესხე:
  3 000 ლარი
  სავარაუდო დაფარვა:
  14-02-2021
  ცუდი საკრედიტო ისტორია:

  შაბათ-კვირას
  აღება
   

  საკრედიტო ისტორიის შემოწმება: 
  CREDITINFO GEORGIA
  მინიმალური შემოსავალი: 
  n/a
  ბანკები: 
  თი ბი სი ბანკი and საქართველოს ბანკი
  ასაკი: 
  21
  From 60 Reviews
  საპროცენტო განაკვეთი
  მოქნილობა & პირობები
  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი
  მხარდაჭერა & მომსახურება
  სესხის პერიოდი: 1 წელი
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 0%
  ყოველთვიური დაფარვა: 1 167,76 ლარი
  მთლიანი ხარჯები:11 013,06 ლარი
  განაცხადი

  აირჩია 2 629 -მა მომხმარებელმა

  განაცხადი

  აირჩია 2 629 -მა მომხმარებელმა

  სესხის მოცულობა: 3 000 ლარი. სესხის მაქიმალური პერიოდი: 4 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 50% . სესხის ღირებულება: 11 013,06 ლარი. კომპანიის სახელი: Zip Credit.
 • ყოველთვიურად შესატანი თანხა(≈): 1167.76 ლარი. სესხი უნდა დაიფაროს: 12 თვეში. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 14013.06ლ.
 • მეტი ინფორმაცია
  სესხის პერიოდი:
  1 წელი
  ყოველთვიური დაფარვა:
  1 167,76 ლარი
  კლიენტის ტიპი:
  ყველა
  ისესხე:
  7 500 ლარი
  სავარაუდო დაფარვა:
  14-02-2021
  ცუდი საკრედიტო ისტორია:

  შაბათ-კვირას
  აღება
   

  საკრედიტო ისტორიის შემოწმება: 
  CREDITINFO GEORGIA
  მინიმალური შემოსავალი: 
  400 ლარი ლარი
  ბანკები: 
  თი ბი სი ბანკი, ლიბერთი ბანკი, and საქართველოს ბანკი
  ასაკი: 
  25
  From 10 Reviews
  საპროცენტო განაკვეთი
  მოქნილობა & პირობები
  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი
  მხარდაჭერა & მომსახურება
  სესხის პერიოდი: 1 წელი
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 0%
  ყოველთვიური დაფარვა: 360,76 ლარი
  მთლიანი ხარჯები:1 329,06 ლარი
  განაცხადი

  აირჩია 1 666 -მა მომხმარებელმა

  განაცხადი

  აირჩია 1 666 -მა მომხმარებელმა

  გრძელვადიანი სესხი
  სესხის მოცულობა: 3 000 ლარი. სესხის მაქიმალური პერიოდი: 4 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 50% . სესხის ღირებულება: 1 329,06 ლარი. კომპანიის სახელი: Swiscapital.
 • ყოველთვიურად შესატანი თანხა(≈): 360.76 ლარი. სესხი უნდა დაიფაროს: 12 თვეში. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 4329.06ლ.
 • მეტი ინფორმაცია
  სესხის პერიოდი:
  1 წელი
  ყოველთვიური დაფარვა:
  360,76 ლარი
  კლიენტის ტიპი:
  ყველა
  ისესხე:
  8 000 ლარი
  სავარაუდო დაფარვა:
  14-02-2021
  ცუდი საკრედიტო ისტორია:

  შაბათ-კვირას
  აღება
   

  საკრედიტო ისტორიის შემოწმება: 
  CREDITINFO GEORGIA
  მინიმალური შემოსავალი: 
  n/a
  ბანკები: 
  თი ბი სი ბანკი, ლიბერთი ბანკი, and საქართველოს ბანკი
  ასაკი: 
  20
  From 11 Reviews
  საპროცენტო განაკვეთი
  მოქნილობა & პირობები
  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი
  მხარდაჭერა & მომსახურება
  სესხის პერიოდი: 1 წელი
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 0%
  ყოველთვიური დაფარვა: 322,76 ლარი
  მთლიანი ხარჯები:873,06 ლარი
  განაცხადი

  აირჩია 4 393 -მა მომხმარებელმა

  განაცხადი

  აირჩია 4 393 -მა მომხმარებელმა

  გრძელვადიანი სესხი
  სესხის მოცულობა: 3 000 ლარი. სესხის მაქიმალური პერიოდი: 2 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 50% . სესხის ღირებულება: 873,06 ლარი. კომპანიის სახელი: ვანდუ.
 • ყოველთვიურად შესატანი თანხა(≈): 322.76 ლარი. სესხი უნდა დაიფაროს: 12 თვეში. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 3873.06ლ.
 • მეტი ინფორმაცია
  სესხის პერიოდი:
  1 წელი
  ყოველთვიური დაფარვა:
  322,76 ლარი
  კლიენტის ტიპი:
  ძველი
  ისესხე:
  3 000 ლარი
  სავარაუდო დაფარვა:
  14-02-2021
  ცუდი საკრედიტო ისტორია:

  შაბათ-კვირას
  აღება
   

  საკრედიტო ისტორიის შემოწმება: 
  CREDITINFO GEORGIA
  მინიმალური შემოსავალი: 
  n/a
  ბანკები: 
  თი ბი სი ბანკი, ლიბერთი ბანკი, and საქართველოს ბანკი
  ასაკი: 
  20
  From 15 Reviews
  საპროცენტო განაკვეთი
  მოქნილობა & პირობები
  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი
  მხარდაჭერა & მომსახურება
  სესხის პერიოდი: 1 წელი
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 0%
  ყოველთვიური დაფარვა: 324,70 ლარი
  მთლიანი ხარჯები:896,42 ლარი
  განაცხადი

  აირჩია 2 585 -მა მომხმარებელმა

  განაცხადი

  აირჩია 2 585 -მა მომხმარებელმა

  სესხის მოცულობა: 3 000 ლარი. სესხის მაქიმალური პერიოდი: 1 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 42% -50%. სესხის ღირებულება: 896,42 ლარი. კომპანიის სახელი: Solva.
 • ყოველთვიურად შესატანი თანხა(≈): 324.7 ლარი. სესხი უნდა დაიფაროს: 12 თვეში. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 3896.42ლ.
 • მეტი ინფორმაცია
  სესხის პერიოდი:
  1 წელი
  ყოველთვიური დაფარვა:
  324,70 ლარი
  კლიენტის ტიპი:
  ყველა
  ისესხე:
  3 000 ლარი
  სავარაუდო დაფარვა:
  14-02-2021
  ცუდი საკრედიტო ისტორია:

  შაბათ-კვირას
  აღება
   

  საკრედიტო ისტორიის შემოწმება: 
  CREDITINFO GEORGIA
  მინიმალური შემოსავალი: 
  n/a
  ბანკები: 
  თი ბი სი ბანკი, ლიბერთი ბანკი, and საქართველოს ბანკი
  ასაკი: 
  20
  From 10 Reviews
  საპროცენტო განაკვეთი
  მოქნილობა & პირობები
  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი
  მხარდაჭერა & მომსახურება
  სესხის პერიოდი: 1 წელი
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 0%
  ყოველთვიური დაფარვა: 342,50 ლარი
  მთლიანი ხარჯები:1 110 ლარი
  განაცხადი

  აირჩია 2 177 -მა მომხმარებელმა

  განაცხადი

  აირჩია 2 177 -მა მომხმარებელმა

  სწრაფი ონლაინ სესხი
  სესხის მოცულობა: 3 000 ლარი. სესხის მაქიმალური პერიოდი: 2 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 0% -50%. სესხის ღირებულება: 1 110 ლარი. კომპანიის სახელი: Moneza.
 • ყოველთვიურად შესატანი თანხა(≈): 342.5 ლარი. სესხი უნდა დაიფაროს: 12 თვეში. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 4110ლ.
 • მეტი ინფორმაცია
  სესხის პერიოდი:
  1 წელი
  ყოველთვიური დაფარვა:
  342,50 ლარი
  კლიენტის ტიპი:
  ძველი
  ისესხე:
  3 000 ლარი
  სავარაუდო დაფარვა:
  14-02-2021
  ცუდი საკრედიტო ისტორია:

  შაბათ-კვირას
  აღება
   

  საკრედიტო ისტორიის შემოწმება: 
  CREDITINFO GEORGIA
  მინიმალური შემოსავალი: 
  n/a
  ბანკები: 
  თი ბი სი ბანკი, ლიბერთი ბანკი, and საქართველოს ბანკი
  ასაკი: 
  20
  From 5 Reviews
  საპროცენტო განაკვეთი
  მოქნილობა & პირობები
  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი
  მხარდაჭერა & მომსახურება
  სესხის პერიოდი: 1 წელი
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 0%
  ყოველთვიური დაფარვა: 329,51 ლარი
  მთლიანი ხარჯები:954,06 ლარი
  განაცხადი

  აირჩია 4 668 -მა მომხმარებელმა

  განაცხადი

  აირჩია 4 668 -მა მომხმარებელმა

  ბიზნეს სესხი
  გრძელვადიანი სესხი
  იპოთეკური სესხი
  სესხის მოცულობა: 3 000 ლარი. სესხის მაქიმალური პერიოდი: 3 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 50% . სესხის ღირებულება: 954,06 ლარი. კომპანიის სახელი: Cccredit.
 • ყოველთვიურად შესატანი თანხა(≈): 329.51 ლარი. სესხი უნდა დაიფაროს: 12 თვეში. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 3954.06ლ.
 • მეტი ინფორმაცია
  სესხის პერიოდი:
  1 წელი
  ყოველთვიური დაფარვა:
  329,51 ლარი
  კლიენტის ტიპი:
  ახალი
  ისესხე:
  5 000 ლარი
  სავარაუდო დაფარვა:
  14-02-2021
  ცუდი საკრედიტო ისტორია:

  შაბათ-კვირას
  აღება
   

  საკრედიტო ისტორიის შემოწმება: 
  CREDITINFO GEORGIA
  მინიმალური შემოსავალი: 
  n/a
  ბანკები: 
  თი ბი სი ბანკი, ლიბერთი ბანკი, and საქართველოს ბანკი
  ასაკი: 
  22
  From 12 Reviews
  საპროცენტო განაკვეთი
  მოქნილობა & პირობები
  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი
  მხარდაჭერა & მომსახურება
  სესხის პერიოდი: 1 წელი
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 44%
  ყოველთვიური დაფარვა: 303,19 ლარი
  მთლიანი ხარჯები:638,26 ლარი
  განაცხადი

  აირჩია 4 653 -მა მომხმარებელმა

  განაცხადი

  აირჩია 4 653 -მა მომხმარებელმა

  ყველაზე იაფი სესხი
  გრძელვადიანი სესხი
  სესხის მოცულობა: 3 000 ლარი. სესხის მაქიმალური პერიოდი: 2 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 37.2% -40%. სესხის ღირებულება: 638,26 ლარი. კომპანიის სახელი: Kimpi.
 • ყოველთვიურად შესატანი თანხა(≈): 303.19 ლარი. სესხი უნდა დაიფაროს: 12 თვეში. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 3638.26ლ.
 • მეტი ინფორმაცია
  სესხის პერიოდი:
  1 წელი
  ყოველთვიური დაფარვა:
  303,19 ლარი
  კლიენტის ტიპი:
  ყველა
  ისესხე:
  3 000 ლარი
  სავარაუდო დაფარვა:
  14-02-2021
  ცუდი საკრედიტო ისტორია:

  შაბათ-კვირას
  აღება
   

  საკრედიტო ისტორიის შემოწმება: 
  CREDITINFO GEORGIA
  მინიმალური შემოსავალი: 
  n/a
  ბანკები: 
  თი ბი სი ბანკი, ლიბერთი ბანკი, and საქართველოს ბანკი
  ასაკი: 
  20
  From 27 Reviews
  საპროცენტო განაკვეთი
  მოქნილობა & პირობები
  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი
  მხარდაჭერა & მომსახურება

  გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სესხი დროულად უნდა დაიფაროს, რათა თავიდან აირიდოთ ვადაგადაცილების საკომისიო და სხვა ზედმეტი ხარჯები. კარგად დაფიქრდით, სანამ სესხის აღებას გადაწყვეტთ; იმ შემთხვევაში კი, თუ სესხით ისარგებლებთ, აუცილებლად კარგად შეამოწმეთ სესხის ხელშეკრულების პირობები!

  თქვენი შედეგების გაანგარიშება და მომზადება.

  წლის საუკეთესო კრედიტორები

  სესხის არჩევა რომ გაგიმარტივდეთ, გამოვყავით 3 ყველაზე პოპულარული და სანდო სესხის გამცემი კომპანია, ეს კომპანიები გახდნენ მომხმარებელთა რჩეული 2019 წელს!

  (შეაფასა 5 -მა მომხმარებელმა)

  (შეაფასა 6 -მა მომხმარებელმა)

  (შეაფასა 28 -მა მომხმარებელმა)

  შეადარე ყველა კრედიტორი

  დაგვიმეგობრდით - financer.com!

  შემოგვიერთდით Facebook-ზე!

  ×

  გთხოვთ, შეაფასოთ Search results