სხვა ვარიანტები
გამოტანილია 11 შემოთავაზება თქვენი ძიების საფუძველზე
სესხის კომპანია
სესხის მოცულობა
სესხის პერიოდი
საპროვენტო
განაკვეთი
ყოველთვიური
გადახდები
საერთო ღირებულება *
სესხი
შეავსე
სესხის პერიოდი: 1 წელი
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 49%
ყოველთვიური დაფარვა: 308,93 ლარი
მთლიანი ხარჯები:707,17 ლარი
განაცხადი

აირჩია 6 952 -მა მომხმარებელმა

განაცხადი

აირჩია 6 952 -მა მომხმარებელმა

მომხმარებელთა რჩეული
გრძელვადიანი სესხი
სესხის მოცულობა: 3 000 ლარი. სესხის მაქსიმალური პერიოდი: 3 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 41% -49%. სესხის ღირებულება: 707,17 ლარი. კომპანიის სახელი: Credia.
 • ყოველთვიურად შესატანი თანხა(≈): 308.93 ლარი. სესხი უნდა დაიფაროს: 12 თვეში. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 3707.17ლ.
 • მეტი ინფორმაცია
  სესხის პერიოდი:
  1 წელი
  ყოველთვიური დაფარვა:
  308,93 ლარი
  კლიენტის ტიპი:
  ყველა
  ისესხე:
  3 000 ლარი
  სავარაუდო დაფარვა:
  31-05-2021
  ცუდი საკრედიტო ისტორია:

  შაბათ-კვირას
  აღება
   

  Free Early Payback: 

  Quick Payout: 

  საკრედიტო ისტორიის შემოწმება: 
  CREDITINFO GEORGIA
  მინიმალური შემოსავალი: 
  n/a
  ბანკები: 
  თი ბი სი ბანკი, ლიბერთი ბანკი, and საქართველოს ბანკი
  Approval Rate: 
  0.00%
  ასაკი: 
  22
  From 27 Reviews
  საპროცენტო განაკვეთი
  მოქნილობა & პირობები
  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი
  მხარდაჭერა & მომსახურება
  სესხის პერიოდი: 1 წელი
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 49%
  ყოველთვიური დაფარვა: 308,93 ლარი
  მთლიანი ხარჯები:707,17 ლარი
  განაცხადი

  აირჩია 6 952 -მა მომხმარებელმა

  განაცხადი

  აირჩია 6 952 -მა მომხმარებელმა

  გრძელვადიანი სესხი
  სესხის მოცულობა: 3 000 ლარი. სესხის მაქსიმალური პერიოდი: 3 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 41% -49%. სესხის ღირებულება: 707,17 ლარი. კომპანიის სახელი: Credia.
 • ყოველთვიურად შესატანი თანხა(≈): 308.93 ლარი. სესხი უნდა დაიფაროს: 12 თვეში. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 3707.17ლ.
 • მეტი ინფორმაცია
  სესხის პერიოდი:
  1 წელი
  ყოველთვიური დაფარვა:
  308,93 ლარი
  კლიენტის ტიპი:
  ძველი
  ისესხე:
  4 000 ლარი
  სავარაუდო დაფარვა:
  31-05-2021
  ცუდი საკრედიტო ისტორია:

  შაბათ-კვირას
  აღება
   

  Free Early Payback: 

  Quick Payout: 

  საკრედიტო ისტორიის შემოწმება: 
  CREDITINFO GEORGIA
  მინიმალური შემოსავალი: 
  n/a
  ბანკები: 
  თი ბი სი ბანკი, ლიბერთი ბანკი, and საქართველოს ბანკი
  Approval Rate: 
  0.00%
  ასაკი: 
  22
  From 27 Reviews
  საპროცენტო განაკვეთი
  მოქნილობა & პირობები
  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი
  მხარდაჭერა & მომსახურება
  სესხის პერიოდი: 1 წელი
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 47%
  ყოველთვიური დაფარვა: 308,93 ლარი
  მთლიანი ხარჯები:707,17 ლარი
  განაცხადი

  აირჩია 37 791 -მა მომხმარებელმა

  განაცხადი

  აირჩია 37 791 -მა მომხმარებელმა

  ყველაზე პოპულარული
  სწრაფი ონლაინ სესხი
  სესხის მოცულობა: 3 000 ლარი. სესხის მაქსიმალური პერიოდი: 3 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 41% -45%. სესხის ღირებულება: 707,17 ლარი. კომპანიის სახელი: Creamfinance Georgia.
 • ყოველთვიურად შესატანი თანხა(≈): 308.93 ლარი. სესხი უნდა დაიფაროს: 12 თვეში. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 3707.17ლ.
 • მეტი ინფორმაცია
  სესხის პერიოდი:
  1 წელი
  ყოველთვიური დაფარვა:
  308,93 ლარი
  კლიენტის ტიპი:
  ძველი
  ისესხე:
  10 000 ლარი
  სავარაუდო დაფარვა:
  31-05-2021
  ცუდი საკრედიტო ისტორია:

  შაბათ-კვირას
  აღება
   

  Free Early Payback: 

  Quick Payout: 

  საკრედიტო ისტორიის შემოწმება: 
  CREDITINFO GEORGIA
  მინიმალური შემოსავალი: 
  n/a
  ბანკები: 
  თი ბი სი ბანკი and საქართველოს ბანკი
  Approval Rate: 
  0.00%
  ასაკი: 
  21
  From 60 Reviews
  საპროცენტო განაკვეთი
  მოქნილობა & პირობები
  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი
  მხარდაჭერა & მომსახურება
  სესხის პერიოდი: 1 წელი
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 47%
  ყოველთვიური დაფარვა: 308,78 ლარი
  მთლიანი ხარჯები:705,35 ლარი
  განაცხადი

  აირჩია 37 791 -მა მომხმარებელმა

  განაცხადი

  აირჩია 37 791 -მა მომხმარებელმა

  სესხის მოცულობა: 3 000 ლარი. სესხის მაქსიმალური პერიოდი: 3 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 40.9% -48%. სესხის ღირებულება: 705,35 ლარი. კომპანიის სახელი: Creamfinance Georgia.
 • ყოველთვიურად შესატანი თანხა(≈): 308.78 ლარი. სესხი უნდა დაიფაროს: 12 თვეში. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 3705.35ლ.
 • მეტი ინფორმაცია
  სესხის პერიოდი:
  1 წელი
  ყოველთვიური დაფარვა:
  308,78 ლარი
  კლიენტის ტიპი:
  ახალი
  ისესხე:
  3 000 ლარი
  სავარაუდო დაფარვა:
  31-05-2021
  ცუდი საკრედიტო ისტორია:

  შაბათ-კვირას
  აღება
   

  Free Early Payback: 

  Quick Payout: 

  საკრედიტო ისტორიის შემოწმება: 
  CREDITINFO GEORGIA
  მინიმალური შემოსავალი: 
  n/a
  ბანკები: 
  თი ბი სი ბანკი and საქართველოს ბანკი
  Approval Rate: 
  0.00%
  ასაკი: 
  21
  From 60 Reviews
  საპროცენტო განაკვეთი
  მოქნილობა & პირობები
  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი
  მხარდაჭერა & მომსახურება
  სესხის პერიოდი: 1 წელი
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 0%
  ყოველთვიური დაფარვა: 360,76 ლარი
  მთლიანი ხარჯები:1 329,06 ლარი
  განაცხადი

  აირჩია 2 023 -მა მომხმარებელმა

  განაცხადი

  აირჩია 2 023 -მა მომხმარებელმა

  გრძელვადიანი სესხი
  სესხის მოცულობა: 3 000 ლარი. სესხის მაქსიმალური პერიოდი: 4 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 50% . სესხის ღირებულება: 1 329,06 ლარი. კომპანიის სახელი: Swiscapital.
 • ყოველთვიურად შესატანი თანხა(≈): 360.76 ლარი. სესხი უნდა დაიფაროს: 12 თვეში. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 4329.06ლ.
 • მეტი ინფორმაცია
  სესხის პერიოდი:
  1 წელი
  ყოველთვიური დაფარვა:
  360,76 ლარი
  კლიენტის ტიპი:
  ყველა
  ისესხე:
  8 000 ლარი
  სავარაუდო დაფარვა:
  31-05-2021
  ცუდი საკრედიტო ისტორია:

  შაბათ-კვირას
  აღება
   

  Free Early Payback: 

  Quick Payout: 

  საკრედიტო ისტორიის შემოწმება: 
  CREDITINFO GEORGIA
  მინიმალური შემოსავალი: 
  n/a
  ბანკები: 
  თი ბი სი ბანკი, ლიბერთი ბანკი, and საქართველოს ბანკი
  Approval Rate: 
  0.00%
  ასაკი: 
  20
  From 11 Reviews
  საპროცენტო განაკვეთი
  მოქნილობა & პირობები
  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი
  მხარდაჭერა & მომსახურება
  სესხის პერიოდი: 1 წელი
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 0%
  ყოველთვიური დაფარვა: 1 167,76 ლარი
  მთლიანი ხარჯები:11 013,06 ლარი
  განაცხადი

  აირჩია 2 962 -მა მომხმარებელმა

  განაცხადი

  აირჩია 2 962 -მა მომხმარებელმა

  სესხის მოცულობა: 3 000 ლარი. სესხის მაქსიმალური პერიოდი: 4 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 50% . სესხის ღირებულება: 11 013,06 ლარი. კომპანიის სახელი: Zip Credit.
 • ყოველთვიურად შესატანი თანხა(≈): 1167.76 ლარი. სესხი უნდა დაიფაროს: 12 თვეში. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 14013.06ლ.
 • მეტი ინფორმაცია
  სესხის პერიოდი:
  1 წელი
  ყოველთვიური დაფარვა:
  1 167,76 ლარი
  კლიენტის ტიპი:
  ყველა
  ისესხე:
  7 500 ლარი
  სავარაუდო დაფარვა:
  31-05-2021
  ცუდი საკრედიტო ისტორია:

  შაბათ-კვირას
  აღება
   

  Free Early Payback: 

  Quick Payout: 

  საკრედიტო ისტორიის შემოწმება: 
  CREDITINFO GEORGIA
  მინიმალური შემოსავალი: 
  400 ლარი ლარი
  ბანკები: 
  თი ბი სი ბანკი, ლიბერთი ბანკი, and საქართველოს ბანკი
  Approval Rate: 
  0.00%
  ასაკი: 
  25
  From 11 Reviews
  საპროცენტო განაკვეთი
  მოქნილობა & პირობები
  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი
  მხარდაჭერა & მომსახურება
  სესხის პერიოდი: 1 წელი
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 0%
  ყოველთვიური დაფარვა: 322,76 ლარი
  მთლიანი ხარჯები:873,06 ლარი
  განაცხადი

  აირჩია 4 954 -მა მომხმარებელმა

  განაცხადი

  აირჩია 4 954 -მა მომხმარებელმა

  გრძელვადიანი სესხი
  სესხის მოცულობა: 3 000 ლარი. სესხის მაქსიმალური პერიოდი: 2 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 50% . სესხის ღირებულება: 873,06 ლარი. კომპანიის სახელი: ვანდუ.
 • ყოველთვიურად შესატანი თანხა(≈): 322.76 ლარი. სესხი უნდა დაიფაროს: 12 თვეში. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 3873.06ლ.
 • მეტი ინფორმაცია
  სესხის პერიოდი:
  1 წელი
  ყოველთვიური დაფარვა:
  322,76 ლარი
  კლიენტის ტიპი:
  ძველი
  ისესხე:
  3 000 ლარი
  სავარაუდო დაფარვა:
  31-05-2021
  ცუდი საკრედიტო ისტორია:

  შაბათ-კვირას
  აღება
   

  Free Early Payback: 

  Quick Payout: 

  საკრედიტო ისტორიის შემოწმება: 
  CREDITINFO GEORGIA
  მინიმალური შემოსავალი: 
  n/a
  ბანკები: 
  თი ბი სი ბანკი, ლიბერთი ბანკი, and საქართველოს ბანკი
  Approval Rate: 
  0.00%
  ასაკი: 
  20
  From 15 Reviews
  საპროცენტო განაკვეთი
  მოქნილობა & პირობები
  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი
  მხარდაჭერა & მომსახურება
  სესხის პერიოდი: 1 წელი
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 0%
  ყოველთვიური დაფარვა: 324,70 ლარი
  მთლიანი ხარჯები:896,42 ლარი
  განაცხადი

  აირჩია 2 799 -მა მომხმარებელმა

  განაცხადი

  აირჩია 2 799 -მა მომხმარებელმა

  სესხის მოცულობა: 3 000 ლარი. სესხის მაქსიმალური პერიოდი: 1 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 42% -50%. სესხის ღირებულება: 896,42 ლარი. კომპანიის სახელი: Solva.
 • ყოველთვიურად შესატანი თანხა(≈): 324.7 ლარი. სესხი უნდა დაიფაროს: 12 თვეში. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 3896.42ლ.
 • მეტი ინფორმაცია
  სესხის პერიოდი:
  1 წელი
  ყოველთვიური დაფარვა:
  324,70 ლარი
  კლიენტის ტიპი:
  ყველა
  ისესხე:
  3 000 ლარი
  სავარაუდო დაფარვა:
  31-05-2021
  ცუდი საკრედიტო ისტორია:

  შაბათ-კვირას
  აღება
   

  Free Early Payback: 

  Quick Payout: 

  საკრედიტო ისტორიის შემოწმება: 
  CREDITINFO GEORGIA
  მინიმალური შემოსავალი: 
  n/a
  ბანკები: 
  თი ბი სი ბანკი, ლიბერთი ბანკი, and საქართველოს ბანკი
  Approval Rate: 
  0.00%
  ასაკი: 
  20
  From 10 Reviews
  საპროცენტო განაკვეთი
  მოქნილობა & პირობები
  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი
  მხარდაჭერა & მომსახურება
  სესხის პერიოდი: 1 წელი
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 0%
  ყოველთვიური დაფარვა: 342,50 ლარი
  მთლიანი ხარჯები:1 110 ლარი
  განაცხადი

  აირჩია 2 564 -მა მომხმარებელმა

  განაცხადი

  აირჩია 2 564 -მა მომხმარებელმა

  სწრაფი ონლაინ სესხი
  სესხის მოცულობა: 3 000 ლარი. სესხის მაქსიმალური პერიოდი: 2 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 0% -50%. სესხის ღირებულება: 1 110 ლარი. კომპანიის სახელი: Moneza.
 • ყოველთვიურად შესატანი თანხა(≈): 342.5 ლარი. სესხი უნდა დაიფაროს: 12 თვეში. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 4110ლ.
 • მეტი ინფორმაცია
  სესხის პერიოდი:
  1 წელი
  ყოველთვიური დაფარვა:
  342,50 ლარი
  კლიენტის ტიპი:
  ძველი
  ისესხე:
  3 000 ლარი
  სავარაუდო დაფარვა:
  31-05-2021
  ცუდი საკრედიტო ისტორია:

  შაბათ-კვირას
  აღება
   

  Free Early Payback: 

  Quick Payout: 

  საკრედიტო ისტორიის შემოწმება: 
  CREDITINFO GEORGIA
  მინიმალური შემოსავალი: 
  n/a
  ბანკები: 
  თი ბი სი ბანკი, ლიბერთი ბანკი, and საქართველოს ბანკი
  Approval Rate: 
  0.00%
  ასაკი: 
  20
  From 5 Reviews
  საპროცენტო განაკვეთი
  მოქნილობა & პირობები
  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი
  მხარდაჭერა & მომსახურება
  სესხის პერიოდი: 1 წელი
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 0%
  ყოველთვიური დაფარვა: 329,51 ლარი
  მთლიანი ხარჯები:954,06 ლარი
  განაცხადი

  აირჩია 5 405 -მა მომხმარებელმა

  განაცხადი

  აირჩია 5 405 -მა მომხმარებელმა

  ბიზნეს სესხი
  გრძელვადიანი სესხი
  იპოთეკური სესხი
  სესხის მოცულობა: 3 000 ლარი. სესხის მაქსიმალური პერიოდი: 3 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 50% . სესხის ღირებულება: 954,06 ლარი. კომპანიის სახელი: Cccredit.
 • ყოველთვიურად შესატანი თანხა(≈): 329.51 ლარი. სესხი უნდა დაიფაროს: 12 თვეში. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 3954.06ლ.
 • მეტი ინფორმაცია
  სესხის პერიოდი:
  1 წელი
  ყოველთვიური დაფარვა:
  329,51 ლარი
  კლიენტის ტიპი:
  ახალი
  ისესხე:
  5 000 ლარი
  სავარაუდო დაფარვა:
  31-05-2021
  ცუდი საკრედიტო ისტორია:

  შაბათ-კვირას
  აღება
   

  Free Early Payback: 

  Quick Payout: 

  საკრედიტო ისტორიის შემოწმება: 
  CREDITINFO GEORGIA
  მინიმალური შემოსავალი: 
  n/a
  ბანკები: 
  თი ბი სი ბანკი, ლიბერთი ბანკი, and საქართველოს ბანკი
  Approval Rate: 
  0.00%
  ასაკი: 
  22
  From 12 Reviews
  საპროცენტო განაკვეთი
  მოქნილობა & პირობები
  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი
  მხარდაჭერა & მომსახურება
  სესხის პერიოდი: 1 წელი
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 44%
  ყოველთვიური დაფარვა: 303,19 ლარი
  მთლიანი ხარჯები:638,26 ლარი
  განაცხადი

  აირჩია 5 051 -მა მომხმარებელმა

  განაცხადი

  აირჩია 5 051 -მა მომხმარებელმა

  ყველაზე იაფი სესხი
  გრძელვადიანი სესხი
  სესხის მოცულობა: 3 000 ლარი. სესხის მაქსიმალური პერიოდი: 2 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 37.2% -40%. სესხის ღირებულება: 638,26 ლარი. კომპანიის სახელი: Kimpi.
 • ყოველთვიურად შესატანი თანხა(≈): 303.19 ლარი. სესხი უნდა დაიფაროს: 12 თვეში. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 3638.26ლ.
 • მეტი ინფორმაცია
  სესხის პერიოდი:
  1 წელი
  ყოველთვიური დაფარვა:
  303,19 ლარი
  კლიენტის ტიპი:
  ყველა
  ისესხე:
  3 000 ლარი
  სავარაუდო დაფარვა:
  31-05-2021
  ცუდი საკრედიტო ისტორია:

  შაბათ-კვირას
  აღება
   

  Free Early Payback: 

  Quick Payout: 

  საკრედიტო ისტორიის შემოწმება: 
  CREDITINFO GEORGIA
  მინიმალური შემოსავალი: 
  n/a
  ბანკები: 
  თი ბი სი ბანკი, ლიბერთი ბანკი, and საქართველოს ბანკი
  Approval Rate: 
  0.00%
  ასაკი: 
  20
  From 27 Reviews
  საპროცენტო განაკვეთი
  მოქნილობა & პირობები
  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი
  მხარდაჭერა & მომსახურება

  გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სესხი დროულად უნდა დაიფაროს, რათა თავიდან აირიდოთ ვადაგადაცილების საკომისიო და სხვა ზედმეტი ხარჯი. სესხის აღებამდე კარგად დაფიქრდით! თუ სესხით ისარგებლობას გადაწყვეტთ, აუცილებლად გაეცანით სესხის ხელშეკრულების პირობებს!

  თქვენი შედეგების გაანგარიშება და მომზადება.

  წლის საუკეთესო კრედიტორები

  We would like to highlight the most popular lenders. These are the most trusted and highly rated loan companies based on customers reviews.

  (შეაფასა 7 -მა მომხმარებელმა)

  (შეაფასა 6 -მა მომხმარებელმა)

  (შეაფასა 28 -მა მომხმარებელმა)

  შეადარე ყველა კრედიტორი

  დაგვიმეგობრდით - financer.com!

  შემოგვიერთდით Facebook-ზე!

  ×

  გთხოვთ, შეაფასოთ Search results