გამოტანილია 12 შემოთავაზება თქვენი ძიების საფუძველზე
სესხის კომპანია
სესხის ოდენობა
სესხის პერიოდი
საპროვენტო
განაკვეთი
ყოველთვიური
გადახდები
საერთო ღირებულება *
სესხი
შეავსე
სესხის პერიოდი: 2 წელი
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 49%
ყოველთვიური დაფარვა: 185,19 GEL
მთლიანი ხარჯები:1 444,49 GEL
განაცხადი

არჩეული 5 678 ჯერ

განაცხადი

არჩეული 5 678 ჯერ

საუკეთესო შეფასებები
გრძელვადიანი სესხი
სესხის მოცულობა: 3 000 GEL.სესხის მაქიმალური პერიოდი: 3 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 41% -49%. სესხის ღირებულება : 1 444,49 GEL. კომპანიის სახელი: Credia.
 • ყვიურიად გადასხელი თანხა(სატესტო) : 185.19 ლარი. დაფარვის ვადა: 24 თვე. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 4444.49 ₾.
 • მეტი ინფორმაცია
  სესხის პერიოდი:
  2 წელი
  ყოველთვიური დაფარვა:
  185,19 GEL
  კლიენტის ტიპი:
  ყველა
  ისესხე:
  3 000 GEL
  სავარაუდო დაფარვა:
  06-01-2022
  ცუდი საკრედიტო ისტორია:

  შაბათ-კვირას
  აღება
   

  საკრედიტო ისტორიის შემოწმება: 
  CREDITINFO GEORGIA
  მინიმალური შემოსავალი: 
  n/a
  ბანკები: 
  თი ბი სი ბანკი, ლიბერთი ბანკი, and საქართველოს ბანკი
  ასაკი: 
  22
  From 26 Reviews
  საპროცენტო განაკვეთი
  მოქნილობა & პირობები
  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი
  მხარდაჭერა & მომსახურება
  სესხის პერიოდი: 2 წელი
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 49%
  ყოველთვიური დაფარვა: 185,19 GEL
  მთლიანი ხარჯები:1 444,49 GEL
  განაცხადი

  არჩეული 5 678 ჯერ

  განაცხადი

  არჩეული 5 678 ჯერ

  გრძელვადიანი სესხი
  სესხის მოცულობა: 3 000 GEL.სესხის მაქიმალური პერიოდი: 3 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 41% -49%. სესხის ღირებულება : 1 444,49 GEL. კომპანიის სახელი: Credia.
 • ყვიურიად გადასხელი თანხა(სატესტო) : 185.19 ლარი. დაფარვის ვადა: 24 თვე. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 4444.49 ₾.
 • მეტი ინფორმაცია
  სესხის პერიოდი:
  2 წელი
  ყოველთვიური დაფარვა:
  185,19 GEL
  კლიენტის ტიპი:
  ძველი
  ისესხე:
  4 000 GEL
  სავარაუდო დაფარვა:
  06-01-2022
  ცუდი საკრედიტო ისტორია:

  შაბათ-კვირას
  აღება
   

  საკრედიტო ისტორიის შემოწმება: 
  CREDITINFO GEORGIA
  მინიმალური შემოსავალი: 
  n/a
  ბანკები: 
  თი ბი სი ბანკი, ლიბერთი ბანკი, and საქართველოს ბანკი
  ასაკი: 
  22
  From 26 Reviews
  საპროცენტო განაკვეთი
  მოქნილობა & პირობები
  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი
  მხარდაჭერა & მომსახურება
  სესხის პერიოდი: 2 წელი
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 0%
  ყოველთვიური დაფარვა: 269,52 GEL
  მთლიანი ხარჯები:3 468,50 GEL
  განაცხადი

  არჩეული 9 009 ჯერ

  განაცხადი

  არჩეული 9 009 ჯერ

  სესხის მოცულობა: 3 000 GEL.სესხის მაქიმალური პერიოდი: 6 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 85% . სესხის ღირებულება : 3 468,50 GEL. კომპანიის სახელი: მოგო.
 • ყვიურიად გადასხელი თანხა(სატესტო) : 269.52 ლარი. დაფარვის ვადა: 24 თვე. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 6468.5 ₾.
 • მეტი ინფორმაცია
  სესხის პერიოდი:
  2 წელი
  ყოველთვიური დაფარვა:
  269,52 GEL
  კლიენტის ტიპი:
  ახალი
  ისესხე:
  27 000 GEL
  სავარაუდო დაფარვა:
  06-01-2022
  ცუდი საკრედიტო ისტორია:

  შაბათ-კვირას
  აღება
   

  საკრედიტო ისტორიის შემოწმება: 
  CREDITINFO GEORGIA
  მინიმალური შემოსავალი: 
  n/a
  ბანკები: 
  თი ბი სი ბანკი, ლიბერთი ბანკი, and საქართველოს ბანკი
  ასაკი: 
  21
  From 25 Reviews
  საპროცენტო განაკვეთი
  მოქნილობა & პირობები
  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი
  მხარდაჭერა & მომსახურება
  სესხის პერიოდი: 2 წელი
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 0%
  ყოველთვიური დაფარვა: 270,23 GEL
  მთლიანი ხარჯები:3 485,60 GEL
  განაცხადი

  არჩეული 9 009 ჯერ

  განაცხადი

  არჩეული 9 009 ჯერ

  ავტო-ლიზინგი
  სესხის მოცულობა: 3 000 GEL.სესხის მაქიმალური პერიოდი: 6 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 85% -150%. სესხის ღირებულება : 3 485,60 GEL. კომპანიის სახელი: მოგო.
 • ყვიურიად გადასხელი თანხა(სატესტო) : 270.23 ლარი. დაფარვის ვადა: 24 თვე. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 6485.6 ₾.
 • მეტი ინფორმაცია
  სესხის პერიოდი:
  2 წელი
  ყოველთვიური დაფარვა:
  270,23 GEL
  კლიენტის ტიპი:
  ძველი
  ისესხე:
  300 000 GEL
  სავარაუდო დაფარვა:
  06-01-2022
  ცუდი საკრედიტო ისტორია:

  შაბათ-კვირას
  აღება
   

  საკრედიტო ისტორიის შემოწმება: 
  CREDITINFO GEORGIA
  მინიმალური შემოსავალი: 
  n/a
  ბანკები: 
  თი ბი სი ბანკი, ლიბერთი ბანკი, and საქართველოს ბანკი
  ასაკი: 
  21
  From 25 Reviews
  საპროცენტო განაკვეთი
  მოქნილობა & პირობები
  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი
  მხარდაჭერა & მომსახურება
  სესხის პერიოდი: 2 წელი
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 0%
  ყოველთვიური დაფარვა: 622,63 GEL
  მთლიანი ხარჯები:11 943,18 GEL
  განაცხადი

  არჩეული 2 428 ჯერ

  განაცხადი

  არჩეული 2 428 ჯერ

  სესხის მოცულობა: 3 000 GEL.სესხის მაქიმალური პერიოდი: 4 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 50% . სესხის ღირებულება : 11 943,18 GEL. კომპანიის სახელი: Zip Credit.
 • ყვიურიად გადასხელი თანხა(სატესტო) : 622.63 ლარი. დაფარვის ვადა: 24 თვე. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 14943.18 ₾.
 • მეტი ინფორმაცია
  სესხის პერიოდი:
  2 წელი
  ყოველთვიური დაფარვა:
  622,63 GEL
  კლიენტის ტიპი:
  ყველა
  ისესხე:
  7 500 GEL
  სავარაუდო დაფარვა:
  06-01-2022
  ცუდი საკრედიტო ისტორია:

  შაბათ-კვირას
  აღება
   

  საკრედიტო ისტორიის შემოწმება: 
  CREDITINFO GEORGIA
  მინიმალური შემოსავალი: 
  400 ლარი GEL
  ბანკები: 
  თი ბი სი ბანკი, ლიბერთი ბანკი, and საქართველოს ბანკი
  ასაკი: 
  25
  From 10 Reviews
  საპროცენტო განაკვეთი
  მოქნილობა & პირობები
  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი
  მხარდაჭერა & მომსახურება
  სესხის პერიოდი: 2 წელი
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 47%
  ყოველთვიური დაფარვა: 185,19 GEL
  მთლიანი ხარჯები:1 444,49 GEL
  განაცხადი

  არჩეული 34 290 ჯერ

  განაცხადი

  არჩეული 34 290 ჯერ

  ყველაზე მეტად არჩეული
  სწრაფი ონლაინ სესხი
  სესხის მოცულობა: 3 000 GEL.სესხის მაქიმალური პერიოდი: 3 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 41% -45%. სესხის ღირებულება : 1 444,49 GEL. კომპანიის სახელი: Creamfinance Georgia.
 • ყვიურიად გადასხელი თანხა(სატესტო) : 185.19 ლარი. დაფარვის ვადა: 24 თვე. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 4444.49 ₾.
 • მეტი ინფორმაცია
  სესხის პერიოდი:
  2 წელი
  ყოველთვიური დაფარვა:
  185,19 GEL
  კლიენტის ტიპი:
  ძველი
  ისესხე:
  10 000 GEL
  სავარაუდო დაფარვა:
  06-01-2022
  ცუდი საკრედიტო ისტორია:

  შაბათ-კვირას
  აღება
   

  საკრედიტო ისტორიის შემოწმება: 
  CREDITINFO GEORGIA
  მინიმალური შემოსავალი: 
  n/a
  ბანკები: 
  თი ბი სი ბანკი and საქართველოს ბანკი
  ასაკი: 
  21
  From 59 Reviews
  საპროცენტო განაკვეთი
  მოქნილობა & პირობები
  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი
  მხარდაჭერა & მომსახურება
  სესხის პერიოდი: 2 წელი
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 47%
  ყოველთვიური დაფარვა: 185,02 GEL
  მთლიანი ხარჯები:1 440,59 GEL
  განაცხადი

  არჩეული 34 290 ჯერ

  განაცხადი

  არჩეული 34 290 ჯერ

  სესხის მოცულობა: 3 000 GEL.სესხის მაქიმალური პერიოდი: 3 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 40.9% -48%. სესხის ღირებულება : 1 440,59 GEL. კომპანიის სახელი: Creamfinance Georgia.
 • ყვიურიად გადასხელი თანხა(სატესტო) : 185.02 ლარი. დაფარვის ვადა: 24 თვე. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 4440.59 ₾.
 • მეტი ინფორმაცია
  სესხის პერიოდი:
  2 წელი
  ყოველთვიური დაფარვა:
  185,02 GEL
  კლიენტის ტიპი:
  ახალი
  ისესხე:
  3 000 GEL
  სავარაუდო დაფარვა:
  06-01-2022
  ცუდი საკრედიტო ისტორია:

  შაბათ-კვირას
  აღება
   

  საკრედიტო ისტორიის შემოწმება: 
  CREDITINFO GEORGIA
  მინიმალური შემოსავალი: 
  n/a
  ბანკები: 
  თი ბი სი ბანკი and საქართველოს ბანკი
  ასაკი: 
  21
  From 59 Reviews
  საპროცენტო განაკვეთი
  მოქნილობა & პირობები
  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი
  მხარდაჭერა & მომსახურება
  სესხის პერიოდი: 2 წელი
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 0%
  ყოველთვიური დაფარვა: 238,13 GEL
  მთლიანი ხარჯები:2 715,18 GEL
  განაცხადი

  არჩეული 1 521 ჯერ

  განაცხადი

  არჩეული 1 521 ჯერ

  გრძელვადიანი სესხი
  სესხის მოცულობა: 3 000 GEL.სესხის მაქიმალური პერიოდი: 4 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 50% . სესხის ღირებულება : 2 715,18 GEL. კომპანიის სახელი: Swiscapital.
 • ყვიურიად გადასხელი თანხა(სატესტო) : 238.13 ლარი. დაფარვის ვადა: 24 თვე. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 5715.18 ₾.
 • მეტი ინფორმაცია
  სესხის პერიოდი:
  2 წელი
  ყოველთვიური დაფარვა:
  238,13 GEL
  კლიენტის ტიპი:
  ყველა
  ისესხე:
  8 000 GEL
  სავარაუდო დაფარვა:
  06-01-2022
  ცუდი საკრედიტო ისტორია:

  შაბათ-კვირას
  აღება
   

  საკრედიტო ისტორიის შემოწმება: 
  CREDITINFO GEORGIA
  მინიმალური შემოსავალი: 
  n/a
  ბანკები: 
  თი ბი სი ბანკი, ლიბერთი ბანკი, and საქართველოს ბანკი
  ასაკი: 
  20
  From 10 Reviews
  საპროცენტო განაკვეთი
  მოქნილობა & პირობები
  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი
  მხარდაჭერა & მომსახურება
  სესხის პერიოდი: 2 წელი
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 0%
  ყოველთვიური დაფარვა: 171,25 GEL
  მთლიანი ხარჯები:1 110 GEL
  განაცხადი

  არჩეული 1 996 ჯერ

  განაცხადი

  არჩეული 1 996 ჯერ

  ყველაზე დაბალი ღირებულება
  სწრაფი ონლაინ სესხი
  სესხის მოცულობა: 3 000 GEL.სესხის მაქიმალური პერიოდი: 2 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 0% -50%. სესხის ღირებულება : 1 110 GEL. კომპანიის სახელი: Moneza.
 • ყვიურიად გადასხელი თანხა(სატესტო) : 171.25 ლარი. დაფარვის ვადა: 24 თვე. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 4110 ₾.
 • მეტი ინფორმაცია
  სესხის პერიოდი:
  2 წელი
  ყოველთვიური დაფარვა:
  171,25 GEL
  კლიენტის ტიპი:
  ძველი
  ისესხე:
  3 000 GEL
  სავარაუდო დაფარვა:
  06-01-2022
  ცუდი საკრედიტო ისტორია:

  შაბათ-კვირას
  აღება
   

  საკრედიტო ისტორიის შემოწმება: 
  CREDITINFO GEORGIA
  მინიმალური შემოსავალი: 
  n/a
  ბანკები: 
  თი ბი სი ბანკი, ლიბერთი ბანკი, and საქართველოს ბანკი
  ასაკი: 
  20
  From 5 Reviews
  საპროცენტო განაკვეთი
  მოქნილობა & პირობები
  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი
  მხარდაჭერა & მომსახურება
  სესხის პერიოდი: 2 წელი
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 0%
  ყოველთვიური დაფარვა: 203,51 GEL
  მთლიანი ხარჯები:1 884,18 GEL
  განაცხადი

  არჩეული 4 311 ჯერ

  განაცხადი

  არჩეული 4 311 ჯერ

  ბიზნეს სესხი
  გრძელვადიანი სესხი
  იპოთეკური სესხი
  სესხის მოცულობა: 3 000 GEL.სესხის მაქიმალური პერიოდი: 3 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 50% . სესხის ღირებულება : 1 884,18 GEL. კომპანიის სახელი: Cccredit.
 • ყვიურიად გადასხელი თანხა(სატესტო) : 203.51 ლარი. დაფარვის ვადა: 24 თვე. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 4884.18 ₾.
 • მეტი ინფორმაცია
  სესხის პერიოდი:
  2 წელი
  ყოველთვიური დაფარვა:
  203,51 GEL
  კლიენტის ტიპი:
  ახალი
  ისესხე:
  5 000 GEL
  სავარაუდო დაფარვა:
  06-01-2022
  ცუდი საკრედიტო ისტორია:

  შაბათ-კვირას
  აღება
   

  საკრედიტო ისტორიის შემოწმება: 
  CREDITINFO GEORGIA
  მინიმალური შემოსავალი: 
  n/a
  ბანკები: 
  თი ბი სი ბანკი, ლიბერთი ბანკი, and საქართველოს ბანკი
  ასაკი: 
  22
  From 12 Reviews
  საპროცენტო განაკვეთი
  მოქნილობა & პირობები
  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი
  მხარდაჭერა & მომსახურება
  სესხის პერიოდი: 2 წელი
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 44%
  ყოველთვიური დაფარვა: 179,06 GEL
  მთლიანი ხარჯები:1 297,34 GEL
  განაცხადი

  არჩეული 4 434 ჯერ

  განაცხადი

  არჩეული 4 434 ჯერ

  გრძელვადიანი სესხი
  სესხის მოცულობა: 3 000 GEL.სესხის მაქიმალური პერიოდი: 2 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 37.2% -40%. სესხის ღირებულება : 1 297,34 GEL. კომპანიის სახელი: Kimpi.
 • ყვიურიად გადასხელი თანხა(სატესტო) : 179.06 ლარი. დაფარვის ვადა: 24 თვე. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 4297.34 ₾.
 • მეტი ინფორმაცია
  სესხის პერიოდი:
  2 წელი
  ყოველთვიური დაფარვა:
  179,06 GEL
  კლიენტის ტიპი:
  ყველა
  ისესხე:
  3 000 GEL
  სავარაუდო დაფარვა:
  06-01-2022
  ცუდი საკრედიტო ისტორია:

  შაბათ-კვირას
  აღება
   

  საკრედიტო ისტორიის შემოწმება: 
  CREDITINFO GEORGIA
  მინიმალური შემოსავალი: 
  n/a
  ბანკები: 
  თი ბი სი ბანკი, ლიბერთი ბანკი, and საქართველოს ბანკი
  ასაკი: 
  20
  From 27 Reviews
  საპროცენტო განაკვეთი
  მოქნილობა & პირობები
  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი
  მხარდაჭერა & მომსახურება
  სესხის პერიოდი: 2 წელი
  ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი: 0%
  ყოველთვიური დაფარვა: 200,13 GEL
  მთლიანი ხარჯები:1 803,18 GEL
  განაცხადი

  არჩეული 4 069 ჯერ

  განაცხადი

  არჩეული 4 069 ჯერ

  გრძელვადიანი სესხი
  სესხის მოცულობა: 3 000 GEL.სესხის მაქიმალური პერიოდი: 2 წელი. საპროცენტო განაკვეთი: 50% . სესხის ღირებულება : 1 803,18 GEL. კომპანიის სახელი: ვანდუ.
 • ყვიურიად გადასხელი თანხა(სატესტო) : 200.13 ლარი. დაფარვის ვადა: 24 თვე. დასაბრუნებელი თანხის სრული მოცულობა: 4803.18 ₾.
 • მეტი ინფორმაცია
  სესხის პერიოდი:
  2 წელი
  ყოველთვიური დაფარვა:
  200,13 GEL
  კლიენტის ტიპი:
  ძველი
  ისესხე:
  3 000 GEL
  სავარაუდო დაფარვა:
  06-01-2022
  ცუდი საკრედიტო ისტორია:

  შაბათ-კვირას
  აღება
   

  საკრედიტო ისტორიის შემოწმება: 
  CREDITINFO GEORGIA
  მინიმალური შემოსავალი: 
  n/a
  ბანკები: 
  თი ბი სი ბანკი, ლიბერთი ბანკი, and საქართველოს ბანკი
  ასაკი: 
  20
  From 14 Reviews
  საპროცენტო განაკვეთი
  მოქნილობა & პირობები
  ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი
  მხარდაჭერა & მომსახურება

  გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სესხის გადახდა დროულად უნდა მოხდეს, რათა თავიდან იქნას აცილებული გვიან გადახდის და სხვა დამატებითი ხარჯები. ყურადღებით მოიფიქრეთ თქვენი გადაწყვეტილება, ასევე გულმოდგინედ შეამოწმოთ სასესხო ხელშეკრულების პირობები.

  თქვენი შედეგების გაანგარიშება და მომზადება.

  წლის საუკეთესო კრედიტორები

  ჩვენ გვინდა, გამოვყოთ ყველაზე მოთხოვნადი კრედიტორები. ესენი არიან ყველაზე სანდო და მაღალი შეფასების მქონე სესხის კომპანიები მომხმარებელთა შეფასებებზე დაყრდნობით.

  (დაფუძნებული 5 შეფასებები)

  (დაფუძნებული 6 შეფასებები)

  (დაფუძნებული 28 შეფასებები)

  შეადარე ყველა კრედიტორი

  იმეგობრეთ financer.com-თან

  შემოგვიერთდით Facebook-ზე

  ×

  გთხოვთ, შეაფასოთ Search results