ძიების შეცვლა

1 -დან შენი ძიების შედეგად

100000
ფიქსირებული პერიოდი 4


You saved up to $ 0.00 with this comparison

$ 875.00

ყოველთვიური ხარჯი

$ 0.00

იპოთეკის საკომისიო

10.5%

აპოთეკური სესხის საპროცენტო განაკვეთი

ყოველთვიური ხარჯი

$ 875.00

იპოთეკის საკომისიო

$ 0.00

1 -მა მომხმარებელმა

Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon
2.0

საპროცენტო განაკვეთი

Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

მოქნილობა & პირობები

Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

ვებ-გვერდი & ფუნქციონალი

Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

მხარდაჭერა & მომსახურება

Financer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star iconFinancer star icon

მნიშვნელოვანი

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სესხი დროულად უნდა დაიფაროს, რათა თავიდან აირიდოთ ვადაგადაცილების საკომისიო და სხვა ზედმეტი ხარჯი. სესხის აღებამდე კარგად დაფიქრდით! თუ სესხით ისარგებლობას გადაწყვეტთ, აუცილებლად გაეცანით სესხის ხელშეკრულების პირობებს!