Végrehajtás

Ha többszöri figyelmeztetés után sem fizetjük ki a tartozásunkat, akkor elkerülhetetlen lesz a végrehajtás.

végrehajtás

Végrehajtásra akkor van szükség, ha az adós a felvett hitelét, egyéb kölcsönét nem fizeti, illetve nem magyarázza meg a kölcsönt kibocsátó szervezetnek a helyzetét. Ebben az esetben a pénz érdekében az illetőt jogi úton keresik meg.

Ez az eset persze több figyelmeztetés után valósul meg, és végső megoldásként tekinthető. Azt jelenti, hogy végrehajtás esetén az adósnak bármijét elárverezheti a bíróság, akár az utcára is kerülhet, ha a háza árán múlik az adóssága megtérülése.

Az értéktárgyak ilyenkor mindig nagyon alacsony áron kelnek el, azért, hogy minél előbb vevő kerüljön rájuk. Nagyon sokan csak ilyen ingatlanokra vadásznak, hiszen sok pénzt lehet belőlük keresni.

Nagyon nagy tartozás esetén csak akkor nem kerül az adós ingatlana elárverezésre, ha bárki más (akár közeli hozzátartozó) felajánlja az ő ingatlanát az összeg fedezeteként. Ebben az esetben az adós megtarthatja az ingatlanát, a hitelszerződése viszont mindenképp felbontásra kerül.

Értesülés a végrehajtásról

Az eljárás megkezdése előtt mindig kapunk egy végrehajtható okiratot, amin szerepelnek az adós és a végrehajtást igénylő szervezetvagy személy adatai is. Ezek az okiratok legtöbb esetben bírósági ítéletek dokumentációi vagy okiratba foglalt hitelszerződések papírjai.

Mindenekelőtt a végrehajtó figyelmezteti az adóst az eljárásról, és összefoglalja számára, hogy mit követel tőle, és hogy mennyi pénzt kell neki kifizessen, amennyiben el szeretné kerülni a végrehajtást.

Gyakori az olyan eset is, amikor az adós teljesen elfelejti, hogy már túllépte a határidőt, és fizetnie kell, pont ezért sok végrehajtást el lehet kerülni ezzel a figyelmeztetéssel, amennyiben tényleg csak ennyi a probléma.

Ilyenkor a legérdemesebb személyesen felkeresni a végrehajtót, informálódni az eljárás menetéről és a tartozásunk összegéről.

A végrehajtó jogai

Mivel a cél az, hogy az adott szervezet vagy magánszemély visszakapja a neki járó pénzt, a végrehajtó mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt az összeget az adós vagyonából visszaszerezze.

A végrehajtónak ezért jogában áll lefoglalni az adós vagyontárgyát (vagy vagyontárgyait), amit a bíróság erősít meg.

Természetesen, ha az adós kicsi összeggel (párszázezer forint) tartozik, akkor annak megfelelő vagyontárgyat árverezhetnek el. Ilyen kis összeg esetén nem lehet például az adós házát elárverezni.

Ez törvényben is meg van fogalmazva, miszerint a pénz behajtását elsősorban az adós bankszámlájánál, fizetési kasszájánál kell kezdeni. Általában ezeken a számlákon a kis összegekre mindig akad megtérítés.

Jövedelem levonása

A végrehajtó a munkáltatónak vagy a nyugdíjfizetőnek is küldhet kérvényt, amelyben kérheti azt, hogy az adós jövedelmének bizonyos (törvényben meghatározott) részét minden hónapban vonják le és utalják át az adott szervezet vagy személy számájára.

Ez az összeg csak kivételes esetekben nagyobb a jövedelem 33%-ánál. A fizetésből bármennyit vonnak le, a fennmaradt összeg soha nem lehet kisebb 28.500 Ft-nál, se fizetés, se bankkártya esetén. Az adós bankkártyájáról nem megengedett levenni a teljes egyenleget.

Ingatlan lefoglalása

A végrehajtó abban az esetben szokott ingatlant lefoglalni, amikor az adósnak nincs elengendő összeg a bankszámláján, illetve nem is rendelkezik állandó fizetéssel, vagy a fizetése túlságosan kicsi ahhoz, hogy az összeg belátható időn belül megtérüljön.

Ingatlan helyett nagyon szokszor inkább gépjárműveket, elektronikai cikkeket, különböző berendezéseket foglalnak le, hiszen az otthon az adós számára sokkal fontosabb ezeknél.

Az adós jogai

Az adósnak minden esetben joga van:

  • részletben törleszteni az adósságát
  • bármikor tájékozódni afelől, hogy mekkora a hátramaradt tartozása, illetve elszámolást is kérhet a tőle behajtott összeg felhasználásával kapcsolatban
  • tájékozódni bármiféle végrehajtási cselekményről (foglalás, árverés kitűzése)
  • fellebbezni a végrehajtó döntése ellen, amennyiben a végrehajtó nem helyesen jár el, azaz megszegi az eljárás szabályait

Az utolsó esetben végrehajtási kifogást kell benyújtani a bíróság felé. A bíróság ezután dönteni fog az eljárás helyességéről és megállapítja, hogy be voltak-e tartva az adós jogai vagy nem.

Fizetési szabályok

Fontos tudni, hogy amennyiben az adós kérvényezi azt, hogy részletben törleszthesse az összeget, akkor a végrehajtó ezt köteles megengedni.

Összegtől függetlenül, egyik esetben sem kötelező a tartozást egy összegben visszafizetni.

Nagyon előnyös jegyzőkönyvbe venni minden olyan dolgot, ami a törlesztést befolyásolná: ilyen például az alacsony jövedelem, a gyerekek eltartása, akár a rossz egészségi állapot is. Ezek olyan körülmények, amelyeket a végrehajtó figyelembe vesz, és sokat enyhíthet az eljárás ütemén/szigorúságán.

Említésre került az ingatlan árverezés is.

A végrehajtó csak abban az esetben árverezheti el az ingatlant, ha az adósnak nem sikerült részletben kifizetni a tartozását, tehát nem tartotta be a részletfizetés szabályait, illetve feltételeit (hiszen, ha betartotta volna, akkor ki tudta volna fizetni).

Árverezésre csak a részletfizetés lejárata után kerülhet sor, a futamidő alatt nem.

Egyéb fontos tudnivalók

  • A végrehajtó mindig egy hivatalos személy: bíró, ügyész. Amennyiben hátráltatjuk az eljárásukat, bűncselekménynek minősül.
  • A végrehajtótól kapott tájékoztató leveleket mindig olvassuk el, hiszen fontos információk találhatók benne.
  • A tartozás nagysága emelkedhet a visszafizetési futamidő alatt is.
  • Az eljárás ideje alatt akármikor visszafizethetjük egy összegben a tartozásunkat.
  • Az adós rendelkezhet jogi képsivelővel, vagy felhatalmazott hozzátartozóval, aki becsatlakozhat az ügy lebonyolításába.
  • Ha lefoglalják az adós ingatlanát, nem adják el rögtön. Az adósnak még rendelkezésére áll bizonyos idő, ami alatt rendezheti a tartozást.

A végrehajtási eljárás tehát akkor veszi kezdetét, ha egy eladósodott személy nem hajlandó törleszteni az adósságát.

Ugyan az adós ellen folyik az eljárás, viszont nagyon sok jogot is kap, így könnyebben tud érvényesülni az eljárásban.

A végrehajtás feltételeit, szabályait mindkét félnek maradéktalanul be kell tartani, ezért nagyon szigorú felügyelet mellett történik a folyamat.

Szerző Attila

Financer.com Magyarország országos vezetője. Befektető, FinTech rajongó és digitális marketing szakértő.

Megosztás
Utolsó frissítés 2020. 07. 09.