GYES – Gyermekgondozási Segély

A GYES havi rendszerességgel kapható gyermekgondozási segély.

A gyermekgondozási támogatás (GYES) alanyi jogon, havi rendszerességgel járó támogatás. Bármelyik gyermekkel együtt élő szülő kérvényezheti. A kérvényünket a gyámhatóság fogja elbírálni. A GYES alanyi jogon működik és havi rendszerességgel kapható.

Ki jogosult GYES-re?

gyes igénylésGYES-t a gyerek vérszerinti anyja, apja vagy gyámja igényelhet. Ha a szülő még kiskorú, akkor is kaphat gyermekgondozási támogatást.

Ezt a támogatást különböző futamidőkre lehet igényelni:

 • egészséges gyerek 3. életkoráig
 • ikergyerekek esetén az iskolakezdésig
 • fogyatékos, illetve folyamatosan beteg gyerek életkoráig (ilyen esetben külön igazolást kell csatolni a kérvényhez)

Nagyszülő

GYES-re a nagyszülő is jogosult, abban az esetben, ha a gyerek még 1 évnél fiatalabb, a saját háztartásában nevelkedik, a szülők pedig írásban megerősítik, hogy nem élnek a támogatással. A nagyszülő is ugyanazokkal a feltételekkel kapja majd a segélyt, a szülők beleegyezésével.

A nagyszülő jogosultságát megszűntethetik, amennyiben:

 • a gyerek szülei visszavonják a nyilatkozatot
 • ha olyan körülmény születik, amely szerint a szülők már nem lennének jogosultak GYES-re
 • ha a 3 évnél fiatalabb gyermeket ellátó intézménybe helyezik el, így kikerül a háztartásból

A nagyszülő támogatás esetén szigorúan meghatározott időtartamig folytathat kereső tevékenységet, abban az esetben, ha ez nem otthon történik. A gyerek 3. életkorának betöltéséig viszont egyáltalán nem dolgozhat.

A GYES-ben részesülő szülő nem dolgozhat a gyerek 1 éves koráig.

Örökbefogadó szülők esetében a gyermekgondozást segítő ellátás az örökbefogadás napjától 6 hónapig kapható akkor, ha a gyerek a 3. életévét betöltötte, ikergyermekek már tankötelesek, de még 10 évnél fiatalabbak.

Ki nem jogosult GYES-re?

Gyermekgondozási támogatást akkor nem kaphat a szülő, ha:

 • a gyereket ellátó intézetbe helyezi fél éves kora előtt
 • dolgozni megy, a gyerek fél éves kora előtt
 • a gyereket törvény szerint csak ideiglenesen vette nevelésbe és nem végleges gyámja
 • előzetes letartóztásban van, vagy eljárás van ellene
 • a szülő által nevelt gyermek elhalálozik

A szülő jogosult a támogatásra akkor is, ha a folyósítása mellett kap:

 • táppénzt
 • hivatal által szolgáltatott ápolási díjat
 • társadalombiztosítási nyugellátást
 • alkotóművészeti Közalapítvány által folyósítótt ellátást
 • egyházi, felekezeti nyugdíjat
 • korhatár előtti ellátást, járulékot
 • művészeti életjáradékot
 • szolgálati járandóságot

GYES mellett végezhető munkák

A legfőbb különbség a GYES és a GYED között az, hogy az előbbi mellett lehetőségünk van bizonyos kereteken belül munkát végezni, így nem kell lemondanunk a jövedelmünkről.

 • Miután a gyermekünk betöltötte a fél éves életkorát, engedélyezett munkát vállalni.
 • Amennyiben nem vérszerinti szülők, hanem gyámok vagyunk, a gyerek nevelése mellett lehetőségünk van korlátozás nélkül keresőtevékenységet folytatni. Ez azt jelenti, hogy akár teljes munkaidőben is dolgozhatunk.
 • Az örökbefogadó szülők gyermekgondozás mellett hetente legfeljebb harminc órát dolgozhatnak.

Nagyszülők, örökbefogadó szülők esetében nem számít keresőtevékenységnek a foglalkoztatási jogviszony.

GYES összege

A gyermekgondozási támogatás összege mindig azonos, nem függ a gyerekek számától. Olyan esetben, amikor ikergyerekekről van szó, a gyes összege ugyancsak a nyugdíj mindenkori legkisebb összege.

2019-ben a kapható összeg havi 28.500 forint (a nyugdíjjárulék levonásra kerül).

 • A kérvényünk elbírálása után, pozitív bírálat esetén a meghatározott összeget a benyújtás utáni naptól a kérvényező bankszámlájára utalják vagy postán küldik el.
 • Az összeget minden hónapban, legkésőbb a hónap 15. napjáig kapjuk meg. Az igénybevétellel kapcsolatos eljárások díja nagyrészt ingyenes.

A folyósítás késhet abban az esetben, ha a szülő nem megfelelően küldte el a kérvényét, és további iratokra van szükség/nem felel meg minden feltételnek.

GYES igénylése

A gyermekgondozási segélyt kizárólag papír formájában lehet igényelni. Az igénylést postai úton, vagy személyesen tudjuk benyújtani a Magyar Államkincstár Igazgatóságán.

A kérvényhez a következő iratokat szükséges csatolni:

 • személyes igazolványt és lakcímkártyát
 • gyerekek anyakivonatát
 • a gyermek taj számáról szóló igazolványát
 • a házastársi anyakönyvi kivonatot
 • amennyiben bankszámlára igényeljük a támogatást, igazolás szükséges a számlánkról
 • amennyiben súlyosan beteg a gyerek, csatolnunk kell a betegségről szóló orvosi kimutatást
 • örökbefogadott gyerekek esetén a gyerek elhelyezéséről szóló határozatot is csatolni kell

Adatváltozások bejelentése

Amennyiben adataink között változás történik, kötelező 15 napon belül bejelenteni, főleg, ha kihatással van a GYES szerződésre.

Ilyen például:

 • a gyerek betegségére, fogyatékosságára vonatkozó körülmény megszűnik
 • a gyermekgondozást segítő nagyszülő kereső tevékenységet kezd el folytatni a gyerek 3 éves kora után
 • ha az ellátásra jogosult személy a gyerek fél éves kora előtt dolgozni megy
 • a gyereket gondozó intézménybe helyezik el, tehát kikerül a háztartásból
 • az ellátásra jogosult előzetes letartóztatásba kerül, vagy szabadságvesztésre itélik
 • bármilyen körülményváltozás a szülő, nagyszülő környezetében, ami a gyermekgondozási segély megszűnését eredményezné
 • ha az igénylő lakcíme, neve, számlaszáma megváltozik
 • ha az ellátásra jogosult 3 hónapnál többet megy külföldre
Abban az esetben, ha nem jelentjük be ezeket a változásokat, az adatváltozások után kapott összeget kötelesek vagyunk visszafizetni.

GYES Extra

A GYES szabályzatában 2013-ban változások következtek be.

Ha a GYES-re jogosult szülőnek még egy gyerek születik, vagy kerül háztartásba, akkor a gyermekgondozási segély folyósítása nem szűnik meg, és a másik gyerekre is kaphat támogatást.

A GYES-t legfeljebb két gyerekre adják, tehát ha 2-nél több gyerekünk van, azonos összeget kapunk akkor is, ha ikergyermekünk születik.

Amennyiben a gyám több gyerek után jogosult lenne a támogatásra, a támogatást csak egy jogcímen lehet megállapítani. Ebben az esetben is legfeljebb két gyerekre kapható az összeg.

A szerzőről

Lépj kapcsolatba a Financer.com-mal

Kövess minket a Facebookon

×

Kérünk, értékeld GYES – Gyermekgondozási Segély