Kaip

Pagalba praradus darbą: Bedarbio Pašalpa

Darbo netektis – itin nemaloni patirtis. Darbdavys darbuotoją atleisti gali dėl daugelio priežasčių, kurios ne visados susijusios su pačiu darbuotoju.

Praradus darbą, svarbiausia iškart imtis veiksmų. Aptarkime, kaip gauti Bedarbio Pašalpą, Ilgalaikio Darbo Pašalpą, bei pagalbą grįžti į Darbo Rinką.

Apie Bedarbio Pašalpą

Bedarbio Pašalpa (NSDI, arba Nedarbo Socialinio Draudimo Išmoka) – valstybės socialinio draudimo parama, skirta padėti praradusiems darbą asmenims.

Bedarbio pašalpa gali tapti tikru išsigelbėjimu tiems, kurie greitai nesugebėjo susirasti kito darbo. Ir nors bedarbio pašalpa savo dydžiu negali prilygti jūsų buvusiam atlyginimui, ji gali padengti bent bazinius kasdienius poreikius.

Kiek laiko bus mokama Bedarbio Pašalpa?

Bedarbio pašalpa jums bus mokama tol, kol susirasite kitą darbą, tačiau pašalpa mokama ne ilgiau, nei 9 mėnesius.

Tam tikrais atvejais, maksimalus mokėjimo terminas gali būti pratęstas.

Gauti pašalpą – normalu

Nėra nieko gėdingo tame, jog jums prireikė socialinio draudimo išmokos.

Tai tereiškia, jog jūs bandote grįžti į darbo rinką ir esate verti trupučio pagalbos, kol susirasite jūsų vertą darbą.

Taip pat vertėtų paminėti, jog nesate vieni – Lietuvoje tokie atvejai nėra pavieniai, o tai, jog jūs stengiatės būti įdarbinti, yra gerbtina.

Nedarbas Lietuvoje

Bedarbystė gali užklupti kiekvieną – įmonės bankrutuoja, darbe gali nutikti įvairių nesusipratimų, darbas gali tapti nesuderinamas su žmogaus gyvenimu.

Kartais tapti bedarbiu ir ieškotis geresnio darbo gali būti geriau, nei likti monotoniškam ir slegiančiam darbe.

Nedarbo Lygis

Trumpai aptarkime nedarbo lygmenis Lietuvoje. Ką tik minėjome, jog Lietuvoje nedarbo atvejai nėra pavieniai – iš tiesų, 2021 metais Lietuvoje buvo daugiau nei 100 tūkst. nedarbo atvejų.

Nedarbas – ir su aukštuoju išsilavinimu

Taip pat vertėtų įvertinti ir tai, kad nedarbas Lietuvoje priklauso toli gražu ne tik nuo išsilavinimo.

Nemaža dalis bedarbių Lietuvoje 2021 metais turėjo ne tik vidurinį, bet ir aukštąjį išsilavinimą.

Kokio Dydžio Nedarbo Išmoka suteikiama?

Nedarbo Draudimo Išmokos dydis priklausys nuo jūsų buvusio atlyginimo. Nedarbo išmoka yra sudaroma iš dviejų dalių.

Nedarbo Išmoką sudaro:

 1. Pastovi Dalis.
 2. Kintama Dalis.

1. Pastovios dalies skaičiavimas

Pastovios dalies dydis

Pastovios nedarbo draudimo išmokos dalies dydis yra 23.27 procentai nuo MMA.

Nuo 2023 metų: 840 × 23.27% = 195.46€

2. Kintamos dalies skaičiavimas

Kintamos dalies skaičiavimas - truputį komplikuotesnis.

Ji ne tik priklauso nuo vidutinių asmens buvusių pajamų, bet taip pat kinta ir nuo bedarbio pašalpos mokėjimo termino.

Kintamosios dalies dydis:

 • 1 - 3 pašalpos mokėjimo mėnesį: 38.79% nuo buvusių vidutinių pajamų.
 • 4 - 6 pašalpos mokėjimo mėnesį: 31.03% nuo buvusių vidutinių pajamų.
 • 7 - 9 pašalpos mokėjimo mėnesį: 23.27% nuo buvusių vidutinių pajamų.

Pašalpos ,,lubos''

Svarbu žinoti, jog bedarbio pašalpa negali būti didesnė nei 58.18% nuo VDU.

Šiuo metu maksimalus pašalpos dydis: 1028.85€

Nedarbo Išmokos Skaičiuoklė

Jei nesate tikri, kokio dydžio nedarbo išmoka Jums priklauso, galite pasinaudoti ,,Sodros" nedarbo išmokos skaičiuokle.

Suvedę reikiamus duomenis, jūs greitai galėsite sužinoti numatomą preliminarų bedarbio pašalpos dydį.

Naudotis - paprasta

 1. Įveskite datą.
  Įveskite kada Jums buvo suteiktas bedarbio statusas.
 2. Įveskite buvusį atlyginimą.
  Įveskite paskutinių 30 mėnesių vidutinį atlyginimą (ant popieriaus).
 3. Gaukite rezultatus.
  Skaičiuoklė Jums parodys numatomą pašalpos dydį.

Primename, jog gaunant nedarbo pašalpą, su laiku, ji mažės. Pirmus tris mėnesius išmoka bus didžiausia.

Reikalavimai Bedarbio Pašalpai gauti

Atparkime pagrindinius reikalavimus, kuriuos turėsite atitikti, jei norite gauti bedarbio pašalpą.

Bedarbio pašalpa nėra suteikiama absoliučiai bet kam - turite turėti Soc. Draudimo stažą (jį moka darbdavys), bei atitikti keletą kitų reikalavimų.

  Pagrindiniai Reikalavimai

 • Buvote apdraustas Nedarbo Socialiniu Draudimu.

  Jūsų darbdavys, arba jūs patys, turėjote mokėti socialinio draudimo įmokas.

 • Užsiregistravote Užimtumo Tarnyboje (Darbo Birža).

  Užimtumo Tarnyba jums suteikė Bedarbio Statusą.

 • Darbo Birža nepasiūlė tinkamo darbo.

  Pašalpą gausite tuo atveju, jei aktyviai ieškosite darbo, tačiau darbo birža nebus pasiūliusi tinkamo darbo.

 • Turite pakankamą Nedarbo Draudimo Stažą.

  Per paskutiniuosius 30 mėnesių įgavote bent 12 mėnesių draudimo stažą.

 • Esate Studentas.

  Bedarbio Pašalpą nuo 2020 metų taip pat gali gauti ir studentai.

 • Baigėte Privalomąją Pradinę Karo tarnybą.

  Pašalpą taip pat gali gauti tie asmenys, kurie baigė privalomąją pradinę karo tarnybą (arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą), arba buvo paleisti nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos.

  Tiesa, pašalpą gauti galėsite tik tuo atveju, jei per 6 mėnesius nuo paleidimo užsiregistruosite Užimtumo Tarnyboje.

Pašalpos mokėjimo sustabdymas

Vertėtų paminėti, jog bedarbio pašalpa - laikina parama.

Būtent dėl to pašalpos mokėjimas yra stabdomas, kai Užimtumo Tarnybą panaikina bedarbio statusą.

Bedarbio Statusas - panaikinimo priežastys:

 1. Asmuo susiranda neterminuotą darbą.
 2. Asmuo susiranda terminuotą darbą (ilgesnis nei 6 mėn. terminas).
 3. Asmuo ilgiau nei 6 mėn. vykdo ind. veiklą, tampa MB nariu ir pan.
 4. Bedarbis įregistruoja Ūkį.
 5. Bedarbis pasiekia senatvės pensijos amžių.
 6. Asmuo pripažįstamas nedarbingu.
 7. Bedarbis be svarių priežasčių atsisako siūlomo tinkamo darbo.
 8. Bedarbis atsisako sudaryti individualų užimtumo veiklos planą.
 9. Bedarbis be svarių priežasčių neatvyksta į Darbo Biržą nustatytu laiku.
 10. Nutrauktas dalyvavimas paskirtuose prof. mokymuose.
 11. Atsisakymas įsidarbinti pagal patobulintą kvalifikaciją.
 12. Per 12 mėnesių antrą kartą pasiekia informacija apie nelegalų darbą.
 13. Pasibaigia bedarbio leidimo gyventi Lietuvoje galiojimas.
 14. Bedarbis deklaruoja išvykimą iš Lietuvos.
 15. Gaunamas asmens prašymas nutraukti jo dalyvavimą Darbo Biržoje.

Kaip gauti Bedarbio Pašalpą?

Gauti bedarbio pašalpą nėra sudėtinga - jei atitiksite Socialinio Draudio keliamus reikalavimus, pirmąją išmoką galėsite gauti jau per porą savaičių nuo visos reikiamos informacijos pateikimo.

Bedarbio Pašalpos gavimas

Trumpai aptarkime pagrindinius žingsnius, kuriuos žengę galėsite gauti bedarbio pašalpą bei po truputį grįžti į darbo rinką.

Žingsniai

1. Registracija Užimtumo Tarnyboje.
2. Pateikite Prašymą
3. Sodra svarstys jūsų informaciją
4. Išmokos paskyrimas
1 Žingsnis

Registracija Užimtumo Tarnyboje.

Pirmas žingsnis praradus darbą - užsiregistruoti Užimtumo Tarnyboje. 

Tai padaryti galite naudodamiesi elektroninėmis paslaugomis (iš namų), arba atvykę į savo gyvenamosios vietos Užimtumo tarnybos teritorinį skyrių.

Gavusi jūsų duomenis, Užimtumo Tarnyba jums suteiks bedarbio statusą.

2 Žingsnis

Pateikite Prašymą

Kitas žingsnis - pateikti prašymą skirti nedarbo socialinio draudimo išmoką (arba skirti ilgalaikio darbo išmoką, apie kurią pakalbėsime vėliau).

Tai galite padaryti Užimtumo Tarnyboje (ji perduos prašymus Sodrai), arba tiesiogiai, per Sodros elektroninę sistemą, prisijungus prie asmeninės Sodros paskyros gyventojui.

3 Žingsnis

Sodra svarstys jūsų informaciją

Jums pateikus reikiamus dokumentus, Sodra svarstys bei per keletą dienų nuo informacijos gavimo dienos nustatys jums priklausančią Bedarbio Išmoką.

Taip pat vertėtų paminėti, jog užsiregistravus Užimtumo Tarnyboje, jums nebereikės patiems mokėti PSD.

Išvada

Išmokos paskyrimas

Apsvarsčiusi jūsų prašymą, Sodra jums paskirs priklausančią Nedarbo Išmoką.

Nedarbo išmokos suma pervedama į Jūsų asmeninę sąskaitą. Nedarbo išmokos mokamos už praėjusį mėnesį ne anksčiau kaip mėnesio 20 d. ir ne vėliau kaip mėnesio paskutinę dieną.

Kada skiriama Nedarbo Išmoka?

Išmoka skiriama nuo 8 dienos po įsiregistravimo Užimtumo Tarnyboje.

Arba, praėjus 3 mėnesiams nuo įsiregistravimo Užimtumo Tarnyboje dienos, jei buvote atleisti iš darbo dėl Jūsų kaltės.

Dalinio Darbo Išmoka

Net jei nepraradote darbo, tačiau jums ženkliai buvo sumažintas darbo laikas, jūs galite pateikti prašymą Dalinio Darbo Išmokai gauti.

Kas gali gauti Dalinio Darbo Išmoką?

Teisę į Dalinio Darbo Išmoką turi apdraustieji, kuriems darbdavys savo sprendimu nustatė dalinį darbą.

Pavyzdžiui, jei darbdavys sumažino jūsų darbą nuo 1 etato iki 0.5 etato,
jūs turite teisę gauti išmoką.

 

Dalinio Darbo Išmokos Dydis

Dalinio Darbo Išmokos dydis yra proporcingas Nedarbo Išmokai, atsižvelgiant į sutrumpintą darbo laiką (iki 50 procentų darbo laiko normos).

Tai yra, jei nedarbo išmoka skaičiuojama nuo 100% jūsų darbo laiko, tai dalinio darbo išmoka bus skaičiuojama nuo to laiko, kurį darbdavys sutrumpino.

Pavyzdys:

Jei jūsų darbo laiką sumažino nuo 1 iki 0.75 etato:

 • Dalinio darbo išmokos dydis bus lygus 25% nuo nedarbo pašalpos.

Ilgalaikio Darbo Pašalpa

Darbuotojai, ilgą laiką pradirbę vienoje darbovietėje, taip pat turi teisę ir į ilgalaikio darbo pašalpą.

Paprastai tariant, jei vienoje darbovietėje pradirbote ilgiau nei 5 metus, jūs galėsite gauti vienkartinę išmoką, kurios dydis priklausys nuo jūsų darbo laiko pas buvusį darbdavį.

Ilgalaikio Darbo Pašalpos dydis

Galiausiai, taip pat aptarkime ir ilgalaikės darbo pašalpos dydį.

Skirtingai nuo Bedarbio Pašalpos, ilgalaikio darbo kompensacija yra vienkartinė, o jos dydis priklauso nuo jūsų buvusio atlyginimo bei termino, kurį pradirbote pas darbdavį.

Kaip gauti Ilgalaikio Darbo Išmoką?

Norėdami gauti ilgalaikio darbo išmoką, turite ,,Sodrai" pateikti prašymą per 6 mėnesius nuo atleidimo.

Lengviausia tai padaryti internetu - prisijungus prie asmeninės ,,Sodros" gyventojui paskyros.

Ilgalaikio Darbo Pašalpos skaičiavimas

 • Pradirbus 5 - 10 metų: vieno mėnesio 77.58% vid. atlyginimo išmoka.
 • Pradirbus 10 - 20 metų: dviejų mėnesių 77.58% vid. atlyginimo išmoka.
 • Pradirbus virš 20 metų: trijų mėnesių 77.58% vid. atlyginimo išmoka.

Užimtumo Tarnybos Pagalba

Nors gaunama pašalpa - labai svarbus aspektas, praradus darbą, vis dėlto, ne mažiau svarbi ir Užimtumo Tarnybos siūloma pagalba.

Aptarkime pagrindinius aspektus, su kuriais gali padėti Užimtumo Tarnyba.

1. Profesinis Mokymas bei Pameistrystė.

Norėdami susirasti geresnį darbą, iš pradžių galite investuoti į savo žinias - įgyti kvalifikaciją arba ją tobulinti.

Taip pat galite įsidarbinti ir pameistrystės principu - mokytis darbo vietoje, tuo pačiu gaunant atlyginimą.

Bet kuriuo atveju, Užimtumo Tarnyba siūlo paramą:

 • Naujai kvalifikacijai įgyti: iki 3560€ parama.
 • Esamai kvalifikacijai tobulinti: iki 1825€ parama.
 • Profesiniam mokymui: iki 6789€ parama.

Ne tik parama, bet ir stipendija

Vertėtų paminėti, jog rinkdamiesi profesinį mokymą, galėsite gauti ne tik finansavimą, bet ir stipendiją įvairioms išlaidoms.

Stipendijos dydis: 365€ per mėnesį, arba jūsų dydžio nedarbo pašalpa.

Įsipareigojimai gaunant paramą

Gavę kvalifikaciją ar ją patobulinę su Užimtumo Tarnybos finansavimu, įsipareigojate pagal įgautas kompetencijas išdirbti bent 6 mėnesius.

2. Stažuotė.

Norint įgyti patirties, reikalingos įsidarbinimui, neretai yra pravartu pasirinkti stažuotę.

Užimtumo Tarnyba remia stažuotę iki 6 mėnesių, skirtą turimoms kvalifikacijoms tobulinti bei įgauti praktinių žinių.

Parama stažuotės metu:

 • Kartą per mėnesį: 284.7€, arba jums priklausančią Bedarbio Pašalpą.

Reikalavimai

Norėdami atlikti stažuotę, remiamą Užimtumo Tarnybos, turite būti bent 6 mėnesius iš eilės nedirbę pagal turimą kvalifikaciją.

3. Neformaliojo Suaugusiųjų Ugdymo parama.

Net jei mokėtės neformaliai (darbe, kursuose, stažuotėse ir taip toliau), arba mokėtės savarankiškai, šios žinios gali būti pripažintos.

Užimtumo Tarnyba remia neformaliuoju ugdymu arba savišvietos būdu įgytų žinių patikrinimą bei atitinkamų profesinių kvalifikacijų išdavimą.

Finansavimo Dydis

Užimtumo Tarnyba finansuoja neformalųjį suaugusiųjų ugdymą iki 2190€.

4. Vienkartinė parama darbo vietos įsteigimui.

Jei norite sukurti darbo vietą (sau, arba sau ir Užimtumo Tarnybos siųstam bedarbiui), galite teikti paraišką dėl paramos darbo vietos steigimui kurti.

Reikalavimai:

 • Buvote atleistas dėl nepalankios COVID-19 situacijos karantino metu.
 • Nutraukėte savarankišką veiklą dėl karantino/ekstremalios situacijos.
 • Savarankiška veikla nebuvo atnaujinta.
 • Su Užimtumo tarnybos konsultantu aptarėte individualios užimtumo veiklos planą, kuriame numatyta parama verslui kurti.
 • Planuojate steigti darbo vietą sau arba sau ir Užimtumo tarnybos siųstam bedarbiui labai mažoje įmonėje.
 • Įmonę įsteigiate per 3 mėnesius nuo finansavimo patvirtinimo.
 • Dalyvavote konsultacijose dėl verslo kūrimo (Užimtumo tarnybos tvarka).
 • Verslas padės įgyvendinti skaitmenizacijos/žaliosios transformacijos tikslus.

Siūloma Parama

Užimtumo Tarnyba suteikia paramą, kurios dydis gali siekti iki 22630€.

5. Judumo Parama

Paskutinis aspektas, kurį remia Užimtumo Tarnyba - yra judumas.

Užimtumo Tarnyba gali kompensuoti bedarbio kelionės išlaidas į darbo ar stažuotės atlikimo vietą ir atgal.

  Paramos Specifika

 • Reikalavimas paramai:

  Judumas remiamas, kai bedarbio gyvenamoji vieta yra kitoje vietovėje, nei jo darbo ar stažuotės vieta.

 • Paramos terminas:

  Kompensacija mokama 3 mėnesius nuo darbo/stažuotės pradžios.

 • Paramos dydis įdarbinimo atveju (MMA):

  194.18€

 • Paramos dydis įdarbinimo atveju (virš MMA):

  141.55€

 • Parama stažuotės atveju:

  1 km = 0.08€

 • Kreipimosi terminas:

  Per 3 darbo dienas nuo darbo/stažuotės pradžios.

Užimtumo Tarnybos Parama - D.U.K.

Kas yra bedarbio pašalpa?

Bedarbio Pašalpa (NSDI, arba Nedarbo Socialinio Draudimo Išmoka) - valstybės socialinio draudimo parama, skirta padėti praradusiems darbą asmenims.

Kiek laiko mokama bedarbio pašalpa?

Bedarbio pašalpa mokama iki tol, kol asmuo susiras darbą (arba jo bedarbio statusas bus panaikintas dėl kitų priežasčių), bet ne ilgiau, nei 9 mėnesius.

Tam tikrais atvejais, bedarbio pašalpa gali būti mokama ilgiau.

Koks yra bedarbio pašalpos dydis?

Bedarbio pašalpos dydis priklauso nuo jūsų buvusio atlyginimo.

Nedarbo išmoka susideda iš dviejų dalių:

 • Bazinės (23.27% nuo MMA).
 • Pridėtinės (pradedant - 38.79% nuo buvusio atlyginimo, vėliau pašalpa palaipsniui mažėja)

Buvau atleistas dėl savo kaltės. Ar galiu gauti pašalpą?

Taip, tačiau jums pašalpa bus paskirta tik per 3 mėnesius nuo registracijos Užimtumo Tarnyboje.

Kaip gauti bedarbio pašalpą?

Visų pirma, turite registruotis Užimtumo Tarnyboje (darbo birža). Jūs Užimtumo Tarnybos turite būti pripažintas(-a) bedarbiu(-e).

Užsiregistravus, ,,Sodrai" galėsite pateikti paraišką dėl nedarbo išmokos suteikimo.

Kokie yra reikalavimai, norint gauti bedarbio pašalpą?

Norėdami gauti bedarbio pašalpą, per pastaruosius 30 mėnesių turite būti surinkę bent 12 mėnesių socialinio draudimo stažą.

Susiradau kitą darbą. Ar vis dar galiu gauti pašalpą?

Ne, jei susiradote neterminuotą, arba ilgalaikį terminuotą (virš 6 mėn.) darbą, jūsų kaip bedarbio statusas yra panaikinamas ir jūs nebegalėsite gauti pašalpos.

Kas yra ilgalaikio darbo pašalpa?

Ilgalaikio darbo pašalpa - išmoka, kurią Užimtumo Tarnyba suteikia asmenims, išdirbusiems pas tą patį darbdavį daugiau nei 5 metus.

Kokio dydžio ilgalaikio darbo pašalpą galiu gauti?

Ilgalaikio darbo pašalpos dydis priklauso nuo dviejų aspektų - jūsų buvusio darbo užmokesčio, bei to, kiek laiko pradirbote buvusioje darbovietėje.

 • Pradirbus nuo 5 iki 10 metų: skiriama ~1 mėnesio darbo užmokesčio pašalpa.
 • Pradirbus nuo 10 iki 20 metų: skiriama ~2 mėnesių darbo užmokesčio pašalpa.
 • Pradirbus virš 30 metų: skiriama ~3 mėnesių darbo užmokesčio pašalpa.

Financer.com atstovas Lietuvos rinkai nuo 2019 metų. Vertinantis platformas, suteikiančias praktinės naudos skaitytojui, A. Šilanskas yra parašęs daugiau nei 200 straipsnių investavimo, protingo skolinimosi, bei kitomis finansų valdymo temomis.

Pasidalinti per
Read Icon463 perskaitymų
Paskutinį kartą atnaujinta: 2022-12-16