Kredīts tavam biznesam - salīdzini Ŕeit

NepiecieÅ”ami papildus apgrozāmie lÄ«dzekļi? NepiecieÅ”ams papildus finansējums jaunam projektam? KredÄ«ts biznesam ir lielisks veids, kā realizēt jÅ«su ieceres. Å ajā lapā mēs jÅ«s iepazÄ«stināsim jÅ«s ar dažādiem piedāvājumiem, izmaksām un iespējām.

Biznesa kredītu piedāvājumi

 • PieteikÅ”anās aizdevumam internetā
 • Aizņemies lÄ«dz 250 000 eiro bez Ä·Ä«las
 • IzdevÄ«gas procentu likmes, sākot no 3,5%
 • Pieteikuma apstrāde un kredÄ«ta pieŔķirÅ”ana internetā
 • Aizņemieties no 1000 lÄ«dz 100 000 EUR
 • Aizdevuma termiņŔ - no 3 mēneÅ”iem lÄ«dz 20 gadiem
 • Iespēja saņemt papildu aizdevumu, izmantojot tā paÅ”a nekustamā Ä«paÅ”uma Ä·Ä«lu
 • Iespējama aizdevuma atmaksa perioda beigās
 • Aizņemies no 2000 lÄ«dz 25000 EUR
 • Atmaksas termiņŔ lÄ«dz 7 gadiem
 • Zemas procentu likmes - Aizdevuma likme no 8,9%
 • Ātra pieteikuma izskatÄ«Å”ana

Vai nepiecieÅ”ams finansējums biznesa iecerei?

aizņemties uzņēmējdarbÄ«bāNav svarÄ«gi vai esat jauns uzņēmums, vai jau ilggadējs uzņēmums ā€“ ja jÅ«su naudas plÅ«sma nav patstāvÄ«ga Ā un stabila, var bÅ«t sarežģīti realizēt kādus lielākus projektus vai uzlabot jau esoÅ”os produktus vai pakalpojums. Aizdevums biznesam ir risinājums Ŕādām situācijām.

Ātrs pieteikÅ”anās process, relatÄ«vi elastÄ«gs atmaksas periods un saprātÄ«gas procentu likmes garantē, ka jÅ«s varat pārcelt savu biznesu uz jaunu lÄ«meni, uzsākt jaunus projektus, paplaÅ”ināt uzņēmuma tirgu, iegādāties jaunas iekārtas vai citādi ieguldÄ«t uzņēmējdarbÄ«bas attÄ«stÄ«bā.

Latvijas tirgū kredīts biznesam bez galvojuma ir relatīvi jauns pakalpojums, taču tas ir kļuvis par iecienītāko risinājumu mūsu valsts uzņēmējiem.

Tomēr, tā kā lielākā daļa pieprasÄ«to aizdevumu summas ir ļoti lielas, jāņem vērā, ka ir ļoti grÅ«ti iegÅ«t nenodroÅ”inātu aizdevumu. Visbiežāk mēs nonākam pie tā, ka jāizvēlas nodroÅ”ināts aizdevums.

Kas pieŔķir aizdevumu uzņēmumam?

Latvijā kredÄ«tus biznesam pieŔķir gan banku, gan nebanku aizdevēji. MÅ«su salÄ«dzinājumā varat redzēt dažus no vispopulārākajiem aizdevējiem, kas pieŔķir aizdevumus uzņēmējiem. Aizdevumi savā starpā atŔķiras ar to nosacÄ«jumiem, aizņemamām summa un atmaksas termiņiem. Zemāk varat iepazÄ«ties ar trim galvenajiem aizdevumu veidiem.

Mikro kredīti uzņēmumiem

GandrÄ«z vai katrā uzņēmumā, pienāk brÄ«dis, kas varbÅ«t nepiecieÅ”ami papildus lÄ«dzekļi vai investÄ«cijas turpmākai attÄ«stÄ«bai. Ja tādu paÅ”am uzņēmumam nav, risinājumi varbÅ«t dažādi ā€“ sākot ar Latvijas valsts biznesa atbalsta programmām, beidzot ar privāta investora piesaisti. Ja nauda nepiecieÅ”ama ātri un summa nav liela, ir vērts izpētÄ«t mikrokredÄ«tu piedāvājumus.

Mikro kredÄ«tus ir iespējams saņemt bez Ä·Ä«las vai galvojuma. Šāds kredÄ«tu veids ir piemērots kāda noteikta mērÄ·a Ä«stenoÅ”anai, piemēram, jaunām iekārtām, telpām vai remonta darbiem. Kā arÄ« gadÄ«jumos, kad iespējams pietrÅ«kst apgrozāmo lÄ«dzekļu vai steidzami nepiecieÅ”ams veikt kādu konkurētu ieguldÄ«jumu, kas nepārsniedz 5000 EUR.

Bigbank kredīts biznesam

BigBank ir viens no pazÄ«stamākajiem liela mēroga aizdevējiem Latvijā. Lielo biznesa notikumu kredÄ«tu, ir iespējams saņemt sākot no 3000 EUR. Aizdevums ir nodroÅ”ināts kredÄ«ts, tāpēc jums ir jābÅ«t nodroÅ”inājumam ā€“ nekustamajam Ä«paÅ”umam kā nodroÅ”inājumam.

 • Minimālās prasÄ«bas, lai pieteiktos Lielo notikumu kredÄ«tam:
 • Aizdevuma ņēmēja ienākumi ir vismaz 500 EUR mēnesÄ«;
 • KredÄ«tsaistÄ«bas nepārsniegs 40% no mēneÅ”a ienākumiem;
 • Klientam nav aktÄ«vi un pēdējā mēneÅ”a laikā izbeigti ātrie aizdevumi un ir pozitÄ«va kredÄ«tvēsture.

Aizņēmuma likme tiek aprēķināta individuāli, ņemot vērā klientu datus.

Hipotekārais kredīts

Šāda veida aizdevumi ir paredzēti lieliem projektiem vai komercdarbÄ«bas uzsākÅ”anai, aizdevuma summas parasti pārsniedz 100,000 EUR.

Å iem, kā arÄ« citiem nekustamā Ä«paÅ”uma aizdevumiem, aizņēmumu var ņemt lÄ«dz pat Ā 90% no nekustamā Ä«paÅ”uma tirgus vērtÄ«bas.

Atcerieties: Aizdevumu ar nodroÅ”inājumu var iegÅ«t gan jauns, gan ilgstoÅ”i esoÅ”s uzņēmums, taču tam nedrÄ«kst bÅ«t parādu. IeÄ·Ä«lājamais Ä«paÅ”ums var piederēt gan juridiskajai personai, gan uzņēmuma Ä«paÅ”niekam, akcionāram vai darbiniekam.

Paturiet prātā, ka hipotekāro kredītu nevar iegūt bez nekustamā īpaŔuma garantijas.

Latvijā hipotekāros kredÄ«tus uzņēmumiem izsniedz, piemēram, Hipocredit, kā garantiju, ieÄ·Ä«lājot jÅ«su nekustamo Ä«paÅ”umu (dzÄ«vokli, privātmāju, ražoÅ”anas telpas, tirdzniecÄ«bas telpas, biroju). Lasiet vairāk par Hipocredit Å”eit.

KomercÄ·Ä«las noteikumi

Biznesa kredÄ«tu pieteikums bÅ«tÄ«bā ir tikpat vienkārÅ”s kā patēriņa kredÄ«ts. Lai gan process saskaņā ar aizdevēju atŔķiras, pamatnosacÄ«jumi ir lÄ«dzÄ«gi. Tomēr vērā ņemams faktors ir fakts, ka, atŔķirÄ«bā no privātpersonām, personas identitāte nav nepiecieÅ”ama, piesakoties uzņēmuma aizdevumam.

 • Saskaņā ar Nodokļu un muitas pārvaldi uzņēmumam un valdes locekļiem nav nekādu nenokārtotu parādsaistÄ«bu ā€“ nenomaksātu nodokļu vai kavētu maksājumu.
 • Garantijas vietā tiek pieņemtas valdes garantijas.
 • Biznesa aizdevumus parasti var pieprasÄ«t SIA un AS, bet ne individuālie komersanti.
 • Parasti, ir nepiecieÅ”ams uzradÄ«t arÄ« Ā bilances un peļņas un zaudējumu pārskatu par pēdējo ceturksni . Pieprasot lielāku summu, daži aizdevēji var arÄ« pieprasÄ«t uzņēmējdarbÄ«bas plānu (Ä«paÅ”i attiecÄ«bā uz dibināŔanas uzņēmumu), lai nākotnē gÅ«tu pārliecÄ«bu par prasÄ«tāja maksātspēju.

Kredīts ar parādsaistībām un kredīta brīvdienām

IepriekÅ” minētie nosacÄ«jumi ir visizplatÄ«tākie standarta noteikumi, taču, ja jÅ«su uzņēmums neatbilst Ŕīm prasÄ«bām, tas nav nekas traks, jo ir alternatÄ«vas ā€“ atseviŔķi aizdevēji piedāvā aizdevumus ar ievērojami elastÄ«gākiem nosacÄ«jumiem, kas ir izdevÄ«gi uzņēmējiem.

 • Pieprasot bankas aizdevumu, aizņēmuma process var ilgt vairākas dienas, Hipocredit, izskata pieteikumus 24h laikā ā€“ visticamāk, jÅ«s saņemsit atbildi jau nākamajā dienā!
 • NepiecieÅ”ams tikai jÅ«su konta izraksts! Nav jāuzrāda peļņas un zaudējumu aprēķins, nemaz nerunājot par biznesa plāna prezentāciju, kas var bÅ«t sarežģīti. Šādos gadÄ«jumos Å”ie dokumenti nav vajadzÄ«gi.
 • ElastÄ«gi atmaksas grafiki ā€“ aizdevēji piedāvā kredÄ«ta brÄ«vdienas. Realizē sava uzņēmuma mērÄ·us, strādā ar pilnu sirdi un atvedi, lai sasniegtu vēlamo, neraizējoties par kredÄ«tsaistÄ«bām.

Ja izvēlaties pieteikties sava uzņēmuma aizdevumam ar Hipocredit, jums netiks pieprasÄ«ti nekādi finanÅ”u pārskati, galvenais nosacÄ«jumus ir iekļauties kredÄ«ta atmaksas termiņos! Lasiet vairāk Å”eit.

Biznesa kredīta priekŔrocības

Elastīgi nosacījumi, ir galvenais iemesls, kāpēc daudzi mazo uzņēmumu vadītāji izvēlas mikro kredītus, nevis hipotekāros kredītus vai personīgos patēriņa kredītus.

Gavlenās priekÅ”rocÄ«bas ir, piemēram:

 • ElastÄ«gs maksājumu grafiks. Uzņēmumiem izsniegtie aizdevumi ir ievērojami elastÄ«gāki nekā privātie aizdevumi, un procentu likme un kredÄ«tlimits parasti tiek aprēķināts saskaņā ar uzņēmuma ekonomiskajiem rādÄ«tājiem.
 • IzdevÄ«gas procentu likmes. Tā kā biznesa aizdevumi parasti ir lielāki, procentu likmes parasti ir zemākas (apmēram 8-10%). Tomēr precÄ«zā likme tiek aprēķināta pēc aizņēmēja finanÅ”u spēju novērtējuma, kas izriet no iesniegtajiem dokumentiem.
 • Lai saņemtu aizdevumu, nav jāieÄ·Ä«lā savs Ä«paÅ”ums kā galvojums. Kaut arÄ« daudzi aizdevumi uzņēmumiem ir stingri balstÄ«ti uz Ŕādiem nosacÄ«jumiem, ir arÄ« aizdevēji, kuriem tas nav nepiecieÅ”ams ā€“ pietiek ar valdes locekļu galvojumu kā garantiju.
 • KredÄ«ts biznesam ar brÄ«vas izvēles mērÄ·i. Lielākā daļa aizdevēju pirms pieņem lēmumu par pieŔķiramā kredÄ«ta summu, izvērtē kādam mērÄ·im jÅ«s vēlaties aizņemties. Ar biznesa aizdevumu jÅ«s varat aizņemties, piemēram, lai palielinātu projekta apgrozāmos lÄ«dzekļus, overdarftu, veiktu sezonas darbus vai saņemtu vispārēja ieguldÄ«juma aizdevumu. Jāatceras, ka mikro kredÄ«tiem, kas ir nenodroÅ”ināti ā€“ aizdevēji parasti nepieprasa konkurēto mērÄ·i, kam jÅ«s aizņematies.

UzņēmējdarbÄ«bas kredÄ«ta pieteikÅ”anās process ir ātrs un ērts, un jÅ«s varat saņemt savu aizdevumu savā kontā jau dažu dienu laikā.

Biznesa kredītu trūkumi

KredÄ«ts biznesam var Ŕķist ļoti vilinoÅ”s piedāvājums, jo Ä«paÅ”i jaunu uzņēmumu dibināŔanai, Ā taču katrai labajai lietai ir trÅ«kumi. Å eit ir daži punkti, kas jums noteikti jāapsver, pirms pieteikties savam biznesa aizdevumam, neatkarÄ«gi no tā, kādi ir aizdevuma nosacÄ«jumi.

 • Ja jÅ«s esat jauns uzņēmējs, kas plāno dibināt uzņēmumu, bet jums nav lÄ«dzekļu, lai segtu pat pirmreizējo kredÄ«ta maksājumu, vajadzētu apdomāt Ŕādu soli kārtÄ«gi. Ja jums nav patstāvÄ«gi ienākumi jau tagad, jÅ«s pakļaujat sevi lielam riskam.
 • Naudas plÅ«smas sarežģījumi. Protams, kredÄ«ts biznesam var palÄ«dzēt tikt galā ar kādam finansiālam grÅ«tÄ«bām, ko jÅ«su uzņēmums piedzÄ«vo Å”obrÄ«d, bet ja jÅ«s sāksiet aizņemties regulāri, ilgtermiņa tas var negatÄ«vi ietekmēt jÅ«su naudas plÅ«smu un, piemēram, algas izmaksu sev un saviem darbiniekiem.
 • Dažkārt aizdevums var tikt jums atteikts pat tad, ja jums ir pienācÄ«ga naudas plÅ«sma katru mēnesi. Daudzu aizdevēju priekÅ”noteikums pirms aizdevuma pieŔķirÅ”anas, ir redzēt jÅ«su biznesa plānu. Ja pēc aizdevēj domām jÅ«su biznesa plāns nav pietiekams vai izdevÄ«gs aizdevējam, aizdevums var tikt atteikts.

Gada labākais aizdevējs

Mēs vēlētos izcelt labākos un vispopulārākos aizdevējus. Šie ir visuzticamākie un augstāk novērtētie aizdevēji balstoties uz klientu novērtējumu un atsauksmēm.

Salīdzini visus aizdevējus

Uzturi kontaktus ar Financer.com

Seko mums Facebook

Financer privacy settings

With using financer.com you acknowledge our terms and conditions as well as our data privacy policy. We use Cookies to analyze and track the usage of our website in order to improve our services. Certain Cookies require your active consent in order for us to collect this data. You can inform yourself about the third-party-services we use as well as withdraw your consent anytime in our Cookie-Settings.

Facebook Marketing

SEO Solutions Ltd. (we) as the provider of the website financer.com is using the Facebook-Pixel to promote our content and services to our visitors on Facebook as well as track the results from these marketing activities. This data is anonymised for us and serves for statistical purposes only. Facebook can connect the data collected from the Facebook Pixel with your Facebook profile (Name, E-mail, etc.) and use this for its own advertising purposes. you can view and control the data Facebook is collecting about your Facebook privacy settings.