Mājokļa apdrošināšana, lai Tavs nekustamais īpašums būtu drošībā

Mājokļa apdrošināšana ir neaizstājama visdažādākajās dzīves situācijās. Neesat pārliecināts par tās nepieciešamību? Lasiet tālāk par to, ko piedāvā mājokļa apdrošināšana un kā izvēlēties sev vispiemērotāko.

Labākie apdrošināšanu piedāvājumi

Izvēlēts 119 reizes
 • Pērkot īpašuma apdrošināšanu internetā, saņem 15% atlaidi;
 • Iespēja apdrošināt savus mājdzīvniekus
 • Apdrošini savus kredītmaksājumus
 • Apdrošini savus pirkumus jebkurā pasaules valstī
Izvēlēts 224 reizes
 • Saņem pamatkasko, superkasko vai superkasko plus
 • Internetā iespējams gan pieteikt atlīdzību, gan iegādāties polisi
 • Apdrošini gan dzīvokli, māju vai vasarnīcu
 • Apdrošini ar If, pat ja esi ārzemnieks

Svarīgi

Uzmanību! Šī ir finanšu produktu reklāma. Lūdzu, ņemiet vērā, lai izvairītos no kavējuma un citām papildu izmaksām. jums ir jāatmaksā aizdevums laikus. Katrs aizdevums ir nopietnas finanšu saistības. Rūpīgi apsveriet savu lēmumu, pārskatiet aizdevuma līguma noteikumus un konsultējieties ar ekspertiem.

majas-apdrosinasana

Mājas apdrošināšana, noderīgi ikvienam

Mājokļa apdrošināšana ir īpašuma apdrošināšana, kurā apdrošināšana aizsargā jūsu privātīpašumu: dzīvokli vai māju, kā arī ar to saistītās palīgbūves, ēkas mēbeles vai kopējo dzīvojamo platību.

Mājas apdrošināšana sedz īpašuma bojājumus dažādos gadījumos, piemēram, vētras, ugunsgrēku, vandālisma, indžinierkominkāciju nelaimes gadījumā un citos apstākļos. Tomēr, kāda īpašuma daļa tieši tiek apdrošināta, ir atkarīga no konkrētā apdrošināšanas līguma, jo ne visas mājas apdrošināšanas prēmijas, iever visus iespējamos potenciālos riskus.

Tāpēc būtu jāpievēr īpaša uzmanība apdrošināšanas līguma noteikumiem un jāpārliecinās, ka jūs apdrošināšana iever visus iespējamos riskus.

Mājas apdrošināšanas līguma slēgšanas ir obligāta visiem, kas iegādājās mājo ar aizdevuma palīdzību. Tomēr, ja pat pat jūs neplānojat iegādāties māju ar hipotēku, būtu prātīgi savu esošos vai jauno mājokli apdrošināt.

Kas jāņem vērā, izvēloties nekustamā īpašuma apdrošināšanu?

Izvēloties īpašuma apdrošināšanas līgumu, noteikti pievērsiet uzmanību tam, ko jūsu līgums ietver. Ja jūs tam nepievērsīsiet
uzmanību, pastāv iespēja, ka nonākot nelaimē, jums netiks atgriezti izdevumi par jūsu iedzīves zaudējumiem vai netīšu nodarījumu trešajai personai (piemēram, jūsu kaimiņam).

Lai sagatavotos neparedzētām dzīves situācijām, būtu jāapsver sekojošo.

Mājokļa iedzīve

Jūsu mājās pavisam noteikti ir ne tikai mēbeles un elektro ierīces, ja izvēlaties apdrošināt visu savas mājas iedzīvi, tas nozīmē, ka viss, kas atrodas jūsu mājoklī tiks apdrošināts – paklāji, aizskari, segas, žalūzijas un viss cits, kas atrodams jūsu mājoklī. Jūs varat nodrošināt savu mājas īpašumu divos dažādos veidos: norādot visus aktīvus, kurus vēlaties apdrošināt, vai vienojoties par apdrošināto summu. Izvēloties noteiktu summu, jūs pats varat novērtēt sava īpašuma vērtību.

Cilviltiesiskā apdrošināšana

Cilviltiesisko kaitējumu apdrošināšana var noderēt situācijā, kad nejauši esat appludinājis kaimiņa mājokli, vētras laikā nodarīti kaitējumi kaimiņa īpašumam, piemēram, jūsu īpašumā esošs koks uzkritis kaimiņa auto vai jūsu mājdzivnieks ir izdarījis kādu kaitējumu kaimiņa īpašumam.

Avārijas gadījumu palīdzība 24/7

Ja ir notikusi kādā pēkšņa nelaime un ir nepieciešama tūlitēja palīdzība, piemēram, jūs esat aizmirsis atslēgu dzīvoklī un netiekat iekšā, šāds diennakts avārijas palīdzības pakalpojums var palīdzēt jums sagatavoties negaidītām dzīves situācijām.

Elektro ierīču riski

Ja pēkšņi ir radušies kādi elektroapgādes traucējumi vai negaidīti kāda ierīce ir saplīsusi, elektroniski ierīču apdoršināšana palīdzēs segt negaidītus izdevumus, kas saisīti ar jūsu mājas sadzīves tehniku, viedtālruni, klēpjdatoru un citām ierīcēm.

Pagaidu mājokļu īres izmaksas

Ja negadījuma rezultātā jūs nevarat ilgāk palikt savās mājās, apdrošināšana sedz pagaidu īres izmaksas līdz 2 gadiem, kā arī pārcelšanās izmaksas.

Nomas ienākumu zaudējums

Ja kaut kas ir noticis ar jūsu īres dzīvokli vai ēku, un jūs kādu laiku nevarēsiet saņemt īres ienākumus, jums būs iespēja saņemt kompensāciju par ienākumu zaudējumu 12 mēnešu laikā.

Iespējamie apdoršināšanas riski

Visplašākais apdrošināšanas segums parasti ir kopējā riska apdrošināšana . Visu risku apdrošināšana ietver, piemēram:

 • Uguns – Uguns attiecas uz atklātu uguni, kas ir nekontrolēta, un apdrošināšana sedz degšanu, dūmus, dūmus, zibens spērienu vai sprādzienu. Tomēr parasti ugunsdrošība neattiecas uz tīšu ugunsgrēku vai elektrošoku, dedzināšanu utt., Pat ja tas var izraisīt sadzīves tehnikas bojājumus.
 • Tiešā zibspuldzes gaisma – zibspuldze var arī būt daļa no vētras bojājumiem, un tā var nebūt uzskaitīta atsevišķi, tādēļ šī riska aptvērums būtu rūpīgāk jāizpēta no attiecīgās apdrošināšanas sabiedrības.
 • Vētras bojājums – dažas apdrošināšanas sabiedrības nosaka nosacījumus vēja ātruma noteikšanai, lai to varētu uzlūkot kā vētru; Kopumā tas ir 18, 20 vai 21 m / s. Bojājumi parasti tiek kompensēti situācijas, kad zibens ir nodarījis zaudējumus apdrošināšanas objektam bojājumu dēļ, piemēram, kokiem vai tamlīdzīgiem objektiem.
 • Zādzība – zādzība attiecināma uz situācijām, kad objekts vai īpašums tiek nozagts uzlaužot durvis, logu vai kā citādi iekļūstot mājoklī. Par zādzību nav attiecināma situācija, kad personai ir bijusi brīva pieeja atslēgām, lai iekļūtu īpašumā.
 • Laupīšana – laupīšana attiecas uz situāciju, kurā īpašumu skar fiziska vardarbība. Parasti netiek ņemtas vērā situācijas, kas saistītas ar izspiešanu, lai atņemtu aktīvus.
 • Vandālisms – vandālisms attiecas uz situācijām, kad īpašuma objekts ir bojāts, ja objekta īpašnieks to nepieļauj vai neaizliedz.
 • Cauruļvadu noplūde vai ūdens bojājumsSanitārtehnikas noplūdes bojājums, kas rodas, sadaloties ar iekšzemes ūdensceļiem pieslēgtiem vai savienotiem mājsaimniecības ierīču savienojumiem. Dažas organizācijas arī segt akvārija ūdens plūda no bojājumiem, ko izraisa, bet ne visi. Īpašie nosacījumi ūdens bojājumiem ir atkarīgi no attiecīgās organizācijas. Ar meltwater radīja zaudējumus, nevar tikt ietvertas visās sabiedrībās.
 • Elektroenerģijas avārija – elektroenerģijas padeve nav ļoti izplatīta, taču dažas apdrošināšanas sabiedrības kompensēs zaudējumus, kas radušies īssavienojuma, pārmērīga sprieguma vai zemsprieguma dēļ.
 • Citi negaidīti un neparedzēti negadījumi.

Tomēr, noslēdzot visu risku apdrošināšanu, ir svarīgi paturēt prātā, ka visi uzņēmumi nevar segt visus riskus ar kopējo riska apdrošināšanu – noteiktos apstākļos kopapdrošināšanas segums var būt mazāks.

Līguma noteikumos vienmēr ir iekļauti izņēmumi, tādēļ jums vajadzētu pievērst īpašu uzmanību līguma noteikumiem – nevajadzētu paļauties uz nosaukumu “kopējais risks” un veikt nepārdomātu lēmumu.

Dažādu kompāniju risku un negadījumu nosaukumi var atšķirties.

Piemēram, dabas katastrofa vienā līgumā var ietvert vētras, krusas, zemes nogruvumus un dabiskus plūdus, bet citā, vētras un krusa, bet ne plūdi, var tikt uzskatīti par dabas katastrofu. Pievērsiet uzmanību punktiem un terminiem, kas apvieno parādības vienā grupā, un pārliecinieties, ka šī grupa ietver visus riskus, kas jums ir svarīgi.

Īpašuma zaudējumu izmaksas un atlīdzība

Mājokļu apdrošināšanas  izmaksas var atšķirties starp dažādām apdrošināšanas kompānijām, atšķiroties par pāris desimiet eiro, līdz pat ļoti radikālām summām, vairākiem simtiem eiro. Galvenais faktors, kas ietekmē cenu starpību starp apdrošināšanas sabiedrībām, ir attiecīgā uzņēmuma riska novērtējums.

Apdrošināšanas prēmiju izmaksu summa ir galvenokārt atkarīga no tā, kādu īpašumu jūs izvēlaties apdrošināt, māju vai dzīvokli, koka māju vai betona māju, ka arī no jūsu mājokļa kopējās platībās.

Viens no svarīgākajiem faktoriem ir dzīvokļa īpašuma apdrošināšanas vērtība. Apdrošināšanas vērtība var būt vai nu atjaunošana vai aizvietošanas izmaksas.

Atkopšanas vērtība

Atgūšanas vērtība nozīmē summu, kas vajadzīga, lai atjaunotu dzīvojamo telpu tādā stāvoklī kā pirms nelaimes gadījuma. Tomēr atlikusī vērtība tiek aprēķināta, atskaitot nolietojumu no atgūstamās vērtības – tas jo īpaši attiecas uz vecakām, neatjaunotajām ēkām.

Veicot riska novērtējumu, apdrošināšanas sabiedrība aprēķina, kā atgūšanas vērtība var mainīties.

Piemēram, koka mājas gadījumā pastāv lielāka iespēja, ka uguns ātri iznīcinās lielāko daļu ēkas, un tādēļ prēmija koka mājāi būs dārgāka, nekā betona mājai.

Apdrošināmā vērtība

Apdrošinātās vērtības cenu nedrīkst sajaukt ar ēkas tirgus cenu – tās nav savstarpēji vienādās. Nekustamā īpašuma vērtēšanas akts ​​ir avots, ko būtu vērts apskatīt, ja vēlaties noskaidrot atšķirību starp šīm cenām.

Apdrošināšanas prēmijas cena ietekmē arī to, kādas drošības prasības jūs esat pieņēmuši apdrošināšanas objektā. Piemēram, apdrošināšanas prēmiju cena samazinās, ja ēkā tiek uzstādīta ugunsgrēka signalizācijas un drošības signalizācijas sistēma.

Jo vairāk jūs esat padomājis par drošības pasākumiem, lai aizsargātu māju, jo ticamāk, ka vieglāk un lētāk, būs saņemt apdrošināšanas prēmiju.

AutorsLāsma Berga

Finanšu pakalpojumu speciāliste & FinTech entuziaste, kas dalās ar padomiem par to kā ietaupīt, investēt un uzlabot savas personīgās finanses.

Dalīties