Geld lenen kost geld

Overzicht van Bigbank

Belangrijke informatie over Bigbank

Land van herkomst: Estland
Garantieregeling: Estlandse garantiestelsel (Tagatisfond)
Garantiebedrag: € 100.000
Bankvergunninghouder: Bigbank
Kosten: geen

Depositocontracten
Depositorente: tot 1,50% p.j. (vast gedurende looptijd)
Minimale inleg: € 1.000

Flexibel Sparen
Flexibel sparen rente: 0,30%
Minimum inleg: geen
Maximum saldo: € 100.000

Aanvragen

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle deposito’s van Bigbank. U kunt eenvoudig de actuele spaarrente en voorwaarden achterhalen zodat u zelf kunt bepalen of sparen bij Bigbank momenteel interessant is voor u.

Bigbank is een Estse digitale bank die gespecialiseerd is in termijndeposito’s.

De bank werd opgericht in 1992 in Tartu, Estland, en biedt ook diensten aan in onder andere Spanje, Letland, Litouwen, Finland, Oostenrijk en Zweden.

Bigbank wordt gekenmerkt door:

 • innovatie
 • 100% online
 • transparante bankfilosofie

Tegenwoordig biedt Bigbank naast depositocontracten ook spaarrekeningen aan: Flexibel Sparen.

Buitenlandse bank

Bigbank heeft geen Nederlandse bankvergunning, noch een (bij)kantoor in Nederland.

Hierdoor valt Bigbank niet onder de controle van De Nederlandsche Bank en vallen de spaarproducten van Bigbank evenmin onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel.

Bigbank valt onder het stelsel van Estland (Tagatisfond).

De Bigbankgroep staat onder toezicht van de Estse financiële toezichthoudende autoriteit en is een van de grootste verstrekkers van leningen aan particulieren in de Baltische staten.

Bigbank Deposito: Overzicht

Actuele deposito rente tarieven (per looptijd):

LooptijdRente
1 jaar0,85 %
2 jaar0,95 %
3 jaar1,10 %
4 jaar1,15 %
5 jaar1,25 %
6 jaar1,45 %
7 jaar1,45 %
10 jaar1,50 %

Rekening Openen

Minimale inleg: € 1.000

Variabele of vaste rente: Bij deze depositorekening krijgt u een vaste spaarrente. Dit houdt in dat de rente gedurende een vooraf bepaalde periode (looptijd) vast staat.

Opnamebeperkingen: Het spaargeld staat op deze rekening in principe vast.

U kunt een depositocontract uiterlijk tot 14 dagen na sluiting ontbinden, zonder vergoeding en/of opgaaf van reden, hiervoor voldoet een schriftelijk of elektronische kennisgeving.

Wanneer deze 14 dagen zijn verstreken, is het voortijdig beëindigen van uw depositocontract alleen mogelijk op uitzonderlijke gronden en kunt u te maken krijgen met lagere rentevergoedingen, kosten of boetes.

Als u uw depositocontract voortijdig wilt beëindigen, kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij Bigbank met opgaaf van reden.

Verplichte betaalrekening:

U hoeft GEEN betaalrekening bij Bigbank te hebben om een depositorekening te kunnen openen.

Bigbank Flexibel Sparen: Overzicht

Zonder een vaste looptijd kunt u sparen tegen een rente van 0,30% (op dit moment).

Met een Nederlandse betaalrekening kunt u op elk moment kosteloos geld opnemen en storten.

Enkele kenmerken van Flexibel Sparen bij Bigbank zijn:

 • Een eigen Nederlandse tegenrekening is vereist
 • Geen minimum inleg, maximum inleg € 100.000
 • De rekening staat persoonlijk op naam
 • Rentebetaling vindt plaats op 31 december
 • Opgenomen bedragen uitbetaalt na 3 kalenderdagen

Voordelen van Flexibel Sparen

Enkele belangrijke voordelen van flexibel sparen bij Bigbank zijn:

✔️ Variabele rente is hoger dan de spaarrente van uw bank

✔️ Op elk moment spaargeld opnemen of aanvullen

✔️ Er worden geen extra kosten in rekening gebracht

✔️ Tot € 100.000 gegarandeerd

Sparen bij Bigbank: wel of niet doen?

Bigbank is een Estse digitale bank die gespecialiseerd is in termijndeposito’s.

De bank werd opgericht in 1992 in Tartu, Estland, en biedt ook diensten aan in onder andere Spanje, Letland, Litouwen, Finland, Oostenrijk en Zweden.

Is het echter verstandig om bij deze bank te sparen, of kunt u beter gewoon bij een Nederlandse bank blijven sparen?

In deze sectie kunt u meer lezen over de betrouwbaarheid van Bigbank en de voordelen en risico’s van sparen in het buitenland en in hoeverre deze op Bigbank van toepassing zijn.

Sparen in het buitenland brengt verschillende risico’s met zich mee, afhankelijk van de regio waarin u spaart.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste risico’s:

⚠️ Valutarisico
⚠️ Inflatie in het spaarland
⚠️ Politieke toestand
⚠️ Economische situatie
⚠️ Wetgeving
⚠️ Het al dan niet aanwezig zijn van een depositogarantiestelsel

Estland is sinds 2011 lid van de Europese Monetaire Unie en hanteert de euro als betaalmiddel.

Het valutarisico is bij Bigbank dus niet van toepassing, aangezien uw spaargeld in euro wordt bewaard.

Sparen bij Bigbank – Inflatie

Aangezien Estland tot de eurozone behoort, is het inflatierisico bij deze Baltische bank niet hoger dan wanneer u zou sparen bij een Nederlandse bank.

De eurozone is namelijk een relatief stabiele economische eenheid en we kunnen daarom de gemiddelde inflatie in het eurogebied als richtlijn nemen om te bepalen of de deposito’s van Bigbank voor u als Nederlandse spaarder rendabel zijn.

Bigbank Sparen – Depositogarantie

Alle spaarbanken binnen de EU vallen sinds 2012 onder de (lokale) depositogarantie. D.w.z. dat uw spaargeld beschermd is door lokale overheid tot 100.000 euro per rekeninghouder per bankvergunning.

Uw spaargeld bij Bigbank valt dus ook onder deze garantieregeling. Het enige nadeel is dat, indien deze bank failliet gaat en u een beroep wilt doen op de depositogarantie, u dit zult moeten regelen met het Estse Tagatisfonds.

De ondersteuning wordt niet in het Nederlands aangeboden, u zult dus in het Engels moeten communiceren.

Dit kan mogelijks een extra struikelblok vormen bij het recupereren van uw spaargeld mocht Bigbank bankroet worden verklaard.

Sparen bij Bigbank – Economische en Politieke Situatie

Het huidige politieke beleid in Estland is stabiel en ook de economie lijkt momenteel geen problemen te ondervinden.

Wegens het stabiele politieke en economische klimaat zijn er dus geen extra risico’s verbonden aan sparen bij deze Baltische bank in vergelijking met een traditionele Nederlandse bank zoals Rabobank of ING.

Bigbank Deposito – Wetgeving

In sommige landen loopt u risico dat u dubbele belastingen moet betalen op uw spaargeld.

Over spaartegoeden van Nederlandse spaarders worden in Estland geen belastingen ingehouden. U hoeft dus geen dubbele belastingen te betalen wanneer u spaart bij Bigbank.

De bank is wel verplicht om de Estse belastingdienst te informeren over de spaartegoeden. De Estse belastingdienst informeert op haar beurt de Nederlandse belastingdienst over de spaarders en hun tegoeden.

Als Nederlander bent u verplicht om zelf belastingaangifte te doen bij de Nederlandse belastingdienst.

U moet jaarlijks uw depositobedrag opgeven als persoonlijk vermogen.

Daarnaast worden uw renteverdiensten als bruto-inkomsten uitbetaald. Deze dient u op te geven als inkomsten bij de Nederlandse belastingdienst.

Over de opgebouwde rente die nog niet werd uitbetaald hoeft u geen belasting te betalen.

Meer informatie over het rendement op depositorekeningen bij buitenlandse banken, alsmede de vrijstelling van belasting, kunt u vinden op de website van de Nederlandse Belastingdienst.

Bigbank Deposito Rekening Openen

Een deposito rekening openen bij Bigbank doet u in 5 eenvoudige stappen:

 1. Registratieformulier invullen
 2. Identificeren als klant
 3. Depositocontract afsluiten
 4. Depositobedrag overmaken
 5. Sparen tegen de hoogste rente

Vereiste documenten

Bigbank accepteert voor het openen van een deposito de volgende identiteitsbewijzen: Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart, Nederlands rijbewijs en Europees paspoort (deze dienen minstens 1 maand geldig te zijn).

U dient zelf aanwezig te zijn op de identificatie-afspraak.

Kosten openen rekening

Bij Bigbank opent u gratis een deposito rekening.

Bigbank rekent geen kosten voor het registreren als klant, bij het openen van het depositocontract, bij het uitbetalen van de jaarlijkse rente en het uitbetalen van het depositobedrag aan het eind van de looptijd.

Minimum inleg

Het minimum depositobedrag om een contract af te sluiten bedraagt 1.000 euro.

Deposito’s hebben geen maximum bedrag, echter bij een inleg hoger dan 100.000 euro kan de rente afwijken van de standen vermeld op onze website.

Neem contact op met de klantenservice indien u geïnteresseerd bent in een depositocontract hoger dan 100.000 euro.

Voorwaarden

Om een rekening te openen bij Bigbank dient een Nederlandse depositohouder aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • U bent minimaal 18 jaar oud.
 • U bent woonachtig in Nederland.
 • U bent in het bezit van een rechtsgeldig legitimatiebewijs dat nog minstens 1 maand geldig is.
 • U bent in het bezit van Nederlandse betaalrekening.
 • U heeft een Nederlands mobiel telefoonnummer
 • U heeft een geldig e-mailadres.

Het is niet mogelijk om klant te worden bij Bigbank indien u een belastingplicht heeft in Amerika, dit komt door beperkingen die gekoppeld zijn aan de Amerikaanse belastingwet FATCA.

Aanvragen

Wat doet Bigbank met het spaargeld?

Bigbank heeft een traditioneel bedrijfsmodel waarbij deposito’s worden gebruikt voor de financiering van sterk gespreide en kleinschalige consumentenkredieten.

De bank investeert – in tegenstelling tot andere banken die het spaargeld van hun klanten beleggen in aandelen of andere vormen van investeringen – enkel in consumentenleningen.

De Estse bank is als spaarbank actief in de Baltische Staten, Finland, Spanje, Duitsland en Oostenrijk.

Het geld dat in deze landen wordt aangetrokken met spaardeposito’s wordt gebruikt om kredieten te verstrekken in Estland, Letland, Litouwen, Finland, Zweden en Spanje.

Dit traditioneel model is een sterkte van Bigbank, maar vormt tegelijkertijd ook een risico.

Mocht de vraag naar consumptieve kredieten afnemen, dan blijft de bank met spaargeld zitten waar ze niks aan kan verdienen.

Er wordt echter verwacht dat de leenportefeuille van Bigbank de komende jaren zal blijven groeien.

Hiervoor wil Bigbank de depositoportefeuille verdubbelen. Het grootste groeipotentieel ligt daarbij in de Nederlandse markt, omdat Nederlanders ervaren spaarders zijn met een goede kennis van deposito’s, en bovendien gewend zijn aan internetbankieren.

Daarbovenop zijn Nederlanders vaak bereid hun geld voor een wat langere periode op een veilige plek vast te zetten, wat voor beide partijen uiteraard erg interessant is.

Conclusie: Is Bigbank betrouwbaar ?

Het Estse depositogarantiestelsel dat van toepassing is op de spaardeposito’s van Bigbank voldoet aan de richtlijnen van de Europese Unie en de Estse overheid staat garant voor het fonds.

Sparen bij Bigbank is dus net zo veilig als sparen bij een Nederlandse bank.

Bovendien geniet Estland alle voordelen van de Europese Unie en opereert deze staat onder een stabiel politiek klimaat.

Al met al kunnen we dus concluderen dat sparen bij Bigbank geen grote risico’s met zich meebrengt.

Bovendien biedt deze bank een hogere rente aan dan wat u krijgt bij de Nederlandse banken. Sparen bij Bigbank levert u dus een hoger rendement op.

Aanvragen

Bigbank Contact

Email

Wilt u meer informatie over het bedrijf of de producten van Bigbank ontvangen?

Neem dan contact op via [email protected].

Telefoonnummer

Heeft u liever telefonisch contact?

Bigbank is bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur op het telefoonnummer 020 2626 962.

Postadres

Riia 2
51004 Tartu
Estland

Klachten of tips over Bigbank?

Heeft u klachten over de service bij Bigbank of ondervindt u problemen bij het openen van uw account? Dan kunt u eenvoudig contact opnemen met de klantenservice van Bigbank.

Bigbank heeft geen kantoor in Nederland, maar u kunt de servicedesk steeds via een Nederlands telefoonnummer bereiken.

Ook kunt u uiteraard een e-mail sturen.

Bigbank Ervaringen

Bent u benieuwd naar de ervaringen van klanten? Lees Bigbank reviews en beoordelingen van klanten onderaan deze pagina.

Indien u zelf ervaring met Bigbank heeft, laat zeker een reactie achter. Andere lezers halen veel waarde uit uw mening!

Rekening Openen


Reviews van Bigbank

Bigbank is nummer 6 van 80 bedrijven in de totale beoordeling en kreeg een gemiddelde beoordelingsscore van 4.5 op basis van 14 reviews. Hun zwakte is Website & Gebruiksvriendelijkheid en hun kracht is Rente & Kosten.
Klanten reviews
Filter reviews Close Icon
Alle reviews
Sorteer op Close Icon
Meest Recent
Hoogst Beoordeeld
Laagst Beoordeeld
Meest nuttig
Anoniem 1 review | augustus 15, 2019
Algemene Review
Voordelen
Mooie en handige website, goede service en boven gemiddelde rente
Nadelen
-
Plaatsen
Plaats reactie
User Avatar
Henk Mijntjes 1 review | augustus 12, 2017
Algemene Review
Voordelen
BigBank is gewoon de enige welke een % rente nog geeft op de deposito's in Nederland. Simpel toch
Nadelen
-
Plaatsen
Plaats reactie
User Avatar
sjors 1 review | februari 13, 2017
Algemene Review
Voordelen
Ik ben overgestapt naar Bigbank omdat de rente overal steeds lager wordt. Op deposito's krijg je tenminste wat nog rente. Niet zoveel als vroeger alleen, maar beter dan niets. Bigbank is verder een professionele bedrijf gebleken. Overstappen was relatief eenvoudig en het personeel is hier zakelijk en klantvriendelijk.
Nadelen
-
Plaatsen
Plaats reactie
User Avatar
J.J.Lekkens 1 review | februari 11, 2017
Algemene Review
Voordelen
Tenminste een klantenservice die nog werkt zoals het hoort. Bij de grote banken kan je dat vergeten, denk ABN en ING. Ik heb een depositorekening voor 10 jaar geopend voor mijn zoon. Perfect.
Nadelen
-
Plaatsen
Plaats reactie
User Avatar
Ludovique 1 review | februari 5, 2017
Algemene Review
Voordelen
Automatische jaarlijkse rentebetalingen nar mijn eigen bankrekening vind ik gemakkelijk, hoef er zelf niet meer aan te denken. De klantenservice is heel hulpvaardig en deskundig
Nadelen
-
Plaatsen
Plaats reactie
User Avatar
Chloe 1 review | februari 1, 2017
Algemene Review
Voordelen
Het enige irritante wat ik kan bedenken is dat je constant via een je telefoon een code moet invoeren. Maar goed, als dat alles is.
Nadelen
-
Plaatsen
Plaats reactie
User Avatar
Anoniem 1 review | januari 17, 2017
Algemene Review
Voordelen
Ik vind het super leuk, sparen via Big Bank, wordt bijna een sport. Je houdt het netjes online bij, kan makkelijk inloggen en storten. En ik zie het groeien :)
Nadelen
-
Plaatsen
Plaats reactie
User Avatar
klaas 1 review | januari 16, 2017
Algemene Review
Voordelen
Eigenlijk is het gewoon simpel, bij BIg Bank heeft het nog zin om een rekening te openen. Beter dan de ING. Of een sok met geld. De deposito rekening geeft tenminste nog wat, hoe langer je deze vast zet hoe beter.
Nadelen
-
Plaatsen
Plaats reactie
User Avatar
Anoniem 1 review | januari 5, 2017
Algemene Review
Voordelen
Als je wilt sparen met een beetje rente is Big Bank ongeveer de enige welke nog een rente aanbiedt. Ik vind het eng dat ze niet onder het garantie deposito vallen, maar lees alleen maar goede verhalen.
Nadelen
-
Plaatsen
Plaats reactie
User Avatar
joep 1 review | december 19, 2016
Algemene Review
Voordelen
Ik heb vorig jaar een 5 jarig deposito afgesloten. De rente wordt altijd netjes gestort. Ik ga niet boven de 100.000 ivm het EU garantiestelsel. Deze bank valt onder de EU wetgeving, dus ik maak me geen zorgen
Nadelen
-
Plaatsen
Plaats reactie
Meer reviews laden

Beoordeel & review Bigbank

Niet overtuigd?

Bezoek de officiële website en kom meer te weten over Bigbank