Geld lenen kost geld

CryptoLoan | Bitcoin als onderpand voor uw krediet

  • april 29, 2022
  • 5 min leestijd
  • Read Icon1680 gelezen

De hype rond de crypovaluta’s is al even voorbij. Dit bevestigt dat de hebzucht van beleggers gezorgd heeft voor de enorme snelle waardestijging en niet het vertrouwen in de technologie zelf.

Het was echter slechts een kwestie van tijd voordat er pogingen werden ondernomen om crypovaluta’s ook in te zetten in andere takken van de financiële markt. Een van deze alternatieve toepassingen is het gebruik van Bitcoin als onderpand voor kredieten.

De kredietverstrekker VIA SMS Group (oprichter van het P2P platform Viainvest) biedt sinds kort CrypotoLoan aan: leningen waarbij Bitcoin als onderpand gebruikt wordt. Deze leningen worden momenteel enkel aangeboden in Zweden.

Het bedrijf wilt dit product binnenkort aanbieden in de rest van Europa. Crypto-beleggers uit Zweden kunnen nu hun Bitcoin als onderpand deponeren.

De komende maanden heeft VIA SMS Group voorzien om het product uit te rollen in de rest van Europa en ook de portefeuille van geaccepteerde crypovaluta’s zou binnenkort uitgebreid moeten worden naar onder andere Ethereum en Litecoin.

De basisgedachte is om eigenaren van cryptovaluta’s de mogelijkheid te bieden hun Bitcoin als onderpand te kunnen gebruiken, zonder ze eerst te hoeven verkopen.

Wat zijn de voorwaarden voor CryptoLoan?

CryptoLoan is een particuliere lening voor vrije besteding. In Zweden worden momenteel leningen van 500 tot 15.000 euro aangeboden. De looptijd bedraagt 24 maanden. De lener betaalt momenteel 3,33% rente per maand. Het jaarlijks kostenpercentage bedraagt 47%. Bitmuntstukken worden als krediet onderpand in veilige bewaring gegeven.

Hoe werkt het crypto-krediet?

  1. De lener gebruikt de leencalculator op de homepage en selecteert het gewenste leenbedrag. De leenrente voor het crypto-krediet bedraagt 50% (LTV* = Loan-to-Value). Om EUR 15.000,00 te kunnen lenen zouden kredietnemers het dubbele van de waarde in Bitcoins als onderpand moeten storten.
  2. Leners vullen de aanvraag in en identificeren zich.
  3. Zodra de lening is goedgekeurd, ontvangen de leners een Bitcoin Wallet adres waar ze hun Bitcoins overdragen.
  4. Zodra de crypto valuta bij de VIA SMS Group is aangekomen, wordt het gewenste kredietbedrag overgeboekt naar de referentierekening.

De kredietverstrekker biedt een speciale gratis terugbetaling aan. De transactiekosten voor de overdracht van de Bitcoins worden gedragen door de lener. Er zijn geen verdere kosten. Na terugbetaling van de lening worden de Bitcoins terug overgedragen naar de lener.

*Loan-to-Value ratio is een begrip uit de kredietverlening. Een kengetal dat wordt gevonden door de waarde van een lening (= het geleende geld) te delen door de waarde van het onderpand (in dit geval de cryptovaluta); het getal wordt uitgedrukt als percentage.

Wat gebeurt er als de Bitcoin-prijs sterk daalt?

Wanneer de Bitcoin prijs daalt en de LTV van 90% bereikt (dit wil zeggen dat, stel u leent 10.000 euro, de waarde van de Bitcoin die u als onderpand gebruikte 11.111 euro bedraagt), worden de Bitcoins verkocht.

Dit zorgt ervoor dat de waarde van uw onderpand het volledige geleende bedrag kan dekken. Aangezien de bitcoin onderhevig is aan sterke schommelingen, draagt de lener het risico dat zijn/haar bitcoins door VIA SMS Group worden verkocht bij een prijsdaling van minder dan 50%.

De opbrengst van de verkoop wordt gebruikt voor de financiering van de lening. De overschot wordt terug overgedragen aan de lener.

Een prijsfluctuatie waarbij de waarde halveert over een periode van 24 maanden is zeer realistisch, aangezien de waarde van Bitcoin alleen al sinds december 2017 met 50% is gedaald.

Kan de lener tijdens de looptijd van de lening beschikken over zijn Bitcoins?

Neen, de lener draagt het eigendom over aan VIA SMS Group, maar blijft eigenaar. Tijdens de looptijd van de lening mag de lener de cryptomunt niet verhandelen.

De Bitcoins worden opgeslagen op beveiligde hardware portemonnees van het bedrijf. Wanneer de lener zijn krediet terugbetaalt, krijgt hij zijn Bitcoins terug. Dit natuurlijk alleen in de veronderstelling dat de waarde van de munt de 90% LTV-grens niet heeft bereikt.

Wanneer komt CryptoLoan naar Nederland?

Volgende maand wordt besloten in welke landen VIA SMS Group het product verder zal presenteren en onder welke voorwaarden. De reactie en de vraag naar het product worden momenteel gemeten in Zweden.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via CryptoLoan.se en zich abonneren op nieuws over het crypto-krediet.

Staat CryptoLoan ook genoteerd op het ViaInvest P2P platform?

Op dit moment is het product nog te nieuw om te worden gepresenteerd als een nieuw type lening op het ViaInvest platform. De hoofdactiviteit van de VIA SMS Groep is het alternatief financieren van consumptieve kredieten.

De onderneming is momenteel in zes Europese landen vertegenwoordigd. Daarnaast biedt de VIA SMS Groep ook andere financiële producten aan zoals creditcards, rekening-courantkredieten, spaarproducten en obligaties.

Indien het nieuwe product goede resultaten oplevert, zal het hoogstwaarschijnlijk op het P2P platform beschikbaar worden gesteld.

Conclusie

In de loop van de komende maanden zal onderzocht worden of het nieuwe product potentieel heeft en of het zich in Europa kan bewijzen.

Het zal zeer interessant zijn om te zien onder welke voorwaarden de CryptoLoan in Nederland zal worden aangeboden, gesteld dat het bedrijf beslist dit product ook naar de Nederlandse markt te brengen.

Met een jaarlijkse rente van 47% zal de CryptoLoan waarschijnlijk niet echt concurrerend zijn in Nederland.

Wat is uw mening over door cryptovaluta gewaarborgde leningen? Denkt u dat crypovaluta’s zich in de nabije toekomst ook in de kredietverlening zullen vestigen?

Was this article helpful?

Be the first one to give feedback

Wolf Bogaert werkt sinds 2017 bij Financer en is marktleider van de Nederlandse markt. Hij heeft een passie voor financiën en heeft de afgelopen 5 jaar meer dan 350 artikelen geschreven over een breed gamma aan financiële topics. Zijn doel is het verspreiden van op feiten gebaseerde financiële kennis om mensen te helpen bij het nemen van de beste financiële beslissingen.

Delen op
Read Icon1680 gelezen

Bekijk onze onderwerpen

Door Financer.com te gebruiken maak je een verschil!  Lees meer