Geld lenen kost geld
gezamenlijke-rekening-openen
Finance Academy

Een compleet overzicht over een gezamenlijke rekening openen

Hoe ga ik om met een gezamenlijke rekening en de financiën die daarbij horen?

Welke kosten worden gedeeld en welke zijn voor ieders eigen rekening? Moeten we het budget verdelen, alles gezamenlijk doen of ieder voor zichzelf?

Het is vaak niet altijd even simpel om te weten wat de beste aanpak is wanneer u het huishouden met een iemand of meerdere mensen deelt.

In hoeverre moeten beide partijen het budget verdelen en hoe wordt omgegaan met persoonlijke voorkeuren en verantwoordelijkheden?

In dit artikel zullen we de begrippen gezamenlijke rekening, gezamenlijke en gedeelde financiën behandelen.

Stijgende trend gedeelde financiën en gezamenlijke rekening

Uit onderzoek blijkt dat steeds meer Nederlandse gezinnen kiezen voor een meer gedeelde vorm van de ‘gezamenlijke’ financiën, waarbij elk een eigen deel voor zijn/haar rekening neemt.

De resultaten van twee studies die uitgevoerd werden door Nordea wijzen op een dalende trend voor gezamenlijke financiën en een stijging ten voordele van een meer gedeelde aanpak.

Uit deze onderzoeken blijkt dat het aantal volledig gedeelde financiën is gedaald van 58 procent in 2010 naar 48 procent in 2014.

Dit is inclusief alle opbrengsten, kosten en uitgaven in de onderzochte huishoudens. In een meer recente enquête, bleek 45 procent van de deelnemers aan te geven gebruik te maken van een combinatie van een gemeenschappelijke en gedeelde economie.

Leestip!

NIBUD: -lees hier meer over verschillende uitgaven die voorkomen in een huishouden.

Deze trend is vooral te danken aan het stijgende aantal samenlevingscontracten, scheidingen en een levensstijl die steeds meer geïndividualiseerd wordt.

Mede door de enorme groei in de ontwikkeling van (communicatie)technologie, en de niet te onderschatten invloed van sociale media.

Indien u ook liever kiest voor het splitsen van uw persoonlijke financiën, dan zijn er verschillende manieren waarop u dit kunt doen.

Er zijn een viertal verschillende modellen waarmee u uw financiën in een gezamenlijke huishouding kunt helpen organiseren.

Hoe kan in mijn financiën organiseren?

Een rommelig, onoverzichtelijk huis kan stressvol, overweldigend en zelfs chaotisch zijn. Hetzelfde geldt voor uw persoonlijke financiën.

Ongeorganiseerde rekeningen en budgetten zijn niet alleen stressvol, ze kunnen u zelfs dieper in de schulden brengen.

Hieronder hebben we vier verschillende modellen beschreven om uw financiën te organiseren.

  Vier verschillende modellen

 • Volledig gezamenlijke economie. Deze vorm spreekt voor zichzelf: u legt al het geld samen en alle kosten en aankopen worden met deze gezamenlijke geldstroom betaald.

 • Deels gedeelde economie. Bij dit model worden alle rekeningen, lopende kosten en andere huishoudgerelateerde uitgaven bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal kapitaalkrachtige personen in het huishouden (jonge kinderen zijn uiteraard (nog) niet in staat deze kosten te dragen). Het resterende bedrag dat u overhoudt van uw loon besteedt u aan eigen en persoonlijke zaken, waaronder bijvoorbeeld een eigen wagen, smartphone, enzovoorts.

 • Proportioneel deels gedeelde economie. Dit model werkt gelijkaardig aan het gedeelde economie model, met als enige verschil dat de personen die meer verdienen proportioneel meer betalen. Dit kan bijvoorbeeld verwezenlijkt worden door een percentage vast te leggen.

  » Voorbeeld: Iemand met een loon van €1500,- per maand zal bijvoorbeeld €500,- spenderen aan kosten, terwijl de persoon met het hogere loon van €2000,- een bedrag van €200,- zal bijdragen (gesteld dat een percentage van 10% wordt gehanteerd. Dit is uiteraard afhankelijk van de overeenkomst).

 • Gedeelde economie. Hierbij wordt praktisch alles apart betaald. U kunt overeenkomen om zaken zoals de hypotheekkosten of een autolening samen te bekostigen. Dit is uiteraard afhankelijk van uw specifieke situatie

Hoe kiest u de beste aanpak?

Kiezen welke aanpak het best aansluit bij uw huidige (gezins)situatie is vaak geen eenvoudige opgave.

Sommige personen sluiten beter aan bij een meer gezamenlijke aanpak, terwijl anderen liever op zichzelf zaken bekostigen en hun loon meer autonoom wensen te besteden.

Gelukkig is dit heel normaal en vraagt dit soort zaken voldoende tijd en ervaring om tot een werkbaar compromis te komen.

Een goede vuistregel is om een van de vier modellen te kiezen waarvan u (beiden) denkt dat dit het best aansluit bij uw wensen en het een testperiode te geven van 2-3 maanden.

Op die manier kunt u het gezin voldoende tijd laten het model te implementeren en aan te passen aan uw noden en wensen.

Indien het model absoluut niet blijkt te werken, kunt u beslissen over te schakelen naar een meer of minder flexibele aanpak en het budget meer of minder te verdelen.

Samen rekening openen voor gemeenschappelijke uitgaven

Het is gebruikelijk dat paren een gezamenlijke rekening openen om alle gangbare kosten te betalen, maar een aparte rekening hebben voor hun persoonlijke uitgaven.

Dit is een goede aanpak en trend volgens Nordea privé econoom Ingela Gabrielsson, die zowel een gezamenlijk doel voorop stelt, als de autonomie van de persoon respecteert.

Ze vindt deze vorm geweldig, aangezien beide partijen leren om eigen verantwoordelijkheid te nemen en tegelijkertijd samen de lasten kunnen delen.

Waarom een gezamenlijke rekening openen?

Het delen van een gezamenlijke bankrekening kan verschillende voordelen bieden voor verschillende relaties: Gehuwden en samenwonenden

Hieronder hebben we gezamenlijke rekening voor en nadelen benoemd.

Gezamenlijke rekening voor en nadelen

Als u een vaste relatie hebt, deelt u uw leven met een partner. Soms wilt u alles met uw partner doen.

Soms heeft u een beetje ruimte nodig. Hetzelfde kan waar zijn als het gaat om uw financiën. Dat leidt tot een van de grote vragen die elk stel in een langdurige relatie moet beantwoorden: moet je een gezamenlijke rekening openen?

Het antwoord zal voor elk koppel en elke situatie anders zijn. Maar hier zetten we de gezamenlijke rekening voor en nadelen op een rijtje.

  Nadelen gezamenlijke rekening

 • Mogelijke geldruzies. Als al uw geld uit één pot komt, hebt u misschien de behoefte om elk artikel dat u koopt met uw partner te bespreken. Bespreek hoe u uw aankopen wilt regelen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

 • Cadeaus kopen. Het kan moeilijker zijn om een geheim cadeau te verzinnen als uw partner elke aankoop kan zien.

Ingela Gabrielsson gelooft dat de trend richting een meer gedeelde economie deels te wijten valt aan het feit dat de lonen zijn gestegen, wat heeft geleid tot meer geld per individu.

Zij is van mening dat dit ervoor gezorgd heeft dat het eenvoudiger werd de familiale kosten te dragen en de noodzaak om de financiën te moeten delen (wegens minder totaal kapitaal om de kosten te dekken) deels verdween.

De studies van Nordea tonen ook aan dat er een duidelijk verschil te zien is tussen getrouwde koppels en koppels die enkel samenwonen.

In het eerste geval wordt het bijna als vanzelfsprekend beschouwd dat men gezamenlijke financiën heeft, terwijl dit bij samenwonenden veel minder het geval is.

Tips om conflicten te vermijden

Hieronder enkele tips om conflicten of onduidelijkheden omtrent financiële topics met uw partner te helpen vermijden:

 • Maak samen een begroting. Maak een kosten begroting voor uw budget, en doe dit samen! Het is heel belangrijk om dit steeds zo goed en nauwkeurig mogelijk te doen, zodat u nooit voor verassingen komt te staan.

 • Open een gezamenlijke spaarrekening. Het kan ook interessant zijn een gezamenlijke spaarrekening te openen waar beide partners maandelijks een vast afgesproken bedrag op storten. Dit kan nuttig zijn voor grote toekomstige aankopen, zoals een huis, een nieuwe auto of eventueel een mooie reis naar het buitenland. Spreek op voorhand het doel van deze rekening af en leg duidelijk vast welke zaken hiermee bekostigd kunnen worden.

 • Communiceer. Goeie communicatie is de sleutel tot een succesvolle relatie en samenwerking. Probeer steeds goed te luisteren naar uw partner en herhaal wat werd gezegd, zodat beide partijen steeds zeker zijn dat de boodschap correct werd begrepen. Ook kan het helpen sommige dingen duidelijk op voorhand vast te leggen, al dan niet op papier. Deze notities kunt u dan later raadplegen mochten er conflicten of onduidelijkheden ontstaan.

 • Wees respectvol voor andermans wensen. Een goede basis voor duidelijke communicatie is wederzijds respect. Respecteer de ander en probeer tegemoet te komen aan elkaars noden en wensen. Dit zal niet alleen de relatie bevorderen, maar ook zorgen voor een vlekkeloze samenwerking op financieel vlak.

Is een gezamenlijke spaarrekening een goed idee?

Een gezamenlijke spaarrekening kan een goed idee zijn, mits u en de andere rekeninghouder een sterke vertrouwensrelatie hebben.

Of u nu van plan bent een spaarrekening te delen met een kind, een partner of een ouder, communicatie is essentieel. Dat kan betekenen dat u moeilijke discussies moet voeren over uitgaven en spaargewoonten.

Hoe ongemakkelijk het ook kan zijn, het initiëren van dit soort gesprekken kan later nog grotere problemen voorkomen.

Hoe een gezamenlijke spaarrekening openen?

Het openen van een gezamenlijke spaarrekening is vergelijkbaar met het openen van een persoonlijke spaarrekening. Dit is hoe het proces er waarschijnlijk uit zal zien:

 • Selecteer de optie “gezamenlijke spaarrekening” tijdens het aanvraagproces bij uw bank.
 • Lever de bank de persoonlijke gegevens van alle rekeninghouders, zoals adres, geboortedatum en sofinummer.

Als u een gezamenlijke spaarrekening opent met een partner , sluit uw individuele spaarrekening dan niet, althans niet meteen. U wilt misschien uw eigen geld hebben voor persoonlijke uitgaven of voor cadeaus en verrassingen.

Vergelijk deze opties als u op zoek bent naar een gezamenlijke spaarrekening of een nieuwe individuele rekening.

Hoe een gezamenlijke rekening opzeggen?

Een gezamenlijke rekening opzeggen kan gevolgen hebben. Als het slecht gaat, loopt u mogelijk betalingen mis, worden cheques geweigerd en betaalt u onnodige kosten.

Om dure verrassingen te voorkomen, volgt u deze checklist voor een gezamenlijke rekening opzeggen:

 1. Breng uw rekeningsaldo op nul; -Stort geld om een eventueel tekort aan te vullen, of beslis hoe u wilt dat uw bank het geld op de rekening verdeelt bij sluiting.
 2. Opnames stoppen; -Voorkom dure overdisponeringen en vertragingen bij een gezamenlijke rekening opzeggen en zorg ervoor dat alle uitstaande posten zijn verrekend.
 3. Maak uw nieuwe rekening klaar; -Open een nieuwe rekening, als u die nog niet hebt. U moet op de nieuwe rekening betalingen kunnen ontvangen, geld kunnen uitgeven, rekeningen kunnen betalen en contant geld kunnen bewaren.
 4. Vraag uw bank om de oude rekening te sluiten; -Zoek uit wat de vereisten zijn, wie de gezamenlijke rekening opzeggen kan bewerkstelligen en hoe u uw verzoek moet communiceren.

Wat te doen in geval van een scheiding?

Het kan altijd gebeuren dat u als koppel op een bepaald moment beslist dat samenwonen niet meer lukt.

Een scheiding aanvragen kan dan wenselijk zijn. Dit kan soms voor hevige conflicten zorgen, ook op financieel vlak.

Het kan in dergelijke situaties zinvol zijn op voorhand enkele dingen op papier te zetten wanneer beide partijen kalm en op goede voet met elkaar wensen samen te werken.

Een contract of overeenkomst kan hier een goed instrument zijn om onduidelijkheden te vermijden in verband met bijvoorbeeld huisvesting, erfenis, of ander kapitaal.

Scheiden, wat moet ik regelen?

Vul hier de checklist bij scheiden of uit elkaar gaan in voor een volledig overzicht van wat u te doen staat bij een scheiding of bij het uit elkaar gaan. 

Maak in dat geval een afspraak met uw notaris, zodat u zeker bent dat alle informatie correct wordt genoteerd.

Dergelijke zaken kunnen een gevoelig onderwerp vormen in het begin van een relatie.

Indien u echter op een respectvolle manier aankaart dat u enkel eventuele problemen en geschillen in de toekomst op deze manier wenst te vermijden, zult u zien dat een dergelijke regeling absoluut geen vertrouwensproblemen met zich mee hoeft te brengen.

Overleg dit steeds in gesprek met uw partner, en kom samen tot een wederzijds voordelige overeenkomst.

Kosten gezamenlijke rekening

Als u ooit het gevoel hebt gehad dat uw bank u voor iets liet betalen en u zag het niet aankomen, dan hebben wij de meest voorkomende kosten hieronder beschreven.

 1. Veel banken brengen kosten in rekening voor het aanhouden van betaal- of spaarrekeningen.
 2. Het gebruik van geldautomaten die niet bij uw bank zijn aangesloten, kan leiden tot kosten voor de geldautomaataanbieder en uw bank.
 3. Wanneer u een aankoop doet of een andere transactie verricht die hoger is dan het bedrag op uw betaal- of spaarrekening, en u hebt niet gekozen voor een rood stand programma, kan de bank de kosten weigeren of onbetaald laten.
 4. Veel banken stellen een maximum aan het aantal maandelijkse geldopnames dat u van bepaalde rekeningen kunt doen, meestal spaarrekeningen. Na een bepaald aantal kan uw bank u kosten in rekening brengen.
 5. Een overschrijving kan de beste manier zijn om snel geld over te maken. Banken brengen echter vaak kosten in rekening voor deze dienst.
 6. Sommige banken eisen dat u uw rekening gedurende een bepaalde periode open houdt, anders worden er kosten aangerekend voor vervroegde afsluiting.

Gezamenlijke rekening vergelijken

Het is belangrijk om uw opties te kennen wanneer u een gezamenlijke rekening vergelijken. U zult het volgende in overweging willen nemen bij een gezamenlijke rekening vergelijken:

 • Vereisten voor de rekening: Voordat u een rekening opent, moet u weten wat u moet doen om de rekening te openen en te behouden. Het kan zijn dat u een minimumsaldo op de rekening moet aanhouden of dat u een bepaald bedrag per maand moet storten. Verschillende banken hebben verschillende rekeningvereisten.
 • Onderhoudskosten: Wees u bewust van alle rekeningkosten voordat u zich aanmeldt voor de rekening. Kosten kunnen maandelijks of jaarlijks in rekening worden gebracht en kunnen bestaan uit kosten voor het aanhouden van de rekening, kosten voor rood staan en kosten voor het niet aanhouden van een bepaald minimumsaldo op de rekening. Ken de kosten, zodat u een gezamenlijke rekening vergelijken kunt met de kosten die andere financiële instellingen in rekening brengen.
 • Toegang tot geldautomaten: Weet of uw rekening wordt geleverd met een pinpas en zo ja, waar kunt u deze gebruiken? Worden er kosten aangerekend voor geldautomaten buiten het netwerk?
 • Online rekeningbeheer: Online bankieren en mobiele apps helpen u bij het beheren van uw rekening en het bijhouden van uw uitgaven, dus vergelijk deze functies voordat u een gezamenlijke betaalrekening kiest.

Is een gezamenlijke rekening openen iets voor u?

Zoals u ziet, de keuze voor samen rekening openen of gedeelde financiën afhankelijk van een heleboel factoren.

Sommige koppels of gezinnen fungeren beter met een volledig gedeeld budget, terwijl anderen liever hun eigen zaken betalen.

Als u getrouwd bent of reeds lange tijd samenwoont is meestal eenvoudiger voor een meer gezamenlijke aanpak te kiezen.

De precieze methode die u gebruikt is uiteindelijk van minder groot belang.

Het is vooral belangrijk dat u samenzit met uw partner en gezin en duidelijk communiceert over uw wensen en noden.

Zo zult u conflict in de toekomst vermijden en op een aangename manier samen de financiën gezond houden.

Was dit artikel nuttig?

Wees de eerste om feedback te geven

Ik werk als country manager voor Financer.com Nederland. Mijn interesses liggen in het beheren van mijn eigen financiën, beleggen en sparen. Ik wil nuttige informatie geven en onze lezers helpen om slimmere financiële beslissingen te nemen.

Delen op
Read Icon354 gelezen
Laatst bijgewerkt: december 29, 2021
Door Financer.com te gebruiken maak je een verschil!  Lees meer