Financier uw nieuwe woning met de laagste hypotheekrente

Vergelijk hypotheekrentes en vind de beste optie.

Vergelijk actuele hypotheekrente

 • Goedkoop een hypotheek oversluiten
 • Snel geregeld!
 • Vanaf € 650,- zonder hypotheekadvies
 • Alles simpel en snel online geregeld!
Aanvragen

56 keer gekozen

 • 100% onafhankelijk
 • Garantie: de laagste hypotheekrente
 • Binnen 24 uur duidelijkheid
Aanvragen

4 keer gekozen

 • Vrijblijvend en onafhankelijk advies
 • Het eerste gesprek gratis
 • Keuze uit de laagste rentes
Aanvragen

2 keer gekozen

Home free iconDenkt u erover om een huis te kopen? Of een tweede hypotheek te nemen?

Het is voor velen van ons ongetwijfeld een bekend beeld: na de opleiding komt de eerste baan en zodra er wat geld gespaard is, overweegt u de aankoop van een eigen appartement of huis.

Natuurlijk is deze optie een stuk voordeliger dan jarenlang huur te betalen.

Vaak beschikt men echter niet over het benodigde eigen vermogen om de gehele investering te kunnen bekostigen.

Er is dan nood aan extra extern kapitaal. Een hypotheek is een van de meest voorkomende vormen van vastgoedfinanciering.

Op Financer.com lichten we de belangrijkste punten voor u toe en bespreken we waarmee u rekening moet houden bij het afsluiten van een hypotheek.

Daarna kunt u bij bovenstaande partijen eenvoudig actuele hypotheekrentes vergelijken.

Actuele hypotheekrente vergelijken

Wat is een hypotheek?

De hypotheek is een van de meest voorkomende vormen van vastgoedfinanciering. Een andere – zij het iets meer ouderwetse – benaming is ‘hypothecaire lening’.

Het betreft hierbij een lening waarbij een registergoed, bijvoorbeeld onroerend goed, als onderpand dient.

De lener ontvangt het vereiste kapitaal, dat wordt gewaarborgd door de geoormerkte investering (huis, appartement, onroerend goed). Indien de ontlener de terugbetalingen niet nakomt, wordt het overeenstemmende goed in beslag genomen door de geldverstrekker.

De hypothecaire lening wordt vaak afgesloten voor een langere periode van 20 tot 30 jaar.

Het bedrag van de lening is gewoonlijk hoger dan bij gewone leningen. Bedragen van €500.000 zijn niet ongewoon voor woningkredieten.

Hypotheekvormen

In Nederland bestaan er verschillende hypotheekvormen. De meest populaire vormen zijn:

 • annuïteitenhypotheek
 • lineaire hypotheek
 • aflossingsvrije hypotheek

De keuze voor het type hypotheek is bepalend voor de manier waarop u de lening zult aflossen. Afhankelijk van de hypotheekvorm kunt u tussentijds aflossen, enkel rente aflossen en meer.

U kunt hier meer lezen over de verschillende soorten hypotheken.

Bijzondere kenmerken van hypotheken

Wegens de pandrechten van de hypotheekaanbieder op het onroerend goed kan de lener een betere rente krijgen dan bij particuliere kredieten zoals een  persoonlijke lening, doorlopend krediet, etc.

Ter voorbeeld: op dit moment ligt de laagste hypotheekrente rond de 1% en de laagste rente bij een persoonlijke lening rond de 4%.

De bijzondere kenmerken van de hypotheek zijn:

 • Lange looptijden
 • Gunstige rentevoeten
 • Hoge geleende bedragen
 • Onroerend goed is in onderpand gegeven

Bij het afsluiten van een hypotheek kunt u een vaste of een variabele rente overeenkomen.

Een vast rentepercentage geeft u een zekere planningszekerheid voor betalingen.

Door snel veranderende marktomstandigheden kunnen vaste rentetarieven slechts voor een bepaalde periode (5 – 20 jaar) worden overeengekomen. Daarna is het noodzakelijk te heronderhandelen over nieuwe voorwaarden, of over te schakelen op een variabele rente.

Aflossen Hypotheek

De populairste manier voor een hypotheek aflossen, is de annuïteitenhypotheek. Op de tweede plaats staat de lineaire hypotheek. Hieronder staan de vormen kort toegelicht:

Annuïteitenhypotheek

Bij deze vorm van hypotheek betaalt u bruto elke maand hetzelfde bedrag. Dit bedrag blijft gedurende de gehele looptijd van de lening constant.

Aan het begin betaalt u voornamelijk rente en hoe verder de looptijd vordert zult u verhoudingsgewijs steeds meer aflossing betalen en minder rente (wegens het kleiner openstaand saldo).

Aangezien de rente daalt, daalt uw belastingvoordeel. Daardoor gaan uw netto maandlasten steeds iets omhoog.

Aan het einde van de looptijd is de gehele hypotheek afgelost.

Lineaire hypotheek

De lineaire hypotheek wordt gewoonlijk in maandelijkse termijnen afgelost, verspreid over een periode van maximaal 30 jaar.

Bij de lineaire hypotheek, lost u elke maand hetzelfde bedrag af. De rente is tijdens het eerste jaar hoog en na dertig jaar erg laag.

De maandlasten, maar ook uw belastingvoordeel, dalen dus gedurende de looptijd van de hypotheek.

Een lineaire lening is daarom uitermate geschikt voor diegenen die de maandlast willen zien afnemen.

Aflossingsvrije hypotheek

Dit is de hypotheekvorm met de laagste lasten. U betaalt gedurende de gehele looptijd enkel de rente en lost tussendoor meestal niet af.

Om een aflossingsvrije hypotheek uiteindelijk terug te kunnen betalen, moet u het huis verkopen. De verkoop van het huis moet dan natuurlijk wel voldoende opbrengen.

Eventueel kunt u de restschuld bij het aflossen van de hypotheek financieren met spaargeld.

Net als bij de annuïteitenhypotheek blijven de maandelijkse lasten constant zolang de rente gelijk blijft.

Actuele hypotheekrente

Met actuele hypotheekrente bedoelt men de hypotheekrente van dit moment.

De hypotheekrente schommelt regelmatig en is afhankelijk van de Euribor en de kapitaalmarktrente. Twee ingewikkelde termen die min of meer het volgende betekenen:

 • De Euribor is de actuele rente waartegen banken elkaar korte termijn leningen verstrekken (korte rente)
 • De kapitaalmarktrente is de rente waartegen onze overheid geld leent om uitgaven te kunnen doen (lange rente)

De twee rentes samen beïnvloeden de actuele hypotheekrente. De rente wordt dus onder andere bepaald door geldbeleggers (die actief zijn op de kapitaalmarkt) en de Europese Centrale Bank (ECB).

Waarom is dit?

Hypotheekaanbieders lenen namelijk een gedeelte van het geld waarmee zij hypotheken verstrekken bij banken, zoals de Europese Centrale Bank of de Nederlandsche Bank.

Op het moment dat bijvoorbeeld de ECB hun rente verhoogt, moeten banken en instanties meer betalen om geld aan te trekken. Dit wordt verrekend met de hypotheekrente en als resultaat stijgt ook de actuele hypotheekrente.

De grootste invloed op de hypotheekrente is de kapitaalmarktrente. Hoe lager de inflatie, hoe hoger de bereidheid om geld uit te lenen, hoe lager de kapitaalrente.

Als resultaat daalt de hypotheekrente vaak ook.

Daarbij is de kapitaalrente ook afhankelijk van gebeurtenissen zoals de Brexit en het huidige beleid van de ECB. De bijbehorende onzekerheid zorgt voor meer schommelingen in de kapitaalmarktrente.

Belasting: hypotheekrenteaftrek

U heeft als lener recht op belastingteruggave wanneer u een hypotheek afsluit. Dit wordt ook wel hypotheekrenteaftrek genoemd.

 

De teruggave loopt via de Belastingdienst en is afhankelijk van uw hypotheekvorm.

 

De rente en kosten van uw hypotheek kunnen worden afgetrokken van het inkomen in box 1, voordat over dit inkomen belasting wordt betaald.

 

Door hypotheekrenteaftrek betaalt u dus minder belasting.

 

Een gesimplificeerd voorbeeldberekening is als volgt:

 • Zonder hypotheek: Stel u heeft een inkomen van €40.000 en u betaalt 40% inkomstenbelasting dan betaalt u €16.000 aan inkomstenbelasting.
 • Met hypotheek: Stel u heeft hetzelfde jaarinkomen, maar heeft een hypotheek afgesloten van €160.000. In het eerste jaar betaalt u €2.600 aan hypotheekrente. Dit bedrag mag u aftrekken van het jaarinkomen, en daarover wordt de inkomstenbelasting van 40 % gerekend. Dat komt neer op 40% x (€40.000 – €2.600)= €14.960. De belastingverlaging is het eerste jaar (€16.000 – €14.960) €1.040 per jaar oftewel €86,67 per maand. 

Maximale hypotheek 2020

In Nederland kunt u een hypotheek krijgen zonder een aanbetaling te doen. In het verleden kon u een hypotheek van 110% krijgen, maar dit percentage is ieder jaar met 1% verlaagd tot uiteindelijk 100% in 2018.

Dit wil zeggen dat u vanaf 2018 een hypotheek kunt afsluiten tot 100% van de waarde van het koophuis. Dit heet de Loan-to-Value.

Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van het huis.

De maximale hypotheek is dus 100 procent van de marktwaarde van de woning.

Gaan we uit van een gemiddelde koopprijs, dan komt er meestal zo’n 5 á 6 procent kosten bij die u zult moeten financieren met eigen middelen.

De bedoeling van deze regeling is dat Nederlanders meer gaan sparen om een eigen bijdragen te leveren om de hypotheek te bekostigen.

Bijkomende kosten huis kopen

Naast de maandelijkse lasten zijn er ook nog een aantal extra kosten waar u rekening mee moet houden.

De volgende kosten kunnen van toepassing zijn:

 • Notariskosten eigendomsakte en hypotheekakte
 • Inschrijvingskosten van aktes bij het Kadaster
 • Overdrachtsbelasting
 • Taxatiekosten
 • Advies- en bemiddelingskosten
 • Borgtochtprovisie bij de Nationale Hypotheek Garantie
 • Bankgarantie
 • Bereidstellingsprovisie
 • Makelaarskosten
 • Bouwkundige keuring
 • Verbouwingskosten en inrichtingskosten

Lees hier meer over de eenmalige bijkomende kosten van de hypotheek én extra kosten bij het kopen van een nieuw huis.

Daar vindt u ook een rekenvoorbeeld bij een aankoop van een huis van 300.000 euro.

Normaliter dient u rekening te houden met 5 à 6 procent van het aankoopbedrag. Bij een huis van €300.000 moet u dus al snel rekening houden met bijkomende kosten van €15.000 – €18.000.

ℹ️Op zoek naar de juiste spaarrekening om te sparen voor uw eerste huis? Neem dan hieronder even een kijkje:

Bekijk spaarrekeningen

Hypotheek verhogen

U kunt dus eigenlijk alleen een eigen huis kopen als u ook over eigen geld beschikt. Toch zijn er soms mogelijkheden. In sommige situaties kunt u namelijk uw hypotheek verhogen.

Wat zijn de opties op het moment dat u geen eigen geld of niet genoeg eigen geld kan inbrengen?

Verbouwing meefinancieren in de hypotheek

Een verbouwing van uw woning kunt u meefinancieren in de hypotheek wanneer het de waarde van uw woning verhoogt.

In het taxatierapport kan de waarde van de woning worden vastgelegd na de geplande verbouwing.

Zal de verbouwing na verwachting €30.000 meer waard zijn dan mag u de hypotheek ook met €30.000 verhogen. Als de verbouwing meer dan €30.000 kost dient u zelf de rest bij te betalen met eigen geld.

Sommige verbouwingen kunt u 100% meefinancieren en andere voor een bepaald percentage bijvoorbeeld 65%.

Het verschil:

Type verbouwing Meefinancieren
Waardevaste verbouwing zoals een uitbouw, serre, dakkapel of extra verdieping (meer ruimte) (bijna) volledig
Smaakgevoelige verbouwing zoals een nieuwe keuken of badkamer gedeeltelijk

ℹ️Een verbouwing kunt u ook financieren met een persoonlijke lening. Neem een kijkje op onze pagina over de persoonlijke lening voor meer informatie:

Bekijk Persoonlijke lening

Hogere taxatiewaarde huis

Sommige hypotheekaanbieders verstrekken hypotheek tot en met de taxatiewaarde, ook als die hoger uitvalt dan de verkoopprijs.

Koopt u bijvoorbeeld een huis van €300.000, maar de taxateur schat de woningwaarde in op €310.000.

Dan kunt u met de overgebleven €10.000 de bijkomende kosten betalen.

Verduurzamen woning

Een uitzondering op de 100%-regel wordt gemaakt als er sprake is van woningverbetering met energiebesparende voorzieningen.

Dan mag u namelijk tot 106% van de woningwaarde lenen onder bepaalde voorwaarden

 • Brutoinkomen is ten minste €33.000
 • Bij het reeds behalen van de maximale hypotheek is het maximale bedrag €9.000

Rekenvoorbeeld
U koopt een woning van €200.000 en wil voor €10.000 aan energiebesparende voorzieningen aanbrengen. U kunt dan maximaal een hypotheek van 106% van €200.000 krijgen, oftewel €212.000.

De extra lening is alleen bedoeld voor energiebesparende voorzieningen zoals:

 • Isolatie
 • HR++ en triple glas
 • Isolerende kozijnen en deuren
 • Warmtepomp
 • Zonneboiler
 • Zonnepanelen
 • Energiezuinige ventilatie
 • Warmteterugwinning
 • HR-ketel

*Niet bij alle hypotheekaanbieders kunt u extra geld lenen om uw huis te verduurzamen.

Een schenking

Er mag maximaal €103.640 eenmalig geschonken worden.Dit bedrag mag van uw ouders komen, maar ook van een verre vriend.

Een schenking heeft geen invloed op uw maximale hypotheek.

Nationale Hypotheek Garantie

Voor sommige hypotheken kunt u Nationale Hypotheek Garantie (NHG) krijgen. Dit kost u 0,7% van uw hypotheekbedrag.

 

Bij deze regeling staat het Waarborgfonds Eigen Woningen borg voor uw hypothecaire lening, waardoor de hypotheekverstrekker minder risico loopt.

 

Wanneer u de hypotheeklasten niet meer kunt dragen en uw huis gedwongen moet worden verkocht, neemt NHG de restschuld over. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer u

 • arbeidsongeschikt wordt verklaard
 • uw baan verliest
 • gaat scheiden van uw partner

De garantie werkt dus als een soort verzekering voor de geldverstrekker. Daardoor kan de hypotheekrente lager zijn.

 

In 2020 is de NHG alleen een garantie op hypotheken voor koopwoningen met een koopprijs tot €310.000

Studieschuld hypotheek

Veel mensen vragen zich af of een studieschuld effect heeft op de hoogte van uw maximale hypotheek.

Het antwoord is ja.

Een studieschuld vermindert het maximale bedrag dat u mag lenen van de bank voor de aankoop van uw woning. Dit bedrag kan wel oplopen tot tienduizenden euro’s. 

Na de financiële crisis van 2008 nemen banken vaak ook uw eventuele studieschuld mee om te beoordelen of u in staat bent om de maandlasten van de hypotheek te kunnen betalen. Zij zijn verplicht om te vragen naar uw studieschuld.

Kredietverstrekkers zijn niet zomaar op de hoogte van uw studieschuld, omdat de studieschuld niet geregistreerd staat bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Echter raden wij sterk aan om toch uw studieschuld te vermelden wanneer dit wordt gevraagd.

Lees meer over de studieschuld en uw hypotheek hier.

Voor- en nadelen variabele hypotheekrente

Variabele rente heeft uiteraard zijn voor- en nadelen. De rente kan per maand of per kwartaal worden aangepast en is dus zeer afhankelijk van schommelingen in de financiële markt.

Daalt de marktrente, dan betaalt u minder. Stijgt de marktrente, dan betaalt u meer.

Voordelen variabele hypotheekrente

Nadelen variabele hypotheekrente

 • Bij rentestijging stijgen de maandlasten
  Waar bij een rentedaling geprofiteerd wordt, geldt bij een rentestijging het omgekeerd. Dit geeft risico op grote schommelingen in de maandlasten.
 • Onzekerheid maandlasten
  Vooraf weet u niet wat uw maandlasten gaan worden. Daardoor wordt het moeilijker om uw financiën vooruit te plannen. Als u daar gevoelig voor bent, kan dat veel onrust veroorzaken.

Voor- en nadelen vaste hypotheekrente

U kunt er ook voor kiezen om uw hypotheekrente vast te zetten voor bijvoorbeeld een periode van 1, 5, 10 of 20 jaar. U betaalt dan gedurende die periode een vast rentepercentage.

Dit biedt extra zekerheid en bescherming tegen mogelijke grote marktschommelingen.

Voordelen vaste hypotheekrente

Nadelen vaste hypotheekrente

 • Daling van de marktrente heeft geen invloed op uw hypotheekrente
  Als de marktrente zakt, blijft uw hypotheekrente bevroren. U kunt dus niet profiteren van de rentedaling en blijft dus een hogere rentepercentage betalen.

Variabele of vaste hypotheekrente?

Wilt u een hypotheek afsluiten? Dan bent u vast benieuwd welke hypotheek bij u en uw situatie past.

Wanneer u een hypotheek afsluit kunt u kiezen tussen een vaste rente of variabele rente.

Variabele rente of vaste rente?

Of een variabele rente voor u interessant is, hangt af van allerlei factoren.

Bent u bijvoorbeeld een zzp’er met sterk wisselende inkomsten en lasten, dan brengt een variabele rente een extra risico met zich mee.

Een laag inkomen in combinatie met stijgende woonlasten is immers hét recept voor problemen. Ook bij een hoge hypotheekschuld ten opzichte van uw netto inkomen bent u relatief kwetsbaar voor renteschommelingen.

 • Daarnaast is van belang hoeveel risico u bereid bent om te nemen.

Wilt u graag zekerheid over de hoogte van uw maandlasten, dan is het verstandiger om een rentevaste periode af te spreken van bijvoorbeeld tien jaar.

Die zekerheid heeft wel een prijs: hoe langer u de rente vast zet, hoe meer rente u meestal betaalt.

 • Probeer ook in te schatten hoe lang u in uw huis blijft wonen.

Verwacht u op korte termijn opnieuw te verhuizen, dan is een lange rentevaste periode niet verstandig.

Het tarief is immers afgestemd op een langere periode, waardoor de lening relatief duur kan uitvallen.

 • Tot slot is de verwachting over de ontwikkeling van de marktrente van belang.

Reken u erop dat de rente nog lange tijd laag zal blijven, dan kan een variabele rente interessant zijn. Maar wordt er een grote rentestijging verwacht, dan is het verstandig om te kiezen voor een vast tarief.

Goed om te weten

Kadastrale rechten

Koopt u een woning die reeds als onderpand is geregistreerd bij een andere bank? Kom dan met de verkoper overeen dat de kadastrale rechten in het kadaster geregistreerd blijven. Vraag uw bank om deze schulden op zich te nemen. Bij annulering en nieuwe inschrijving kunnen kosten in rekening worden gebracht tot wel ca. €1.500,- (voor een hypotheek van €200.000,-). Met onze tip bespaart u makkelijk tot €1.000,-. De kosten voor de overdracht van de schulden aan een andere bank bedragen namelijk slechts €300,- tot €400,-.

 

Milieuvriendelijke aanpassingen

Bent u van plan om uw nieuwe woning op een milieuvriendelijke en energiezuinige manier te bouwen? Vraag dan zeker eens de mogelijke subsidies na. Er is altijd steun te vinden voor dergelijke doeleinden. Onder bepaalde voorwaarden kunt u zelfs in aanmerking komen voor steun vanuit de overheid. Als u besluit een hypotheek af te sluiten en van deze ondersteuning gebruik wilt maken, informeer dan uw bank of kredietinstelling waarbij u de hypotheek aangaat.

 

Bereken maximale hypotheeklasten per maand

Definieer het juiste terugbetalingspercentage. Met een eenvoudige budgetberekening kunt u snel bepalen welk bedrag u zich kunt veroorloven om maandelijks af te betalen. Als u de maandelijkse kosten met een extra marge van 15 procent aftrekt van uw inkomen, resulteert dit bij benadering in het maandelijkse bedrag waarmee u de termijnen kunt terugbetalen.

 

Hypotheek oversluiten

Als u reeds een hypotheek met slechte voorwaarden heeft lopen, is het mogelijk om deze te herfinancieren. Dit bespaart u op lange termijn vaak veel geld. Op de korte termijn zijn er wat extra kosten aan verbonden en daarom is het belangrijk om bij het begin van de lening een gefundeerde beslissing te nemen. Lees meer informatie over uw hypotheek oversluiten hier.

Hypotheek aanvragen

Wilt u eenvoudig en vrijblijvend actuele hypotheekrentes vergelijken? Bovenstaande partijen geven het hele aanbod overzichtelijk weer.

Daarbij kunt u vrijblijvend advies aanvragen.

Bekijk Hypotheken

Over de auteur

Kredietverstrekkers van het jaar

We zetten graag de meest populaire kredietverstrekkers in de kijker. Dit zijn de meest betrouwbare en hoogst gewaardeerde bedrijven op basis van beoordelingen van klanten.

(gebaseerd op 28 reviews)

(gebaseerd op 48 reviews)

(gebaseerd op 9 reviews)

Vergelijk alle bedrijven

Blijf in contact met Financer.com

Volg ons op Facebook

×

Geef uw beoordeling over Hypotheek