Financier uw nieuwe woning met een hypotheek vanaf 1,73% per jaar.

Vergelijk hypotheekrentes en vind de beste optie.

Favorieten

Toont 3 van de 23 aanbiedingen
Bank
Maandelijkse rente
Andere kosten
Hypotheek rente: 10 Jaar
Meer informatie
Geschatte maandelijkse kosten 237,50 €
Hypotheek kosten 1.100 €
Hypotheekrente: 1.9%
Geschatte maandelijkse kosten>
237,50 €
Hypotheek kosten>
1.100 €
Geschatte maandelijkse kosten 237,50 €
Hypotheek kosten 1.100 €
Hypotheekrente: 1.9%
Geschatte maandelijkse kosten>
237,50 €
Hypotheek kosten>
1.100 €
Geschatte maandelijkse kosten 250 €
Hypotheek kosten 1.100 €
Hypotheekrente: 2%
Geschatte maandelijkse kosten>
250 €
Hypotheek kosten>
1.100 €
Loading...

Uw resultaten worden berekend

Vergelijk Hypotheekrente en Financier uw Nieuwe Woning

Denkt u erover om een huis te kopen? Of een tweede hypotheek te nemen?

hypotheekHet is voor velen van ons ongetwijfeld een bekend beeld: na de opleiding komt de eerste baan en zodra er wat geld gespaard is, overweegt u de aankoop van een eigen appartement of huis. Natuurlijk is deze optie een stuk voordeliger dan jarenlang huur te betalen. Vaak beschikt men echter niet over het benodigde eigen vermogen om de gehele investering te kunnen bekostigen. Er is dan nood aan extra extern kapitaal. Een hypotheek is een van de meest voorkomende vormen van vastgoedfinanciering. Op Financer.com lichten we de belangrijkste punten voor u toe en bespreken we waarmee u rekening moet houden bij het afsluiten van een hypotheek.

Wat is een hypotheek?

De hypotheek is een van de meest voorkomende vormen van vastgoedfinanciering. Het betreft een lening waarbij een registergoed, bijvoorbeeld onroerend goed, als onderpand dient.

De lener ontvangt het vereiste kapitaal, dat wordt gewaarborgd door de geoormerkte investering (huis, appartement, onroerend goed). Indien de ontlener de terugbetalingen niet nakomt, wordt het overeenstemmende goed in beslag genomen door de geldverstrekker.

De hypothecaire lening wordt vaak afgesloten voor een langere periode van 20 tot 30 jaar. Het bedrag van de lening is gewoonlijk hoger dan bij gewone leningen. Bedragen van 500.000,- EUR zijn niet ongewoon voor woningkredieten. Wegens de pandrechten van de geldverstrekker op het onroerend goed kan de ontlener een betere rente krijgen dan die welke worden aangeboden bij particuliere kredieten voor vrij gebruik (persoonlijke leningen, doorlopend krediet, etc).

Bijzondere kenmerken van hypotheken

 • Lange looptijden
 • Gunstige rentevoeten
 • Hoge geleende bedragen
 • Onroerend goed is in onderpand gegeven

Bij het afsluiten van een hypotheek kunt u een vaste of een variabele rente overeenkomen. Een vast rentepercentage geeft u een zekere planningszekerheid voor betalingen. De vaste rente is echter aanzienlijk hoger dan de variabele rente. Door snel veranderende marktomstandigheden kunnen vaste rentetarieven slechts voor een bepaalde periode (5 – 10 jaar) worden overeengekomen. Daarna is het noodzakelijk te heronderhandelen over nieuwe voorwaarden, of over te schakelen op een variabele rente.

Variabele rentetarieven zijn momenteel zeer aantrekkelijk en nauw verbonden met de basisrentetarieven van de ECB (Europese Centrale Bank).

Door de zekerheidsstelling van de lening zijn de rentetarieven van hypothecaire leningen aanzienlijk lager dan die van andere financieringsvormen.

Ook wanneer u een volledige nieuwe woonst wilt bouwen kunt u een hypotheek nemen. De totale kosten kunnen wegens onvoorziene omstandigheden echter aanzienlijk toenemen. Bijkomende kosten zijn vaak afhankelijk van de hoogte van de hypotheek en de waarde van het onroerend goed.

100 % hypotheekwaarde

In Nederland kunt u een hypotheek krijgen zonder een aanbetaling te doen. In het verleden kon u een hypotheek van 110% krijgen, maar dit percentage is ieder jaar met 1% verlaagd tot uiteindelijk 100% in 2018.

Dit wil zeggen dat u In 2018 een hypotheek kunt afsluiten tot 100% van de waarde van het koophuis. Dit heet de Loan-to-Value. Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van het huis.

De maximale hypotheek is dus 100 procent van de marktwaarde van de woning. Gaan we uit van een gemiddelde koopprijs, dan komt er meestal zo’n 6 procent kosten bij die u zult moeten financieren met eigen middelen.

De bedoeling van deze regeling is dat Nederlanders meer gaan sparen en in de toekomst een eigen bijdragen leveren om de hypotheek te bekostigen. Mocht u toch extra geld nodig hebben voor uw huis, naast een eerste hypotheek kunt u dit probleem oplossen door:

 • Een beleggingsrekening of spaarrekening te openen
 • Een overbruggingskrediet (aanbetaling lening) aan te vragen bij de bank indien het een tweede huis betreft, en u heeft het eerste nog niet verkocht. Met de hulp van een overbruggingskrediet kunt u tijdelijk een vrijstelling krijgen voor de aanbetaling. Van zodra uw oude huis verkocht is, moet u de aanbetaling doen binnen 6 maanden.
 • Een extra persoonlijke lening te nemen

Uitzonderlijk extra lenen

Een uitzondering op de 100%-regelwordt gemaakt als er sprake is van woningverbetering met energiebesparende voorzieningen. Dan mag u namelijk met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) 6 procent extra lenen.

Bijkomende kosten voor een hypotheek

Bij een hypothecair krediet kunnen de volgende kosten van toepassing zijn:

 • Verlijden van de notariële akte – afhankelijk van de koopprijs van het onroerend goed kan deze kost vaak meer dan 1.000,- EUR bedragen
 • Notariskosten voor de certificering van de hypotheek
 • Leveringsakte
 • Rechtbankkosten – inschrijving van de hypotheek in het kadaster – afhankelijk van het bedrag van de hypotheek (vanaf 500,- EUR)
 • Overdrachtsbelasting – Belasting op de overdracht van het vastgoed (2% van de aankoopprijs voor woningen, 6 % voor niet-woningen)
 • Verzekeringskosten – Levensverzekering, Betalingsverzekering, Woningbouw- en inboedelverzekering, Bouwaansprakelijkheidsverzekering
 • Afhandelingskosten
 • Advieskosten
 • Taxatiekosten
 • Nationale Hypotheek Garantie

Soorten hypotheken in Nederland

Annuïteitenhypotheek

AnnuiteitenhypotheekBij deze vorm van hypotheek betaalt u een vast bedrag dat gedurende de gehele looptijdvan de lening constant blijft.

Aan het begin betaalt u voornamelijk rente en hoe verder de looptijd vordert zult u verhoudingsgewijs steeds meer aflossing betalen en minder rente (wegens het kleiner openstaand saldo).

Aan het einde van de looptijd is de gehele hypotheek afgelost.

De hypotheekrente is aftrekbaar bij de belastingen, waardoor deze hypotheek extra aantrekkelijk is bij starters. Aan het begin heeft u een groter fiscaal voordeel, er van uitgaande dat uw salaris zal stijgen tijdens de looptijd.

Lineaire hypotheek

De lineaire hypotheek wordt gewoonlijk in maandelijkse termijnen afgelost, verspreid over een periode van maximaal 30 jaar. De aflossingen omvatten zowel het rentegedeelte als het aflossingsbedrag. Als gevolg van de voortdurende terugbetaling daalt de rente en dus het totale maandelijks te betalen bedrag in de loop van de tijd.

Een lineaire lening is daarom uitermate geschikt voor diegenen die de maandlast willen zien afnemen.

Aflossingsvrije hypotheek

Dit is de hypotheekvorm met de laagste lasten. U betaalt gedurende de gehele looptijd enkel de rente.

Doorgaans wordt er bij een aflossingsvrije hypotheek niet maandelijks op de lening afgelost. In plaats daarvan wordt er vaak afgelost bij de verkoop van de woning. Net als bij de annuïteitenhypotheek blijven de maandelijkse lasten constant zolang de rente gelijk blijft. Omdat er alleen rente wordt betaald en niet wordt afgelost, gaat de lener in principe een levenslange hypotheek aan.

Deze hypotheekvorm is in feite enkel nuttig zijn als u zeker bent dat u het huis in de toekomst voor een hogere waarde kunt verkopen.

Opmerking: Voor iedereen die vanaf 1 januari 2013 zijn eerste hypotheek afsluit, geldt dat die hypotheek in maximaal 30 jaar volledig moet zijn afgelost met een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek. Voldoet u niet aan die voorwaarde, dan is de hypotheekrente niet aftrekbaar.

Overige soorten hypotheken

Spaarhypotheek

Bij deze vorm leent en spaart u tegelijkertijd. Dit is een versie van de levenhypotheek. U betaalt rente gedurende de gehele looptijd en spaart via een kapitaalverzekering.

U spaart een bedrag om te zorgen dat aan het einde van de hypotheek het gespaarde bedrag net zo hoog is als de hypotheekschuld. U begrijpt dat dit een van de veiligste vormen is van een hypotheek.

De rente op het gespaarde bedrag blijft altijd even hoog als de hypotheekrente. Dus hoe meer u moet betalen op de schuld, hoe meer u spaart! Er wordt bij deze hypotheek bovendien steeds een overlijdensrisicoverzekering afgesloten.

Bankspaarhypotheek

Hierbij kunt u sparen of beleggen bij een bank voor uw hypotheek. Deze vorm is vrij eenvoudig, vooral de spaarvorm. De rente over het sparen is gelijk aan de hypotheekrente.

Beleggingshypotheek

Deze vorm heeft een slechte naam, omdat er in het verleden redelijk wat woekerpolissen tussen zaten. Bij deze vorm van lenen wordt de maandelijkse premie voor een kapitaalverzekering door de bank of verzekeraar belegd. Er zijn behoorlijk wat addertjes onder het gras verbonden aan deze vorm van lenen. Let dus goed op wanneer u een beleggingshypotheek aangaat!

In dit artikel kunt u meer lezen over deze hypotheekvorm.

Hybride hypotheek

Dit is wederom een combinatie van de sparen en beleggen. U kunt de premie voor de kapitaalverzekering in beleggingsfondsen stoppen, maar u kunt deze ook storten op de spaarhypotheekrekening.

U kiest zelf met welk deel van de premie u gaat beleggen en welk deel u gaat sparen. U kunt op ieder gewenst moment de verhouding aanpassen, wat deze leenvorm erg aantrekkelijk maakt. Enige kennis van beleggen en de markten is wel aan te raden.

Traditionele levenhypotheek

Dit is de ouderwetse jaren ’80 standaard hypotheekvorm. Het is een combinatie van een hypotheeklening en een gemengde levensverzekering. Deze verzekering wordt ook wel kapitaalverzekering genoemd. Er wordt niet tijdens de looptijd van de lening afgelost.

In plaats daarvan wordt vermogen opgebouwd waarmee aan het einde van de looptijd (een deel van) de hypotheek kan worden terugbetaald. Dit vermogen wordt opgebouwd in de levensverzekering. De premie voor de levensverzekering bestaat uit 2 delen:

 • Sparen. Met dit deel van de verzekeringspremie wordt gespaard of belegd om aan het einde van de looptijd (een deel van) de hypotheek af te kunnen lossen;
 • Overlijdensrisico. Met dit deel van de verzekeringspremie wordt het overlijdensrisico gedekt. Dankzij deze dekking kan (een deel van) de hypotheek afgelost worden bij vroegtijdig overlijden.

Er bestaat een groot aantal typen kapitaalverzekeringen. Het verschil zit hem voornamelijk in de wijze waarop het spaar- of beleggingsdeel van de premie gebruikt wordt. Bij de levenhypotheek wordt de premie belegd. Daarom wordt ook wel van een beleggingsverzekering gesproken. Vaak heeft u de mogelijkheid om te kiezen uit een aantal verschillende beleggingen (beleggingsfondsen). Afhankelijk van het beleggingsprofiel kiest u welke beleggingen voor uw situatie het meest geschikt zijn.

Kiezen voor een variabele hypotheekrente?

Variabele rente heeft uiteraard zijn voor- en nadelen. De rente kan per maand of per kwartaal worden aangepast en is dus zeer afhankelijk van schommelingen in de financiële markt.

Voordelen van de variabele hypotheekrente

Nadelen

 • Risico op grote schommelingen
 • Moeilijker om uw financiën vooruit te plannen
 • Relatief hoge bijkomende kosten

Kiezen voor een vaste hypotheekrente?

U kunt er tevens voor kiezen om uw hypotheekrente vast te zetten voor een periode van 1 tot 10 jaar. U betaalt dan gedurende die periode een vast rentepercentage. Dit biedt extra zekerheid en bescherming tegen mogelijks grote marktschommelingen.

Voordelen vaste hypotheekrente

Nadelen

 • Als u in de periode van bank gaat veranderen voor een betere deal, dan moet u opnieuw alle kosten betalen.
 • Meestal is het duurder op de lange termijn om te kiezen voor een vaste rente in plaats van een variabele, maar niet altijd.

Welke vorm moet u kiezen?

Of een variabele rente voor u interessant is, hangt af van allerlei factoren. Allereerst is het belangrijk dat u over voldoende financiële reserves beschikt om stijgende maandlasten te kunnen opvangen.

Bent u bijvoorbeeld een zzp’er met sterk wisselende inkomsten en lasten, dan brengt een variabele rente een extra risico met zich mee. Een laag inkomen in combinatie met stijgende woonlasten is immers hét recept voor problemen. Ook bij een hoge hypotheekschuld ten opzichte van uw netto inkomen bent u relatief kwetsbaar voor renteschommelingen.

Daarnaast is van belang hoeveel risico u bereid bent om te nemen. Wilt u graag zekerheid over de hoogte van uw maandlasten, dan is het verstandiger om een rentevaste periode af te spreken van bijvoorbeeld tien jaar. Die zekerheid heeft wel een prijs: hoe langer u de rente vast zet, hoe meer rente u meestal betaalt.

Probeer ook in te schatten hoe lang u in uw huis blijft wonen. Verwacht u op korte termijn opnieuw te verhuizen, dan is een lange rentevaste periode niet verstandig. Het tarief is immers afgestemd op een langere periode, waardoor de lening relatief duur kan uitvallen.

Tot slot is de verwachting over de ontwikkeling van de marktrente van belang. Reken u erop dat de rente nog lange tijd laag zal blijven, dan kan een variabele rente interessant zijn. Maar wordt er een grote rentestijging verwacht, dan is het verstandig om te kiezen voor een vast tarief.

Goed om te weten

 • Koopt u een woning die reeds als onderpand is geregistreerd bij een andere bank? Kom dan met de verkoper overeen dat de kadastrale rechten in het kadaster geregistreerd blijven. Vraag uw bank om deze schulden op zich te nemen. Bij annulering en nieuwe inschrijving kunnen kosten in rekening worden gebracht tot wel ca. EUR 1.500,- (voor een hypotheek van EUR 200.000,-). Met onze tip bespaart u makkelijk tot 1.000,- EUR. De kosten voor de overdracht van de schulden aan een andere bank bedragen namelijk slechts 300,- tot 400,- euro .
 • Bent u van plan om uw nieuwe woning op een milieuvriendelijke en energiezuinige manier te bouwen? Vraag dan zeker eens de mogelijke subsidies na. Er is altijd steun te vinden voor dergelijke doeleinden. Onder bepaalde voorwaarden kunt u zelfs in aanmerking komen voor steun vanuit de overheid. Als u besluit een hypotheek af te sluiten en van deze ondersteuning gebruik wilt maken, informeer dan uw bank of kredietinstelling waarbij u de hypotheek aangaat.
 • Sparen kan u helpen het benodigde eigen vermogen te genereren. Ook is het mogelijk een bouwkrediet af te sluiten dat samen met het gespaarde bedrag als eigen vermogen voor het hypothecair krediet kan worden gebruikt. Vergeet echter niet dat de maandelijkse betalingen of termijnen worden verhoogd indien u gebruik maakt van extra opties voor schuldfinanciering.
 • Definieer het juiste terugbetalingspercentage. Met een eenvoudige budgetberekening kunt u snel bepalen welk bedrag u zich kunt veroorloven om maandelijks af te betalen. Als u de maandelijkse kosten met een extra marge van 15 procent aftrekt van uw inkomen, resulteert dit bij benadering in het maandelijkse bedrag waarmee u de termijnen kunt terugbetalen.
 • Als u reeds een hypotheek met slechte voorwaarden heeft lopen, is het mogelijk om deze te herfinancieren. Dit bespaart u op lange termijn vaak veel geld. Op de korte termijn zijn er wat extra kosten aan verbonden en daarom is het belangrijk om bij het begin van de lening een gefundeerde beslissing te nemen. Maak gebruik van de gratis vergelijking van Financer.com en realiseer uw droom tegen de beste voorwaarden.

Wilt u snel en vrijblijvend aanbiedingen voor uw hypotheek vergelijken, profiteer dan van de gratis aanbiedingen van bovengenoemde kredietmakelaars. U ontvangt de eerste aanbiedingen binnen 24 uur. Competent advies en snelle verwerking garanderen u de best mogelijke kredietvoorwaarden. Alle diensten zijn creatief neutraal en niet-bindend. U kunt dus alleen maar profiteren.

Over de auteur

Kredietverstrekkers van het jaar

Wij willen graag de beste kredietverstrekkers benadrukken. Dit zijn de meest betrouwbare en best beoordeelde bedrijven volgens de ervaringen van klanten:

(45 beoordelingen)

(31 beoordelingen)

(19 beoordelingen)

Vergelijk alle bedrijven

Blijf in contact met Financer.com

Volg ons op Facebook