Financier uw nieuwe woning met een hypotheek vanaf 1,73% per jaar.

Vergelijk hypotheekrentes en vind de beste optie.

Favorieten

Toont 3 van de 3 aanbiedingen
Bank
Maandelijkse rente
Andere kosten
Hypotheek rente: 10 Jaar
Meer informatie
Geschatte maandelijkse kosten 237,50 €
Hypotheek kosten 1.100 €
Hypotheekrente: 1.9%
Geschatte maandelijkse kosten
237,50 €
Hypotheek kosten
1.100 €
Geschatte maandelijkse kosten 237,50 €
Hypotheek kosten 1.100 €
Hypotheekrente: 1.9%
Geschatte maandelijkse kosten
237,50 €
Hypotheek kosten
1.100 €
Geschatte maandelijkse kosten 250 €
Hypotheek kosten 1.100 €
Hypotheekrente: 2%
Geschatte maandelijkse kosten
250 €
Hypotheek kosten
1.100 €

Uw resultaten worden berekend

Vergelijk Hypotheekrente en Financier uw Nieuwe Woning

Denkt u erover om een huis te kopen? Of een tweede hypotheek te nemen?

hypotheekHet is voor velen van ons ongetwijfeld een bekend beeld: na de opleiding komt de eerste baan en zodra er wat geld gespaard is, overweegt u de aankoop van een eigen appartement of huis.

Natuurlijk is deze optie een stuk voordeliger dan jarenlang huur te betalen.

Vaak beschikt men echter niet over het benodigde eigen vermogen om de gehele investering te kunnen bekostigen.

Er is dan nood aan extra extern kapitaal. Een hypotheek is een van de meest voorkomende vormen van vastgoedfinanciering.

Op Financer.com lichten we de belangrijkste punten voor u toe en bespreken we waarmee u rekening moet houden bij het afsluiten van een hypotheek.

Wat is een hypotheek?

De hypotheek is een van de meest voorkomende vormen van vastgoedfinanciering. Een andere – zij het iets meer ouderwetse – benaming is ‘hypothecaire lening’.

Het betreft hierbij een lening waarbij een registergoed, bijvoorbeeld onroerend goed, als onderpand dient.

De lener ontvangt het vereiste kapitaal, dat wordt gewaarborgd door de geoormerkte investering (huis, appartement, onroerend goed). Indien de ontlener de terugbetalingen niet nakomt, wordt het overeenstemmende goed in beslag genomen door de geldverstrekker.

De hypothecaire lening wordt vaak afgesloten voor een langere periode van 20 tot 30 jaar.

Het bedrag van de lening is gewoonlijk hoger dan bij gewone leningen. Bedragen van 500.000,- EUR zijn niet ongewoon voor woningkredieten.

Wegens de pandrechten van de geldverstrekker op het onroerend goed kan de ontlener een betere rente krijgen dan die welke worden aangeboden bij particuliere kredieten voor vrij gebruik (persoonlijke leningen, doorlopend krediet, etc).

Hypotheekvormen

In Nederland bestaan er verschillende hypotheekvormen. De meest populaire vormen zijn: de annuïteitenhypotheek, lineaire hypotheek en aflossingsvrije hypotheek.

De keuze voor het type hypotheek is bepalend voor de manier waarop u de lening zult aflossen. Afhankelijk van de hypotheekvorm kunt u tussentijds aflossen, enkel rente aflossen en meer.

U kunt hier meer lezen over de verschillende soorten hypotheken.

Bijzondere kenmerken van hypotheken

 • Lange looptijden
 • Gunstige rentevoeten
 • Hoge geleende bedragen
 • Onroerend goed is in onderpand gegeven

Bij het afsluiten van een hypotheek kunt u een vaste of een variabele rente overeenkomen.

Een vast rentepercentage geeft u een zekere planningszekerheid voor betalingen. De vaste rente is echter aanzienlijk hoger dan de variabele rente.

Door snel veranderende marktomstandigheden kunnen vaste rentetarieven slechts voor een bepaalde periode (5 – 10 jaar) worden overeengekomen. Daarna is het noodzakelijk te heronderhandelen over nieuwe voorwaarden, of over te schakelen op een variabele rente.

Variabele rentetarieven zijn momenteel zeer aantrekkelijk en nauw verbonden met de basisrentetarieven van de ECB (Europese Centrale Bank).

Aflossen Hypotheek

De populairste manier voor een hypotheek aflossen, is de annuïteitenhypotheek. Op de tweede plaats staat de lineaire hypotheek. Hieronder de vormen even kort toegelicht.

Annuïteitenhypotheek

AnnuiteitenhypotheekBij deze vorm van hypotheek betaalt u bruto elke maand hetzelfde bedrag. Dit bedrag blijft gedurende de gehele looptijd van de lening constant.

Aan het begin betaalt u voornamelijk rente en hoe verder de looptijd vordert zult u verhoudingsgewijs steeds meer aflossing betalen en minder rente (wegens het kleiner openstaand saldo).

Aangezien de rente daalt, daalt uw belastingvoordeel. Daardoor gaan uw netto maandlasten steeds iets omhoog.

Aan het einde van de looptijd is de gehele hypotheek afgelost.

Lineaire hypotheek

De lineaire hypotheek wordt gewoonlijk in maandelijkse termijnen afgelost, verspreid over een periode van maximaal 30 jaar.

Bij de lineaire hypotheek, lost u elke maand hetzelfde bedrag af. De rente is tijdens het eerste jaar hoog en na dertig jaar erg laag.

De maandlasten, maar ook uw belastingvoordeel, dalen dus gedurende de looptijd van de hypotheek.

Een lineaire lening is daarom uitermate geschikt voor diegenen die de maandlast willen zien afnemen.

Aflossingsvrije hypotheek

Dit is de hypotheekvorm met de laagste lasten. U betaalt gedurende de gehele looptijd enkel de rente en lost tussendoor meestal niet af.

Om een aflossingsvrije hypotheek uiteindelijk terug te kunnen betalen, moet u het huis verkopen. De verkoop van het huis moet dan natuurlijk wel voldoende opbrengen.

Eventueel kunt u de restschuld bij het aflossen van de hypotheek financieren met spaargeld.

Net als bij de annuïteitenhypotheek blijven de maandelijkse lasten constant zolang de rente gelijk blijft.

Actuele hypotheekrente

Met actuele hypotheekrente bedoelt men de hypotheekrente van dit moment.

De hypotheekrente schommelt regelmatig en is afhankelijk van de Euribor en de kapitaalmarktrente. Twee ingewikkelde termen die min of meer het volgende betekenen.

 • De Euribor is de actuele rente waartegen banken elkaar geld uitlenen.
 • De kapitaalmarktrente is de rente waartegen onze overheid geld leent om uitgaven te kunnen doen.

De twee rentes samen, bepalen de actuele hypotheekrente.

Belasting: hypotheekrenteaftrek

U heeft als lener recht op belastingteruggave wanneer u een hypotheek afsluit. Dit wordt ook wel hypotheekrenteaftrek genoemd.

 

De teruggave loopt via de Belastingdienst en is afhankelijk van uw hypotheekvorm.

 

De rente en kosten van uw hypotheek kunnen worden afgetrokken van het inkomen in box 1, voordat over dit inkomen belasting wordt betaald.

 

Door hypotheekrenteaftrek betaalt u dus minder belasting.

100 % hypotheekwaarde

In Nederland kunt u een hypotheek krijgen zonder een aanbetaling te doen. In het verleden kon u een hypotheek van 110% krijgen, maar dit percentage is ieder jaar met 1% verlaagd tot uiteindelijk 100% in 2018.

Dit wil zeggen dat u in 2018 een hypotheek kunt afsluiten tot 100% van de waarde van het koophuis. Dit heet de Loan-to-Value.

Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van het huis.

De maximale hypotheek is dus 100 procent van de marktwaarde van de woning. Gaan we uit van een gemiddelde koopprijs, dan komt er meestal zo’n 6 procent kosten bij die u zult moeten financieren met eigen middelen.

De bedoeling van deze regeling is dat Nederlanders meer gaan sparen en in de toekomst een eigen bijdragen leveren om de hypotheek te bekostigen. Mocht u toch extra geld nodig hebben voor uw huis, naast een eerste hypotheek kunt u dit probleem oplossen door:

 • Een beleggingsrekening of spaarrekening te openen
 • Een overbruggingskrediet (aanbetaling lening) aan te vragen bij de bank indien het een tweede huis betreft, en u heeft het eerste nog niet verkocht. Met de hulp van een overbruggingskrediet kunt u tijdelijk een vrijstelling krijgen voor de aanbetaling. Van zodra uw oude huis verkocht is, moet u de aanbetaling doen binnen 6 maanden.
 • Een extra persoonlijke lening te nemen

Uitzonderlijk extra lenen

Een uitzondering op de 100%-regel wordt gemaakt als er sprake is van woningverbetering met energiebesparende voorzieningen.

Dan mag u namelijk met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) 6 procent extra lenen.

Nationale Hypotheek Garantie

Voor sommige hypotheken kunt u Nationale Hypotheek Garantie (NHG) krijgen. Dit kost u 1% van uw hypotheekbedrag.

 

Bij deze regeling staat het Waarborgfonds Eigen Woningen borg voor uw hypothecaire lening, waardoor de hypotheekverstrekker minder risico loopt.

 

Wanneer u de hypotheeklasten niet meer kunt dragen en uw huis gedwongen moet worden verkocht, neemt NHG de restschuld over. De garantie werkt dus als een soort verzekering voor de geldverstrekker. Daardoor kan de hypotheekrente lager zijn.

Bijkomende kosten voor een hypotheek

Bij een hypothecair krediet kunnen de volgende kosten van toepassing zijn:

 • Verlijden van de notariële akte – afhankelijk van de koopprijs van het onroerend goed kan deze kost vaak meer dan 1.000,- EUR bedragen
 • Notariskosten voor de certificering van de hypotheek
 • Leveringsakte
 • Rechtbankkosten – inschrijving van de hypotheek in het kadaster – afhankelijk van het bedrag van de hypotheek (vanaf 500,- EUR)
 • Overdrachtsbelasting – Belasting op de overdracht van het vastgoed (2% van de aankoopprijs voor woningen, 6 % voor niet-woningen)
 • Verzekeringskosten – Levensverzekering, Betalingsverzekering, Woningbouw- en inboedelverzekering, Bouwaansprakelijkheidsverzekering
 • Afhandelingskosten
 • Advieskosten
 • Taxatiekosten
 • Nationale Hypotheek Garantie

Lees hier meer over de bijkomende kosten.

Kiezen voor een variabele hypotheekrente?

Variabele rente heeft uiteraard zijn voor- en nadelen. De rente kan per maand of per kwartaal worden aangepast en is dus zeer afhankelijk van schommelingen in de financiële markt.

Voordelen van de variabele hypotheekrente

Nadelen

 • Risico op grote schommelingen
 • Moeilijker om uw financiën vooruit te plannen
 • Relatief hoge bijkomende kosten

Kiezen voor een vaste hypotheekrente?

U kunt er tevens voor kiezen om uw hypotheekrente vast te zetten voor een periode van 1 tot 10 jaar. U betaalt dan gedurende die periode een vast rentepercentage. Dit biedt extra zekerheid en bescherming tegen mogelijks grote marktschommelingen.

Voordelen vaste hypotheekrente

Nadelen

 • Als u in de periode van bank gaat veranderen voor een betere deal, dan moet u opnieuw alle kosten betalen.
 • Meestal is het duurder op de lange termijn om te kiezen voor een vaste rente in plaats van een variabele, maar niet altijd.

Welke vorm moet u kiezen?

Of een variabele rente voor u interessant is, hangt af van allerlei factoren. Allereerst is het belangrijk dat u over voldoende financiële reserves beschikt om stijgende maandlasten te kunnen opvangen.

Bent u bijvoorbeeld een zzp’er met sterk wisselende inkomsten en lasten, dan brengt een variabele rente een extra risico met zich mee.

Een laag inkomen in combinatie met stijgende woonlasten is immers hét recept voor problemen. Ook bij een hoge hypotheekschuld ten opzichte van uw netto inkomen bent u relatief kwetsbaar voor renteschommelingen.

Daarnaast is van belang hoeveel risico u bereid bent om te nemen. Wilt u graag zekerheid over de hoogte van uw maandlasten, dan is het verstandiger om een rentevaste periode af te spreken van bijvoorbeeld tien jaar.

Die zekerheid heeft wel een prijs: hoe langer u de rente vast zet, hoe meer rente u meestal betaalt.

Probeer ook in te schatten hoe lang u in uw huis blijft wonen. Verwacht u op korte termijn opnieuw te verhuizen, dan is een lange rentevaste periode niet verstandig.

Het tarief is immers afgestemd op een langere periode, waardoor de lening relatief duur kan uitvallen.

Tot slot is de verwachting over de ontwikkeling van de marktrente van belang. Reken u erop dat de rente nog lange tijd laag zal blijven, dan kan een variabele rente interessant zijn.

Maar wordt er een grote rentestijging verwacht, dan is het verstandig om te kiezen voor een vast tarief.

Goed om te weten

 • Koopt u een woning die reeds als onderpand is geregistreerd bij een andere bank? Kom dan met de verkoper overeen dat de kadastrale rechten in het kadaster geregistreerd blijven. Vraag uw bank om deze schulden op zich te nemen. Bij annulering en nieuwe inschrijving kunnen kosten in rekening worden gebracht tot wel ca. EUR 1.500,- (voor een hypotheek van EUR 200.000,-). Met onze tip bespaart u makkelijk tot 1.000,- EUR. De kosten voor de overdracht van de schulden aan een andere bank bedragen namelijk slechts 300,- tot 400,- euro .
 • Bent u van plan om uw nieuwe woning op een milieuvriendelijke en energiezuinige manier te bouwen? Vraag dan zeker eens de mogelijke subsidies na. Er is altijd steun te vinden voor dergelijke doeleinden. Onder bepaalde voorwaarden kunt u zelfs in aanmerking komen voor steun vanuit de overheid. Als u besluit een hypotheek af te sluiten en van deze ondersteuning gebruik wilt maken, informeer dan uw bank of kredietinstelling waarbij u de hypotheek aangaat.
 • Sparen kan u helpen het benodigde eigen vermogen te genereren. Ook is het mogelijk een bouwkrediet af te sluiten dat samen met het gespaarde bedrag als eigen vermogen voor het hypothecair krediet kan worden gebruikt. Vergeet echter niet dat de maandelijkse betalingen of termijnen worden verhoogd indien u gebruik maakt van extra opties voor schuldfinanciering.
 • Definieer het juiste terugbetalingspercentage. Met een eenvoudige budgetberekening kunt u snel bepalen welk bedrag u zich kunt veroorloven om maandelijks af te betalen. Als u de maandelijkse kosten met een extra marge van 15 procent aftrekt van uw inkomen, resulteert dit bij benadering in het maandelijkse bedrag waarmee u de termijnen kunt terugbetalen.
 • Als u reeds een hypotheek met slechte voorwaarden heeft lopen, is het mogelijk om deze te herfinancieren. Dit bespaart u op lange termijn vaak veel geld. Op de korte termijn zijn er wat extra kosten aan verbonden en daarom is het belangrijk om bij het begin van de lening een gefundeerde beslissing te nemen. Maak gebruik van de gratis vergelijking van Financer.com en realiseer uw droom tegen de beste voorwaarden.

Wilt u snel en vrijblijvend aanbiedingen voor uw hypotheek vergelijken, profiteer dan van de gratis aanbiedingen van bovengenoemde kredietmakelaars.

U ontvangt de eerste aanbiedingen binnen 24 uur. Competent advies en snelle verwerking garanderen u de best mogelijke kredietvoorwaarden.

Alle diensten zijn creatief neutraal en niet-bindend. U kunt dus alleen maar profiteren.

Bekijk Hypotheken

Over de auteur

Kredietverstrekkers van het jaar

Wij willen graag de beste kredietverstrekkers benadrukken. Dit zijn de meest betrouwbare en best beoordeelde bedrijven volgens de ervaringen van klanten:

(gebaseerd op 17 reviews)

(gebaseerd op 48 reviews)

(gebaseerd op 9 reviews)

Vergelijk alle bedrijven

Blijf in contact met Financer.com

Volg ons op Facebook

×

Geef uw beoordeling over Hypotheek