Beleggingshypotheek - Risicovol (Met Kans op Grote Opbrengst)

Sinds de woekerpolis-affaire is deze hypotheekvorm stevig onder vuur komen te staan. Lees er alles over en meer in dit artikel.

Beleggingshypotheek – Lenen en beleggen combineren

Een beleggingshypotheek is een lening waarbij de maandelijkse termijnen die u betaalt voor een deel belegd worden op de beurs (of in andere financiële middelen).

De geldverstrekker belegt een gedeelte van aflossing in één of meer beleggingsfondsen. Daarnaast kunnen verschillende risico’s worden meeverzekerd. Dit kan een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid of bij overlijden van de verzekerde zijn. Hiervoor wordt ook premie betaald.

De term beleggingshypotheek wordt voor 3 verschillende hypotheekvormen gebruikt. Deze vormen hebben gemeenschappelijk dat er binnen de hypotheek geld belegd wordt waarmee uiteindelijk (een deel van) de hypotheek wordt afgelost.

 • De Levenhypotheek;
  Bij deze hypotheekvorm wordt een hypotheeklening gecombineerd met een gemengde levensverzekering (kapitaalverzekering). Binnen die gemengde levensverzekering wordt het overlijdensrisico gedekt. Hiernaast wordt ook vermogen opgebouwd. Met dit vermogen kan uiteindelijk (een deel van) de hypotheek afgelost worden. De levenhypotheek is echter enkel nog beschikbaar voor eigenaars die hun woning vóór 1 januari 2013 gekocht hebben en reeds een levenhypotheek op die woning hebben. Alleen zij mogen deze bestaande levenhypotheek nog oversluiten of omzetten zonder daarbij hun belastingvoordeel te verliezen.
 • De Beleggingsrekeninghypotheek (beleggen in box 3);
  Deze tweede hypotheekvorm is de combinatie van een hypotheeklening en een daaraan verbonden beleggingsrekening (of effectendepot). Er wordt geen geld afgelost tijdens de looptijd van de hypotheek. In plaats daarvan wordt er maandelijks een bedrag op de beleggingsrekening gestort, waarmee gedurende de gehele looptijd van de hypotheek belegd wordt. Bij deze hypotheekvorm moet soms wel vermogensbelasting worden betaald over het opgebouwde vermogen. Daartegenover staat dat deze vorm veel meer flexibiliteit kent dan de bankspaarhypotheek, die hieronder kort toegelicht wordt. Als we het in dit artikel hebben over een beleggingshypotheek, dan bedoelen we deze hypotheekvorm.
 • De Bankspaarhypotheek (BEW);
  Bij de bankspaarhypotheek wordt gebruik gemaakt van een beleggingsrekening om de hypotheek af te betalen (Beleggingsrekening Eigen Woning, BEW). Hierbij wordt een geblokkeerde beleggingsrekening gekoppeld aan een hypotheeklening. Op deze rekening wordt maandelijks geld gestort dat uiteindelijk een beleggingssaldo moet opleveren waarmee de hypotheek (deels) kan worden afgelost. In tegenstelling tot de beleggingsrekeninghypotheek, hoeft er bij deze vorm over het op de beleggingsrekening opgebouwde vermogen geen vermogensbelasting te worden betaald.
Sinds 1 januari 2013 werd wegens de  woekerpolis-affaire door de Nederlandse overheid beslist dat u bij het nemen van een beleggingshypotheek hogere kosten zult betalen en fiscaal minder voordeel zult hebben. De hypotheekrente is namelijk alleen nog maar aftrekbaar als er gekozen wordt voor een hypotheekvorm of een leningvorm waarbij de lening tijdens de looptijd van de hypotheek volledig afgelost wordt. Dat wil zeggen dat verplicht gekozen moet worden voor een annuïtaire of een lineaire hypotheek om gebruik te kunnen maken van de hypotheekrenteaftrek.

Belangrijkste kenmerken van de beleggingshypotheek

Een beleggingshypotheek bestaat vaak uit 3 verschillende producten:

 • De hypotheeklening;
  Dit is de lening die u nodig heeft om de woning aan te kopen.
 • De beleggingsrekening (soms effectendepot);
  Op deze rekening stort u eenmalig (koopsom) of periodiek (termijnen) geld waarmee gedurende de looptijd van de hypotheek zal belegd worden. Met het opgebouwde vermogen wordt aan het eind van de looptijd vaak (een deel van) de hypotheek afgelost. Hoe uw geld precies belegd wordt, is afhankelijk van het beleggingsprofiel dat u kiest en van de beleggingsmogelijkheden die bij de hypotheek aangeboden worden. Wel kunt u vaak niet geheel zelf bepalen waarin u gaat beleggen: u zult (bij de meeste hypotheekinstellingen) een beleggingsmix moeten kiezen die past bij uw profiel. Een vaak voorkomende keuze is het beleggen in aandelen. Onthoud wel: welk risicoprofiel en welke beleggingsmix u ook kiest: zekerheid op een toekomstig positief rendement is nooit gegarandeerd.
  Bij tegenvallende beleggingsresultaten is het mogelijk dat u met een restschuld achterblijft. Bij een hoger dan verwacht rendement kan het uiteraard ook gebeuren dat u na aflossing van de hypotheeklening geld overhoudt. Vanwege deze onzekerheid wordt de beleggingshypotheek gezien als een eerder risicovolle hypotheekvorm.
 • Een overlijdensrisicoverzekering;
  Dit is een levensverzekering waarmee de hypotheek (deels) kan worden afgelost, mocht de huiseigenaar (of 1 van de huiseigenaren) voor de afloopdatum van de hypotheek komen te overlijden.

Doordat de beleggingshypotheek bestaat uit 3 verschillende producten, kent deze een grote mate van flexibiliteit. Bij verkoop van de woning, wordt de hypotheeklening afgelost met de opbrengst van de verkoop. De beleggingsrekening en de overlijdensrisicoverzekering vallen dan vrij. U kunt vaak zelf bepalen wat u daarna met deze producten wilt doen.

Bij alle bovenstaande vormen betaal je maandelijks een bedrag aan premie en rente. De rente bij een beleggingshypotheek wordt door de kredietverstrekker bepaald.

Vanaf 1 januari 2013 geldt echter de nieuwe wetgeving omtrent hypotheken, waardoor nieuwe kopers niet meer in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek wanneer zij kiezen voor een aflossingsvrije of beleggingshypotheek. Zij kunnen alleen nog maar kiezen uit de annuitaire– of de lineaire hypotheek. Door deze ontwikkeling zal de beleggingshypotheek daarom in de toekomst steeds meer aan populariteit verliezen.

Beleggingshypotheek – Voor- en nadelen

Een van de grootste nadelen van een beleggingshypotheek is het risico dat onlosmakelijk verbonden is met beleggen. De kans bestaat dat u aan het einde van de looptijd overblijft met een restschuld die voor veel problemen kan zorgen. Beleggen is en blijft een onvoorspelbare bezigheid. Indien de hypotheek na dertig jaar beëindigd wordt en er is nog steeds een resterende hypotheekschuld, dan is de rente over deze schuld niet meer fiscaal aftrekbaar.

Een van de grote voordelen van een beleggingshypotheek is de vrijheid en flexibiliteit die deze hypotheekvorm biedt met betrekking tot de beleggingsconstructie. Banken en vermogensbeheerders bieden een breed assortiment aan fondsen aan, waarop diverse risicoprofielen van toepassing zijn. Wilt u tijdens de looptijd wisselen van beleggingsfonds of risicoprofiel? Dat is perfect mogelijk, al zijn hier wel extra kosten aan verbonden. Wees dus zeker van uw keuze en doe voldoende onderzoek op voorhand naar welke strategie u wilt hanteren.

Voordelen

Nadelen

 • De kans bestaat dat u met een restschuld achterblijft, het eindbedrag is namelijk niet gegarandeerd.
 • Mogelijks hoge kosten die het rendement op de beleggingen naar beneden halen.
 • Schommelende beurskoersen kunnen zorgen voor veel stress.

Kort woordje uitleg over de woekerpolis

Een woekerpolis is een verzekering waar te hoge kosten op worden ingehouden. Dit komt vooral voor bij verzekeringen waarbij in aandelen wordt belegd. Deze zogenaamde beleggingsverzekeringen kunnen zijn verkocht als spaarproduct, maar ook bijvoorbeeld voor de aflossing van de hypotheek of als aanvulling op het pensioen.

Het gevolg van de hoge kosten is dat er op de einddatum te weinig geld beschikbaar is. Dit betekent dat een deel van de hypotheek niet kan worden afgelost of dat het pensioen veel lager uitvalt dan verwacht.

De woekerpolisaffaire is een schandaal waarbij duizenden Nederlanders in de problemen kwamen wegens onduidelijke voorwaarden. De affaire kwam aan het licht in 2006 door een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), waarin geconstateerd werd dat veel beleggingsverzekeringen geen duidelijke en eerlijke voorwaarden inhielden. Deze verzekeringen bleken complex en relatief duur te zijn. Ook ondervonden verzekerden bij veel beleggingsverzekeringen groot financieel nadeel bij tussentijdse beëindiging, en zouden de verzekeraars hierover onvoldoende duidelijkheid hebben gegeven. Daarnaast werden er veel gebreken aangetroffen met betrekking tot de overige informatie bij de polissen.

Bronnen: woekerpolis.nl, wikipedia

Conclusie

Beleggingshypotheken zijn risicovolle producten waarbij het belangrijk is dat u goed de voorwaarden naleest en enigszins bekend bent met beleggen en de beurs. Op die manier kunt u een beredeneerde keuze maken en hoeft u later niet in de problemen te komen wegens een onvoorziene restschuld. Onthoud echter wel dat beleggen een inherent risico met zich meebrengt en u dus nooit 100% zeker kunt zijn van het uiteindelijke resultaat.

Wilt u meer lezen over beleggen? Neem dan zeker eens een kijkje op onze pagina.

 

Over de auteur

Kredietverstrekkers van het jaar

Wij willen graag de beste kredietverstrekkers benadrukken. Dit zijn de meest betrouwbare en best beoordeelde bedrijven volgens de ervaringen van klanten:

(gebaseerd op 45 reviews)

(gebaseerd op 19 reviews)

(gebaseerd op 20 reviews)

Vergelijk alle bedrijven

Blijf in contact met Financer.com

Volg ons op Facebook

×

Geef uw beoordeling over Beleggingshypotheek