Geld Lenen met Garantstellers (2020)

Hoe werkt borg staan voor lening? Verplichtingen en risico’s van de garantstellers bij een lening kort toegelicht.

Lening met garantiegevers: Wat is het?

Soms beschikt u niet over de nodige kredietwaardigheid om een lening af te sluiten. Lenen met garantstellers kan u in sommige gevallen helpen om toch een goedkeuring van uw kredietaanvraag te krijgen.

Niet iedereen met een negatieve BKR heeft namelijk een slecht betaalgedrag.

Studenten die bijvoorbeeld hun eerste appartement kopen, hebben meestal niet de financiële middelen om een goede kredietwaardigheid te bewijzen. Dit geldt met name wanneer zij voorheen financieel afhankelijk waren van hun ouders.

Financer.com informeert u graag over de soorten garanties en de mogelijke risico’s die deze met zich meebrengen.

Hoe werkt borg staan voor lening?

Wanneer iemand borg staat voor u, betekent dit dat deze persoon uw openstaande schuld overneemt wanneer u niet meer aan de betalingsverplichting kan voldoen. Dit wordt meestal contractueel vastgelegd in de zogenaamde ‘borgtocht‘ of garantieovereenkomst.

Staat een vriend bijvoorbeeld borg en kunt u de maandelijkse aflossing en/of rente van uw lening wegens omstandigheden niet meer verder afbetalen ? Dan verhaalt de bank de schuld op uw vriend en zal hij verplicht zijn de schulden verder af te lossen.

Waarom wordt een lening afgesloten met garantstellers?

Uw kredietwaardigheid is de beslissende factor voor het verkrijgen van een lening. Op die manier zorgt de bank ervoor dat u zeker uw schulden terugbetaalt.

De kredietwaardigheid wordt beoordeeld op basis van een aantal factoren, zoals de frequentie van uw inkomen, de hoogte van uw inkomen, uw BKR notering en andere zaken, zoals uw woon- en gezinssituatie.

In sommige levenssituaties is het niet eenvoudig om aan alle eisen van de kredietverstrekker te voldoen:

  • U werkt als zelfstandige en heeft geen vast inkomen.
  • U bent student.
  • U bent tijdelijk werkloos.


Voor wie zich in een vergelijkbare situatie bevindt, bestaat de mogelijkheid om een lening aan te gaan met behulp van een garantiegever. Eenvoudig gezegd neemt de garant de schulden op zich indien u als geldnemer niet tijdig aan uw betalingen voldoet.

Heeft u een negatieve BKR en wilt u toch geld lenen? Neem dan even een kijkje op deze pagina.

Wie is een geschikte garant?

De garant heeft bij voorkeur:

  • Een vast inkomen
  • Geen negatieve BKR codering

De garant dient voor het verstrekken van een lening aan alle bovengenoemde voorwaarden te voldoen.

Een regelmatig inkomen en een positieve BKR codering zijn hierbij doorslaggevend.

Een garantiegever is meestal een vertrouwenspersoon en iemand die dicht bij u staat. Vaak zijn het familieleden of goede vrienden.

Het is ook mogelijk om meerdere personen tegelijk als borg te aanvaarden. Deze delen het bedrag van de garantie in geval van insolventie van de debiteur.

Soorten garanties en kenmerken van deze garanties

Het is van groot belang te weten welke verplichtingen door middel van een garantie aan de garantsteller worden overgedragen.

Er zijn verschillende soorten garanties. Deze verschillen vooral in de algemene voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer de kredietverstrekker zich tot u als borg kan wenden.

  • Globale garantie – Bij dit type garantie bent u als garantsteller niet alleen aansprakelijk voor een vast bedrag, maar ook voor alle toekomstige leningen van de debiteur.
  • Wanbetalingsgarantie – Is de meest geprefereerde variant voor garanten. De kredietgever moet duidelijk kunnen bewijzen dat de debiteur insolvent gebleken is.
  • Garantie van de crediteur – Hier zijn de voorwaarden duidelijk in het voordeel van de crediteur. Het volstaat te zeggen dat de kredietnemer insolvent is. Dit hoeft niet in rechte te worden vastgesteld zoals bij de wanbetalingsgarantie. Deze variant is erg populair bij banken. Garanten dienen voldoende informatie te verkrijgen over de exacte voorwaarden alvorens in te stemmen met deze vorm van garantie.
  • Garantie op eerste verzoek – De bank kan vanaf de eerste betalingsvertraging een beroep doen op de garantiegever.

Wie een garantie afsluit, dient de advocaat goed te informeren over de voorwaarden. Banken zijn er meestal niet om u als borg te adviseren. De prioriteit van de bank is het veiligstellen van het geleende bedrag en te vermijden dat zij verlies draaien.

Externe garantsteller

Bij aanbieders van minileningen heeft u vaak de mogelijkheid te kiezen voor een externe garantsteller. Hierbij doet een extern bedrijf dienst als garantie voor uw lening.

U betaalt dan een extra kost als ‘verzekering’ voor uw lening. Het meest bekende bedrijf hiervoor is Global Guarantee.

Welke verplichtingen neemt de garant op zich?

De voorwaarden waaronder de garantiegever aflossingen van de debiteur op zich neemt, zijn afhankelijk van de voorwaarden in de borgtochtovereenkomst en van het soort garantie.

Indien u borg staat is het belangrijk dat u deze gegevens altijd goed controleert, zodat u niet voor onaangename verassingen komt te staan.

U dient er absoluut mee in te stemmen dat u als garantiegever alleen de aansprakelijkheid, inclusief rente, op zich neemt. Vaak zijn ook andere kosten in de garantie inbegrepen.

Let op:

Het is belangrijk te vermelden dat de garant bij het BKR wordt geregistreerd. Dit kan de positie van de garantiegever bij het aangaan van een lening in de toekomst nadelig beïnvloeden indien deze niet in staat blijkt te zijn aan de borgstelling te voldoen. Meer informatie over BKR vindt u hier.

Krediet met garantiegevers: Hoe kan ik mijzelf als garantsteller beschermen?

Als borgsteller dient u zeker rekening te houden met het maximale bedrag en de duur van de garantie. Vermeld in de garantieovereenkomst altijd het maximale garantiebedrag.

Vaak worden garanties in de algemene voorwaarden uitgebreid door commissies en andere kosten.

Bovendien is het aan te raden om uw garantie te beperken tot een bepaalde periode. U kunt niet anticiperen op wat de toekomst zal brengen.

Deze voorwaarden moeten zeker in het contract worden opgenomen, omdat het erg moeilijk is om ze later te wijzigen.

Bovendien dienen de garant en de debiteur schriftelijk onderhands overeen te komen dat wanneer de garant de betaling overneemt, de debiteur de bedragen aan de garant terugbetaalt. Dit geeft u als borg extra zekerheid, zodat u niet op uw schulden hoeft te zitten.

Let op: U kunt enkel borg staan voor een toekomstige lening. Heeft iemand in het verleden een lening afgesloten, dan is het niet meer mogelijk hiervoor borg te staan.

Is een lening met garantiegevers een goede optie?

Dit is afhankelijk van uw situatie, als u een slecht betalingsgedrag heeft en u kan om die reden geen krediet aanvragen, mag u nooit een garantiegever zoeken.

Een beter idee is om te beginnen met geld besparen. Inspireer uzelf met onze 213 tips om geld te besparen.

Aan de andere kant, als u er vast van overtuigd bent dat de lening u een duidelijke toegevoegde waarde biedt, kan een lening met borgstelling zeker van pas komen.

De reden waarom u geen normale persoonlijke lening heeft gekregen, moet echter legitiem zijn.

Sluit een lening af met een borgsteller – alleen als u 100% terugbetaalt

Sluit alleen een lening af met een garantieverstrekker als u er vast van overtuigd bent en het ook realistisch lijkt dat u de maandelijkse terugbetalingstermijnen zelf kunt aflossen.

Waarschijnlijk heeft u het gezegde “vriendschap eindigt met geld” al eerder gehoord. Zorg ervoor dat u de wanbetalingen nooit zo ver laat komen dat de borgsteller voor u moet opkomen.

Dit is een zeer riskante situatie en u kunt hierdoor de goede relatie met een van uw naasten razendsnel stukmaken, en het vertrouwen diep schenden.

Vergeet niet dat een borg niet ten goede komt aan de garantiegever. Deze zal namelijk voor de lening en de kosten moeten opdraaien. Breng de relatie dus niet in gevaar. Een goede vriendschap is van onschatbare waarde.

Als u geen krediet van uw bank kunt krijgen vanwege onvoldoende kredietwaardigheid, probeer dan een lening aan te vragen bij andere kredietverstrekkers.

Maak gebruik van onze kredietvergelijking en vraag uw krediet aan bij één van de 29 kredietverstrekkers. Elke kredietgever heeft andere voorwaarden. Met een beetje geluk kunt u gemakkelijk een lening afsluiten zonder garantie.

Vergelijk Leningen

Auteur Wolf

Wolf is een enthousiaste ingenieur en investeerder met een passie voor financiën. Hij houdt ervan om interessante en educatieve inhoud te creëren die gericht is op het verspreiden van financiële kennis en mensen te helpen bij het nemen van de beste financiële beslissingen.

Delen op
Laatst Geüpdatet: juli 29, 2020