Gezamenlijke of Gedeelde Financiën?

Hoe verdelen stellen hun financiën in het huishouden? En wat zijn de voor- en nadelen van beide opties?
Lees er meer over in dit artikel.

Gedeelde of Gezamenlijke Financiën

Hoe verdelen stellen hun financiën over het huishouden?

Een vraag die vele (jonge) koppels zich stellen wanneer zij gaan samenwonen. Hoe ga ik om met gezamenlijke financiën? Welke kosten worden gedeeld en welke zijn voor ieders eigen rekening? Moeten we het budget verdelen, alles gezamenlijk doen, ieder voor zichzelf, of iets ertussenin?

Het is vaak niet altijd even simpel om te weten wat de beste aanpak is wanneer u het huishouden met een iemand of meerdere mensen deelt. In hoeverre moeten beide partijen het budget verdelen en hoe wordt omgegaan met persoonlijke voorkeuren en verantwoordelijkheden?

Ruzie maken over geld is niet alleen een vaak voorkomend probleem, het is ook emotioneel zeer belastend. Opmerkelijk genoeg is het in de meeste gevallen vaak zelfs onnodig. Goede afspraken maken goede vrienden. Ook hier is deze spreuk zeker van toepassing. Duidelijke communicatie en afspraken waar het voor beide (alle) partijen duidelijk is wat er van hen verwacht wordt kan een heleboel – zoniet alle – problemen van de baan vegen.

Stijgende trend voor gedeelde financiën

rente op renteUit onderzoek blijkt dat steeds meer Nederlandse gezinnen kiezen voor een meer gedeelde vorm van de ‘gezamenlijke’ financiën, waarbij elk een eigen deel voor zijn/haar rekening neemt. De resultaten van twee studies die uitgevoerd werden door Nordea wijzen op een dalende trend voor gezamenlijke financiën en een stijging ten voordele van een meer gedeelde aanpak.

Uit deze onderzoeken blijkt dat het aantal volledig gedeelde financiën is gedaald van 58 procent in 2010 naar 48 procent in 2014. Dit is inclusief alle opbrengsten, kosten en uitgaven in de onderzochte huishoudens. In een meer recente enquête, bleek 45 procent van de deelnemers aan te geven gebruik te maken van een combinatie van een gemeenschappelijke en gedeelde economie.

Deze trend is vooral te danken aan het stijgende aantal samenlevingscontracten, scheidingen en een levensstijl die steeds meer geïndividualiseerd wordt, mede door de enorme groei in de ontwikkeling van (communicatie)technologie, de probleemloze toegang tot anticonceptie en de niet te onderschatten invloed van sociale media.

Indien u ook liever kiest voor het splitsen van uw persoonlijke financiën, dan zijn er verschillende manieren waarop u dit kunt doen. Er zijn een viertal verschillende modellen waarmee u uw financiën in een gezamenlijke huishouding kunt helpen organiseren.

Vier verschillende modellen

  1. Volledig gezamenlijke economie. Deze vorm spreekt voor zichzelf: u legt al het geld samen en alle kosten en aankopen worden met deze gezamenlijke geldstroom betaald.
  2. Deels gedeelde economie. Bij dit model worden alle rekeningen, lopende kosten en andere huishoudgerelateerde uitgaven bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal kapitaalkrachtige personen in het huishouden (jonge kinderen zijn uiteraard (nog) niet in staat deze kosten te dragen). Het resterende bedrag dat u overhoudt van uw loon besteedt u aan eigen en persoonlijke zaken, waaronder bijvoorbeeld een eigen wagen, smartphone, enzovoorts.
  3. Proportioneel deels gedeelde economie. Dit model werkt gelijkaardig aan het gedeelde economie model, met als enige verschil dat de personen die meer verdienen proportioneel meer betalen. Dit kan bijvoorbeeld verwezenlijkt worden door een percentage vast te leggen.
    Voorbeeld: Iemand met een loon van €1500,- per maand zal bijvoorbeeld €500,- spenderen aan kosten, terwijl de persoon met het hogere loon van €2000,- een bedrag van €200,- zal bijdragen (gesteld dat een percentage van 10% wordt gehanteerd. Dit is uiteraard afhankelijk van de overeenkomst).
  4. Gedeelde economie. Hierbij wordt praktisch alles apart betaald. U kunt overeenkomen om zaken zoals de hypotheekkosten of een autolening samen te bekostigen. Dit is uiteraard afhankelijk van uw specifieke situatie.

Hoe kiest u de beste aanpak?

Kiezen welke aanpak het best aansluit bij uw huidige (gezins)situatie is vaak geen eenvoudige opgave. Sommige personen sluiten beter aan bij een meer gezamenlijke aanpak, terwijl anderen liever op zichzelf zaken bekostigen en hun loon meer autonoom wensen te besteden.

Gelukkig is dit heel normaal en vraagt dit soort zaken voldoende tijd en ervaring om tot een werkbaar compromis te komen. Een goede vuistregelis om een van de vier modellen te kiezen waarvan u (beiden) denkt dat dit het best aansluit bij uw wensen en het een testperiode te geven van 2-3 maanden. Op die manier kunt u het gezin voldoende tijd laten het model te implementeren en aan te passen aan uw noden en wensen. Indien het model absoluut niet blijkt te werken, kunt u beslissen over te schakelen naar een meer of minder flexibele aanpak en het budget meer of minder te verdelen.

Gezamenlijke rekening voor gemeenschappelijke uitgaven

Het is gebruikelijk dat paren een gezamenlijke rekening openen om alle gangbare kosten te betalen, maar een aparte rekening hebben voor hun persoonlijke uitgaven. Dit is een goede aanpak en trend volgens Nordea privé econoom Ingela Gabrielsson, die zowel een gezamenlijk doel voorop stelt, als de autonomie van de persoon respecteert. Ze vindt deze vorm geweldig, aangezien beide partijen leren om eigen verantwoordelijkheid te nemen en tegelijkertijd samen de lasten kunnen delen.

Ingela Gabrielsson gelooft dat de trend richting een meer gedeelde economie deels te wijten valt aan het feit dat de lonen zijn gestegen, wat heeft geleid tot meer geld per individu. Zij is van mening dat dit ervoor gezorgd heeft dat het eenvoudiger werd de familiale kosten te dragen en de noodzaak om de financiën te moeten delen (wegens minder totaal kapitaal om de kosten te dekken) deels verdween. De studies van Nordea tonen ook aan dat er een duidelijk verschil te zien is tussen getrouwde koppels en koppels die enkel samenwonen. In het eerste geval wordt het bijna als vanzelfsprekend beschouwd dat men gezamenlijke financiën heeft, terwijl dit bij samenwonenden veel minder het geval is.

Tips om conflicten te vermijden

  • Maak samen een begroting. Maak een kosten begroting voor uw budget, en doe dit samen! Het is heel belangrijk om dit steeds zo goed en nauwkeurig mogelijk te doen, zodat u nooit voor verassingen komt te staan.
  • Open een gezamenlijke spaarrekening. Het kan ook interessant zijn een gezamenlijke spaarrekening te openen waar beide partners maandelijks een vast afgesproken bedrag op storten. Dit kan nuttig zijn voor grote toekomstige aankopen, zoals een huis, een nieuwe auto of eventueel een mooie reis naar het buitenland. Spreek op voorhand het doel van deze rekening af en leg duidelijk vast welke zaken hiermee bekostigd kunnen worden.
  • Communiceer. Goeie communicatie is de sleutel tot een succesvolle relatie en samenwerking. Probeer steeds goed te luisteren naar uw partner en herhaal wat werd gezegd, zodat beide partijen steeds zeker zijn dat de boodschap correct werd begrepen. Ook kan het helpen sommige dingen duidelijk op voorhand vast te leggen, al dan niet op papier. Deze notities kunt u dan later raadplegen mochten er conflicten of onduidelijkheden ontstaan.
  • Wees respectvol voor andermans wensen. Een goede basis voor duidelijke communicatie is wederzijds respect. Respecteer de ander en probeer tegemoet te komen aan elkaars noden en wensen. Dit zal niet alleen de relatie bevorderen, maar ook zorgen voor een vlekkeloze samenwerking op financieel vlak.

Wat te doen in geval van een scheiding?

Het kan altijd gebeuren dat u als koppel op een bepaald moment beslist dat samenwonen niet meer lukt. Een scheiding aanvragen kan dan wenselijk zijn. Dit kan soms voor hevige conflicten zorgen, ook op financieel vlak. Het kan in dergelijke situaties zinvol zijn op voorhand enkele dingen op papier te zetten wanneer beide partijen kalm en op goede voet met elkaar wensen samen te werken.

Een contract of overeenkomst kan hier een goed instrument zijn om onduidelijkheden te vermijden in verband met bijvoorbeeld huisvesting, erfenis, of ander kapitaal. Maak in dat geval een afspraak met uw notaris, zodat u zeker bent dat alle informatie correct wordt genoteerd.

Dergelijke zaken kunnen een gevoelig onderwerp vormen in het begin van een relatie. Indien u echter op een respectvolle manier aankaart dat u enkel eventuele problemen en geschillen in de toekomst op deze manier wenst te vermijden, zult u zien dat een dergelijke regeling absoluut geen vertrouwensproblemen met zich mee hoeft te brengen. Overleg dit steeds in gesprek met uw partner, en kom samen tot een wederzijds voordelige overeenkomst.

Conclusie

Zoals u ziet, de keuze voor gezamenlijke of gedeelde financiën is afhankelijk van een heleboel factoren. Sommige koppels of gezinnen fungeren beter met een volledig gedeeld budget, terwijl anderen liever hun eigen zaken betalen. Als u getrouwd bent of reeds lange tijd samenwoont is meestal eenvoudiger voor een meer gezamenlijke aanpak te kiezen. De precieze methode die u gebruikt is uiteindelijk van minder groot belang. Het is vooral belangrijk dat u samenzit met uw partner en gezin en duidelijk communiceert over uw wensen en noden. Zo zult u conflict in de toekomst vermijden en op een aangename manier samen de financiën gezond houden.

Over de auteur

Blijf in contact met Financer.com

Volg ons op Facebook