Geld Sparen Voor Uw Kinderen

Hoe en hoeveel moet u sparen voor uw kind?
En wat doen andere ouders?

Hoeveel moet ik sparen voor mijn kind?

Sparen voor uw kinderen is een zinvolle besteding van uw geld. Dit garandeert ten slotte een goede start van hun volwassen leven wanneer zij het huis verlaten.

Veel ouders openen een spaarrekening voor hun kinderen wanneer ze nog klein zijn, bijvoorbeeld om ze te leren omgaan met geld, om op latere leeftijd financieel extra ondersteuning te kunnen of gewoon om een extraatje op te bouwen voor later.

Maar hoeveel spaart u nu precies voor uw kind? Hoeveel sparen andere ouders?

In dit artikel leest u hoeveel geld andere ouders gemiddeld opzij zetten en hoe u kunt bepalen wat een gepast maandelijks spaarbedrag voor uw kinderen is.

Geld apart zetten voor uw kinderen

Leer tieners omgaan met geldU herinnert zich ongetwijfeld nog hoe het voelde toen u het huis verliet en alle kosten ineens voor uw rekening kwamen. Meubels, auto en vaste lasten. Een stevige verantwoordelijkheid!

Door vroeg te beginnen sparen voor uw kind, kunt u hen op het moment dat ze het huis verlaten financieel extra ondersteunen, en zorgen dat de transitie makkelijker verloopt.

Wat doen andere ouders?

De belangrijkste spaardoelen die ouders noemen, zijn:

  • Studie (+ eventueel kamers)
  • Opbouw van een klein eigen vermogen
  • Aankoop van een woning
  • Financieren van rijlessen
  • Uitzet en/of trouwdag

Hoeveel sparen andere ouders voor hun kind?

Gemiddeld sparen ouders 480-720 euro per jaar per kind. Dit komt neer op ruim 40-60 euro per maand. Over de jaren bouwen deze (groot)ouders dus een mooi vermogen op voor hun (klein)kinderen.

Rekenvoorbeeld

 

Stel dat u gedurende 18 jaar gemiddeld 50 euro per maand opzij zet voor uw kind. (U begint bijvoorbeeld met sparen voor u kind vanaf de geboorte, tot uw kind legaal volwassen (18j) is).

 

In totaal spaart u dan in 18 jaar tijd (216 maanden) 10.800 euro bij elkaar (zonder rente). Een flink bedrag, zeker omdat u gedurende deze periode mogelijks ook nog rente ontvangt op dit vermogen. Houd echter wel rekening met inflatie (lees hieronder meer).

Sparen voor de studie

werken vanuit huisWilt u een spaarpot aanleggen om uw kind te ondersteunen in de studiekosten?

Als richtbedrag kunt u ervan uitgaan dat studeren ongeveer 1000 euro per maand kost.

U weet namelijk nog niet of uw kind effectief gáát studeren, thuis gaat wonen of op kamers gaat, en een mbo, hbo of wo-studie gaat volgen.

Tijdens de studie kan uw kind ook beroep doen op studiefinanciering.

Sparen op een spaarrekening – voor gegarandeerde rendementen

Vele Nederlanders sparen geld voor hun kinderen op een spaarrekening, omdat een spaarboekje zorgt voor een gegarandeerd rendement en bovendien wordt beschermd door de depositogarantie.

U kunt op deze manier dus praktisch 100% veilig sparen. Het nadeel hierbij is dat de spaarrente ontzettend laag is en bijna niets opbrengt.

Tip: Wenst u een hoger rendement? Neem dan eens een kijkje bij onze beleggingsrekeningen of leer beleggen in P2P-krediet.

Wij raden u aan om te sparen op een depositorekening met de beste spaarrente. Binck heeft bijvoorbeeld enkele mooie deposito’s in het gamma en biedt tevens mogelijkheden om te beleggen.

Wanneer begint u te sparen voor uw kind?

Behalve het spaardoel en het beoogde bedrag dat u uiteindelijk bij elkaar wilt krijgen, speelt ook het moment waarop u begint met sparen voor uw kind een rol.

Indien u begint met sparen wanneer uw zoon of dochter nog in de luiers zit, is het maandelijks benodigde spaarbedrag lager dan als u begint wanneer uw kind al op de middelbare school zit.

Hoe vroeger u begint met sparen, hoe minder u maandelijks opzij hoeft te zetten om tegen de 18e verjaardag van uw kind een mooi bedrag bijeen gespaard te hebben.

Zeker wanneer u slim belegt met een mooi rendement, kunt u profiteren van de kracht van rente-op-rente.

In wiens naam?

Een nieuwe spaarrekening kunt u zowel openen op eigen naam, of op naam van uw kind. U heeft de mogelijkheid de rekening pas toegankelijk te maken op het moment dat uw kind 18 wordt.

Dit kan voorkomen dat het geld verkeerdelijk wordt uitgegeven aan frivoliteiten wanneer uw kind nog te jong is om de waarde van het geld correct in te schatten en het te gebruiken voor belangrijker zaken.

Tip: lees Hoe Uw Kinderen Leren Omgaan met Zakgeld?

  • Rekening openen op eigen naam

Wilt u geld van de rekening kunnen halen indien er zich een noodgeval voordoet? Of wilt u het geld kunnen overhandigen wanneer u het (klein)kind daar klaar voor acht?

Een voordeel van de rekening op uw eigen naam te openen, is dat u zelf kunt bepalen waar het geld aan wordt besteed, bijvoorbeeld, meubels, een auto of een aanbetaling. Als rekeninghouder behoudt u zo maximale controle.

Natuurlijk zijn er ook nadelen bij het sparen in uw naam.

Stel dat u vroegtijdig en onverwacht sterft: in dat geval heeft u geen enkele garantie dat het geld bij het (klein)kind terechtkomt zoals u dat voorzien had.

Het geld op de rekening beschouwd als een gemeenschappelijke erfenis en maakt zo ook deel uit van uw nalatenschap.

Dit betekent dat meerdere mensen er aanspraak op zouden kunnen maken en dat de (klein)kinderen erfbelasting moeten betalen op het moment dat ze de spaarcenten via de erfenis in handen krijgen.

Natuurlijk kunt u dit uiteraard ook op voorhand afhandelen bij de notaris; door vast te leggen in uw testament aan wie het geld toebehoort en door tijdig het geld te schenken.

  • Rekening openen op naam van uw kind

Geld dat u regelmatig opzij zet voor uw (klein)kind, kunt u meteen op een spaarrekening storten die u opent op naam van het kind.

Voor veel mensen is dat een psychologische keuze: zo krijgt het kind echt iets tastbaars in handen.

De controle die u heeft over het geld blijft wel relatief beperkt: van zodra het kind meerderjarig is, krijgt het de volledige zeggenschap over de rekening.

Het is bovendien in principe niet mogelijk om geld van de rekening te halen, bijvoorbeeld wanneer u zelf in financiële nood verkeert.

Dat kan alleen voor uitgaven die in het belang zijn van het kind. De bank kan zelfs een bewijs vragen van de vrederechter om dat te verifiëren.

Hoeveel per maand sparen voor uw kind?

Het antwoord op deze vraag hoeft absoluut niet ingewikkeld te zijn.

Bepaal gewoon het bedrag dat u verwacht nodig te hebben en het moment wanneer u dit bedrag wenst te gebruiken.

Deel het bedrag door het totaal aantal maanden (reken de tijdsperiode eerst om in maanden, 5 jaar is bijvoorbeeld 60 maanden). Dit is hoeveel u maandelijks moet sparen voor uw kind.

Rekenvoorbeeld

 

Stel, u spaart voor de studies van uw kind en uw kind is net 11 jaar geworden. U oogt een bedrag te sparen van 5000 euro om uw kind financieel extra te ondersteunen gedurende de studies.

 

(Opmerking: We gaan ervan uit in dit voorbeeld dat uw kind op 18-jarige leeftijd zal gaan studeren).

 

U heeft dus nog 7 jaar de tijd (84 maanden) totdat uw kind 18 wordt.

 

Indien we de rekensom maken komen we uit op 5000/84 = 59,5.

 

Met een spaarbedrag van rond de 60 euro per maand, haalt u het spaardoel op tijd.

Wat met inflatie?

Wanneer u voldoende wilt sparen voor uw kind, moet u ook rekening houden met de jaarlijkse inflatie.

Veel zaken worden ieder jaar duurder. Hierdoor worden de kosten voor studeren of het huren van een woonst duurder in de toekomst.

Hanteer daarom bij het berekenen van het benodigde spaarbedrag een marge van 2 procent (dit is de gemiddelde jaarlijkse inflatie in Nederland).

In het bovenstaande rekenvoorbeeld zou u dan over zeven jaar gemiddeld 5.743 euro bijeen moeten sparen. U moet dan 68 euro per maand sparen om dit eindbedrag te bereiken.

Gelukkig ontvangt u spaarrente op een spaarrekening voor u kind.  De rente bij de meeste banken ligt tegenwoordig echter ontzettend laag.

Als u een spaarrekening opent met een rente die hoger is dan de inflatie (ongeveer 2%), dan hoeft u zich eigenlijk geen zorgen te maken over de inflatie.

De rente compenseert namelijk het verlies in koopkracht. De spaarrente ligt echter meestal onder het niveau van de inflatie. Daarom is een betere manier om geld te sparen voor uw kinderen beleggen.

Tip: Open een beleggersrekening en haal meer uit uw spaargeld.

Investment Savings Account – hoog rendement zonder winstbelasting

Als u een beleggersrekening opent, kunt u geld sparen door te beleggen in aandelen, beleggingsfondsen en andere activa, die een hoog rendement kunnen bieden.

Financer.com raad u echter af om aan de slag te gaan met risicovolle fondsen. Kies altijd fondsen met laag of gemiddeld risico, zo verlaagt u de kansen om spaargeld van de kinderen te verliezen.

De voordelen van geld sparen voor uw kinderen met een beleggersrekening zijn talrijk:

  • Het nadeel is dat u de kinderen niet kunt opgeven als begunstigden, waardoor gemeenschappelijke erfenis van toepassing als u sterft.

Kapitaalverzekeringen – als u wilt dat het kind als begunstigde wordt genoemd.

De grote besparing in een schenking is dat u een rekening kunt openen in naam van een van de ouders, maar met het kind als begunstigde.

Dit betekent dat het kind het geld zal ontvangen, zelfs als de ouder die verantwoordelijk is voor de kapitaalverzekering zou sterven.

Andere voordelen zijn dat u als ouder zelf beslist waar het geld moet worden besteed, en dat het niet in een keer hoeft te worden uitbetaald.

Als u even goed de research doet naar de verschillende mogelijkheden, en eventueel een erfenis vast laat leggen, zullen uw kinderen voor een klein bedrag per maand reeds beschermd zijn.

Belastingen

Tot zijn 18e levensjaar telt het spaargeld van het kind bij het vermogen van de ouder.

Als de ouder, inclusief het spaargeld van kind(eren) meer dan € 30.360 (€ 60.720 voor mensen met een partner) bezit, dan moet er vermogensbelasting over worden betaald.

Open nu een beleggersrekening
bij Centraal Beheer

Over de auteur

Blijf in contact met Financer.com

Volg ons op Facebook

×

Geef uw beoordeling over Sparen Voor Uw Kinderen