Uw nalatenschap, wat moet u weten

4 minutes

Waar moet u opletten bij uw nalatenschap

Het stilstaan bij uw eigen nalatenschap is geen makkelijke gedachten, maar o zo belangrijk. De gedachten dat alles goed geregeld is voor uw nabestaanden als u er niet meer bent, zal u zoveel rust geven. Ook voor degene die zelf erfgenaam zullen worden of zijn is het een fijn om te weten dat alles goed geregeld is. Het is al een verdrietige zaak, om iemand te verliezen en er komt zoveel bij kijken. Wij van Financer willen daarom dit onderwerp uitgebreid voor u uitlichten. Wat komt er allemaal bij kijken voor als u een erfenis moet regelen en voor de erfgenamen gaan wij er dieper op in en willen wij advies geven.

In dit artikel zullen wij wat dieper er op ingaan in zijn algemeenheid over waar u op moet letten bij het regelen van uw nalatenschap. Daarnaast kunt u op onze website meerdere onderwerpen vinden die betrekking hebben op verschillende aspecten waar u mee te maken krijgt tijdens het regelen van een erfenis en daarna.

Erfenis, wat valt eronder?

Alles wat iemand achterlaat, daar bestaat een erfenis uit. U kunt denken aan spaargeld, een huis, een bedrijf, maar ook foto’s en sieraden, meubels en zelfs schulden. Over het erven over schulden is hier meer informatie over te vinden. 

Als u niets regelt dan is er ook geen testament. Uw erfenis wordt dan ook automatisch verdeeld volgens de regels van het erfrecht. De erfgenamen zijn dan de echtgenoot of geregistreerd partner en andere familieleden. Mocht u samenwonen, dan is uw partner dus geen erfgenaam, ondanks het hebben van een samenlevingscontract. En een zwager, een schoonmoeder of uw stiefkinderen, ook wel de aanverwanten genoemd, zijn dan ook geen erfgenamen.

4 Groepen

Er bestaan 4 groepen erfgenamen volgens de wet. In principe gaat de erfenis naar de eerste groep. Als die er niet zijn, gaat de erfenis automatisch naar de tweede groep en etc. Er wordt ook gekeken binnen elke groep naar de kinderen van alle bloedverwanten. De kleinkinderen bijvoorbeeld vallen ook onder de eerste groep en onder groep twee vallen de nichten en de neven. Zijn er geen erfgenamen, dan zal de Staat alles erven.

De groepen:

  1. De echtgenoten of geregistreerd partners en de kinderen
  2. De ouders, broer en de zussen
  3. De grootouders
  4. De overgrootouders

De langstlevende, dus de partner en alle kinderen zullen beiden in principe recht hebben op de helft van de erfenis. Het gedeelte waar zij op recht zullen hebben zal even groot zijn. Het is wel zo als de partner nog leeft, de kinderen dit gedeelte niet gelijk zullen krijgen. De eigenaar van de erfenis zal dan zijn voor de langstlevende partner en die mag er mee doen wat hij of zij wilt. Maar de kinderen zullen wel een geldvordering krijgen van de langstlevende partner. Wat de waarde van hun erfdeel zal zijn. Mocht de partner overlijden of failliet gaan, dan kunnen zij deze vordering opeisen.

Niet volgens de erfwet

Het zelf willen bepalen hoe alles geregeld wordt en niet dat de wet alles bepaald, als u er niet meer bent, is voor vele mensen een keuze die vaak genomen wordt en men rust geeft. Om dit te realiseren kunt u dan een testament opmaken. U heeft dan zelf de keuze om iedereen of bepaalde mensen aan te wijzen als uw erfgenaam. Alles wat u dan bezit en uw schulden, mocht u ze hebben wordt dan geërfd door deze erfgenaam. Ook als u een testament wilt opmaken kunt u ook de mensen die dus wettelijk recht hebben op uw erfenis, onterven. Uw kinderen niet, die zullen altijd recht hebben op de helft van uw erfenis, maar wel bijvoorbeeld uw echtgenoot.

Uitsluitingsclausule en Erfbelasting

Een uitsluitingsclausule betekent dat u voorwaarden opneemt in het testament voor het aanvaarden van de erfenis. Bijvoorbeeld, als uw kinderen getrouwd zijn zal ongeacht zij een partner hebben, de erfenis van hen blijven. Dit zorgt ervoor dat er dan bij een scheiding de erfenis niet bij de ex-genoot terecht komt.

Helaas moet er ook over de erfenis belasting worden betaald. Maar als u een testament opneemt, dat zorgt er ook voor dat uw erfgenamen minder belasting hoeven te betalen. Het nalaten van geld aan de tweede groep, dus uw ouders, broers en zussen bijvoorbeeld, dan zullen zij allemaal erfbelasting moeten betalen. Als uw ouders komen te overlijden, erven zij, uw broer en zussen weer geld van hen. Waar ook weer belasting over betaald moet worden. Zoals u ziet, uiteindelijk komt het geld steeds bij uw zussen en broers uit. Dit had ook geregeld kunnen worden in een testament, wat er dan voor zorgt dat uw zussen en broers maar één keer belasting over de erfenis moeten betalen.

Let op; mocht u niet getrouwd zijn maar wel samenwonend zijn, adviseren wij u graag om wel een testament op te stellen. Zodoende zal zij of hij altijd recht hebben op uw erfenis. Zonder testament, zal dit niet het geval zijn.

Een codicil

Een codicil is bestemd voor de kleine zaken, wat vaak handiger is om voor die onderwerpen deze te maken. Weet wel dat als u deze op een uitgetypte brief maakt, niet geldig is. Een codicil moet handgeschreven zijn, inclusief handtekening en de datum. Wat kunt u allemaal regelen met een codicil na uw overlijden;

  1. Inboedelgoederen. Deze kunt u verdelen, denk hierbij aan sieraden kleren en meubels. Maar deze moeten dan afzonderlijk en duidelijk omschreven worden.
  2. Uw wensen over begrafenis of crematie.

De onroerende goederen, zoals schilderijen, kunstvoorwerpen of geld die u wilt na laten aan een erfgenaam, mag u niet vermelden in een codicil.

Het zelf maken van een codicil, dus zelf bepalen naar wie u uw spullen na laat, is een groot voordeel van een codicil. En u hoeft hiervoor niet naar een notaris. En mocht u later bedenkingen hebben over een aantal zaken wat u in het codicil heeft gezet, dan kunt u het makkelijk veranderen door een nieuwe te maken en uw oude weg te gooien. Er is echter wel een nadeel, het kan zoek raken of een persoon die het niet eens is met uw en die kwaadwillend is, kan het vernietigen. Uiterst belangrijk is dat uw codicil echt voldoet aan alle eisen. Want als dit niet duidelijk is en op meerdere malen uitgelegd kan worden, dan zal uw codicil niet geldig zijn.

Reacties (0)

 

Voeg een reactie toe

×

Geef uw beoordeling over Uw nalatenschap, wat moet u weten