Sparen Voor Uw Kind: Waarom en Hoe?

5 minuten

Een kinderspaarrekening

Kinderen hebben brengt zoveel geluk met zich mee, maar ook veel kosten. Zeker wanneer ze opgroeien kunnen de uitgaven aanzienlijk toenemen. Denk hierbij aan hogere studies of een rijbewijs halen. Om hier zo zorgvuldig en consequent mogelijk op in te spelen, is het verstandig om zo vroeg mogelijk te beginnen met sparen voor uw kinderen.

Nu rijst de vraag ‘Hoeveel moet u dan precies sparen en vooral: hoe?’

Financer wilt u hierbij graag helpen. Met dit blog-bericht trachten wij uw vragen te beantwoorden en enkele tips te geven die u kunnen helpen de juiste beslissingen te nemen.

Sparen of buffer opbouwen

Uit onderzoek blijkt dat 69,5 % van de ouders een buffer opbouwt, die meestal moet dienen om onvoorziene omstandigheden op te vangen. Daarnaast sparen 34,5% van de ouders voor geplande zaken in de toekomst (soms ook ‘grote uitgaven‘ genoemd), zoals bijvoorbeeld de aankoop van een huis, een trouwfeest, de inrichting van het huis of het aanschaffen van een gloednieuwe auto. Als laatste is er de grote groep ouders die sparen voor later en een stabiel vermogen willen opbouwen. U ziet dat er dus vooral gespaard word voor zekerheid in de toekomst.

Een goede start om voor uw kind te beginnen sparen is het openen van een spaarrekening.

Hoeveel sparen ouders voor hun kind?

Ouders sparen gemiddeld 40 tot 60 euro per maand voor hun kind, wat overeenkomt met 480 tot 720 euro per jaar. Na verloop van tijd bouwen deze ouders dus een mooi vermogen op voor hun kinderen. In het onderstaande voorbeeld krijgt u een idee van het totale bijeengespaarde bedrag.

Voorbeeld: Stel dat u gemiddeld 50 euro per maand spaart, gedurende een periode van 18 jaar (uw kind is dan volwassen). Aan het einde van deze periode bedraagt het totaalbedrag op de spaarrekening van uw kind 10.800 euro. Een mooi bedrag, zeker omdat er gedurende deze 18 jaar ook nog rentewinsten worden bijgevoegd. Houd echter wel rekening met inflatie. Deze kan de winst uit rente mogelijks teniet doen. 

Vaak zijn er nog de oma’s en opa’s die graag ook een centje mee willen sparen voor hun kleinkind. Uit onderzoek is gebleken dat deze groep voor hun kleinkind gemiddeld €486,- per jaar spaart.

Het is algemeen bekend dat studeren en op kamers wonen heel duur is. De gemiddelde huur voor een kamer blijft stijgen een ook studietoelagen kunnen een grote hap in het budget betekenen. Volgens DUO heeft u gemiddeld 12.000 euro nodig om de studies van uw kind te financieren. Natuurlijk kunt u tijdens de studie zelf ook nog even doorsparen. Het volledige bedrag is namelijk niet direct in het eerste jaar al nodig.

Het is dus absoluut niet onverstandig om reeds van bij de geboorte een spaarrekening te open voor uw kind.

Welke spaarrekening kiest u voor uw kind?

Om deze vraag voor uzelf correct te kunnen beantwoorden, zult u zich eerst op voorhand een paar vragen moeten stellen alvorens u overgaat tot het openen van een spaarrekening voor uw kind. Wat ook heel belangrijk is, is de hoogte van de rente bij een spaarrekening. Hoe hoger de spaarrente, hoe beter. U kunt hier kijken naar eventuele spaarrekeningen en deze vergelijken. Deze pagina wordt regelmatig up to date gehouden, zodat u steeds de actuele spaarrentes te zien krijgt.

Hoe spaart u voor uw kind?

Het antwoord op deze vraag is volledig afhankelijk van uw huidige budget. Door een goede begroting te maken van alle inkomsten en uitgaven, krijgt u een duidelijk overzicht en kunt u beter inschatten hoeveel geld u precies opzij kunt zetten. Veel ouders sparen maandelijks een vast bedrag. Een goede gewoonte die op termijn een mooi bedrag kan opleveren. Ook is het mogelijk dat u meer gaat verdienen. Wanneer u meer geld verdient, kan het zinvol zijn uw levensstandaard dezelfde te houden en het extra geld verder te sparen of eventueel zelfs te beleggen. Op die manier verhoogt u de kans op een stevig bedrag wanneer uw kind volwassen wordt.

Helaas is er ook de mogelijkheid dat u in de toekomst minder geld verdient. Het is belangrijk hiermee rekening te houden bij het opmaken van uw begroting en de bepaling van het uiteindelijke spaarbedrag. Een tweede optie zou kunnen zijn dat u ervoor kiest om te sparen wanneer het u uitkomt, of iedere maand de kinderbijslag apart te zetten. Hoe dan ook, het is belangrijk dat u maandelijks tracht tenminste een klein bedrag opzij te zetten. Dit creëert een goede gewoonte en verzekert dat uw kind op latere leeftijd een mooi bedrag ter beschikking heeft.

Hieronder kunt u enkele extra artikelen lezen over sparen:

Op welke naam komt de spaarrekening?

U kunt ervoor kiezen om de spaarrekening op uw eigen naam te zetten of op die van uw kind. Indien de spaarrekening op uw naam staat, kan uw kind er pas vanaf 18 jarige leeftijd vrij over beschikken. Indien de rekening op naam van uw kind staat spreken we van een kinderspaarrekening. Banken bieden vaak een iets hogere rente op de kinderspaarrekening en leuke extra’s bij het openen van een nieuwe rekening. Let wel goed op dat u kiest voor een kinderspaarrekening die past bij uw wensen en die van uw kind, bijvoorbeeld een rekening met een opnamebeperking of juist een zonder deze beperking.

Let op: wij raden u sterk aan om rekening te houden met de bedragen die u maximaal belastingvrij mag schenken.

Schenkingen

Er zijn heel wat ouders en grootouders die een eenmalig bedrag willen schenken, of jaarlijks een kleiner bedrag. Het is belangrijk om te weten dat hier regels aan verbonden zijn die bepalen hoeveel schenking u precies mag geven. Schenkingen die boven de vastgestelde schenkingen uitkomen brengen namelijk een extra kost mee voor uw kind. Uw kind/kleinkind zal afhankelijk van het bedrag belasting moeten betalen.

Alles lager dan deze grens is natuurlijk belasting vrij.

Hieronder vindt u een tabel met de tarieven voor de schenkbelasting:

Tabel tarieven schenkbelasting 2018

Waarde schenking 2018Tariefgroep I
partner en (pleeg)kinderen
Tariefgroep Ia
kleinkinderen en
verdere afstammelingen
Tariefgroep II
overigen
€ 0 – € 123.24810%18%30%
€ 123.249 en meer20%36%40%

Bron: belastingsdienst.nl

Een spaarrekening voor uw kind wordt door de Belastingdienst beschouwt als een schenking.

  • Indien u spaart op een rekening op naam van uw kind, schenk dan elk jaar een van het geld om extra kosten te vermijden. U kunt rekening houden met bovengenoemde grens om te beslissen hoeveel u belastingvrij wil schenken per jaar.
  • Indien u spaart voor uw kind op uw eigen rekening en u wilt dit geld rond zijn of haar 18e verjaardag geven, let er dan op dat dit bedrag niet boven de vastgestelde grens ligt. Anders kunt u er ook voor kiezen om het geld gespreid te schenken.

Waarover betaalt u precies belasting?

Afhankelijk van de vrijstelling die uw kind heeft betaalt het meer of minder belastingen. Over het algemeen geldt dat u belastingen betaalt op bedragen hoger dan € 25.731, afhankelijk van het tarief dat u hierboven kunt vinden. In onderstaande tabel ziet u een overzicht van de vrijstellingen:

Wat is uw relatie
met de schenker?
Uw maximale
vrijstelling in 2018
Uw maximale
vrijstelling in 2017
Waarvoor moet u
de schenking
gebruiken?
U bent een (pleeg)kind.€ 5.363€ 5.320beslist u zelf
U bent een (pleeg)kind tussen de 18 en 40 jaar.*€ 25.731€ 25.526beslist u zelf
€ 53.602€ 53.176een dure studie
€ 100.800€ 100.000uw eigen woning
De schenker is een ander dan uw ouder, bijvoorbeeld een oom, tante, of uw grootouders.€ 2.147€ 2.129beslist u zelf
De schenker is een ander dan uw ouder, bijvoorbeeld een oom, tante, of uw grootouders. Én u bent tussen de 18 en 40 jaar.*€ 100.800€ 100.000uw eigen woning

* Bent u 40 jaar of ouder, maar is uw partner jonger dan 40 jaar? Dan geldt deze vrijstelling ook voor u.

Bron: belastingsdienst.nl

Conclusie

Sparen voor uw kind is iets waar u best zo vroeg mogelijk mee begint. Zo verzekert u de toekomst van uw zo(o)n(en) en/of dochter(s) en geeft u hen de kans een studie aan te gaan of te investeren in zichzelf. Houdt rekening met schenkbelasting en bekijk de actuele rentetarieven alvorens u een spaarrekening opent. Lees zeker ook ons artikel over 10 tips om succesvol te beleggen indien u op zoek bent naar alternatieve manieren om geld te sparen voor uw kind(eren).

Wilt u makkelijk en overzichtelijk uw budget in de gaten houden? Lees dan meer over de Beste Huishoudboekje Apps van 2018.