Geld lenen kost geld
WIKI

Belastingschijven 2022: wat moet je weten?

 • Belastingen zijn onderverdeeld in 3 ‘boxen’.
 • Deze boxen zijn verder onvervderdeeld in ‘schijven’.
 • Je betaalt belasting over je inkomen door te kijken in welke box het inkomen valt en wat het tarief is van die box.
Auteur  Wolf Bogaert
Laatst bijgewerkt: maart 22, 2023
Onze toewijding aan transparantie
Bij Financer.com doen we er alles aan om u te helpen met uw financiën. Al onze inhoud voldoet aan onze Redactionele richtlijnen. We zijn open over hoe we producten en diensten beoordelen in ons Beoordelingsproces en hoe we geld verdienen in onze Informatie over adverteerders.

Sinds 2020 is de heffing over het inkomen in box 1 vereenvoudigd en werken we in Nederland met twee schijven (voorheen waren dit vier schijven).

Wat moet je weten over belastingschijven 2022? We leggen je uit hoe het zit en welke tarieven van toepassing zijn.

Inkomstenbelasting: 3 boxen

Om belastingschijven beter te begrijpen, eerst iets over belastingen in het algemeen.

De Belastingdienst onderscheidt drie soorten inkomen voor de inkomstenbelasting. Deze soorten inkomen worden verdeeld over 3 boxen:

 • Box 1: werk en woning
 • Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
 • Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (vermogen)

Je betaalt belasting over je inkomen door te kijken in welke box het inkomen valt en wat het tarief is van die box.

De belastingschijven waar we het over gaan hebben, bevinden zich in box 1.

Wat zijn belastingschijven?

In Nederland kennen we een progressieve inkomstenbelasting. Dat houdt in dat je meer belasting betaalt naarmate je inkomen stijgt.

De ‘schijven’ bepalen de inkomengrens waartussen je een bepaald belastingtarief betaalt.

De inkomstenbelasting voor werk en woning is bijvoorbeeld verdeeld over twee schijven in box 1.

Wanneer je de eerste schijf overstijgt, betaal je over de top van het inkomen meer belasting.

Tip: Inkomen verhogen met beleggen? Lees hier meer.

Belastingen 2022 – box 1

In box 1 wordt je inkomen uit werk en woning belast.

Hieronder zie je de belastingschijven voor de inkomstenbelasting voor box 1 voor het jaar 2022.

Tarieven belastingschijven

Hieronder de tarieven belastingschijven 2022 voor box 1 (werk en woning):

2022BELASTBAAR INKOMENTARIEF
Schijf 1< € 69.39937,07%
Schijf 2> € 69.39949,50%

Hieronder de tarieven belastingschijven 2021:

2021BELASTBAAR INKOMENTARIEF
Schijf 1< € 68.50837,10%
Schijf 2> € 68.50849,50%

Hieronder de tarieven belastingschijven 2020:

2021BELASTBAAR INKOMENTARIEF
Schijf 1< € 68.50837,35%
Schijf 2> € 68.50849,50%

Belastingschijven AOW

Er zijn in principe twee belastingschijven in box 1, met als uitzondering belastingbetalers die de AOW-leeftijd bereiken.

Voor deze categorie zijn er drie belastingschijven in box 1. Je betaalt minder belasting over de eerste schijf omdat je dan geen AOW-premie meer betaalt.

Hieronder de tarieven belastingschijven 2022 AOW (geboren vóór 1 januari 1946):

2022BELASTBAAR INKOMENTARIEF
Schijf 1< € 36.41019,17%
Schijf 2€ 36.410 tot € 69.39937,07%
Schijf 3> € 69.39949,50%

Hieronder de tarieven belastingschijven 2022 AOW (geboren op of na 1 januari 1946):

2022BELASTBAAR INKOMENTARIEF
Schijf 1< € 35.47319,17%
Schijf 2€ 35.473 tot € 69.39937,07%
Schijf 3> € 69.39949,50%

Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning

Het inkomen uit werk en woning bestaat uit je inkomsten verminderd met je aftrekposten.

Inkomsten box 1

Inkomsten die in box 1 vallen, zijn onder meer

 • winst uit je onderneming
 • je loon
 • uitkering of pensioen
 • fooien
 • lijfrente
 • alimentatie
 • en buitenlandse inkomsten.

Aftrekposten box 1

Aftrekposten die in box 1 vallen, zijn onder meer

 • reisaftrek openbaar vervoer
 • aftrekbare kosten van de eigen woning
 • alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen
 • uitgaven voor specifieke zorgkosten
 • en studiekosten.

Het uiteindelijke bedrag dat zal worden belast op basis van de belastingschijven in box 1 is de som van je inkomsten, verminderd met je aftrekposten.

bron: Belastingdienst.nl

Lagere belastingschijf door aftrekposten

Je kunt je belastbare winst drukken door gebruik te maken van aftrekposten.

Hierdoor door betaal je sowieso minder belasting, en het kan zijn dat je daardoor niet in schijf 2, maar in schijf 1 terechtkomt. Een ‘korting’ van meer dan 12%.

Dat kan je een groot belastingvoordeel opleveren.

Een aantal extra persoonsgebonden aftrekposten zijn:

 • alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen
 • uitgaven voor specifieke zorgkosten
 • tijdelijk verblijf thuis ernstig gehandicapten
 • studiekosten en andere scholingsuitgaven
 • giften
 • restant persoonsgebonden aftrek

Een aantal belangrijke aftrekposten voor ondernemers zijn:

 • Zelfstandigenaftrek
 • Startersaftrek
 • Meewerkaftrek
 • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)
 • Stakingsaftrek
 • Investeringsaftrek zoals de KIA, MIA, VAMIL of EIA

Rekenvoorbeeld belastingschijven

Voorbeeld 1: enkel belast in schijf 1

Na aftrek van diverse aftrekposten heeft een rechtspersoon in 2022 een belastbaar inkomen van € 46.000.

Ze valt daarmee in schijf 1 met een belastingtarief van 37,07%.

Te betalen belastingen:

BELASTBARE WINST (€ 46.000)TE BETALEN BELASTING
37,07% over € 46.000€ 17.052,20
Totaal: 17.052,20

Over dit bedrag wordt eventueel nog heffingskorting toegepast, zoals arbeidskorting.

Meer info over heffingskorting lees je op de website van de Belastingsdient.

Voorbeeld 2: belast in schijf 1 en 2

Na aftrek van diverse aftrekposten heeft een rechtspersoon in 2022 een belastbaar inkomen van € 72.000.

Een deel van zijn loon valt daarmee in schijf 1 (€ 69.399) met een tarief van 37,07% en de rest (72.000 – 69.399 = € 2.601) in schijf 2 met een belastingtarief van 49,50%.

Te betalen belastingen:

BELASTBARE WINST (€ 80.000)TE BETALEN BELASTING
37,07% over € 69.399€ 25.726,21
49,50% over € 2.601€ 1.287,50
Totaal:€ 27.013,71

Over dit bedrag wordt eventueel nog heffingskorting toegepast.

Belastingen 2022 – box 2

In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belang belast.

In 2022 geldt – net als in 2021 – in box 2 een belastingtarief van 26,90% (in 2020 was dat 26,25% en daarvoor 25%) over het inkomen uit aanmerkelijk belang.

Belastingen 2022 – box 3

In box 3 worden je (fictieve) inkomsten uit sparen en beleggen belast.

De belasting die in box 3 geheven wordt, noemen we vermogensrendementsheffing.

Je inkomsten uit vermogen worden berekend met een forfaitair rendement.

Het werkelijke rendement dat je behaalt is voor de fiscus niet relevant. Dit forfaitaire rendement was voorheen één vast percentage van 4%.

Sinds 2017 is het afhankelijk van de hoogte van je totale vermogen.

Over het berekende rendement wordt een vast belastingpercentage van 31% berekend (voorheen 30%). Daarmee komt de heffing over het vermogen voor het jaar 2022 uit op een percentage tussen 0,5636% en 1,7143%.

Iedere belastingplichtige heeft een vrijstelling in box 3: een bedrag waarover je geen belasting hoeft te betalen.

Dit heffingsvrije vermogen is voor 2022 vastgesteld op € 50.650 (in 2021 € 50.000 en in 2020 € 30.846).

SchijfVermogen uit sparen en beleggen*Percentage -0,01%*Percentage 5,53%*Effectief**
0Eerste € 50.650VrijstellingVrijstelling0,00%
1Boven vrijstelling, vanaf
€ 1 tot en met € 50.650
67%33%0,5636%
2Van € 50.651 tot en met
€ 962.350
21%79%1,3536%
3Vanaf € 962.3510%100%1,7143%

*Forfetair rendement

** 31% belasting

Leestip!: Lees alles over belastingen die van toepassing zijn op crypto hier.

Voorbeeld: alleenstaande met € 120.000 spaargeld (2022)

Je bent alleenstaand en hebt € 120.000 spaargeld. Je hebt geen schulden.

Je grondslag sparen en beleggen bedraagt dan:

€ 120.000 – € 50.650 (heffingsvrij vermogen) = € 69.350

Wij berekenen je voordeel aan de hand van de schijven in box 3.

Volgens de tabel berekening voordeel uit vermogen over 2022, valt € 50.650 in de 1e schijf en € 18.700 in de 2e schijf.

Schijven in
box 3
Totaalbedrag
in schijf
Verdeling bedrag
in schijf
PercentageVoordeel
1€ 50.65067% x € 50.650 =
€ 33.935
– 0,01% x € 33.935– € 4
1€ 50.65033% x € 50.650 =
€ 16.715
5,53% x € 16.715€ 924
2€ 48.70021% x € 18.700 =
€ 3.927
– 0,01% x € 3.927– € 0,40
2€ 48.70079% x € 18.700 =
€ 14.773
5,53% x € 14.773€ 817
Totaal voordeel
box 3:
€ 1.736,6

Berekening belasting van je voordeel in box 3:

Je totale voordeel in box 3 bedraagt € 1.736,6.

Je betaalt over dit voordeel 31% belasting = 31% x € 1.736,6 = € 943.

Veelgestelde vragen

Welke belastingschijven zijn er in 2022?

Er zijn momenteel slechts twee belastingschijven in 2022 voor box 1.

In 2024 zullen er ook twee schijven zijn voor box 2.

Wat zijn de belastingschijven 2022?

Voor box 1 (werk & woning):

2022BELASTBAAR INKOMENTARIEF
Schijf 1< € 69.39937,07%
Schijf 2> € 69.39949,50%

Voor box 1 AOW (geboren op of na 1 januari 1946):

2022BELASTBAAR INKOMENTARIEF
Schijf 1< € 35.47319,17%
Schijf 2€ 35.473 tot € 69.39937,07%
Schijf 3> € 69.39949,50%

Meer belastingschijven op komst

In de voorjaarsnota zijn een aantal belastingmaatregelen aangekondigd die de staatskas meer geld moeten opleveren.

Met ingang van 2024 wordt een tweeschijvenstel ingevoerd in box 2 met een basistarief van 26% voor het inkomen tot € 67.000 (per belastingplichtige) en 29,5% over het meerdere.

Deze maatregel levert naar verwachting structureel € 70 miljoen per jaar op.

Tip: Wil je meer geld verdienen? Lees dan ons artikel over online geld verdienen.

Was dit artikel nuttig?

Wees de eerste om feedback te geven

Wolf Bogaert werkt sinds 2017 bij Financer en is assistent marktleider van de Nederlandse markt. Hij heeft een passie voor financiën en heeft de afgelopen 5 jaar meer dan 350 artikelen geschreven over een breed gamma aan financiële topics. Zijn doel is het verspreiden van op feiten gebaseerde financiële kennis om mensen te helpen bij het nemen van de beste financiële beslissingen.

Delen op
Read Icon207 gelezen

Door Financer.com te gebruiken maak je een verschil!  Lees meer