Geld lenen kost geld
WIKI

BKR Registratie

BKR-registratie: wat is het en hoe werkt het?

Op deze pagina kunt u alles lezen over het BKR. Zo kunt u BKR registratie opvragen, verwijderen, telefonisch contact opnemen en meer.

Spring snel naar:

Wat is BKR eigenlijk?

Wanneer u geld wilt lenen of een kredietaanvraag wenst in te dienen, komt u er gegarandeerd mee in aanraking: het BKR.

Wat is BKR eigenlijk? En wat is de functie deze financiële instelling? Vaak gaat er een negatieve connotatie mee gepaard. Maar is deze wel correct?

BKR Uitgelegd

Elke lening die u afsluit wordt geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel.

Deze registratie zorgt er voor dat geldverstrekkers kunnen nagaan of u momenteel een lening heeft of in het verleden heeft gehad. Ook betalingsproblemen worden zo geregistreerd.

Meer dan 8 miljoen Nederlanders zijn momenteel geregistreerd bij het BKR, met elk een persoonlijk elektronisch dossier bij in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI).

Op deze manier kunnen de kredietverstrekkers een aanvraag voor een nieuw krediet beoordelen bij het BKR, door de kredietgeschiedenis van de aanvrager op te vragen.

Op basis van deze gegevens wordt dan beslist of de lening kan worden uitbetaald.

Duur zichtbaarheid

De contractgegevens van uw kredietaanvraag blijven 5 jaar zichtbaar bij het BKR nadat u het contract heeft beëindigd of afgelost.

Welke leningen registreert het BKR?

Wanneer krijgt u een BKR registratie?

Wanneer u geld leent (bedragen groter dan 250 euro), is de geldverstrekker wettelijk verplicht uw lening aan te melden bij het BKR.

Deze leningen worden door het BKR geregistreerd:

 • persoonlijke lening

 • doorlopende krediet

 • rood staan

 • creditcardlimiet

 • kopen op afbetaling (voor bedragen groter dan 250 euro)

 • klantenpaslimiet

 • betalingsachterstand bij uw hypotheek van meer dan 120 dagen

 • restschulden van hypotheken

 • private-leasecontract

Indien u gebruikmaakt van een of meerdere van de bovenstaande kredietvormen wordt u wettelijk geregistreerd bij het BKR, ongeacht of u het bedrag van uw kredietlimiet al dan niet heeft opgenomen.

BKR registratie telefoonabonnement

Bij abonnementen waarbij een mobiele telefoon wordt verstrekt boven 250 euro wordt er sinds 1 mei 2017 een BKR registratie gemaakt.

De registratie geldt alleen voor de afbetaling van de mobiele telefoon, niet voor de maandelijkse kosten voor sms’en, bellen en het gebruik van mobiel internet. Het gaat hierbij om een positieve registratie.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik geen telefoon BKR-registratie krijg?

De eenvoudigste manier is om het bedrag van de telefoon meteen te betalen. Dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. In sommige gevallen is het mogelijk om het totaalbedrag van de telefoon op te splitsen in twee delen: U betaalt het deel dat boven de 250 euro valt direct, en de resterende 250 euro kunt u in termijnen afbetalen.

Let op: dit behoort niet tot de mogelijkheden van iedere provider. Ga goed na bij uw provider of dit tot de opties behoort.

Wat wordt NIET geregistreerd bij het BKR?

Er bestaan heel wat soorten leningen, net zoals er heel wat soorten schulden zijn. Maar welke schulden worden niet geregistreerd bij het BKR?

Het BKR registreert geen:

 • studieschuld

 • hypotheek (indien uw betalingsachterstand niet minder dan 120 dagen bedraagt)

 • huurachterstand

 • betalingsachterstand bij de energieleveranciers

 • schuld bij telefoonproviders met abonnement (indien deze minder dan 250 euro bedraagt)

 • leningen bij familie

Positieve registratie

Als u op tijd betaalt, krijgt u een positieve registratie.

Deze registratie heeft geen invloed op de mogelijkheden voor een nieuwe lening.

Kom u de betalingsverplichting niet na, dan krijgt u een negatieve registratie.

Dit gebeurt vanaf minimaal twee maanden betalingsachterstand. Betaalt u op tijd, dan blijft uw registratie positief.

Opmerking

Mocht u informatie willen gaan inwinnen over een bepaalde lening en de bank wilt een controle doen op uw financiële geschiedenis, dan kunt u gerust ‘ nee’ zeggen.

De geldvertrekker mag enkel een BKR-check doen indien u daadwerkelijk de lening afneemt.

Is het BKR enkel negatief?

Het BKR wordt vaak als iets negatief beschouwd, maar die benaming is niet altijd terecht.

Zij vormen namelijk ook een bescherming voor uw financiële situatie door te voorkomen dat u te veel geld leent en zo in de problemen geraakt.

U kunt zelf online eenvoudig al uw gegevens opvragen. U ontvangt dan een overzicht van alle leningen die u heeft gehad of nog heeft.

Welke gegevens registreert het BKR?

Bij het BKR worden de volgende gegevens opgenomen in uw dossier:

 • Uw naam
 • Uw adres
 • Uw geboortedatum
 • Uw soort lening
 • De hoogte van uw lening
 • De eerste en laatste maand van de aflossing

Hierdoor zult u een duidelijk beeld krijgen van uw eigen financiële situatie. Dit kan helpen om financiële problemen en torenhoge schulden te voorkomen .

Kortom, het BKR beschermt u tegen te veel geld lenen.

Wanneer krijgt u een negatieve BKR codering?

Indien u te lang achterloopt met een betaling zal het BKR u een negatieve codering toekennen.

Uw geldverstrekker zal dan contact opnemen om via een alternatieve regeling de betaling toch af te kunnen ronden.

Als u na de nieuwe afspraken de lening verder kunt afbetalen,
zal uw kredietverstrekker dit melden aan het BKR.

Zij zullen dan een melding plaatsen bij de financiering waarin vermeld wordt dat u niet betaald heeft.

Een negatieve ‘codering’ is voor vele banken en kredietverstrekkers een reden om uw aanvraag voor een lening niet in behandeling te nemen.

De verschillende BKR coderingen

Achterstandsmelding (A-code)U krijgt een A-code indien u enkele maanden achterloopt met de terugbetaling van uw lening. Uw kredietverstrekker meldt deze achterstand bij Stichting BKR. Het verschilt per kredietsoort na hoeveel tijd deze achterstand wordt gemeld.
Herstelmelding
(H-code)
De H staat voor Herstel. Deze code wordt gemeld indien u achterstallige betalingen hebt ingehaald. Zo wordt geregistreerd dat er op uw lopende lening geen betalingsachterstand meer is. Het is mogelijk dat uw lening na het betalen van uw achterstand meteen wordt beëindigd. In dat geval wordt er geen herstelmelding geregistreerd, enkel een einddatum van de lening.
Code 1Dit betekent dat er een aflossings- of schuldregeling is getroffen, nadat uw betalingsachterstand is ontstaan.
Code 2Een code 2 geeft aan dat de kredietverstrekker het bedrag dat u nog moet betalen (de restantvordering) in één keer opeist. Dit betekent dat de kredietverstrekker van u verwacht dat u het hele openstaande bedrag in één keer terugbetaalt. In veel gevallen draagt de kredietverstrekker de vordering over aan een incassobureau.
Code 3Een code 3 kan twee betekenissen hebben, namelijk afboeking of kwijtschelding*.
Code 4De kredietverstrekker heeft geen contact met u kunnen opnemen. U was of bent gedurende een langere tijd onbereikbaar (geweest).
Code 5Er is een preventieve betalingsregeling getroffen voor een hypotheek. Deze code is van tijdelijke aard. Als de betaalregeling is afgelopen, wordt deze code weer verwijderd.
Bron: BKR.nl

*Afboeking: bij een afboeking besluit de kredietverstrekker om het dossier voorlopig te laten rusten. Binnen een termijn van 5 jaar moet de kredietverstrekker u wel aanschrijven anders gaat de verjaring in. Zij melden dan een code 3 ZONDER einddatum.

Kwijtschelding: Bij een kwijtschelding wordt afgesproken dat er een bepaald bedrag voldaan moet worden en een bedrag wordt kwijtgescholden. De kredietverstrekker meldt dan een code 3 MET einddatum. Er zijn dan geen financiële verplichtingen meer op dit krediet.

Hoe kunt u checken of u een BKR-registratie heeft?

Een negatieve BKR codering blijft 5 jaar geregistreerd. Ongeacht of u al dan niet al uw betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Een BKR-registratie kunt u opvragen bij het BKR. 

BKR opvragen

Uw BKR registratie opvragen? Sinds mei 2018 is het mogelijk om gratis uw gegevens op te vragen bij het BKR.

U moet zich persoonlijk identificeren. U kunt dus niet voor iemand anders de BKR registratie opvragen.

U kunt uw BKR opvragen bij de bank en bij het hoofdkantoor van het Bureau voor Krediet Registratie. Tevens heeft u de mogelijkheid om bij verblijf in het buitenland uw BKR registratie op te vragen.

Procedure BKR opvragen

 1. Kies een pakket dat bij u past
 2. Doorloop de stappen van de aanvraag: volg het stappenplan en vul uw persoonlijke gegevens in, zoals uw naam, adres en afleveradres
 3. Kies een bezorg- en identificatiemethode: u kunt ervoor kiezen om het pakket thuis te laten bezorgen, het zelf op te halen bij het BKR in Tiel of bij het postkantoor
 4. Betaal het pakket direct online (mogelijk via iDeal)
 5. Binnen vijf tot tien werkdagen ontvang u uw BKR-gegevens

Video: BKR Gegevens opvragen doe je zo

Hieronder vind u een korte video die het proces helder uitlegt:

BKR registratie – Opvragen bij de bank

Wanneer u via de bank uw BKR registratie wilt opvragen, moet u vragen naar het aanvraagformulier BKR-gegevens.

Het stappenplan gaat als volgt:

 • Dit formulier moet u invullen en vervolgens inleveren bij de balie

 • Daarna zult u zich moeten identificeren en administratiekosten betalen

 • Vervolgens stuurt de bank het formulier op naar het BKR

 • Binnen 7 dagen ontvangt u de gegevens BKR registratie bij uw thuis

 1. Dit formulier moet u invullen en vervolgens inleveren bij de balie
 2. Daarna zult u zich moeten identificeren en administratiekosten betalen
 3. Vervolgens stuurt de bank het formulier op naar het BKR.
 4. Binnen 7 dagen ontvangt u de gegevens BKR registratie bij uw thuis.

BKR opvragen vanuit buitenland

Ook wanneer u in het buitenland verblijft, kunt u uw BKR aanvragen.

Hiervoor geldt echter een aparte procedure.

Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling Inlichtingen & Inzagen van het BKR.

Telefoonnummer: +31 (0)88-1502 500

BKR registratie opvragen online

Om zeker te zijn dat het om uw persoonlijke gegevens gaat, zult u zich moeten identificeren.

U kunt uw BKR gegevens online opvragen via iDIN.

U heeft tevens de mogelijkheid zich te identificeren aan de balie bij het BKR of bij de postbode. Zonder een geldig identificatie, worden uw gegevens niet overhandigd.

BKR telefoonnummer

Indien u zelf de BKR registratie wenst op te halen bij het BKR in Tiel, zult u minstens vijf dagen van tevoren telefonisch een afspraak moeten maken met de afdeling Inlichtingen & Inzagen.

U kunt BKR bellen op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 via telefoonnummer 088-1502 500.

U identificeert zich in dit geval pas als u de gegevens ophaalt. U betaalt hiervoor €4,95 administratiekosten.

Hier kunt u 1x per jaar gratis je gegevens opvragen bij het BKR.

Hoe BKR Verwijderen: 3 Oplossingen

Het is mogelijk om uw registratie bij het BKR te verwijderen op verschillende manieren:

U kunt zelf bepalen welk scenario het beste past bij uw persoonlijke situatie. Een negatieve registratie bij het BKR is namelijk altijd persoonsgebonden en wordt niet zomaar verwijderd.

Hieronder bespreken we verder drie mogelijkheden om uw BKR registratie te verwijderen:

 1. BKR registratie zelf verwijderen

 2. Geschillencommissie BKR inschakelen

 3. Juridisch specialist inhuren

Om uw BKR registratie te kunnen verwijderen, zal er eerst diepgaand onderzoek moeten worden gedaan naar uw financiële verleden en betaalgeschiedenis. Vervolgens kan uw codering met de juiste expertise worden aangepast.

Het afbouwen van schulden of het verwijderen van een of enkele van uw financiële lasten is een goed begin. Het zal u echter niet onmiddellijk bkr vrij maken.

Zolang er ergens nog een schuld openstaat, zal de registratie van kracht blijven. Het kan daarom verstandig zijn om hulp in te winnen bij een ervaren jurist of schuldbemiddelaar.

BKR en uw hypotheek

De enige lening die pas gemeld wordt bij een achterstand is de hypotheek. Als u op uw hypotheek een betalingsachterstand heeft van meer dan drie maandtermijnen, krijgt u een negatieve registratie.

Als u een hypotheek heeft afgesloten met NGH (Nationale Hypotheek Garantie) en er ontstaat een restschuld bij de verkoop van uw woning, dan zal u worden geregistreerd onder de code RN (als voor de restschuld aanspraak wordt gemaakt op de NHG).

Vervolgens zal de NHG uw restschuld wel of niet kwijtschelden, in beide gevallen blijft de RN-codering staan. U heeft dan vijf jaar lang een negatieve BKR.

De hypotheekverstrekker moet dit doen zodra deze een verliesdeclaratie indient bij de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.

Leent u zelf geld om de restschuld te voldoen, dan is er geen negatieve registratie (gesteld dat u geen betalingsachterstand oploopt).

Zonder NHG gelden dezelfde voorwaarden, maar krijgt u een RH-codering.

Kan ik mijn BKR registratie verwijderen?

Ja, u kunt steeds uw registratie bij het BKR verwijderen. Meestal is het niet mogelijk om dit onmiddellijk te doen, maar zeker wel op termijn. Wanneer uw codering van A (Achterstand) naar H (Herstel) is omgezet, bent u na 5 jaar volledig vrij van uw registratie.

Let op:

De H-codering krijgt u wel pas nadat AL uw schulden zijn afgelost.

Dit herstel kan soms moeizaam verlopen. Het vergt vaak veel inspanning om een levensstandaard (tijdelijk) te verlagen en minder uit te geven.

Een goed begin is leren budgetteren. Zo krijgt u een beter overzicht van uw inkomsten en uitgaven en heeft u meer controle over uw persoonlijke economie.

Een tweede luik is schuldsanering. Meer informatie vindt u hier.

Financiële gewoonten aanpassen is geen gemakkelijke opgave. Echter, indien u wenst uw negatieve BKR registratie te verwijderen, zult u zelf de nodige stappen moeten zetten.

Daarom bespreken wij hieronder 3 manieren om uw BKR codering te verwijderen.

1. Uw BKR-registratie zelf verwijderen

Zelf aan de slag gaan en alles regelen is zonder twijfel de goedkoopste optie. Wel loopt u het risico veel tijd en energie te moeten steken in het creëren van voldoende inzicht in uw financiële situatie.

U moet uw administratie op orde stellen, financieel vakjargon begrijpen, de juiste opties kunnen overwegen en beschikken over een gezonde portie geduld en gezond verstand.

U zult zelf telefonisch, e-mail en schriftelijk contact moeten leggen met:

 • Lening- en kredietverstrekker(s)

 • Hypotheekverstrekker

 • BKR te Tiel (registratie opvragen)

 • Eventueel postorder-, telecom- en creditcardbedrijven

Het is aan te raden formeel te communiceren (zakelijke toon: ‘u, geachte, etc’).

Neem contact op met alle instanties waar u open schulden heeft staan en vraag om een schriftelijk uittreksel van al uw gegevens binnen het systeem.

Maak een dossier aan waarin u al deze uittreksels bewaart. Label dit dossier ‘BKR Verwijderen’.

Tip:

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Maak dan zeker gebruik van de mogelijkheden die uw verzekeraar biedt.

Vaak hebben rechtsbijstandverzekeraars redelijk wat ervaring met het opheffen van BKR registraties en beschikken zij over allerlei handige hulpmiddelen en tips om het verwijderen van uw BKR te vergemakkelijken.

Zelf uw BKR verwijderen verloopt in 2 stappen:

 1. Stap 1: Neem contact op met uw kredietverlener
  Schrijf een brief naar de kredietverstrekker en licht duidelijk toe

  ✔️ waarom u het niet met de registratie bij BKR eens bent;
  ✔️ op welke overeenkomst uw klacht betrekking heeft;
  ✔️ hoe uw klacht volgens u opgelost kan worden.

Wij adviseren u deze brief aangetekend te versturen aan de kredietverlener.

Tip:

U kan hier gratis een geschikte voorbeeldbrief downloaden.

 • Stap 2: Wacht de reactie van uw kredietverlener af

  ✔️ Uw kredietverstrekker gaat akkoord.
  Indien uw kredietverlener akkoord gaat met uw klacht, zult u uw schulden moeten aflossen.

  ❌ Uw kredietverstrekker gaat NIET akkoord.
  Indien uw kredietverlener niet akkoord gaat met uw klacht, neemt u verder contact op met de Geschillencommissie BKR.

Let op:

Dit moet ten laatste twee maanden na de afwijzing van uw klacht gebeuren.

Heeft u geen reactie van de kredietverlener ontvangen? Dan kunt u vier weken nadat u contact met de kredietverlener hebt opgenomen, uw klacht bij de Geschillencommissie indienen.

ℹ️Tip: Leningen oversluiten

Een verstandige manier om schulden af te lossen wanneer deze verspreid zijn over verschillende kredietverstrekkers is om uw leningen over te sluiten naar een nieuwe (goedkopere) geldverstrekker. Dit kan bijvoorbeeld met een sociale lening.

In dit geval lost u al uw bestaande schulden af met een grote lening die u bij 1 enkele kredietverstrekker afsluit. De rente op deze nieuwe grote lening kan lager uitvallen en dus een significante besparing opleveren.

U kunt hier lening aanbieders vergelijken en nagaan welke de beste voorwaarden bieden. Vermeldt wel specifiek bij uw aanvraag dat het gaat om een lening oversluiten.

Lening Oversluiten

2. Geschillencommissie BKR inschakelen

Bent u ervan overtuigd dat uw registratie onterecht of foutief is en hebben de verstuurde brieven niets opgeleverd? Neem dan contact op met de Geschillencommissie BKR.

Daar zal uw verzoek tot verwijdering nogmaals onder de loep worden genomen en zal men juridisch nagaan of de kredietverlener correct gehandeld heeft.

Om uw aanvraag in te dienen moet u volgende procedure doorlopen:

 • Schrijf een brief aan de Geschillencommissie. Licht duidelijk toe:

  ✔️ waar u precies bezwaar tegen maakt;

  ✔️ op welke feiten en bewijzen u uw klacht baseert;

  ✔️ waarom de toelichting van de kredietverlener op uw klacht volgens u onjuist is.

 • Maak een kopie van de brief waarin de kredietverlener uw klacht afwijst. Kopieer ook de bijlagen van deze afwijzing.

 • Stuur uw brief met bovengenoemde kopieën en een overzicht van uw BKR-gegevens (niet ouder dan 1 maand*) naar: Geschillencommissie BKR, De Lairessestraat 155 I, 1075 HK Amsterdam.

  * Is het BKR-gegevensoverzicht waarop u uw klacht baseert ouder dan één maand, dan moet u een nieuw gegevensoverzicht aanvragen.

Tip:

Download hier een voorbeeld klachtenbrief aan de Geschillencommissie.

Let op:

De commissie behandelt uw klacht niet als u deze al eerder bij een andere instantie dan BKR of de kredietverlener hebt ingediend, of als deze ouder is dan één jaar.

Het behandelen van uw klacht kost € 50,00 (per registratie) waarvoor u een betalingsverzoek ontvangt. Als de commissie u in het gelijk stelt, krijgt u dit bedrag terug.

Op basis van alle verkregen informatie doet de Geschillencommissie een uitspraak. Dit duurt minimaal drie maanden. Er is geen hoger beroep mogelijk tegen de uitspraak.

Tip:

Op deze pagina vindt u meer informatie over de Geschillencommissie. U kunt aan de hand van ervaringen van andere kredietnemers uw kans op succes beter inschatten.

3. Onafhankelijke gespecialiseerde instantie inhuren

Heeft u het gevoel dat u geen uitweg meer ziet of laat u liever de verwijdering van uw registratie door een gespecialiseerde instantie afhandelen?

Dan kan u eventueel overwegen beroep te doen op gespecialiseerde onafhankelijke bedrijven om u te helpen uw registratie te verwijderen.

Op internet zijn diverse partijen actief die aanbieden om terechte negatieve BKR-registraties te verwijderen.

BKR waarschuwt hiervoor wel op hun website en zegt:

Wees voorzichtig met dergelijke aanbiedingen. Het kost u vaak veel geld en het resultaat is zeker niet altijd verwijdering van uw registratie.

Dynamiet Nederland beweert zowel onterechte als terechte BKR registraties van mensen te kunnen laten verwijderen. Binnen de financiële wereld wordt het bedrijf gezien als een betrouwbare en deskundige partij. Uiteraard worden hiervoor kosten in rekening gebracht.

Volgens Dynamiet Nederland directeur Deepak Thakoerdien handelt het bedrijf volgens de Nederlandse en Europese wetgeving en dwingen zij verwijdering van registraties af bij verschillende kredietverstrekkers.

Tip:

Een telefonisch adviesgesprek is kosteloos en vrijblijvend. Vraag aan het einde van het gesprek om een offerte of prognose van de totale kosten.

Zo bent u zeker dat u niet verder in de schulden belandt, mochten er hoge extra kosten met de service gepaard gaan.

Conclusie

Zelf uw BKR verwijderen is zeker mogelijk en vergt veel geduld en discipline.

Documenteer nauwkeurig al uw correspondentie (ook e-mails), blijf geduldig en laat u zo goed mogelijk informeren door deskundigen.

Bent u financieel niet in staat om een deskundige in te huren? Lees dan zoveel mogelijk ervaringen van anderen online.

Meestal zijn er mensen met een gelijkaardige situatie waar u veel van kunt leren.

Indien u geld wilt lenen met een negatieve BKR codering zijn er enkele mogelijkheden:

De meest aangewezen optie is om uw schulden af te lossen en uw financiën zo goed mogelijk proberen op orde te stellen.

Hieronder kunt u nog enkele handige artikelen vinden. Zo krijgt u snel uw persoonlijke financiën op orde.

Was dit artikel nuttig?

Wees de eerste om feedback te geven

Ik werk als country manager van Financer.com Nederland. Ik ben geïnteresseerd in het beheren van mijn eigen financiën, beleggen en sparen. Ik wil nuttige informatie geven en onze lezers helpen om slimmere financiële beslissingen te nemen.

Delen op
Read Icon1118 gelezen
Laatst bijgewerkt: februari 6, 2022
Door Financer.com te gebruiken maakt u een verschil.  Lees Meer