Geld lenen kost geld
WIKI

Depositogarantiestelsel

Wat is het depositogarantiestelsel?

Het Depositogarantiestelsel (DGS) is een garantiestelsel banken voor de rekeninghouders van een bank.

Als een bank failliet gaat, garandeert het banktegoeden (deposito’s) tot maximaal 100.000 euro.

Het depositostelsel geldt voor de meeste rekeninghouders en bijna alle soorten rekeningen.

Banken met een Nederlandse bankvergunning vallen automatisch onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel.

Sparen bij banken zoals ABN Amro en ING is dus veilig en wordt ondersteund met een garantiestelsel banken.

Buitenlandse banken met een officiële bankvergunning vallen onder het lokale garantiestelsel banken.

Zo valt BigBank onder het Estse stelsel, Lloyds Bank onder het Britse en Argenta onder het Belgische.

Hierbij zijn dezelfde garanties van toepassing en is uw spaargeld tevens tot 100.000 euro beschermd.

Sparen in het buitenland is dus ook veilig en wordt ondersteund met een depositostelsel.

Wat is depositogarantiestelsel?

Als een bank met een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) failliet gaat, garandeert DNB per rekeninghouder maximaal €100.000 (per bank).

De opgebouwde rente wordt vergoed tot de dag van het faillissement. U kunt dus ook een vergoeding krijgen voor de rente die u verliest tot aan de dag dat u de schadevergoeding ontvangt.

Wanneer u schulden heeft bij de bank (lening, hypotheek e.d.) kan de curator deze verrekenen met uw spaargeld.

Hieronder een kort overzicht van financiële producten die onder het depositogarantiestelsel vallen:

Valt dit product onder het depositogarantiestelsel?
BetaalrekeningenJa
SpaarrekeningenJa
Spaartermijn deposito’sJa
Achtergestelde deposito’sSoms*
Positieve standen op creditcard-rekeningJa
LevensverzekeringNee
BeleggingenNee**

*Bepalend hiervoor zijn de voorwaarden van de achtergestelde deposito.

** Beleggingen vallen niet onder het depositogarantiestelsel, maar onder het beleggerscompensatiestelsel. Dat garandeert beleggingen, beheerd door de failliete bank, tot 20.000 euro.

Mocht een spaarproduct niet in aanmerking komen voor de garantieregeling, dan is de bank wettelijk verplicht dit bij het afsluiten van het product te vermelden.

Een depositogarantiestelsel en of rekening?

Als u een bankrekening met iemand deelt en het saldo straat op naam van meerdere personen, dan krijgt u samen een maximale uitkering van € 200.000,-.

Dit maximale bedrag wordt toegekend aan depositogarantiestelsel en of rekening.

De vergoeding geldt namelijk per persoon en per bank. Daarbij krijgen alle rekeninghouders een evenredig deel vergoed, tenzij vooraf aantoonbaar anders is afgesproken.

Financer.com adviseert u daarom altijd uw spaarrekening te delen met uw partner of vrouw (of een tweede rekening te openen bij een nieuwe bank) als u meer dan € 100.000,- op de bank heeft staan.

Let op

Een bank kan onder meerdere handelsnamen diensten verlenen. Maar de garantieregeling geldt per bankNIET per handelsnaam.

Let dus goed op dat u niet spaart bij banken met dezelfde vergunning. U heeft dan slechts één keer recht op het maximale bedrag van 100.000 euro.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • ABN Amro en MoneYou.
 • ASN BankRegioBank en SNS
 • Aegon en Knab

Tijdelijk extra bescherming

Er is een aanvullende garantie voor deposito’s die tijdelijk worden aangehouden in verband met de aan-/verkoop van een huis.

Als u voor de aankoop of na de verkoop van een huis tijdelijk een groot tegoed bij een bank heeft staan, bent u sinds eind november 2015 tot 3 maanden na de storting extra beschermd voor bedragen tot €500.000.

Dit is bovenop de reguliere dekking van €100.000.

Wat gebeurt er als ik een lening heb?

Wanneer u een lening heeft, worden uw schulden afgetrokken van uw spaargeld. Dus als u 120.000 euro spaargeld heeft, maar 30.000 euro aan schuld, dan bent u nog steeds volledig beschermd.

Voor wie geldt het depositogarantiestelsel?

Het DGS is voor de volgende natuurlijke personen en rechtspersonen van toepassing:

 • Privépersonen (zowel meerderjarig als minderjarig)

 • Eenmanszaken*

 • Bestuurders en aandeelhouders van een failliete bank

 • Verenigingen

 • Stichtingen

 • Ondernemingen (BV, NV, VoF, etc)


*Let op: als de eigenaar van de eenmanszaak ook een privérekening heeft bij dezelfde bank, worden de tegoeden bij elkaar opgeteld.

Het stelsel beschermt verder Nederlanders en buitenlanders die bij een buitenlandse vestiging van een Nederlandse bank een tegoed hebben.

Het depositogarantiestelsel geldt NIET voor:

 • Banken

 • Kredietunies

 • Beleggingsondernemingen

 • Verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen

 • Beleggingsinstellingen

 • Pensioenfondsen

 • Overheden

Wat gebeurt er als mijn bank failliet gaat?

Als een in Nederland gevestigde bank failliet gaat, zal DNB via de website een oproep doen aan alle rekeninghouders om een verzoek tot terugbetalen in te dienen.

Ook via de grote Nederlandse dagbladen zal deze oproep verspreid worden.

U heeft als rekeninghouder tot 5 maanden na publicatie de tijd om uw verzoek in te dienen via een standaardformulier.

Doet u dit niet, dan bent u te laat en kunt u geen aanspraak meer maken op uw spaargelden.

Hoe lang duurt het voor ik mijn geld ontvang?

Er is een wettelijke uitkeringstermijn van maximaal 15 dagen, gerekend vanaf de dag waarop DNB het DGS opent.

In een beperkt aantal bijzondere gevallen kan het langer duren.

Deze wettelijke uitkeringstermijn wordt de komende jaren verder teruggebracht tot 10 (in 2021) en uiteindelijk 7 werkdagen (2024).

Kan ik tijdelijk een voorschot krijgen?

Ja. Gedupeerde rekeninghouders kunnen onder bepaalde omstandigheden een voorschot aanvragen bij DNB.

Als DNB uw verzoek tot een voorschot goedkeurt, krijgt u binnen vijf werkdagen het toegekende bedrag. Dit voorschot wordt later in mindering gebracht op de vergoeding uit het depositogarantiestelsel.

Beleggerscompensatiestelsel

Beleggers komen onder het beleggerscompensatiestelsel in aanmerking voor vergoeding van maximaal €20.000, bijvoorbeeld als een bank, beleggingsonderneming of financiële instelling het geld of financiële instrumenten die werden toevertrouwd niet meer kunnen teruggeven (wegens bijvoorbeeld een faillissement).

Verliezen die u lijdt op financiële instrumenten (zoals aandelen, obligaties, etc) ten gevolge van schommelingen in de markt komen NIET voor vergoeding in aanmerking.

Ontstaan van het depositogarantiestelsel

Wegens de wereldwijde bankencrisis werd in 2007 de depositogarantie in het leven geroepen voor leden van de Europese Unie.

Ook in Nederland moesten banken een vergunning aangaan en deelnemen aan het depositogarantiestelsel, om particulieren te beschermen in geval van een faillissement.

Bij de geboorte van de depositogarantie werden rekeningen slechts tot 25.000,- euro gedekt. Dit bedrag werd in het jaar 2008 verhoogd tot 50.000,- euro.

Vandaag de dag zijn betaalrekeningen en spaarrekeningen beschermd tot een totaal van 100.000,- euro.

Dit betekent dat u maximaal 100.000 euro terugbetaald zou krijgen als vergoeding, indien de bank waar u spaart failliet wordt verklaard.

Waarom is er een depositogarantie?

De introductie van depositoverzekering was een gevolg van een EU-initiatief met als doel de stabiliteit in de financiële systemen van de EU-landen te garanderen.

Het garantiestelsel is aanwezig in alle EU-landen, maar het Nederlandse (en Duitse) depositogarantiestelsel is ongewoon royaal.

Als de bankrekeningen van het publiek bij faillissement van de bank niet worden beschermd, heeft dit tot gevolg dat consumenten niet durven hun geld onder te brengen bij de bank.

Hierdoor kan het financiële systeem volledig uit balans raken. Banken hebben ten slotte geld nodig om bijvoorbeeld uit te lenen.

De reden dat het stelsel van toepassing is op banken is dat deze kunnen worden geconfronteerd met een snelle opname van tegoeden (bankrun). Het doel van het stelsel is hierbij tweeledig:

 • Het voorkomen dat een bankrun optreedt.

 • Het beschermen van houders met een relatief klein spaarbedrag indien een bank failliet gaat.

Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op verzekeraars, dus het beschermt geen “spaartegoeden” in de vorm van kapitaalverzekeringen, lijfrenten, pensioenen, en dergelijke.

Dit omdat een situatie als bovengenoemd bij een verzekeraar niet in dezelfde mate kan optreden, aangezien bij verzekeraars meestal sprake is van langlopende wederzijdse verplichtingen.

Bij een faillissement van een verzekeraar zal een andere partij de portefeuille overnemen.

Het is wel van toepassing op tegoeden in het kader van banksparen.

Lees eerst dit voordat u een spaarrekening opent

Het is zeer verstandig om op de website van de Nederlandsche Bank te controleren of uw bank is aangesloten bij het depositogarantiestelsel.

U kunt dit ook direct bij uw bank vragen, alle banken – ongeacht welk land van herkomst, zijn verplicht deze informatie te delen.

Wanneer u wilt sparen in het buitenland, moet u ook steeds goed controleren of de buitenlandse bank een officiële bankvergunning heeft. Zo bent u zeker dat uw saldo wettelijk beschermd is.

Tips als u gaat sparen

Financer raad consumenten die grotere bedragen wensen te sparen aan om hun kapitaal te spreiden over verschillende banken, en misschien zelfs een deel van het vermogen te beleggen.

Opmerking: Let op dat u niet spaart bij banken met dezelfde vergunning. U heeft dan slecht één keer recht op het maximale bedrag van 100.000 euro. Voorbeeld hiervan is ABN Amro en MoneYou.

Wilt u sparen bij een betrouwbare bank tegen de hoogste rente? Vergelijk hieronder dan spaarrekeningen en open gratis een account:

Was dit artikel nuttig?

 • Wees de eerste om feedback te geven

  Ferry deelt graag zijn kennis over uiteenlopende financiële producten. Hij analyseert continue de laatste ontwikkelingen op de markt, waardoor u op de hoogte blijft.

  Delen op
  Read Icon800 gelezen
  Laatst bijgewerkt: februari 6, 2022
  Door Financer.com te gebruiken maakt u een verschil.  Lees Meer